Gyakori kérdések

 

Átjelentkezés - áthallgatás

 • Ha már rendelkezel felsőfokú végzettséggel, akkor részismereti képzésre van lehetőséged jelentkezni önköltséges formában. A részismereti képzés megkezdéséhez a kérelmet a Tanulmányi Hivatalon keresztül kell benyújtani, az elfogadásáról a Tanulmányi Bizottság dönt. A részismereti tanulmányaid befejezésekor a teljesített tárgyakról és kreditekről a Tanulmányi Hivatal igazolást állít ki. Ezek a kreditek felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

 

 • Ha másik felsőoktatási intézmény hallgatója vagy, akkor vendéghallgatói jogviszony keretében van lehetőséged tanulmányokat folytatni nálunk. A vendéghallgatásra vonatkozó kérelmet a regisztrációs időszak első hetének végéig kell benyújtani a Tanulmányi Hivatalon keresztül. A vendéghallgatói tanulmányaid lezárásakor a Tanulmányi Hivatal igazolást állít ki a teljesített tárgyakról és kreditekről.

A jelenlegivel megegyező képzési terület szakjára jelentkezhetsz át, ugyanazon a képzési szinten. Írnod kell egy átvételi kérelmet a Tanulmányi Hivatal dokumentumai alól letölthető kérvény-űrlapon. A kérvénynek tartalmaznia kell, hogy melyik szak melyik tagozatára szeretnél átjelentkezni. Az átvételről a Tanulmányi Bizottság egy határozatban dönt majd.

Az átvételi kérelemhez csatolnod kell:

 • a jelenlegi hallgatói jogviszonyod igazolását (tehát semmiképp ne szüntesd meg a jogviszonyodat a jelenlegi intézményedben! A jogviszony átkéréséről a Tanulmányi Hivatal gondoskodik)
 • az általad teljesített kurzusokat igazoló kivonatot
 • az általad teljesített tantárgyak tárgyleírásait.

Diákigazolvány

Az érvényesítő matricák a Tanulmányi Hivatalba érkeznek be minden félévben, általában nem rögtön félévkezdéskor. Ezért az előző félévben érvényes diákigazolvánnyal a félév első hónapjában igénybe vehetők az utazási- és egyéb kedvezmények. Az első féléves matricák érvényességi ideje március 31-én, a második féléves matricáké október 31-én jár le.

Kategória Diákigazolvány

A folyamatban lévő diákigazolvány-igénylésről a Tanulmányi Hivatalban lehet igazolást kérni. Az igazolás nem helyben készül: az Oktatási Hivatal oldaláról töltik le a Tanulmányi Hivatal munkatársai, emiatt van az, hogy csak azok kaphatnak ilyet, akik már a diákigazolvány-igénylést elindították.

Kategória Diákigazolvány

A következő linken részletes lista olvasható a diákigazolvánnyal igénybe vehető utazási-, kulturális- és kereskedelmi kedvezményekről:

http://www.diakigazolvany.hu/erdeklodom/gyik/kedvezmenyek/uti_kedvezmenyek

Kategória Diákigazolvány

A következő típusú diákigazolvány-igényeket lehet feladni:

 • első igénylés;
 • adatváltozás miatt;
 • elveszett;
 • új igénylés téves adatok miatt.

Ezekben az esetekben a tanulmányok alatt bármikor igényelhető diákigazolvány.

Kategória Diákigazolvány

Félévkezdés

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A pályázat részleteiről bővebb információ található a következő linken: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

Kategória Félévkezdés

Ha már a pótbeiratkozási időszak is lejárt, akkor a Tanulmányi Bizottság engedélyezheti a késedelmes beiratkozást a hallgató kérésére kreditenkénti 2000 Ft különeljárási díj ellenében. Ehhez a kérvény-űrlap letölthető a www.wesley.hu oldalon a Tanulmányi Hivatal oldaláról.

Ha még tart a pótbeiratkozási időszak, akkor a Tanulmányi Hivatal írásos jelzés alapján (pokamilla@wjlf.hu; kormoczisara@wjlf.hu; vargakristof@wjlf.hu) iratja be a hallgatót, és felveszi a tárgyakat tárgyankénti 2000 Ft különeljárási díj ellenében.

Kategória Félévkezdés

Igen! A részletfizetést főiskolánk rektora engedélyezheti a hallgató kérésére. Ehhez a kérvény-űrlap letölthető a www.wesley.hu oldalon a Hallgatók->Ügyintézés menüontban.l

Kategória Félévkezdés

A felvételi tájékoztatóban már szerepel a képzések féléves önköltségének összege, tehát már a felvételikor érdemes tájékozódni arról, melyik képzésen mennyit kell majd félévente fizetni. Az önköltség összege a tanulmányok során nem változik!

