A főiskola a 2010-es években nemzetközi, hazai és intézményi finanszírozású, valamint teljes mértékben finanszírozás nélküli (azaz kizárólag munkatársaink és hallgatóink önkéntes munkájára épülő) kutatásokat egyaránt folytat. Külön megállapodások alapján a WJLF befogad olyan kutatásokat is, amelyek számunkra fontos értékek mentén szerveződnek, s más intézmények – amelyek egyébként a kutatást végzők munkáltatói – nem látják őket szívesen. Szintén külön megállapodások alapján a WJLF házigazdaként befogad olyan – tudományos eredményeket bemutató – rendezvényeket, melyek szervezői saját budapesti teremmel nem rendelkező civil tudományos szervezetek, vagy vidéki, külföldi felsőoktatási intézmények.

Valamennyi kutatás a kutatóintézetek illetve tanszékek honlapjához kapcsolódva érhető el, saját honlappal rendelkezik, melyek tartalmáért  a kutatás vezetője felelős.

Kutatásaink eredményeit – egyes kutatások szerint külön-külön szerveződő – konferenciák, kiadványok mutatják be – évente egyszer a tudomány ünnepe keretében pedig “Wesley tudományos körkép” címmel hangsúlyozottan interdiszciplináris rendezvényre kerül sor.

 

A Magyar Tudományos Művek tára adatbázisában a WJLF – hez kapcsolt 2015-2019 évi produktumok

A Magyar Tudományos Művek tárában látható 2020.07.24-i állapot a 2015-2018-as időszak vonatkozásában szinte komplettnek tekinthető, 2019-s kiadási dátúmú művek vonatkozásában kevésbé. A számozás azért a 10. tétellel kezdődik, mert néhány kolléga már 2020-as információkat is feltöltött. A 2020-as év publikációs teljesítményéről 2021 nyarán érdemes tájékozódni, melynek egyik oka a bibliográfiai adatszolgáltatás egyéni késlekedése, másik oka pedig, hogy 2020-as kiadási dátumú könyvek, folyóiratok (ahogy e jelenség minden évben megfigyelhető) tömegesen jelennek majd meg 2021 első hónapjaiban.

 • 10

Acosta-Santoyo, Gustavo ; Solís, Sara ; Hernández-Silva, Gilberto ; Cárdenas, Jesús ; Plank, Zsuzsanna ; Bustos, Erika
Analysis of the biological recovery of soils contaminated with hydrocarbons using an electrokinetic treatment
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 371 pp. 625-633. , 9 p. (2019)
DOI Egyéb URL
Nyilvános idézők összesen: 3 Független: 3 Függő: 0

 • 11

Bíró, Zsuzsanna Hanna
Pedagógiai paradigmák
In: Nagy, Péter Tibor (szerk.) Hol tartunk? : Az MSZT oktatásszociológiai szakosztályának és a WJLF neveléstudományi tanszékének konferenciája Kozma Tamás 80. születésnapjára
(2019) pp. 21-22. , 2 p.

 • 12

B., Kádár Zsuzsanna
Adalékok a “pesti lányok” szociológiájához
In: Eörsi, László A pesti lányok, 1956
Budapest, Magyarország : Noran Libro, (2019) pp. 181-184. , 4 p.

 • 13

Borbély-Pecze
VALIDÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS MUNKAERŐPIACOK A 21. SZÁZAD HAJNALÁN
MUNKAÜGYI SZEMLE 62 : 1 pp. 18-25. , 8 p. (2019)
Idézett közlemények száma: 1

 • 14

Borbély-Pecze, Tibor Bors (szerk.) ; Juhász, Ágnes (szerk.) ; Mudri, Zsuzsa (szerk.) ; Nagy, Ádám (szerk.) ; Villányi, Györgyné (szerk.)
A 127. esztendő a Magyar Pedagógiai Társaságban: Magyar Pedagógiai Társaság 2018. évi évkönyve
Budapest, Magyarország : Magyar Pedagógiai Társaság (2019) , 114 p.
ISBN: 9789637123627 OSZK Egyéb URL

 • 15

Borbély-Pecze, Tibor Bors
Prevention for active people: career guidance: Discussion paper
European Commission (2019)

 • 16

Borbély-Pecze, Tibor Bors
Luxusszolgáltatás-e a pályatanácsadás az átmeneti társadalmakban?: PÁLYAORIENTÁCIÓ EGY BEFOGADÓ TÁRSADALOMÉRT
MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 2019/9 : 09 pp. 1-5. , 5 p. (2019)

 • 17

Borbély-Pecze, Tibor Bors
From career decision-making towards career cruising: The case of Hungary: the “u” model
Jagiellonian Journal of Management 4 : 1 pp. 1-14. , 14 p. (2019)

 • 18

Borbély-Pecze, Tibor Bors
PÁLYAFEJLESZTÉS ÉS KÖZPOLITIKA KILENCEDIK VILÁGSZIMPÓZIUM
MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 2019 június : 06 pp. 1-6. , 6 p. (2019)

 • 19

Borbély-Pecze, Tibor Bors
New role of PES: Mobilising career management
In: Fons, Leroy; Lenka, Kint; Martina, Winkler – Public Employment Services: Polices and Practices
Brugge, Belgium : die Keure Professional Publishing, (2019) pp. 87-90. , 4 p.

 • 20

Borbély-Pecze, Tibor Bors
A munka jövője és a munkaügyi szolgálatok Európában: Az EU PES Hálózat dokumentumnak összefoglalója
MUNKAÜGYI SZEMLE 62 : 2 pp. 35-47. , 13 p. (2019)

 • 21

Borbély-Pecze, Tibor Bors
From Career Decision-Making Towards Career Cruising… – the Case of Hungary: the “U” Model

JOURNAL FOR PERSPECTIVES OF ECONOMIC POLITICAL AND SOCIAL INTEGRATION 25 : 2 pp. 7-23. , 17 p. (2019)
Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 0 Függő: 1

 • 22

Borbély-Pecze, Tibor Bors
CEDEFOP/CareersNet: Lifelong Guidance Hungary – Country fiché , 21 p. (2019)

 • 23

Borbély-Pecze, Tibor Bors ; Juhász, Ágnes ; Fazakas, Ida
Pályabolyongások: Pályaorientációról a Szakképzés 4.0 stratégia kapcsán
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 69 : 7-8 pp. 95-107. , 13 p. (2019)

 • 24

Csepregi, András
Luther és a felszabadulásteológia
EGYHÁZFÓRUM 2019 : 2 pp. 12-23. , 12 p. (2019)
| Ismeretterjesztő

 • 25

Csepregi, András
Hatalom, erőszak és megváltás Walter Wink teológiájában
THEOLOGIAI SZEMLE 2019 : 4 pp. 235-238. , 4 p. (2019)

 • 26

Eörsi, László
Forradalmár nők 1956-ban
BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN 2019 : 11 p. 7 (2019)
| Nem besorolt jellegű

 • 27

Eörsi, László
Pesti lányok
BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN 2019 : 11 p. 3 (2019)
Egyéb URL
| Nem besorolt jellegű

