Könyvtár

Szeptember 27-én újra nyitunk!
Szeptember 29.-október 2. között, a Könyvfesztivál ideje alatt ingyen elérhető az Arcanum sajtóadatbázis!
adt.arcanum.hu

Köszöntjük a Wesley János Lelkészképző Főiskola Könyvtárának honlapján!

Szolgáltatásaink: helyben olvasás, sokszorosítás, tájékoztatás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, WIFI, számítógép használat

WJLF_Könyvtár_ Könyvtarhasználati_Szabályzat

Nyitvatartási rend
 
hétfő: 10.00-14.00
kedd – csütörtök: 9.00-15.00
péntek: 12.00-17.00
szombat: 10.00-14.00
minden hónap utolsó szombatján ZÁRVA
vasárnap: ZÁRVA

 

Elérhetőségek:

A könyvtár a főiskola épületében helyezkedik el: 1086 Budapest, Dankó utca 11.

Telefon: +36-1-210-5400 /224

E-mail: biblioteka@wjlf.hu
facebook link

 

 

Munkatársak:

 • Hegyi Judit könyvtárvezető
  E-mail: hegyijudit@wjlf.hu Tel.: 06 30 544 1849
 • Kupi László könyvtáros
 • Gulyás Dorottya könyvtáros asszisztens

A könyvtár stábjának további tagjai:  Éva és Jula, nélkülözhetetlen önkénteseink, valamint Marcsi és Melinda kollégák.

Keresés a katalógusban

 

A katalógushoz az alábbi linkre kattintva juthatunk el:

Katalógus

A könyvtár állományát folyamatosan dolgozzuk fel,  ha nem található a keresett könyv, érdemes megkérdezni a könyvtárosokat!

Hazai Katalógusok

MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus)

A katalógus segítségével a könyvtárak használói az ország bármely, hálózati kapcsolattal rendelkező könyvtárából meg tudják állapítani azt, hogy az illető könyvtárban nem található dokumentum mely – dokumentum-szolgáltatásra képes – könyvtárban található és hozzáférhető. Lehetőséget nyújt könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítására.

MOKKA-R

Régi magyarországi nyomtatványok közös katalógusa, muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartása (MKDNY)

OSZK OPAC

Az Országos Széchényi Könyvtár katalógusa. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjti, feltárja és megőrzi a magyar nemzeti kultúra írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrejött értékeit.

UNITAS. Egyházi könyvtárak közös katalógusa és információs portálja

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) által működtetett közös katalógus. Tagkönyvtárai állományában ezen a közös felületen kereshetünk irodalmat.

Adatbázisok - Archívumok

Arcanum Digitális Tudománytár – A kiválasztott cikket, közleményt a könyvtár beszerzi.
Az adatbázisban tudományos- és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények legjava áll rendelkezésre.

Compass – A Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak kereső felülete.
Lehet folyóirat címre, könyvcímre, cikkcímre, doi számra keresni, illetve, hogy egy adott intézményben, vagy településen milyen források érhetőek el.

 Digitális Tankönyvtár (DTK) – Szabadon hozzáférhető
Az Oktatási Hivatal által fejlesztett, dinamikusan bővülő és megújuló Digitális Tankönyvtár (DTK) célja, hogy hiánypótló és színvonalas szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek közzétételével támogassa a felsőoktatásban résztvevők tanulmányait, tudományos munkáját.

Directory of open access books – Szabadon hozzáférhető
A DOAB kereshető indexet biztosít a nyílt hozzáférésű licenc alapján kiadott, szakértők által áttekintett monográfiákhoz és szerkesztett gyűjteményekhez, linkekkel a kiadvány teljes szövegéhez a kiadó webhelyén vagy tárában.

Hungaricana – Szabadon hozzáférhető
A Hungaricana szolgáltatás célja, hogy a hazai könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban fellelhető számos történeti dokumentum mindenki számára gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.

Magyar Elektronikus Könyvtár – Szabadon hozzáférhető
A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar, ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek (beleértve a hangoskönyveket is). Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is

Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT)Szabadon hozzáférhető
Teológiai témájú könyvek, folyóiratok szerző, cím és teljes szövegben kereshető keresés lehetőségével.
pld.: „Wesley” >  „Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség” >

A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma – Szabadon hozzáférhető
Célja a magyarországi társadalomtudományi és történeti szociológia irodalom klasszikusainak, valamint az adott, hozzávetőleg 1945-ig terjedő időszak szellemi irányzatainak feltárása.