A önköltség befizetése a beiratkozás feltétele. A befizetés átutalással történik a főiskola 11708001-20562498 bankszámlaszámára. A megjegyzés-rovatba a következőt kell beleírni: NK-’a hallgató saját neptun-kódja’. Azért fontos, hogy a Neptun-kód pontos legyen, mert így az összeg két-három munkanapon belül automatikusan a hallgató saját hallgatói gyűjtőszámlájára kerül. Ha az átutalással kapcsolatban probléma merül fel, a Gazdasági Hivatal munkatársai tudnak segíteni.

A beiratkozást követő héten a Tanulmányi Hivatal a Neptun-rendszerben kiírja tartozásként a költségtérítések összegét, erről a rendszer a hallgatókat üzenetben értesíti. Ezután kell az összegről rendelkezni a Pénzügyek->befizetés menüpontban.

Kategória Félévkezdés

A hallgató több alkalommal is élhet hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, de a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, vagyis egy tanév. A további halasztásra főiskolánk rektora adhat engedélyt, őt kell megkeresni egy kérvénnyel ezzel kapcsolatban.

Kategória Félévkezdés

A halasztás szándékát a regisztrációs időszak végéig jelentheted be Neptun rendszeren keresztül. A beiratkozáskor (Ügyintézés->Beiratkozás) az első felugró ablakban, amikor nyilatkozni kell arról, milyen státusszal szeretnéd regisztrálni a félévet, passzív státuszt kell választanod.

Mindez akkor lehetséges, ha van már sikeres, teljesített féléved. Az első félév előtti halasztásra a Tanulmányi Bizottság adhat engedélyt a hallgató kérésére. Ehhez a kérvény-űrlap letölthető a www.wesley.hu oldalon a Tanulmányi Hivatal oldaláról.

Kategória Félévkezdés, Neptun

A tanszékek minden félév elején meghirdetik a tantárgyakat, és listát készítenek az egyes évfolyamok számára ajánlott kurzusokról. Ezeket a kurzuskínálatokat az órarenddel együtt meghirdetik a főiskola honlapján (www.wesley.hu). Figyelem! Nem elég az órarendből tájékozódni a felveendő tárgyakról, mert előfordulnak olyan kurzusok – például a gyakorlatok -, amelyekhez nem tartozik órarendi időpont, de a kurzuskínálatban szerepelnek.

Kategória Félévkezdés
 • A sikertelen tárgyfelvétel leggyakoribb oka, hogy a Hallgató nem iratkozott be az adott félévre. A rendszer csak aktív hallgatóknak engedi meg a tárgyfelvételt.
 • A másik lehetséges ok, hogy nem teljesülnek a tantárgyi előkövetelmények, amelyekről a féléves kurzuskínálatban lehet tájékozódni. Figyelem! Nem csak az előzetesen teljesítendő tárgyaknál okozhat ez problémát: az együttesen teljesítendő tárgyakat meghatározott sorrendben kell felvenni. Általában csak akkor engedi a rendszer a gyakorlatfeldolgozó szemináriumokat, szupervíziókat, laborokat felvenni, ha a hozzájuk tartozó gyakorlat már szerepel a felvett tárgyak között.
 • Előfordulhat, hogy azért nem sikerül egy tárgyat felvenni, mert betelt a meghirdetett maximális létszám. Ha kötelező tárgyról van szó, akkor ilyen esetben mindig a tanszéki asszisztenshez kell fordulni.
 • Figyelni kell a tárgyak listázásakor beállított szűrőfeltételekre. Sokszor előfordul, hogy azért nem jelenik meg a felvenni kívánt tárgy a listában, mert bekapcsolva maradt például az órarendi időpontot figyelő szűrő.
 • Egyéb esetekben a problémát kérjük e-mailen jelezni a pokamilla@wjlf.hu e-mail címen. Az e-mail azért hasznos ebben az esetben, mert az üzenet dátuma alapján igazolható, hogy a hallgató a tárgyfelvételi időszakban próbálkozott a tárgyjelentkezéssel.
Kategória Félévkezdés, Neptun

A sikertelen beiratkozás leggyakoribb oka, hogy épp nincs beiratkozási időszak, illetve, hogy a hallgatónak lejárt határidejű tartozása van. Ha ezek egyike sem áll fenn, és a beiratkozás továbbra sem sikerül, akkor ezt  e-mailen kell jelezni a pokamilla@wjlf.hu e-mail címre. Az e-mail azért hasznos ebben az esetben, mert az üzenet dátuma alapján igazolható, hogy a hallgató a beiratkozási időszakon belül próbálkozott a beiratkozással, és a Tanulmányi Hivatal dolgozói csak írásos kérés alapján írathatnak be hallgatót a Neptun-rendszerben.