 • 28

Eörsi, László
Az ’56-os Pesti Lányok
Mérce 2019 : X. 23 Paper: 7:30 (2019)
Egyéb URL

 • 29

Eörsi, László
A spanyolfal mögött: Kőrössi József: Naplóromok kritikája
Litera 2019 : X. 19 Paper: 4 (2019)
Egyéb URL

 • 30

Eörsi, László
„Tisztelettel és szeretettel”: Wittner Mária kötetéről, Puchert Jánossal
ÉLET ÉS IRODALOM 2019 : X. 17 p. 10 (2019)
| Nem besorolt jellegű

 • 31

Eörsi, László
A pesti lányok, 1956
Budapest, Magyarország : Noran Libro (2019) , 212 p.
ISBN: 9789635170494

 • 32

Eörsi, László
“További eljárás nem szükséges”: A XIII. kerületi rendőrkaitány pere
MÚLTUNK – POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 64 : 4 pp. 240-263. , 24 p. (2019)

 • 33

Gáspár, Csaba László
Bakos Gergely OSB: Causa Laetitiae. Utak egy szapienciális gondolkodás felé
VIGILIA 84 : 3 pp. 238-240. , 3 p. (2019)
Idézett közlemények száma: 2

 • 34

Géczi, Róbert
A kolozsvári–erdőfeleki Bükk–Malom-völgyi természetvédelmi terület
GEOGRÁFUS HÍRLEVÉL 54 pp. 14-16. , 3 p. (2019)

 • 35

Géczi, Róbert
Egy nemzetállam születése
KLIÓ: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 28 : 3 pp. 43-64. , 20 p. (2019)

 • 36

Gombocz, Eszter
Cserkészliliom és kőtábla: A zsidó identitás újjáépítésének törekvései a két világháború közötti neológiában Vidor Pál életének példáján
REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 27 : 2 pp. 105-126. , 22 p. (2019)
 REAL  Teljes dokumentum
Idézett közlemények száma: 2

 • 37

Gyöngyösi, Megyer ; Fazakas, István ; Forczek, Ákos
Előszó
ELPIS: FILOZÓFIATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2019. XII. évfolyam : 1. szám pp. 1-4. , 4 p. (2019)
Idézett közlemények száma: 1

 • 38

Hubai, Péter
Tamás evangélium. Új fordítás
VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : 3 pp. 93-123. , 31 p. (2019)

 • 39

Hubai, Péter
Gender és theológia
EGYHÁZFÓRUM 2019 (2019)
| Ismeretterjesztő

 • 40

John, McCarthy Director ICCDPP Nice France Tibor Bors Borbély-Pecze John Wesley Theological College (WJLF) Faculty for Social Work Pedagogy ; International, Relations Budapest Hungary
ICCDPP – International Symposium 2019 Synthesis: Theme #2: Aims for, and access to, career development services
ICCDPP (2019)

 • 41

Karády, Victor ; Nagy, Péter Tibor
Sociology in Hungary
London, Egyesült Királyság / Anglia : Springer International Publishing (2019)
DOI ISBN: 9783030163020 ISBN: 9783030163037 Egyéb URL
Idézett közlemények száma: 18

 • 42

Kluzsnik, Réka ; Orsovszky, Gyöngyvér ; Tóth, Tamás ; Bíró, Zsuzsanna Hanna
PedLabor: a közösségteremtő szakmai műhely
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 2019 : 9-10 pp. 178-185. , 8 p. (2019)
Idézett közlemények száma: 1

 • 43

Midling, Andrea
Az iskola lelkipásztori színterei
EGYHÁZFÓRUM 2019 : 2 pp. 24-34. , 11 p. (2019)
| Ismeretterjesztő

 • 44

Mink, Júlia
Shadows of the Past: The Roots of Hungary’s “Pluralist System of State Churches”
JOURNAL OF CHURCH AND STATE csy101 Paper: 4 (2019)
Idézett közlemények száma: 3

 • 45

Nagy, Péter Tibor
OKTATÁSTÖRTÉNET ÉS REGIONALITÁS
In: Baska, Gabriella; Hegedűs, Judit; Szabó, Zoltán András (szerk.) Visszhangzó századok. Tanulmányok, ünnepi írások Szabolcs Éva tiszteletére
Budapest, Magyarország : L’Harmattan Kiadó, (2019) pp. 149-161. , 12 p.

 • 46

Nagy, Péter Tibor
Kozma, megint
In: Nagy, Péter Tibor (szerk.) Hol tartunk? : Az MSZT oktatásszociológiai szakosztályának és a WJLF neveléstudományi tanszékének konferenciája Kozma Tamás 80. születésnapjára
(2019) pp. 7-11. , 5 p.

 • 47

Nagy, Péter Tibor (szerk.)
Hol tartunk?: Az MSZT oktatásszociológiai szakosztályának és a WJLF neveléstudományi tanszékének konferenciája Kozma Tamás 80. születésnapjára
(2019) , 50 p.

 • 48

Nagy, Péter Tibor
Vallásváltoztatás és szociológia
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 29 : 2-3 pp. 57-67. , 11 p. (2019)
DOI Egyéb URL
Idézett közlemények száma: 2

 • 49

Plank, Zsuzsanna
Advanced Remediation Techniques in Sustainable Raw Material Supply
In: The 17th International Symposium on Electrokinetic Remediation (EREM 2019)
(2019) p. K2

 • 50

Plank, Zsuzsanna ; Polgár, Dorottya
Application of DC resistivity method in urban geological problems of karstic areas
NEAR SURFACE GEOPHYSICS 17 pp. 547-561. Paper: nsg.12062 , 15 p. (2019)
DOI Scopus Egyéb URL
Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 1 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 2

 • 51

Wildmann, János
Missziós dialógus a változó társadalomban
EGYHÁZFÓRUM 2019 : 4 pp. 27-33. , 7 p. (2019)

 • 52

Adela, Hincu (szerk.) ; Karády, Victor (szerk.)
Social Sciences in the “Other Europe” since 1945
Budapest, Magyarország : CEU (2018) , 526 p.
ISBN: 9786155547065

 • 53

Bíró, Zsuzsanna Hanna
An East-West Comparison of Educational Sociology
In: Adela, Hincu; Karády, Victor (szerk.) Social Sciences in the “Other Europe” since 1945
Budapest, Magyarország : CEU, (2018) pp. 463-496. , 34 p.

 • 54

Bíró, Zsuzsanna Hanna ; Nagy, Péter Tibor
Az oktatáskutatás inter- és multidiszciplináris jellege
EDUCATIO 27 : 1 pp. 84-100. , 17 p. (2018)
DOI  REAL Teljes dokumentum

 • 55

B. Kádár, Zsuzsanna
Centrum és periféria a történetírásban, avagy hol helyezkedett el a Párttörténeti Intézet folyóirata
EDUCATIO 27 : 1 pp. 74-83. , 10 p. (2018)
 DOI  REAL Teljes dokumentum
Idézett közlemények száma: 2

 • 56

B., Kádár Zsuzsanna
Gyermekotthonok Budapesten az ostrom után: különös tekintettel Sztehlo Gábor “gyermekeire” a háború után
In: Ignácz, Károly; Feitl, István (szerk.) Régi és új világ határán – 1945 történetei
Budapest, Magyarország : Napvilág Kiadó, (2018) pp. 112-124. , 13 p.

