Tudományos tanács

A Tudományos Tanács – a nemzeti felsőoktatási törvény 12. § (3) bekezdése alapján – a Főiskola tudományos koncepciójának kialakítását és megvalósítását irányító, a megvalósulást elemző és ellenőrző testület.

A Tudományos Tanács tagja a rektor, az oktatási igazgató, a szakvezetők valamint a Főiskolán tudományos minősítéssel rendelkező munkaviszony vagy egyházi személy jogviszony (a továbbiakban együtt: munkaviszony) keretében oktatási feladatokat ellátó személyek.
Tanácskozási joggal vesz részt a főtitkár a Tudományos Tanács ülésein. A tanszékvezetők javaslatára a rektor külső szakértőket is felkérhet a Tudományos Tanács tagjává.
A Tudományos Tanács elnökét a rektor javaslatára a Tudományos Tanács szótöbbséggel választja meg.
A Tudományos Tanács tanévenként legalább kétszer ülésezik.
A Tudományos Tanács

  1.  elkészíti a Főiskola minőségfejlesztési programját;
  2.  elkészíti a Főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiáját, melyben meghatározza a kutatásiprogramokat, a pályázati eljárási rendeket, a hazai és nemzetközi tudományos együttműködések fejlesztésével kapcsolatos teendőket;
  3.  évente értékeli a minőségbiztosítási feladatok ellátását és a Főiskola tudományos tevékenységét;

A Tudományos Tanács minden tanév végén jelentést tesz a Szenátusnak, melyben

  1.  értékeli a képzési és kimeneti követelmények érvényesülését;
  2.  a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság követelményeinek érvényesülését;
  3.  a személyi és tárgyi feltételeket;
  4.  az oktatási-kutatási tevékenységet.

A Tudományos Tanács a Főiskola tevékenységére, működésére vonatkozóan ajánlásokat, megállapításokat tehet.
A rektor a Tudományos Tanács tanévi jelentését esetleges intézkedési javaslataival együtt a Szenátus elé terjeszti.
A Tudományos Tanács ülésén az elnök szavazást rendelhet el. A személyi kérdésekben titkosan kell szavazni.
A Tudományos Tanács adminisztratív feladatait a Rektori Hivatal látja el.

2019 Január

Esemény típus:

Összes

Esemény helye:

Összes

06jan(jan 6)18:0013(jan 13)20:00Aliansz imahét 20191196 Fő utca 110Esemény típus:vallás

Esemény részletei

Egység a sokszínűségben

Idő

6 (Vasárnap) 18:00 - 13 (Vasárnap) 20:00

Elhelyezkedés

Méltóság Napja Templom

1196 Fő utca 110

13jan13:00Braham emlékülésGYÁSZ: ELHUNYT RANDOLPH L. BRAHAMVIII. Dankó u 11.Esemény típus:konferencia,megemlékezés

Esemény részletei

http://oktatas.uni.hu/20190113_videobook.htm

GYÁSZ: ELHUNYT RANDOLPH L. BRAHAM

„Az igaznak emlékezete áldott.”
(Példabeszédek 10:3.)

Megrendüléssel vettük a tegnapi hírt, hogy gazdag életének kilencvenhatodik évében elhunyt Randolph L. Braham professzor úr, a Soá nemzetközi rangú tudósa, a Soá magyarországi történetének meghatározó jelentőségű kutatója.
Élete főműve, a kétkötetes The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary című monográfia (New York,1981) magyarországi megjelenése mérföldkövet jelentett a hazai Soá-kutatásban, és annak mindmáig megkerülhetetlen, enciklopedikus forrását jelenti.
A magyar fordítás először 1988-ban jelent meg A magyar Holocaust címen, bővített, átdolgozott változatban pedig A népirtás politikája: A holocaust Magyarországon címmel 1997-ben.
Rendkívül széles körű tudományos, tudománynépszerűsítő és tudományszervező munkássága mellett Braham professzor egészen a legutolsó napokig fáradhatatlan harcosa és szellemi inspirálója volt „a holokauszt történelmi integritásának védelme és a mártír áldozatok emlékének megőrzése érdekében” folytatott küzdelmeknek.
A leghatározottabban emelt szót a 2010-es évekbeli magyarországi kormányzati emlékezetpolitika Soá-relativizáló és történelemrevizionista akcióival szemben is. Tiltakozott többek között a Szabadság téri német megszállási emlékmű ellen (korábbi magas állami kitüntetését is visszaadva emiatt), és szót emelt „az úgynevezett Sorsok Háza megnyitása ügyében”.
A Professzor úr barátságával tisztelte meg a WJLF-t is. Elkötelezett támogatója volt a Kőrösmező–Kamenyec-Podolszkij-i deportálás megkülönböztetett történelmi jelentőségét hangsúlyozó emlékezésdiakóniai szolgálatunknak (először ő értékelte úgy, még évtizedekkel ezelőtt, az 1941-es tragédiát, mint a Soá magyarországi prelúdiuma), és megnyitó előadója volt a deportálás hetvenedik évfordulója alkalmával rendezett konferenciánknak. Engedélyezte emellett, hogy legfontosabb műveit WJLF-es projektek keretében tegyük digitálisan hozzáférhetővé:
A népirtás politikája: A holocaust Magyarországon:
http://mek.oszk.hu/11500/11506/html/index.html
http://mek.oszk.hu/11800/11857/11857.htm