Kategória Félévkezdés, Neptun

A beiratkozásról és a tárgyfelvételről részletes leírás olvasható a Neptun-belépőfelületéről letölthető hallgatói útmutatóban https://host.sdakft.hu/wjlfhw/login.aspx).

 • Beiratkozni az „Ügyintézés->Beiratkozás” menüpontban lehet. A feljövő felületen ki kell választanunk a félévet, amelyre be szeretnénk iratkozni, majd a „Lehetőségek” és a „Beiratkozás” feliratra kell kattintani. Elsőként egy felugró ablakban nyilatkozni kell, hogy aktív vagy passzív státusszal szeretnénk-e regisztrálni a félévet. Ezután tekinthetjük meg a beiratkozási lapot.  Először beiratkozó hallgatóinktól azt kérjük, hogy ezt a beiratkozási lapot kinyomtatva és aláírva juttassák el hozzánk a Tanulmányi Hivatalba.  Az oldal legalján található „Beiratkozás/Bejelentkezés” gombbal léphetünk tovább és tehetjük véglegessé a regisztrációt.
 • Tárgyat felvenni csak a félévre beiratkozott hallgatók tudnak. A tárgyfelvételhez szükséges dokumentumokat, a kurzuskínálatot és az órarendet, vagyis az évfolyamonként meghirdetett tárgyak, oktatók és órarendi időpontok listáját a tanszékek teszik közzé oldalaikon.

A Neptun-rendszerben a tárgyfelvételt a Tárgyak->Tárgyfelvétel lehetőség kiválasztásával kezdhetjük meg.  A feljövő felületen – a megfelelő félév kiválasztása után – találjuk a képzésünkön meghirdetett tárgyak listáját. Figyelem! Itt nem csak a saját évfolyamon meghirdetett tárgyak látszanak, hanem az összes, az adott félévre meghirdetett tárgy. A tárgyak évfolyamonkénti listáját a kurzuskínálat tartalmazza.

A tárgyak sorának végén található „Lehetőségek”-feliratra kattintva a tárgyhoz meghirdetett kurzusok listája jön elő.  A kurzus kódjából kiderül, hogy nappalis vagy levelezős kurzusról van szó, illetve azoknál a tárgyaknál, amelyekből több csoport indul, a csoportokat számozással különítjük el egymástól.

A tantárgyi egymásra épülésekre nagyon kell figyelni (pl. szociális munka szakon azokból a tárgyakból, amelyekhez gyakorlat tartozik, a tárgyfelvételt a gyakorlati kurzussal kell kezdeni.). A kurzuslista jobb oldalán található jelölőnégyzet segítségével  lehet kiválasztani a kívánt kurzust, majd az oldal alján található „Mentés” gombbal teheti véglegessé a tárgyfelvételt

Kategória Félévkezdés, Neptun

Az órarendek a www.wesley.hu oldalon az egyes képzéseknél, illetve a Tanulmányi Hivatal előtti hirdetőtáblán találhatók.

Kategória Félévkezdés
 • Minden félév elején be kell iratkozni a Neptun-rendszeren keresztül. Beiratkozni csak akkor lehet, ha regisztrációs időszak van, és a rendszer csak azt a hallgatót engedi beiratkozni, akinek nincs lejárt határidejű tartozása. Az első beiratkozáskor személyes, papír-alapú beiratkozás is szükséges.
 • A beiratkozás után dönteni kell arról, hogy milyen tantárgyakat szeretnél teljesíteni az adott félévben, vagyis fel kell venni a tantárgyakat. A meghirdetett tárgyak évfolyamonkénti listája a wesley.hu oldalon a megfelelő képzés oldalán található meg.
 • A beiratkozásról és a tárgyfelvételről részletes leírás olvasható a Neptun-belépőfelületéről letölthető hallgatói útmutatóban.
Kategória Félévkezdés

Az aktuális félév időbeosztása mindig megjelenik főiskolánk Tanulmányi Hivatalának weboldalán a hírek között. A félévkezdés határidőiről és pontos tudnivalóiról minden félév indulásakor e-mailen és Neptun-üzenetben is értesítjük a hallgatókat.