 • 57

Borbély-Pecze
Értékek és pályatanácsadás Magyarországon
In: Suhajda, Csilla Judit (szerk.) Sok a levél, de egy a fa – Tanulmányok a pályatanácsadás témaköréből : Köszöntő kötet Dr. Szilágyi Klára tiszteletére
Gödöllő, Magyarország : Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet, (2018) pp. 11-22. , 11 p.
Idézett közlemények száma: 1

 • 58

Borbély-Pecze, Tibor Bors
Munkaügyi szolgálatok tevékenysége: Pilot, monitoring, értékelés
MUNKAÜGYI SZEMLE 61 : 4 pp. 14-18. , 5 p. (2018)

 • 59

Borbély-Pecze, Tibor Bors
A munkaügyi szervezet története
In: Borbély-Pecze, Tibor Bors Ignits Görgyi – Borbély-Pecze, Tibor Bors (szerk.) A magyar foglalkoztatási szolgálat története (1991–2016) : History of the Hungarian Public Employment Service
Budapest, Magyarország : Nemzetgazdasági Minisztérium, (2018) pp. 34-60. , 26 p.
Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 1 Függő: 0

 • 60

Borbély-Pecze, Tibor Bors
Egy működő modell: a dél-koreai munka-tanulás duális rendszere
OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 5 : 1 pp. 3-8. , 5 p. (2018)
 DOI

 • 61

Borbély-Pecze, Tibor Bors; Juhász, Ágnes ; Bakó, Tamás ; Kovács, Tibor ; Sum, István ; Koltai, Vera ; Simon, Dávid
A magyar digitális munkaerőpiac helyzetelemezésének, valamint a digitális és hagyományos munkaerőpiac nyomon követésére és előrejelzésére szolgáló rendszer koncepciójának kidolgozása. (2018)

 • 62

Borbély-Pecze, Tibor Bors
A Pálya-, és Szakképzési Tanácsadók Világszövetségének (IAEVG) etikai irányelvei:: Változó hangsúlyok
In: Kenderfi, Miklós (szerk.) 18 éves a “Gödöllői Pályaorientációs Iskola” : Tanulmányok a pályaorientáció témaköréből
Gödöllő, Magyarország : Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet, (2018) pp. 11-17. , 6 p.

 • 63

Borbély-Pecze, Tibor Bors
“Változni kell!”: IAEVG Világkonferencia
MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE 2018/11 : november pp. XXX-XXX. Paper: https://www.munkaugyiszemle.hu/valtozni-kell-iaevg-vilagkonferencia , 8 p. (2018)

 • 64

Borbély-Pecze, Tibor Bors ; Juhász, Ágnes
Szakképzés és életpálya
OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 18 : 3 pp. 322-329. Paper: http://dx.doi.org/10.3311/ope.270 , 8 p. (2018)

 • 65

Borbély-Pecze, Tibor Bors Ignits Görgyi ; Borbély-Pecze, Tibor Bors (szerk.)
A magyar foglalkoztatási szolgálat története (1991–2016): History of the Hungarian Public Employment Service
Budapest, Magyarország : Nemzetgazdasági Minisztérium (2018)
ISBN: 9786158068857
Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 1 Függő: 0

 • 66

Borbély-Pecze, Tibor Bors Juhász Ágnes Mártonfi György Fehérvári Anikó
25 éves a szakképzési törvény, Korszakos változások, Új irányok: Szakképzés és életpálya szekció
Budapest, Magyarország : Magyar Pedagógiai Társaság (2018) , 24 p.

 • 67

Bukovics, István ; Zellei, Gábor
Az első világháború és a lakosságot védő hadijog: veszélyeztetettség és védekezés az európai hadszíntéren
VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT III : 3 pp. 154-167. , 14 p. (2018)

 • 68

Bukovics, István ; Szendrő, Éva
A fogyasztóvédelem kialakulása és fejlődéstörténete
In: Auer, Ádám; Berke, Gyula; György, István; Hazafi, Zoltán (szerk.) Ünnepi kötet a 65 éves Kiss György tiszteletére [Liber Amicorum in honorem Georgii Kiss aetatis suae LXV]
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, (2018) pp. 187-203. , 17 p.

 • 69

Czövek, Tamás
Exodus 3–4: Mózes küldetése és Jahve hatalma
In: Ungvári, Csaba (szerk.) Hit és hatalom
Budapest, Magyarország : Pünkösdi Teológiai Főiskola, (2018) pp. 8-25. , 18 p.

 • 70

Csepregi, András
A szívekbe írt törvény: Az Isten kétféle kormányzásában részt vevő keresztény ember lehetőségei Luther teológiájában
CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 24 : 1-2 pp. 6-16. , 11 p. (2018)

 • 71

Csepregi, András
Bibó István Krisztus-képe, mint politikai kísérlet
In: Hubai, Péter (szerk.) Az igaz vallás : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2018) pp. 138-159. , 22 p.

 • 72

Csepregi, András
A szívekbe írt törvény: Az Isten kétféle kormányzásában részt vevő keresztény ember lehetőségei Luther teológiájában
In: Fabiny, Tibor (szerk.) A lutheri reformáció 500 éves öröksége
Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2018) pp. 77-92. , 16 p.
Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 1 Függő: 0

 • 73

Csepregi, András
“Engedelmeskedjetek a felettes hatalmaknak” – nekünk is szól?
EGYHÁZFÓRUM 33 (8. új évf.) : 1 pp. 2-13. , 12 p. (2018)
| Ismeretterjesztő

 • 74

Csepregi, András
Luther Szentírás-értelmezése: Isten igéje mint törvény és evangélium
In: Puskás, Attila; Perendy, László; Hoványi, Márton (szerk.) Reformáció és ökumenikus párbeszéd : Teológiai tanulmányok
Budapest, Magyarország : Szent István Társulat, (2018) pp. 45-59. , 15 p.

 • 75

Eörsi, László
Forradalmi baleset: Tóth Ilonáék valóban elkövették azt, amivel vádolták őket
http://tenyleg.com 2018 : X. 4 Paper: 4 (2018)
Egyéb URL
| Nem besorolt jellegű

 • 76

Eörsi, László
Móricz Zsigmond körtér
ÉLET ÉS IRODALOM 2018 : II. 16 p. 9 (2018)
| Nem besorolt jellegű

 • 77

Eörsi, László
A konzervatív forradalom és a pesti srácok a jobboldali képzeletben
Mérce 2018 : 10/9 Paper: 4 (2018)

 • 78

Eörsi, László
A Köztársaság téri ostrom és a forradalom hősei a jobboldali képzeletben
Mérce 2018 : 10/15 Paper: 4 (2018)
Teljes dokumentum

 • 79

Eörsi, László
Párhuzamos életrajzok: Dózsa László és Pruck Pál
In: Keller, Márkus; Tabajdi, Gábor Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. 1956-os Intézet XXXIII. évkönyve
Budapest, Magyarország : 1956-os Intézet Alapítvány, (2018) pp. 258-282. , 25 p.