Matarka
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek online módon kereshető adatbázisa. A magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők, illetve az egyes számok külön-külön böngészhetők.

MDPI – Open Acces Kiadó adatbázisa – Szabadon hozzáférhető
A
legkülönbözőbb szak és tudományterületek OA közleményeiben böngészhetünk a vallástudománytól a társadalomtudományon át természettudományig.

 Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtár digitális archívuma – MaNDA Szabadon hozzáférhető
A digitalizációs projekt célja, hogy szabadon elérhetővé és kutathatóvá váljon a hazai zsidóság írott szellemi öröksége a Vészkorszakot megelőző időszakból. Ennek keretében az OR-ZSE Könyvtára saját gyűjteményéből a magyar zsidó tudományosság és helytörténet eddig máshol nem hozzáférhető műveit digitalizálja, archiválja és teszi folyamatosan elérhetővé, ingyenesen letölthetővé.

A MaNDA archívum a főiskolán zajló képzés és kutatás számára hasznos lehet: Számos könyvtár, múzeum, levéltár, kulturális és művelődési központ, nonprofit szervezet, és egyházi gyűjtemény dokumentumai tölthetőek le innen. Megtalálható például az alábbi Wesleys tankönyv is: A Szociális munka elmélete és gyakorlata. (Wesley könyvek. 4. 2006)

OSZKDK – Országos Széchényi Könyvtár – Digitális Könyvtár 0.10 Szabadon hozzáférhető
Az OSZK digitális gyűjteménye, virtuális könyvtár, melyben ugyanúgy kereshetünk vagy böngészhetünk, mint egy fizikailag is létező könyvtárban, azzal a különbséggel, hogy a kiszemelt olvasnivalót akár egy kattintással, rögtön kezdhetjük is olvasni. Főiskolánkon is hasznos irodalmat tartalmaz a gyűjtemény.

REAL – az MTA Könyvtárának RepozitóriumaRegisztráció szükséges
A REAL az MTA és/vagy az OTKA/NKFIH által támogatott kutatási programok keretében készült publikációk teljes szövegű anyagát, illetve az OTKA/NKFIH pályázatok kutatási zárójelentéseit tartalmazza.

USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum – Regisztráció szükséges
A Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 54 ezer videóinterjút tartalmaz, melyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel: a holokauszt, valamint a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás túlélőivel és szemtanúival. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelvű interjút, valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz. Az interjúk a túlélők visszaemlékezésein kívül szemtanúk, felszabadító katonák, megmentők, segítségnyújtók és háborús perek résztvevőinek visszaemlékezéseit is rögzítik. Minden interjú teljes élettörténet, így az archívum anyagai nem csak a népirtások személyes beszámolói, hanem a 20. század globális társadalomtörténetének forrásai is.

Kutatástámogatás

Tudományos keresők

Google Scholar – kizárólag (ellenőrzött) tudományos publikációk között kereső szolgáltatás. A szolgáltatás ugyanannak a műnek több elérhetõségét is tartalmazhatja (ha rendelkezésre áll alternatív forrás), melyek közül sok esetben korlátozás nélkül hozzáférhetõ a mû teljes szövege is. https://scholar.google.com/

Dimensions – az adatbázis több millió kutatási publikációt fed le, amelyeket több mint 1,6 milliárd idézet köt össze. https://www.dimensions.ai/

Semantic Scholar – Ingyenes, mesterséges intelligencia alapú kutatóeszköz a tudományos irodalom számára. https://www.semanticscholar.org/

CORE – A CORE a világ legnagyobb adattárakból és folyóiratokból származó nyílt hozzáférésű kutatási dokumentumok összesítője. https://core.ac.uk/

BASE – Bielefeld Academic Search Engine – Tudományos keresőszolgáltatás, amely mintegy 1300 intézmény (kutatóintézetek, egyetemek, tudományos szervezetek) által működtetett online elérhető adatbázisok, gyűjtemények (archívumok, intézményi repozitóriumok) anyagaihoz biztosít közös keresőfelületet. A BASE a strukturált metaadatoknak (OAI szabványcsalád) köszönhetően széleskörű keresési lehetőségeket nyújt. https://www.base-search.net/

 

Tudománymetria

Magyar Tudományos Művek TáraSzabadon hozzáférhető

Az MTMT feladata, hogy szakszerű, hiteles és egységesen értelmezhető adatokat szolgáltasson a tudományos munkával foglalkozó magyarországi intézmények és kutatók publikációiról, valamint a rájuk kapott hivatkozásokról.