Kategória Félévkezdés

Igen, díjfizetési kötelezettséggel, amelyet a Neptun rendszeren keresztül kell kiírni és teljesíteni. A kérvényt a Tanulmányi Hivatalban kell leadni.
A hallgató mulasztásából eredő határidőn túli tárgyfelvétel és tárgyleadás a kurzusfelvételi időszak lezárása után fizetendő térítési díj:

 • a zárás utáni első héten:  tárgyanként                2000 Ft,
 • a zárást követő második héten kreditenként    2000 Ft.

 

Kategória Félévkezdés

Kollégium

a kollégiumi díj fizetés lehetőségei:
– saját hallgató esetében a NEPTUN-on keresztül
– átutalással a 11708001-20562498 OTP számlaszámra
–  befizetéssel a Gazdasági Hivatal  pénztárába
– 1-1 éjszaka esetében a portán, ha pontos összeget tud adni
Kategória Kollégium
A kollégiumi díj saját, államilag finanszírozott képzésű hallgató  esetén 12.000.- Ft/hó, minden egyéb esetben 16.000.- Ft/fő/hó a díj.
Az esetenkénti igénybevétel díja:
1800.- Ft/fő/éj
Kategória Kollégium

Néhány napra is lehet igényelni az ivanyiandras@wjlf.hu e-mail címre küldendő kéréssel.

Kategória Kollégium

Kollégiumi elhelyezést igényelni a főiskola honlapján megtalálható nyomtatvány értelemszerű kitöltésével – és az ivanyiandras@wjlf.hu e-mail címre történő elküldésével lehet.

Kategória Kollégium

A WJLF, vagy egyéb felsőoktatási intézmény bármelyik hallgatója igényelhet kollégiumi elhelyezést.

Kategória Kollégium

Neptun

A „Partnerek” fül alatt lehet felvinni azon magánszemély(ek) – , természetes személy(ek)–, a „Szervezetek” fül alatt pedig azon jogi személy(ek) adatait, akiket a hallgató önmaga helyett befizetőként meg kíván adni. A partnerek fülön felvitt azonnal adatok megjelennek a partnerek listájában, a szervezetek fülön megadott adatokat – ahogyan arra egy felbukkanó ablakban a Neptun is figyelmeztet – előbb a gazdasági igazgatóságnak le kell ellenőriznie és jóvá kell hagynia. Az ellenőrzés és jóváhagyás után a felvitt szervezet bekerül a listában szereplő adatok közé. A saját szervezetet ebből a listából kell kikeresni és a saját befizető szervezetekhez adni.

Kategória Neptun, Pénzügyek

Igen. A vizsgáról való lejelentkezés a vizsgát megelőző 36. óráig nyitott. A Neptun-rendszerben a „vizsgák”->”felvett vizsgák” menüpontban lehet vizsgáról lejelentkezni.

Kategória Neptun, Vizsgaidőszak

A Neptun-rendszeren keresztül a „vizsgák”->”vizsgajelentkezés” menüpontra kattintva lehet megjeleníteni a meghirdetett vizsgajelentkezéseket, és feljelentkezni rájuk. A vizsgajelentkezés módjáról részletes tájékoztató olvasható a Neptun bejelentkező felületen a letölthető dokumentumok között „hallgatói neptun útmutató” címen (https://host.sdakft.hu/wjlfhw/login.aspx).

Kategória Neptun, Vizsgaidőszak

A Neptun-rendszerben a „személyes adatok” menüponton található egy „adatmódosítás” gomb, aminek a megnyomásával elküldhetjük az adatváltozásokat a rendszernek. Ez nem azonnal fog látszani a Neptunban, csak az ügyintéző jóváhagyása után. Vannak olyan személyes adatok, amelyeket csak személyesen, a megfelelő okmánnyal igazolva lehet megváltoztatni a Neptun-rendszerben. Ilyen például a személyi igazolvány száma és a hallgató neve.

Kategória Neptun

A halasztás szándékát a regisztrációs időszak végéig jelentheted be Neptun rendszeren keresztül. A beiratkozáskor (Ügyintézés->Beiratkozás) az első felugró ablakban, amikor nyilatkozni kell arról, milyen státusszal szeretnéd regisztrálni a félévet, passzív státuszt kell választanod.

Mindez akkor lehetséges, ha van már sikeres, teljesített féléved. Az első félév előtti halasztásra a Tanulmányi Bizottság adhat engedélyt a hallgató kérésére. Ehhez a kérvény-űrlap letölthető a www.wesley.hu oldalon a Tanulmányi Hivatal oldaláról.