 • 80

Eörsi, László
A „budai srácok” 1956
Budapest, Magyarország : Országos Széchényi Könyvtár (2018) , 300 p.
ISBN: 9789632006857

 • 81

Eörsi, László
Példaképből „börtönőr” – Nagy Imre változó megítélése
Mérce 2018 : XII. 24 Paper: 12.00 (2018)
Egyéb URL
| Nem besorolt jellegű

 • 82

Eörsi, László
Legendák az 1956-os forradalomról
http://tenyleg.com 2018 : X. 5 Paper: 1 (2018)
Egyéb URL
| Ismeretterjesztő

 • 83

Erős, Máté ; Perintfalvi, Rita ; Verebics, Petra
Előszó
In: Verebics, Petra; Erős, Máté; Perintfalvi, Rita; Iványi, Gábor (szerk.) A felszabadítás teológiái
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete – MTÖE, (2018) pp. 7-12. , 6 p.
| Oktatási

 • 84

Hubai, Péter
Gnózis és antijudaizmus?: Dávid zsoltárai a Pistis Sophiában
In: Hubai, Péter (szerk.) Az igaz vallás : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2018) pp. 288-352. , 65 p.

 • 85

Hubai, Péter
Mi az igaz vallás?: Gondolatok a szümpozium elé
In: Hubai, Péter (szerk.) Az igaz vallás : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2018) pp. 13-35. , 23 p.

 • 86

Hubai, Péter (szerk.)
Az igaz vallás: Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola (2018) , 659 p.

 • 87

Hubai, Péter
Egy feminista eklézsia a II. századból?
VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : 2 Paper: 4 (2018)

 • 88

Karády, Victor ; Nagy, Péter Tibor
Institutionalization and Professionalization of the Social Sciences in Hungary Since 1945
In: Shaping Human Science Disciplines. Socio-Historical Studies of the Social and Human Sciences.
Palgrave Macmillan, (2018) pp. 289-326. , 38 p.

 • 89

Karády, Victor ; Nagy, Péter
A Case of State Controlled Westernization.: Foreign Impacts in the Hungarian Social Sciences (1945-2015)
In: Heilbron, J Sorá G Boncourt T (szerk.) The Social and Human Sciences in Global Power Relations
Palgrave Macmillan, Cham, (2018) pp. 297-332. Paper: 10.1007/978-3-319-73299-2_11 , 33 p.
Idézett közlemények száma: 1

 • 90

Lattmann, Tamás ; Kardos, Gábor ; Mink, Júlia
Univerzális és regionális emberi jogok
In: Valki, László; Nagy, Boldizsár; Sonnevend, Pál; Kende, Tamás (szerk.) Nemzetközi jog
Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest), (2018) pp. 479-504. , 26 p.
| Oktatási

 • 91

Lészkó, Éva ; Sivadó, Máté
Beszámoló egy kerekasztal beszélgetésről
In: Lippai, Zsolt Sándor Lippai Zsolt: Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment (Tanulmánykötet, 2018. ISBN: 978-615-80567-3-1) : Lippai Zsolt: A Nemzetközi Oktatási Központ, a vele kapcsolatban álló nemzetközi szervezetek és az idegennyelvi képzés (Innováció, elektronizáció, tudásmenedzsment (Tanulmánykötet, 2018., 163-186 oldal)
Budapest, Magyarország : Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, (2018) pp. 305-314. , 10 p.

 • 92

Markl, Dominik ; Verebics, Éva Petra (Fordító)
A menekültek könyvtára: a Biblia
PANNONHALMI SZEMLE : XXVI/1 pp. 34-40. Paper: 7 , 7 p. (2018)

 • 93

Mink, Júlia
Human Rights Protection and Traditional Churches in the System of National Cooperation in Hungary
RELIGION AND HUMAN RIGHTS: AN INTERNATIONAL JOURNAL 13 pp. 245-269. , 25 p. (2018)
Idézett közlemények száma: 2

 • 94

Móricz, Nikolett ; Verebics, Éva Petra
David M. Carr, Holy Resilience. The Bible’s Traumatic Origins
THEOLOGISCHE ZEITSCHRIFT 74 : 2 pp. 224-227. Paper: 4 , 4 p. (2018)

 • 95

Nagy, Péter Tibor ; Veroszta, Zsuzsa
Az új adatkezelés lehetőségei és kockázatai a társadalomkutatásban
MAGYAR TUDOMÁNY 2018 : 5 pp. 653-667. Paper: 4 , 15 p. (2018)
DOI Egyéb URL Teljes dokumentum Matarka

 • 96

Nagy, Péter Tibor
Felekezetválasztás a magyar társadalomban
In: Hubai, Péter (szerk.) Az igaz vallás : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2018) pp. 542-557. , 16 p.

 • 97

Nagy, Péter Tibor ; Somlai, Péter (Az interjút adta)
Társadalomtudósok három rendszerváltás idején. Beszélgetés Somlai Péter szociológussal
EDUCATIO 27 : 1 pp. 101-110. , 10 p. (2018)
DOI  REAL  Teljes dokumentum

 • 98

Nagy, Péter Tibor
Opponensi vélemény Szabó Ildikó MTA doktori disszertációjáról pp. 190-196. , 7 p. (2018)
In: Metszetek, 2018. (7. évf.) 3. sz. 190-196. old.,
Egyéb URL Teljes dokumentum

 • 99

Nagy, Péter Tibor
Történetszociológiai megjegyzések Hargittai István írásához,avagy alkalmazott-e antiszemita diszkriminációt az MTA?
MAGYAR TUDOMÁNY 2018 : 6 pp. 915-923. , 9 p. (2018)
DOI Teljes dokumentum
| Közérdekű

 • 100

Nagy, Péter Tibor (szerk.)
Részletek Szabó Ildikó nagydoktori dolgozatának téziseiből, opponensi véleményeiből és a válaszából pp. 171-209. , 39 p. (2018)
In: Metszetek, 2018. (7. évf.) 3. sz. 171-209. old,
Egyéb URL Teljes dokumentum

 • 101

Nagy, Péter Tibor ; Veroszta, Zsuzsanna
Bevezető pp. 651-652. , 2 p. (2018)
Magyar tudomány, 2018. (179. évf.) 5. sz. pp. 651-652.,
DOI Teljes dokumentum

 • 102

Ungvári, Csaba (szerk.)
Hit és hatalom
Budapest, Magyarország : Pünkösdi Teológiai Főiskola (2018)
ISBN: 9786158002639

 • 103

Verebics, Éva Petra
A szöveg kettős beágyazottsága: Kultúratudományos szempontok Zsolt 18 || 2Sám 22 értelmezéséhez
LELKIPÁSZTOR 2019 : 1 pp. 2-6. Paper: 4 , 4 p. (2018)

 • 104

Verebics, Petra (szerk.); Erős, Máté (szerk.); Perintfalvi, Rita (szerk.); Iványi, Gábor (szerk.)
A felszabadítás teológiái
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete – MTÖE (2018) , 158 p.
ISBN: 9786155048432
| Oktatási