A könyvtár gondozza a főiskola tudományos publikációt és idézőit az MTMT-ben, illetve támogatja a szerzőket az adatfelvitelben, szerzői vagy  intézményi lista, statisztika elkészítésében.

Kérjük szerzőinket, hogy megjelenő cikkről, könyvről, könyvfejezetről vagy konferencia-előadásról értesítsenek bennünket az mtmt@wjlf.hu címen!

A Wesley János Lelkészképző Főiskola az MTMT-ben

Online, szabadon hozzáférhető folyóiratok (válogatás)
 • Alkalmazott pszichológia
  A Folyóirat a pszichológia alkalmazásának minden területéről közöl kutatási eredményeket bemutató magyar és angol nyelvű tanulmányokat, helyzetelemző írásokat, tematikus összefoglalókat, módszertani tanulmányokat, kutatási beszámolókat, recenziókat és aktuális híreket. A szociál-, a személyiség- a fejlődés- és az általános lélektan alkalmazott területeihez kapcsolódó írásokat várunk (így például a gazdaság-, az iskola-, a katonai-,  a klinikai- és az egészség-, a környezet-, a kriminál-, a munka- és szervezet-, a nevelés-, a pedagógiai-, a poliltikai -, a  tanácsadás- és a sportpszichológia területeiről
  http://ap.elte.hu/a-folyoirat/

 

 

Vallástörténet
(egyház; egyháztörténet; keresztény; szemlekiadvány; vallástörténet)
https://epa.oszk.hu/03300/03307#

 

 

 

 

interdiszciplináris elektronikus szakmai-tudományos periodika
http://fogyatekossagtudomany.elte.hu/

 

 

 

főként az oktatással-neveléssel, az iskola belső világával, illetve az oktatási rendszer jellemzőivel kapcsolatos írásokat közöl. Elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok (pl. filozófia, antropológia, könyvtártudomány, művelődéstudomány, művészettörténet, nyelvészet, pszichológia, pedagógia, szociológia, szociális munka) művelői számára kínál publikálási lehetőséget tudományos és ismeretterjesztő írások – tanulmányok, szemlék és kritikák – közlésével, erősítve ezzel a tudományterületek közötti kommunikációt.
http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/index

 

 

Folyóirat a halál, a haldoklás és a gyász kérdéseiről. A Kharón lapjain olyan interdiszciplináris jellegű írások jelennek meg, amelyek a haldoklással, halállal és gyásszal kapcsolatos szocio-kulturális, pszichiátriai, bioetikai, és bölcseleti problémákat járják körül, teret adva a hazai szakemberek elméleti és gyakorlati kutatási eredményeinek és a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő külföldi kutatásoknak is.
https://kharon.hu/

 

 

A folyóirat a magyar tudomány minden területéről közöl tanulmányokat, egyes témákat kiemelten kezelve. A folyóirat célja összképet adni a tudományos élet eredményeiről, eseményeiről, a kutatás fő irányairól és a közérdeklődésre számot tartó témákról közérthető formában. Alapítási éve 1840.
https://mersz.hu/magyar-tudomany

 

 

elsődleges célja, hogy szakmai és tájékozódási fórumot teremtsen a pedagógusképzőknek, valamint, hogy publikálási lehetőséget biztosítson a számukra. A Tanárképzők Szövetségének lapjaként e célok elérése olyan szervezeti közegbe ágyazott, amely elsődlegesnek tekinti a szakma professzionalizálódásának támogatását.
http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes

 

 

 • TMT – Tudományos és műszaki tájékoztatás
  2020-ban 67. évfolyamába lépő, havi periodicitású Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) c. országos szakfolyóiratot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár szerkeszti és adja ki. A lap a könyvtárügy és a szakirodalmi, szakmai tájékoztatás elvi és gyakorlati kérdéseivel – kiemelten az információs és a tudástársadalom fejlődésének a könyvtáros szakmát érintő kérdéseivel, a korszerű információs technológia alkalmazásával – foglalkozik.
  https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/issue/archive

 

a Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata. Vallástörténet vallástudomány, vallás, hierológia
http://epa.oszk.hu/03100/03161#

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.