Kategória Félévkezdés, Neptun
 • A sikertelen tárgyfelvétel leggyakoribb oka, hogy a Hallgató nem iratkozott be az adott félévre. A rendszer csak aktív hallgatóknak engedi meg a tárgyfelvételt.
 • A másik lehetséges ok, hogy nem teljesülnek a tantárgyi előkövetelmények, amelyekről a féléves kurzuskínálatban lehet tájékozódni. Figyelem! Nem csak az előzetesen teljesítendő tárgyaknál okozhat ez problémát: az együttesen teljesítendő tárgyakat meghatározott sorrendben kell felvenni. Általában csak akkor engedi a rendszer a gyakorlatfeldolgozó szemináriumokat, szupervíziókat, laborokat felvenni, ha a hozzájuk tartozó gyakorlat már szerepel a felvett tárgyak között.
 • Előfordulhat, hogy azért nem sikerül egy tárgyat felvenni, mert betelt a meghirdetett maximális létszám. Ha kötelező tárgyról van szó, akkor ilyen esetben mindig a tanszéki asszisztenshez kell fordulni.
 • Figyelni kell a tárgyak listázásakor beállított szűrőfeltételekre. Sokszor előfordul, hogy azért nem jelenik meg a felvenni kívánt tárgy a listában, mert bekapcsolva maradt például az órarendi időpontot figyelő szűrő.
 • Egyéb esetekben a problémát kérjük e-mailen jelezni a pokamilla@wjlf.hu e-mail címen. Az e-mail azért hasznos ebben az esetben, mert az üzenet dátuma alapján igazolható, hogy a hallgató a tárgyfelvételi időszakban próbálkozott a tárgyjelentkezéssel.
Kategória Félévkezdés, Neptun

A sikertelen beiratkozás leggyakoribb oka, hogy épp nincs beiratkozási időszak, illetve, hogy a hallgatónak lejárt határidejű tartozása van. Ha ezek egyike sem áll fenn, és a beiratkozás továbbra sem sikerül, akkor ezt  e-mailen kell jelezni a pokamilla@wjlf.hu e-mail címre. Az e-mail azért hasznos ebben az esetben, mert az üzenet dátuma alapján igazolható, hogy a hallgató a beiratkozási időszakon belül próbálkozott a beiratkozással, és a Tanulmányi Hivatal dolgozói csak írásos kérés alapján írathatnak be hallgatót a Neptun-rendszerben.

Kategória Félévkezdés, Neptun

A beiratkozásról és a tárgyfelvételről részletes leírás olvasható a Neptun-belépőfelületéről letölthető hallgatói útmutatóban https://host.sdakft.hu/wjlfhw/login.aspx).

 • Beiratkozni az „Ügyintézés->Beiratkozás” menüpontban lehet. A feljövő felületen ki kell választanunk a félévet, amelyre be szeretnénk iratkozni, majd a „Lehetőségek” és a „Beiratkozás” feliratra kell kattintani. Elsőként egy felugró ablakban nyilatkozni kell, hogy aktív vagy passzív státusszal szeretnénk-e regisztrálni a félévet. Ezután tekinthetjük meg a beiratkozási lapot.  Először beiratkozó hallgatóinktól azt kérjük, hogy ezt a beiratkozási lapot kinyomtatva és aláírva juttassák el hozzánk a Tanulmányi Hivatalba.  Az oldal legalján található „Beiratkozás/Bejelentkezés” gombbal léphetünk tovább és tehetjük véglegessé a regisztrációt.
 • Tárgyat felvenni csak a félévre beiratkozott hallgatók tudnak. A tárgyfelvételhez szükséges dokumentumokat, a kurzuskínálatot és az órarendet, vagyis az évfolyamonként meghirdetett tárgyak, oktatók és órarendi időpontok listáját a tanszékek teszik közzé oldalaikon.

A Neptun-rendszerben a tárgyfelvételt a Tárgyak->Tárgyfelvétel lehetőség kiválasztásával kezdhetjük meg.  A feljövő felületen – a megfelelő félév kiválasztása után – találjuk a képzésünkön meghirdetett tárgyak listáját. Figyelem! Itt nem csak a saját évfolyamon meghirdetett tárgyak látszanak, hanem az összes, az adott félévre meghirdetett tárgy. A tárgyak évfolyamonkénti listáját a kurzuskínálat tartalmazza.

A tárgyak sorának végén található „Lehetőségek”-feliratra kattintva a tárgyhoz meghirdetett kurzusok listája jön elő.  A kurzus kódjából kiderül, hogy nappalis vagy levelezős kurzusról van szó, illetve azoknál a tárgyaknál, amelyekből több csoport indul, a csoportokat számozással különítjük el egymástól.