 • 105

Wildmann, János
Kereszténységgel az illilberális demokráciába?
EGYHÁZFÓRUM 2018 : 3 pp. 36-53. , 18 p. (2018)
| Ismeretterjesztő

 • 106

Bajomi, Iván ; Csákó, Mihály
Fórumok és tiltakozómozgalmak a közoktatásban
EDUCATIO 26 : 4 pp. 528-539. , 12 p. (2017)
 DOI  REAL Matarka

 • 107

Bánlaky, Pál
Újra Esztergom
ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 2017 : 4 pp. 39-46. , 8 p. (2017)

 • 108

Bánlaky, Pál
Fót város cigánysága: Kutatási zárójelentés Paper: 1 , 32 p. (2017)

 • 109

Béres, Tamás ; Csepregi, András ; Kodácsy-Simon, Eszter ; Réz-Nagy, Zoltán ; Simon, Z. Attila
Remélj!: 12. osztály. evangélikus hittankönyv
Budapest, Magyarország : Luther Kiadó (2017) , 136 p.
ISBN: 9789633801116
| Oktatási Nyilvános idézők összesen: 2 Független: 2 Függő: 0

 • 110

B, Kádár Zsuzsanna ; Nagy, Péter Tibor
Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola (2017)
OSZK

 • 111

B., Kádár Zsuzsanna
Kísérlet 1956 historiográfiai narratívájának megfogalmazására
MAGYAR TUDOMÁNY 2017 : 9 pp. 1072-1077. , 6 p. (2017)

 • 112

Blandl, Borbála
Transzcendentális antropológia: A reflexió fogalmainak változatai Kantnál 155 p.
ELTE Filozófiatudomány, Esztétika doktori program, Papp Zoltán Védés éve: 2017 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2017

 • 113

Borbély-Pecze, Tibor Bors ; olv, szerk Jordán Gergely lektor Csákó Mihály (szerk.)
Az életút-támogató pályaorientáció rendszere: habilitációs tanulmánykötet, Wesley Könyvek
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola (2017) , 170 p.
ISBN: 9789639744455

 • 114

Bukovics, István
The “Good State”: Outline of the Last Tree Yers of Research
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 13 : Special Issue pp. 307-317. , 11 p. (2017)

 • 115

Bukovics, István
A katasztrófavédelem szervezetrendszere
Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó (2017)
| Oktatási

 • 116

Czövek, Tamás
Izráel alapvető tanúsága: Úton a biblikus-keresztény identitás felé
EGYHÁZFÓRUM 32 : 4 pp. 5-17. , 13 p. (2017)
| Közérdekű

 • 117

Csákó, Mihály
Idegenellenesség középfokon
EDUCATIO 26 : 3 pp. 377-387. , 11 p. (2017)
Idézett közlemények száma: 1

 • 118

Csákó, Mihály ; Sebestyén, Annamária
Egy autentikus diákmozgalom
EDUCATIO 26 : 1 p. 26–37 (2017)
 REAL Teljes dokumentum Matarka

 • 119

Csákó, Mihály
A magyar politikaiszocializáció-kutatás történetének vázlata
MAGYAR TUDOMÁNY 178 : 9 pp. 1065-1071. , 7 p. (2017)
Teljes dokumentum Matarka
Idézett közlemények száma: 1

 • 120

Csepregi, András
Nagycsütörtök: 2Móz 12,1-11
LELKIPÁSZTOR 92 : 3 pp. 116-118. , 3 p. (2017)

 • 121

Csepregi, András ; Forgách, András ; Galambos, Ádám
Egymásra halmozott traumák: Csepregi András és Forgách András asztali beszélgetése
CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 2017/1-2 pp. 57-66. , 10 p. (2017)
| Ismeretterjesztő

 • 122

Csepregi, András
Religion, churches, religious communities
In: Czipott, Péter V. (szerk.) A Guide to Hungarian Culture
Budapest, Magyarország : Napkút kiadó, (2017) pp. 65-74. , 10 p.

 • 123

Csepregi, András
Beszélj!: Az apostolok cselekedetei 2.
EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 82 : 45-46 p. 19 (2017)
| Közérdekű

 • 124

Eörsi, László
Schmidt-kastély
ÉLET ÉS IRODALOM 2017 : X. 20 p. 3 (2017)
| Nem besorolt jellegű

 • 125

Eörsi, László
Fő utca, 1956
ÉLET ÉS IRODALOM 2017 : VI. 16 p. 3 (2017)
| Nem besorolt jellegű

 • 126

Eörsi, László
Szabadságharc Csepelen
In: Váradi, Natália (szerk.) Megkötések nélkül 1956-ról. Kárpát-medencei tudományos konferencia
Beregszász, Ukrajna : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, (2017) pp. 47-53. , 7 p.

 • 127

Eörsi, László
Szabadságharc Kőbányán, 1956
In: Polgár, Tamás; Récsei, Balázs (szerk.) A forradalom vonzásában : Tanulmányok Szántó László tiszteletére
Kaposvár, Magyarország : Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára, (2017) pp. 253-266. , 14 p.

 • 128

Eörsi, László
’56 Erzsébetvárosban , 18 p. (2017)

 • 129

Géczi, Róbert
Fejezetek a történelmi Szatmár megye vasúttörténetéből
TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 5 (1) pp. 88-104. , 17 p. (2017)

 • 130

Géczi, Róbert (szerk.)
Az Elbától Vorkutáig. Magyarok és magyarországi németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a GULÁG-on
Budapest, Magyarország : Magyar Napló, Veritas Történetkutató Intézet (2017)
ISBN: 9786155721045
Idézett közlemények száma: 1

 • 131

Gombocz, Eszter
About the (integrational) opportunities of family reading development programs in the example of a tale-reading project
In: Lendvai, Lilla; Keresztes-Takács, Orsolya; Csereklye, Erzsébet (szerk.) Mobilities, Transitions, Transformations. Intercultural Education at the Crossroads : Conference Proceedings
Budapest, Magyarország : International Association for Intercultural Education (IAIE), (2017) pp. 275-284. , 10 p.

 • 132

Gombocz, Eszter
Shoah-Überlebende und die deutsche Sprache: Ein Veränderungsprozess
In: Hannes, Philipp; Andrea, Ströbel (szerk.) Deutsch in Mittel-, Ost- und Südeuropa : Geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung
Regensburg, Németország : Verlag Friedrich Pustet, (2017) pp. 326-333. , 8 p.