A magyarországi holokauszt bibliográfiája I-II.:
http://mek.oszk.hu/16100/16180/16180.pdf

Életútjához és életművéhez lásd pl.:

Randolph L. Braham rövid életrajza:
https://bhiweb.wordpress.com/2011/11/06/braham/

Karsai László: Életinterjú levélben a 80 éves Randolph L. Braham professzorral:
http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/560/

WJLF: Randolph L. Braham 90 éves
https://wesley.hu/archive/cikk/randolph-l-braham-90-eves

„De ne maradjon kimondatlan”: Randolph L. Braham emlékére:
http://www.mazsihisz.hu/2018/11/25/-de-ne-maradjon-kimondatlan—randolph-l.-braham-emlekere-12268.html

Elhunyt Randolph L. Braham, a magyar holokauszt legismertebb kutatója:
http://www.szombat.org/politika/elhunyt-randolph-l-braham-a-magyar-holokauszt-legismertebb-kutatoja

Randolph L. Braham (Wikipédia-szócikk):
https://hu.wikipedia.org/wiki/Randolph_L._Braham

Heller Ágnes: A Holocaust Tinódija. Randolph L. Braham: A népirtás politikája:
http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/887/

Legyen lelke bekötve az Élők kötelékébe!

A WJLF Theológus és Lelkész Szak nevében:

Iványi Gábor
Majsai Tamás

Idő

(Vasárnap) 13:00

Elhelyezkedés

1086. Bp. Dankó utca 11. WJLF Kline terem

VIII. Dankó u 11.

16jan17:00Beszélgetés Sík Endre szociológussalVIII. Dankó u 11.Esemény típus:konferencia

Esemény részletei

A nemzetközi társadalomtudománytörténeti kutatás ( https://archive.org/details/ssh_interco_Hungary ) nemcsak publikációkból és sok-előadós konferenciákból áll, hanem egy “Társadalomtudósok három rendszerváltás idején” című beszélgetéssorozatból is.

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló társadalomtudósokkal beszélgetünk  – a Dankó utcában, a WJLF Kline termében – akik nemcsak elemzői, hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállam belső átalakulásához vezetőnek, a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek. A beszélgetések egyik súlypontja a társadalomkutató értelmiségiek társadalmi szerepe történetének, másik súlypontja a megkérdezett tudós tudományterületéhez legközelebb álló társadalomtudomány történetének e három szakaszhoz kötődő elemzése.

 

 

Idő

(Szerda) 17:00

Elhelyezkedés

1086. Bp. Dankó utca 11. WJLF Kline terem

VIII. Dankó u 11.

16jan18:00Kispesti Filmklub 2019. 01. 16. 18.001196 Fő utca 110Esemény típus:kulturális program

Esemény részletei

Kispesti filmklub 2019. Január 16. 18:00.

Milos Forman: Goya kísértetei

Idő

(Szerda) 18:00

Elhelyezkedés

Méltóság Napja Templom

1196 Fő utca 110

27jan18:00Zenés vasárnap este 2019. 01. 27. 18.001196 Fő utca 110

Esemény részletei

Bándi Gergely önálló estje

Idő

(Vasárnap) 18:00

Elhelyezkedés

Méltóság Napja Templom

1196 Fő utca 110

28jan19:00Megbékélés Háza Hangversenysorozat 2019. január 28. hétfő, 19:00 óraGulyás Márta növendékeinek kamaraestje1039 Budapest, Királyok útja 297Esemény típus:hangverseny,kulturális program

Esemény részletei

Gulyás Márta növendékeinek kamaraestje

Idő

(Hétfő) 19:00

Elhelyezkedés

Megbékélés háza

1039 Budapest, Királyok útja 297