A tantárgyi egymásra épülésekre nagyon kell figyelni (pl. szociális munka szakon azokból a tárgyakból, amelyekhez gyakorlat tartozik, a tárgyfelvételt a gyakorlati kurzussal kell kezdeni.). A kurzuslista jobb oldalán található jelölőnégyzet segítségével  lehet kiválasztani a kívánt kurzust, majd az oldal alján található „Mentés” gombbal teheti véglegessé a tárgyfelvételt

Kategória Félévkezdés, Neptun

A Tanulmányi Hivatalban lehetőség van a Neptun-kód egyeztetésére, de a jelszavakhoz a Hivatal munkatársai sem férnek hozzá. Elfelejtett jelszó esetén új jelszót lehet igényelni a pokamilla@wjlf.hu e-mail címen 2000 Ft különeljárási díj ellenében.

Kategória Neptun

A Neptun-rendszer a www.wesley.hu honlapról a ’Neptun-hallgatóknak’ feliratra kattintva érhető el. A Neptun-rendszerbe való belépéshez szükséges azonosítót, vagyis Neptun-kódot a felvételi döntésről szóló tájékoztató levélben minden új hallgatóknak elküldjük. A jelszó az első belépésig mindenkinek a saját ÉÉÉÉHHNN-formátumban számokkal leírt születési dátuma egy Ne előtaggal. Az 1990. január 1-jén születetteknél tehát: Ne19900101. Első belépéskor a jelszót kötelezően meg kell változtatni.

Kategória Neptun

Pénzügyek

A szükséges adatlapokat a Diákhitel honlapjának (www.diakhitel.hu) online hitelügyintézési felületén a Diákhitel Direkten keresztül lehet kitölteni, melyeket a nagyobb postahelyeken, illetve az együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadni.

Kategória Pénzügyek

A „Partnerek” fül alatt lehet felvinni azon magánszemély(ek) – , természetes személy(ek)–, a „Szervezetek” fül alatt pedig azon jogi személy(ek) adatait, akiket a hallgató önmaga helyett befizetőként meg kíván adni. A partnerek fülön felvitt azonnal adatok megjelennek a partnerek listájában, a szervezetek fülön megadott adatokat – ahogyan arra egy felbukkanó ablakban a Neptun is figyelmeztet – előbb a gazdasági igazgatóságnak le kell ellenőriznie és jóvá kell hagynia. Az ellenőrzés és jóváhagyás után a felvitt szervezet bekerül a listában szereplő adatok közé. A saját szervezetet ebből a listából kell kikeresni és a saját befizető szervezetekhez adni.

Kategória Neptun, Pénzügyek

A költségtérítést már a beiratkozás előtt át lehet utalni a főiskola bankszámlájára. A Tanulmányi Hivatal a beiratkozást követő héten írja ki a beiratkozott hallgatóknak a költségtérítés összegét, ezt követően kell a Neptunbban is adminisztrálni a befizetést.

Kategória Pénzügyek

A részletfizetést a főiskolánk rektora engedélyezheti, az erre vonatkozó kérvényt a Tanulmányi Hivatalban kell leadni.

Kategória Pénzügyek

Nem. A gyűjtőszámlás befizetési rendszerben csak átutalással lehet fizetni a főiskola 11708001 – 20562498 számú bankszámlájára.

Kategória Pénzügyek

Főiskolánk gyűjtőszámlás befizetési rendszert használ, melynek menete a következő:

A hallgató átutalja az összeget a WJLF bankszámlaszámára: 11708001 – 20562498.  A “Közlemény” rovatba mindenképp írják be Neptun kódjukat, a következő módon: ‘NK’-‘kód’ (példa: ha a kód ABC123, akkor a “Közlemény” rovatban a következő módon kell szerepelnie: NK-ABC123)

A befizetett összeget az OTP bank jóváírja a Wesley János Főiskola központi bankszámláján az átutalási megbízás alapján

A közlemény-rovatban megadott Neptun-kód alapján az összeg jóváíródik a WJLF központi számlájának a hallgatóhoz tartozó alszámláján (virtuális gyűjtőszámla).

A hallgató  befizeti a kiírt tételeket a saját gyűjtőszámlájáról a Neptun-rendszeren keresztül.

Kategória Pénzügyek

Szakdolgozat - záróvizsga

Ha nem teljesül a nyelvvizsga-követelmény, akkor az oklevél helyett a diplomaosztó ünnepségen egy igazolást vehet át a végzett hallgató a záróvizsga teljesítéséről. Az igazolás szakképzettséget nem igazol. A nyelvvizsga-követelmény a későbbiekben bármikor pótolható, a Tanulmányi Hivatal a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kiállítja az oklevelet.