 • 133

Hárs, György Péter
Erős Ferenc: Psziché és hatalom: Budapest: Kalligram, 2016, 245 oldal
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 72 : 2 pp. 266-273. , 8 p. (2017)
 Egyéb URL  Teljes dokumentum
Idézett közlemények száma: 2

 • 134

Hárs, György Péter
Mi történt? Mikor történt? Hogyan történt? Megörtént?: [Pszichoanalízis]történet – tény és/vagy dokumentum: levelezés versus emlélekezet
KALEIDOSCOPE: MŰVELŐDÉS- TUDOMÁNY- ÉS ORVOSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 2017 : 14 pp. 90-99. , 10 p. (2017)

 • 135

Hárs, György Péter
Családban marad: a pszichoanalízis Ferenczi „unokahúgánál”
MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 2017 : 1 pp. 61-69. , 9 p. (2017)
Idézett közlemények száma: 3

 • 136

Hubai, Péter
Weitere Apotropaia aus Nilpferdstoßzahn
In: Szabó-Németh, Borbála (szerk.) Festschrift for Zoltán Imre Fábián
Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2017)

 • 137

Iványi, Gábor
Az reformáció nagy adóssága
EGYHÁZFÓRUM 32 : 3 Paper: 4 (2017)
Matarka
Közérdekű

 • 138

Karády, Viktor ; Nagy, Péter Tibor
Social sciences and humanities in Hungary 1945-2010: Factbook about Hungarian social scientists
Budapest, Magyarország : Wesley János Kiadó (2017)
ISBN: 9786155048364 OSZK

 • 139

Lukács, Péter
Egy megvalósult és egy tervezett reformról
EDUCATIO 26 : 4 pp. 557-566. , 10 p. (2017)
DOI  REAL Teljes dokumentum
Idézett közlemények száma: 1

 • 140

Nagy, Péter Tibor
A magyar társadalomtudományok történetszociológiája
MAGYAR TUDOMÁNY 2017 : 9 p. 1026 , 1 p. (2017)
OSZK

 • 141

Nagy, Péter Tibor
Magyar állami oktatáspolitika – a középkorban
In: Németh, András; Pukánszky, Béla (szerk.) Gyermekek, iskolák, tanárok – egykoron és ma.
Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó, (2017) pp. 64-79. , 15 p.
Teljes dokumentum

 • 142

Nagy, Péter Tibor (szerk.)
Oktatásszociológiai konferenciák a 2010-es években: Az Educatio (R) folyóirat számaihoz kapcsolódó konferenciák
Budapest, Magyarország : Magyar Szociológiai Társaság (2017)
ISBN: 9789638863355 OSZK

 • 143

Patrick, Eiden-Offe ; Verebics, Éva Petra (Fordító)
Az öreg Marx
2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP : 3 pp. 66-78. , 13 p. (2017)

 • 144

Schudson, Michael ; Verebics, Éva Petra (Fordító)
Létezhet-e még professzionális újságírás – túl az igazságon, Trumpon és a Twitteren?
2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP : 9 pp. 11-22. Paper: 12 , 12 p. (2017)

 • 145

Verebics, Petra ; Móricz, Nikolett ; Kőszeghy, Miklós
Vorwort
In: Verebics, Éva Petra; Móricz, Nikolett; Kőszeghy, Miklós (szerk.) Ein pralles Leben : Alttestamentliche Studien. Für Jutta Hausmann zum 65. Geburtstag und zur Emeritierung
Leipzig, Németország : Evangelische Verlangsanstalt, (2017) pp. 7-8. , 2 p.

 • 146

Wildmann, János
A gyakorlati teológia mint egzisztenciális tudomány
EGYHÁZFÓRUM 2017 : 4 pp. 30-42. , 13 p. (2017)
| Ismeretterjesztő

 • 147

Zygmunt, Bauman ; Verebics, Éva Petra (Fordító)
Szolidaritás: egy megtestesülni vágyó szó
2000: IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 5 : 3 pp. 39-47. , 9 p. (2017)
Közérdekű

 • 148

Bánlaky, Pál
Mesélek magamról: Némiképp rendhagyó memoár-féleség, amelyben megkísérlem elmesélni, hogy miféle történések között és miféle történések hatására alakultam olyanná, amilyen lettem, és eközben természetesen az élet (meg ami szorosan hozzá tartozik: a halál) némely dolgairól is elgondolkodom
Budapest, Magyarország : Szerzői kiadás (2016) Közérdekű

 • 149

Bánlaky, Pál
Mellékvágányon. Két kisváros (Baja és Esztergom) társadalomtörténete: Összehasonlító elemzés, elméleti bevezetővel a kisvárosról és a helyi társadalomról
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola (2016)

 • 150

Bányai, Viktória ; Gombocz, Eszter
A traumafeldolgozás útjain: Holokauszt-túlélő gyerekek Magyarországon, 1945-49
REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 24 : 2 pp. 31-48. , 18 p. (2016)
DOI  Teljes dokumentum
Idézett közlemények száma: 1

 • 151

Béres, Tamás ; Csepregi, András ; Kodácsy-Simon, Eszter ; Réz-Nagy, Zoltán ; Simon, Z. Attila
Szólj! Evangélikus hittankönyv 11. osztály
udapest, Magyarország : Luther Kiadó (2016) , 136 p.
ISBN: 9789633800782
| Oktatási

 • 152

Biró, Zsuzsanna Hanna
Beszélgetés a Tempus Közalapítvány két munkatársával az ERASMUS+ programról
EDUCATIO 25 : 2 pp. 260-267. , 8 p. (2016)
 Teljes dokumentum

 • 153

B, Kádár Zsuzsanna
Szertefoszlott remények: Potoczky Mária és Magyarország, 1956
Budapest, Magyarország : Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁSZTL), Kronosz Kiadó (2016) , 160 p.
ISBN: 9786155497865
Idézett közlemények száma: 1

 • 154

B, Kádár Zsuzsanna
Volt-e szociáldemokrata „demokráciakísérlet” Magyarországon 1945 után?
MÚLTUNK – POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 61 : 1 pp. 73-89. , 17 p. (2016)
Teljes dokumentum Matarka
Idézett közlemények száma: 2

 • 155

Bukovics, István
Tűzvédelmi igazgatás
In: Bukovics, István (szerk.) Műszaki Fórum Szakmai Tudásbázisalap
Budapest, Magyarország : Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft, (2016) pp. 1-140. , 140 p.

 • 156

Bukovics, István (szerk.)
Műszaki Fórum Szakmai Tudásbázisalap
Budapest, Magyarország : Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft (2016)
ISBN: 9638591560

 • 157

Bukovics, István ; Fáy, Gyula ; Kun, István
Az áldozat mint emberi alkat
In: Hubai, Péter (szerk.) Áldozat : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2016) pp. 68-88. , 21 p.

 • 158

Czövek, Tamás
A keresztény ethosz: Biblika-teológiai–missziológiai gondolatok a menekültválság kapcsán
EGYHÁZFÓRUM 31 : 1 pp. 32-40. , 9 p. (2016)
| Közérdekű

 • 159

Csákó, Mihály
A szakképzés és az európai integráció
EDUCATIO 25 : 1 pp. 3-10. , 8 p. (2016)
 Teljes dokumentum

 • 160

Csepregi, András (szerk.); Érfalvy, Lívia (szerk.); Varga, Lajos (szerk.)
Tudomány és küldetés: Evangélikus Iskolák Kutató Tanárainak III. Konferenciája
Budapest, Magyarország : Luther Kiadó (2016) , 276 p.
ISBN: 9789633800836 OSZK

 • 161

Csepregi, András
Vigyázat, komoly!: Pogány katekizmus Istenről, létről, vallásról, hitről, kételyről..
EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 81 : 27 pp. 28-29. , 2 p. (2016)
| Közérdekű

 • 162

Csepregi, András
Bosszút áll az Úr?!
CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 2016/1. pp. 5-6. , 2 p. (2016)
| Nem besorolt jellegű

 • 163

Csepregi, András
Zsidóság és kereszténység az evangélikus hitoktatásban
In: Kodácsy-Simon, Eszter (szerk.) Értelmes szívvel : Etikai témák az evangélikus oktatásban
Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2016) pp. 281-321. , 41 p.
 REAL
Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 1 Függő: 0

 • 164

Csepregi, András
Az egyházi iskolákról és az iskolalelkészi szolgálatról
LELKIPÁSZTOR 91 : 8-9 pp. 325-326. , 2 p. (2016)

 • 165

Csepregi, András
Kicsoda (nekünk) Bonhoeffer?: Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) élete és teológiája
In: Németh, Zoltán; Galambos, Ádám (szerk.) Ünnep : Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2016-2017
Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2016) pp. 135-161. , 27 p.

