Tudományos tanács

A Tudományos Tanács – a nemzeti felsőoktatási törvény 12. § (3) bekezdése alapján – a Főiskola tudományos koncepciójának kialakítását és megvalósítását irányító, a megvalósulást elemző és ellenőrző testület.

A Tudományos Tanács tagja a rektor, az oktatási igazgató, a szakvezetők valamint a Főiskolán tudományos minősítéssel rendelkező munkaviszony vagy egyházi személy jogviszony (a továbbiakban együtt: munkaviszony) keretében oktatási feladatokat ellátó személyek.
Tanácskozási joggal vesz részt a főtitkár a Tudományos Tanács ülésein. A tanszékvezetők javaslatára a rektor külső szakértőket is felkérhet a Tudományos Tanács tagjává.
A Tudományos Tanács elnökét a rektor javaslatára a Tudományos Tanács szótöbbséggel választja meg.
A Tudományos Tanács tanévenként legalább kétszer ülésezik.
A Tudományos Tanács

  1.  elkészíti a Főiskola minőségfejlesztési programját;
  2.  elkészíti a Főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiáját, melyben meghatározza a kutatásiprogramokat, a pályázati eljárási rendeket, a hazai és nemzetközi tudományos együttműködések fejlesztésével kapcsolatos teendőket;
  3.  évente értékeli a minőségbiztosítási feladatok ellátását és a Főiskola tudományos tevékenységét;

A Tudományos Tanács minden tanév végén jelentést tesz a Szenátusnak, melyben

  1.  értékeli a képzési és kimeneti követelmények érvényesülését;
  2.  a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság követelményeinek érvényesülését;
  3.  a személyi és tárgyi feltételeket;
  4.  az oktatási-kutatási tevékenységet.

A Tudományos Tanács a Főiskola tevékenységére, működésére vonatkozóan ajánlásokat, megállapításokat tehet.
A rektor a Tudományos Tanács tanévi jelentését esetleges intézkedési javaslataival együtt a Szenátus elé terjeszti.
A Tudományos Tanács ülésén az elnök szavazást rendelhet el. A személyi kérdésekben titkosan kell szavazni.
A Tudományos Tanács adminisztratív feladatait a Rektori Hivatal látja el.

2018 November

Események szűrése

Esemény típus:

Összes

Esemény helye:

Összes

08nov18:00Rendkívüli filmklub KispestenMoldova Ágnes: Elaludt az Isten című filmjét vetítjük1196 Fő utca 110Esemény típus:kulturális program,megemlékezés,vallás

11nov13:00Emlékkonferencia a Kristályéjszaka 80. évfordulója alkalmával - Meghívás előadástartásra!VIII. Dankó u 11.Esemény típus:megemlékezés EseménycímkékMajsai Tamás,megemlékezés

16nov(nov 16)12:4317(nov 17)12:43Társadalmi nemek és a testvértudományok - Felhívás előadás tartásáraEsemény típus:konferencia EseménycímkékKline terem,konferencia,Nagy Péter Tibor

18nov09:00Wesley tudományos körkép - 2018VIII. Dankó u 11.Esemény típus:konferencia EseménycímkékKline terem,konferencia,Nagy Péter Tibor

18nov18:00Száz éves a köztársaság - hozzászólási lappalVIII. Dankó u 11.Esemény típus:konferencia EseménycímkékKline terem,konferencia,Nagy Péter Tibor

21nov(nov 21)09:0022(nov 22)18:00Tudomány, kultura és társadalom - Izrael hét évtizede - felhívás előadástartásra!1086 Budapest, Dankó u 11.Esemény típus:konferencia EseménycímkékKline terem,konferencia,Nagy Péter Tibor

21nov18:00Kispesti Filmklub 2018. 11. 21. 18.00Yannis Smaragdis: El Greco1196 Fő utca 110Esemény típus:kulturális program

26nov19:00Megbékélés Háza Hangversenysorozat 2018. november 26. hétfő 19:00 óraa Sonatores Pannoniae Rézfúvós Együttes hangversenye1039 Budapest, Királyok útja 297Esemény típus:hangverseny

29nov09:00Wesley tudományos körkép - 2018 (II. rész)VIII. Dankó u 11.Esemény típus:konferencia EseménycímkékKline terem,konferencia,Nagy Péter Tibor