Az oklevél kiadásának feltétele a képzési és kimeneti (képesítési) követelményekben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítése. A szakonkénti képzési és kimeneti követelmények letölthetők a http://www.kormany.hu oldalról.

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nyelvvizsgákkal kapcsolatban hasznos információk találhatók még a http://www.nyak.hu oldalon.

A záróvizsgára való jelentkezés is a Neptun-rendszeren keresztül történik, az „Ügyintézés”-> „Záróvizsgák” menüpontban. A pontos tudnivalókról minden jelentkezési időszak előtt tájékoztatjuk az érintett hallgatókat.

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (=abszolutórium), valamint az elfogadott szakdolgozat megléte, illetve, hogy a hallgatónak ne legyen könyvtári tartozása, és fizetési elmaradása a főiskola felé.

A már jóváhagyott téma, vagy a témavezető esetleges későbbi megváltoztatásához a hallgatónak előzetesen be kell szereznie a szakvezető engedélyét, és a módosítást a TH-ban ismételten regisztráltatnia kell.  A változtatásra a tanszékek által meghatározott határidőn belül van csak lehetőség. A határidőt a tanszékek a www.wesley.hu oldalon teszik közzé.

Külső, vagyis a főiskolán nem tanító témavezetőt (konzulens tanárt) a szakvezető engedélye alapján lehet felkérni.

Általában a tanszékek által kiadott listában minden szakdolgozati téma mellett szerepel a téma vezetőjének (=konzulensének) neve is. A témaválasztásról a konzulenssel természetesen mindig egyeztetni kell.

A témaválasztást az egyes tanszékek oldalain (www.welsey.hu – képzések) meghirdetett határidőn belül, a Tanulmányi Osztályon erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet regisztráltatni.

A választható szakdolgozati témakörökről és a hozzájuk tartozó konzulens tanárok személyéről a tanszékek tájékoztatják a hallgatókat. A hallgatóknak megadott határidőn belül kell ezek közül választaniuk. A konzulens tanárral történt egyeztetés alapján a hallgató a szakdolgozatát más, az ajánlatban nem szereplő témából is készítheti.

A hallgató szociális munka szakon az ötödik félévben, pedagógia szakon a negyedik félév során, környezettan szakon pedig szintén a negyedik szemeszter során köteles a szakdolgozat témáját és címét kiválasztani. A záróvizsgára bocsátás egyik feltétele pedig az, hogy a hallgatónak leadott és elfogadott szakdolgozata legyen. Tehát a tanulmányok utolsó tanévében kell megírni a szakdolgozatot.

Szorgalmi időszak

A Wesley Keresztény Könyvesházban van lehetőség fénymásolni.

Cím: 1086 Budapest, Dankó u. 9., tel.: 210-54-00/111

Kategória Szorgalmi időszak

Főiskolánk könyvtára, a Wesley Könyvtár az alábbi időpontokban tart nyitva:

Kedd: 10-16

Szerda: 10-16

Csütörtök: 10-16

Péntek: 10-16/20

A könyvtár olvasótermi szolgáltatása egy nappal korábban tett bejelentés alapján vehető igénybe.

Elérhetőségek:
A könyvtár a főiskola épületében helyezkedik el: 1086 Budapest, Dankó utca 11.
Telefon: (06-1) 210-5400 /224; (06-1) 577-0509
Fax: (06-1) 210-5400 /123
E-mail: biblioteka@wjlf.hu
Kölcsönzői ügyintézés, olvasói tájékoztatás: biblioteka@wjlf.hu; biblioteka1@wjlf.hu

Kategória Szorgalmi időszak

A főiskola II. emeleti számítástechnika-termében szabad használni a számítógépeket, amikor a teremben nem folyik oktatás. Ezen kívül található egy mindenki által használható, internetkapcsolattal rendelkező számítógép a Tanulmányi Hivatal előterében és a büfében is.

Kategória Szorgalmi időszak

Egy félévben legfeljebb 40 kreditet lehet teljesíteni. Félévenkénti minimum-kredit nincs meghatározva, az ajánlott féléves kredit 30 körül van. Aki viszont egy teljes tanév, vagyis két félév alatt legalább 24 kreditet nem teljesít, annak a hallgatói jogviszonya a tanulmányok elégtelensége miatt megszűnik.