 • 166

Eörsi, László
Forradalom Csepelen
BESZÉLŐ ONLINE : X. 23 Paper: 4 (2016)
Egyéb URL
| Nem besorolt jellegű

 • 167

Eörsi, László
A Tóth Ilona-ügy
ÉLET ÉS IRODALOM 2016 : X. 21 p. 8 (2016)
| Nem besorolt jellegű

 • 168

Eörsi, László
A csepeli szabadságharc
ÉLET ÉS IRODALOM 2016 : VI. 17 p. 5, 8 (2016) Nem besorolt jellegű

 • 169

Eörsi, László
Abszurdisztán, határon kívül-belül
BESZÉLŐ 2016 : II p. 26 (2016)
Egyéb URL
| Nem besorolt jellegű

 • 170

Eörsi, László
Csaló az igazak között (Harangi Zoltán)
ÉLET ÉS IRODALOM 2016 : I. 15 p. 9 (2016)
| Nem besorolt jellegű

 • 171

Eörsi, László
A Budavár 1956-os ostrom: Tűzvész az Országos Levéltárban
LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 2016 pp. 157-168. , 12 p. (2016)

 • 172

Eörsi, László
Fegyveres ellenállás a X. kerületben
BESZÉLŐ ONLINE : 2016 Paper: II. 8. (2016)
Egyéb URL

 • 173

Eörsi, László
A Budavár 1956-os ostrom: Tűzvész az Országos Levéltárban
LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 2016 pp. 157-168. , 12 p. (2016)

 • 174

Eörsi, László
Pesti srácok az Erzsébetvárosban
Budapest, Magyarország : (2016) , 40 p.
| Hibás/hiányos

 • 175

Eörsi, László
Rendkívüli idők, rendkívüli cselekmények: Tóth Ilona és Mansfeld Péter története és mítosza
Budapest, Magyarország : Ab Ovo (2016) , 204 p.
ISBN: 9789631267808

 • 176

Eörsi, László
Zugló 1956
Budapest, Magyarország : Zuglói Önkormányzat (2016) , 138 p.
ISBN: 9786158054003

 • 177

Eörsi, László
A csepeli fegyveres ellenállás, 1956
Budapest, Magyarország : 1956-os Intézet (2016) , 226 p.
ISBN: 9786155497841

 • 178

Eörsi, László
Kőbánya 1956: Fegyveres ellenállás a X. kerületben
Budapest, Magyarország : 1956-os Intézet (2016) , 92 p.
ISBN: 9789639739154

 • 179

Eörsi, László
Budavár 1956-os ostroma : tűzvész az Országos Levéltárban
LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 87 : 1 pp. 157-167. , 11 p. (2016)
Matarka

 • 180

Forczek, Ákos
Etika és antropológia: A morális cselekvés struktúrája Kantnál
In: Tánczos, Péter; Varga, Rita (szerk.) “… amennyiben szellemi lények vagyunk” : Tanulmányok Immanuel Kant aktualitásáról
Budapest, Magyarország : L’Harmattan Kiadó, (2016) pp. 152-168. , 17 p.
Idézett közlemények száma: 1

 • 181

Géczi, Róbert
Földrajz, történelem és még ennél is több
GEOGRÁFUS HÍRLEVÉL : 42 pp. 12-14. , 3 p. (2016)
Teljes dokumentum Matarka

 • 182

Géczi, Róbert
A politikai képletektől a XIX. századi vonatozásig
GEOGRÁFUS HÍRLEVÉL : 44 pp. 12-14. , 3 p. (2016)
Teljes dokumentum Matarka

 • 183

Gedő, Éva
Carl Schmitt és a diktatúra fogalma
In: Gedő, Éva; Schwendtner, Tibor (szerk.) Filozófia és nemzetiszocializmus : Értelmezések és kontextusok
Budapest, Magyarország : L’Harmattan Kiadó, (2016) Paper: 5

 • 184

Gedő, Éva (szerk.) ; Schwendtner, Tibor (szerk.)
Filozófia és nemzetiszocializmus: Értelmezések és kontextusok
Budapest, Magyarország : L’Harmattan Kiadó (2016) , 215 p.
ISBN: 9789634142355 ELTE Könyvtára

 • 185

Gombocz, Eszter
A hatalom csalétke: Az áldozat bűnrészessé tétele
In: Hubai, Péter (szerk.) Áldozat : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2016) pp. 133-144. , 12 p.

 • 186

Hubai, Péter
A lélek felemelkedése: Egy apokaliptikus mitologéma Mária evangéliumában
COLLEGIUM DOCTORUM: MAGYAR REFORMÁTUS TEOLÓGIA 2016 : 2 pp. 227-240. , 14 p. (2016)

 • 187

Hubai, Péter
Amikor Jézus oltárt építtetett: Áldozat gnosztikus kontextusban
In: Hubai, Péter (szerk.) Áldozat : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2016) pp. 190-228. , 39 p.

 • 188

Hubai, Péter (szerk.)
Áldozat: Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola (2016) , 513 p.
ISBN: 9786155048340 OSZK

 • 189

Iványi, Gábor
Menekülés és keresztény irgalmasság Magyarországon
EGYHÁZFÓRUM 31 : 2 Paper: 4 (2016)
Teljes dokumentum Matarka
| Közérdekű

 • 190

Jakab, Attila (szerk.) ; Törzsök, Erika (szerk.)
Churches – Holocaust. Christian Churches in three countries of Central and Eastern Europe and the Holocaust
Budapest, Magyarország : Civitas Europica Centralis (2016)

 • 191

Karady, Victor
The Academic Profile of Doctoral School Staffs in Hungarian Universities in the Social Sciences and Humanities: A Comparative Study of Disciplines with Special Reference to Educational Science (2000-2010) (2016)

 • 192

Kertai-Szabó, Ildikó
Önegységesítés – identitás – áldozat
In: Hubai, Péter (szerk.) Áldozat : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2016) pp. 264-273. , 10 p.

