Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Szociális Munka Szak (BA)

A társadalomtudományi képzési terület egyik leggyakorlatiasabb alapképzése a szociális munka szak.
Az itt végzett szakemberek hivatásának alapja a segítő tevékenység.

A szociális munkások feladata megőrizni az ember és társadalmi környezete között lévő kényes egyensúlyt. Ha ez már nem lehetséges, akkor a fellépő szociális problémákat próbálják a lehetőségekhez mérten csökkenteni, szakszerűen kezelni.

A szociális munka célja az emberi jogok és társadalmi igazságosság betartatása, a társadalmi integráció elősegítése.

A szociális munkás legfőbb erényei: a feltétel nélküli elfogadás, a segítőkészség, az empátia, a kíváncsiság, az önzetlenség, a kreativitás, talpraesettség, és nem utolsó sorban jó kommunikációs készség.

A szociális munka a neve ellenére nemcsak egyszerűen munka, hanem élethivatás, amely kellő elhivatottság nélkül nehezen képzelhető el.

A szak megnevezése: Szociális munka alapképzési szak (BA)
Szakképzettség megnevezése: szociális munkás
A szak képzési ideje: 7 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210 kredit
Költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév

A szak vezetője: Udvari Kerstin PhD (udvarikerstin@yahoo.com)

2017/2018. TANÉV II. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSA
Beiratkozás és tantárgyfelvétel: 2018. január 15. - január 27.
Pótbeiratkozás és póttárgyfelvétel: 
2018. január 29. - február 3. (különeljárási díj ellenében, amely 2.000 Ft tantárgyanként)
2018. február 5. - február 10.  (különeljárási díj ellenében, amely 2.000 Ft kreditenként)
Ünnepnapok: 2018. március 15.; március 30.; április 2.; május 1.; május 21.
Pihenőnapok: 2018. március 16.; április 30.
Tavaszi szünet (csak nappali tagozaton): 2018. április 2. - 6.
Szorgalmi időszak: 2018. január 29. - május 13.
Vizsgaidőszak: 2018. május 14. - június 15.
Pótvizsgaidőszak: 2018.június 18. - 23.
Záróvizsga-időszak: 2018.június 11. - 15.
Diplomaosztó ünnepség: 2018. július 6.

Képzési hetek a levelező tagozaton:

I. évfolyam:
január 29. - február 2.;
február 19. - február 23.;
március 19. - március 23.;
április 23. - április 27.;

I. keresztévfolyam:
január 29. - február 2.;
február 19. - február 23.;
március 19. - március 23.;
április 23. - április 27.;

II. évfolyam:
február 12. - február 16.;
március 5. - március 9.;
április 9. - április 13.;
május 7. - május 11.;

III. évfolyam:
február 5. - február 9.;
február 26. - március 2.;
március 26. - március 30.;
május 2. - május 4.;