Az, hogy összesen mennyi kreditet kell teljesíteni a képzés során, képzésenként a következőképpen alakul:

képzés megszerzendő kreditek
Szociális munka (BA) 210
Pedagógia (BA) 180
Környezettan (BA) 180
Családkonzulens/Családterapeuta (szakirányú továbbképzési szak) 120
Komplex művészeti terapeuta

(szakirányú továbbképzési szak)

120
Teológia (osztatlan) 300
Teológia, lelkipásztori szakirány (osztatlan) 320
Hittanár, nevelőtanár (osztatlan) 320
Kategória Szorgalmi időszak

A felvett kredit teljesítését igazoló aláíráshoz egy-egy tantárgy tanóráinak legalább felén való részvétel szükséges, de az oktató ennél szigorúbb részvételi feltételeket is meghatározhat.

Kategória Szorgalmi időszak

Vizsgaidőszak

A vizsgajelentkezés lehetősége a vizsga előtt 36 órával lezárul. Ezt követően a Tanulmányi Hivatal – e-mailes kérés alapján – veheti fel a vizsgára a hallgatókat 2000 Ft-os különeljárási díj ellenében

Kategória Vizsgaidőszak

Egy alkalommal igen. Ennél több javítóvizsga engedélyezése a Tanulmányi Bizottság hatásköre.

Kategória Vizsgaidőszak

A hallgató a sikertelen vizsga kijavítását csak a pótvizsgaidőszakban, s legfeljebb két alkalommal (javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga) kísérelheti meg. A hallgató által ugyanabból a tárgyból tett vizsga egy alkalommal történő megismétlése ingyenes.

Kategória Vizsgaidőszak

A leckekönyvbe „nem teljesített” bejegyzés kerül, a tanulmányi átlagba elégtelen osztályzattal számít a tárgy. Ha kötelező tárgyról van szó, akkor azt a későbbi tanulmányok során pótlólag teljesíteni kell.

Kategória Vizsgaidőszak

Ha a hallgató a vizsgáztató tanárnál igazolja, hogy a távolmaradás indokolt volt, akkor a vizsga nem számít be a tárgy vizsgaalkalmai közé. Egyéb esetben ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán, tudása nem értékelhető, és a főiskola a felmerült költségek megfizetésére kötelezi, ami 4000 Ft távolmaradási díjat jelent. Ilyenkor a Netpun-rendszerbe „nem jelent meg” bejegyzés kerül, ami azt jelenti, hogy a hallgató ugyanúgy elveszít egy lehetőséget a tárgy adott félévben lehetséges vizsgaalkalmai közül, mintha sikertelenül vizsgázott volna.

Kategória Vizsgaidőszak

Csak abban az esetben, ha az oktató megajánlott jegyet ír be. Ez a Neptunban külön menüpontban (megajánlott jegyek) követhető.  A vizsgaidőszak vége után még két hét áll a hallgatók rendelkezésére, hogy ellenőrizzék a beírt jegyeket a rendszerben. Ha valaki úgy látja, hogy a bekerült jegy nem felel meg a valóságnak, azonnal jelezze ezt a vizsgáztató tanárnak.

Kategória Vizsgaidőszak

Először is ellenőrizni kell, hogy vizsgával záruló tárgyról van-e szó. Csak azokból a tárgyakból kell vizsgára feljelentkezni, amelyeknek a tárgykövetelménye vizsga. Ez a „felvett tárgyak” menüpontban ellenőrizhető.

Ha a tárgy követelménye vizsga, és ennek ellenére nincs belőle meghirdetett vizsgaidőpont, akkor a tárgy oktatójának kell jelezni a problémát.

Kategória Vizsgaidőszak

Igen. A vizsgáról való lejelentkezés a vizsgát megelőző 36. óráig nyitott. A Neptun-rendszerben a „vizsgák”->”felvett vizsgák” menüpontban lehet vizsgáról lejelentkezni.

Kategória Neptun, Vizsgaidőszak

A Neptun-rendszeren keresztül a „vizsgák”->”vizsgajelentkezés” menüpontra kattintva lehet megjeleníteni a meghirdetett vizsgajelentkezéseket, és feljelentkezni rájuk. A vizsgajelentkezés módjáról részletes tájékoztató olvasható a Neptun bejelentkező felületen a letölthető dokumentumok között „hallgatói neptun útmutató” címen (https://host.sdakft.hu/wjlfhw/login.aspx).

Kategória Neptun, Vizsgaidőszak

Azokból a tárgyakból kell vizsgára jelentkezni, amelyek tárgykövetelménye „vizsga”. Ez legegyszerűbben a Neptun „felvett tárgyak” menüpontjában ellenőrizhető.

Kategória Vizsgaidőszak

További kérdésekért kérjük, írjon nekünk a wesley@wjlf.hu címre, vagy hívjon minket a
(06-1) 577-0500/120 telefonszámon.

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.