 • 193

Kertai-Szabó, Ildikó
Középkori útkeresők: A beginamozgalom jelensége és jellemzői
EMBERTÁRS 14 : 1 pp. 72-80. , 9 p. (2016)
Matarka

 • 194

Kertai-Szabó, Ildikó
Utat találni… Gondolatok a demens betegek lelkigondozásáról
EGYHÁZFÓRUM 31 : 1 pp. 53-58. , 6 p. (2016)
Matarka
| Közérdekű

 • 195

Kevy, Bea ; Bánlaky, Pál
Itthon vagyunk?: Falusi cigányok, élethelyzet, előítéletek rasszizmus
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola (2016) , 157 p.

 • 196

Ladányi, János
Az etnicizált szegénység különböző formái – gondolatok Loic Wacquant írása kapcsán
KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 46 : 11-12 pp. 25-26. , 2 p. (2016)
Matarka

 • 197

Lukács, Péter
Iskola a társadalomban, társadalom az iskolában: Szociológiai dolgozatok 7. kötet
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola (2016)

 • 198

Mink, Júlia
Ungarns Fehlverhalten in der Flüchtlingskrise
RELIGION UND GESELLSCHAFT IN OST UND WEST (RGOW) 2016 : 1 Paper: 4 (2016)

 • 199

Nagy, Péter Tibor
Zsidók az orvosi elitben
SZOMBAT 2016 : 6 Paper: 4 (2016)
Teljes dokumentum

 • 200

Nagy, Péter Tibor
A fasizmus áldozata lett
In: Hubai, Péter (szerk.) Áldozat : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2016) pp. 335-344. , 10 p.

 • 201

Nagy, Péter Tibor
Vallásszociológiai szöveggyűjtemény 1
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola (2016) , 303 p.
ISBN: 9789639744295

 • 202

Nagy, Péter Tibor
A Neményi-szám
In: Takács, Judit; P, Tóth Tamás (szerk.) Kisebbség, többség, többszörösség : Kisebbségi-többségi viszonyok a magyar társadalomban
Budapest, Magyarország : MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, (2016) pp. 23-24. , 2 p.
Teljes dokumentum

 • 203

Németh, András ; Biró, Zsuzsanna Hanna
A magyar neveléstudomány diszciplína jellemzőinek és kognitív tartalmainak változásai a 20. század második felében
In: Németh, András; Garai, Imre; Szabó, Zoltán András (szerk.) Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában
Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó, (2016) pp. 7-118. , 112 p.
 REAL
Nyilvános idézők összesen: 2 Független: 2 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 14

 • 204

Reinhard, Mehring ; Gedő, Éva (Fordító)
Nemzetiszocialista filozófia, Heidegger és a Schmitt-kritika
In: Gedő, Éva; Schwendtner, Tibor (szerk.) Filozófia és nemzetiszocializmus : Értelmezések és kontextusok
Budapest, Magyarország : L’Harmattan Kiadó, (2016) Paper: 4

 • 205

Wildmann, János
Obraz člověka v Gaudium et spesa jeho praktický výklad papežem Františkem
CARITAS ET VERITAS: JOURNAL FOR CHRISTIAN REFLECTIONS IN THE CONTEXT OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 2016 : 6 pp. 64-71. , 8 p. (2016)
Teljes dokumentum

 • 206

Wildmann, János
„Kettős harsonaszó“
SZOMBAT XXVIII : 5 pp. 10-12. , 3 p. (2016)

 • 207

Wildmann, János
„Kettős harsonaszó“
EGYHÁZFÓRUM 2016 : 1 pp. 49-52. , 4 p. (2016)
| Ismeretterjesztő

 • 208

Wildmann, János
Civilek győzelme az idegenellenes kormánypárt fölött
EGYHÁZFÓRUM 31 : 1 Paper: 2 (2016)
Matarka
| Közérdekű

 • 209

Bányai, Viktória ; Gombocz, Eszter
Budapesti zsidó iskolák a holokauszt után, 1945-48
ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 65 : 7-8. pp. 57-76. , 20 p. (2015)
 REAL Teljes dokumentum
Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 1 Függő: 0

 • 210

Barton, Gábor ; Bódis, Katalin ; Géczi, Róbert
Modelling and visualising landscape and terrain impacts of planned developments
In: Růžičková, Kateřina; Inspektor, Tomas (szerk.) Surface Models for Geosciences
Zürich, Svájc : Axel Springer, (2015) pp. 1-12. , 12 p.
DOI WoS Scopus

 • 211

Béres, Tamás ; Csepregi, András ; Kodácsy-Simon, Eszter ; Réz-Nagy, Zoltán ; Simon, Z. Attila
Láss!: Evangélikus hittan 10. osztály
Budapest, Magyarország : Luther Kiadó (2015) , 133 p.
ISBN: 9789633800539
| Oktatási Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 0 Függő: 1

 • 212

Biró, Zsuzsanna Hanna
A tanulmányi kiválóság szerepe a tanári karrierben a két világháború közötti Magyarországon
In: Kozma, Tamás; Kiss, Virág Ágnes; Jancsák, Csaba; Kéri, Katalin (szerk.) Tanárképzés és oktatáskutatás (HERA Évkönyv 2014)
Debrecen, Magyarország : Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), (2015) pp. 172-184. , 13 p.

 • 213

Biró, Zsuzsanna Hanna
Királyi és nem királyi út a bölcsészdiplomáig: Az időfelhasználás jelentősége a hallgatói tipológiában
In: Baska, Gabrella; Hegedűs, Judit (szerk.) Égi iskolák, földi műhelyek : Tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére
Budapest, Magyarország : ELTE PPK, (2015) pp. 140-148. , 9 p.

 • 214

Biró, Zsuzsanna Hanna
A tanárrá válás indikátorai az 1945 előtti Magyarországon
EDUCATIO 2015 : 1 pp. 13-29. , 17 p. (2015)

 • 215

Biró, Zsuzsanna Hanna
Bölcsészdiploma és társadalom: Német szakos középiskolai tanárok Magyarországon (1895-1945): a tanulmányi és szakmai karrier társadalmi meghatározottsága
Budapest, Magyarország : Gondolat (2015) , 289 p.
ISBN: 9789636935757
Idézett közlemények száma: 3

 • 216

Biró, Zsuzsanna Hanna (szerk.) ; Németh, András (szerk.)
Regional and national tendencies in history of educational science between 1945 and 1990 in totalitarian and democratic states in Central Europe.
Budapest, Magyarország : Eötvös Loránd Tudományegyetem (2015) , 14 p.
ISBN: 9789636936327  Egyéb URL
Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 1 Függő: 0

 • 217

B, Kádár Zsuzsanna ; Apáti, Anna Zita
Embermentők
In: n a – n a (szerk.) Átélhető történelem : Online oktatási anyag a holokausztról
Budapest, Magyarország : Magyar Nemzeti Levéltár, (2015) Paper: VI
| Oktatási

 • 218

B, Kádár Zsuzsanna
Vörös és fekete, avagy a „(re-)konstruált párttörténet” (Az intézményes forradalom. Adatok a kommunista párt kulturális és társadalmi történetéhez Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1945–1956). Szerk.: KENDE Tamás. Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, Miskolc–Budapest, 2014.)
MÚLTUNK – POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 60 : 4 pp. 221-224. , 4 p. (2015)
Teljes dokumentum Matarka

 • 219

B., Kádár Zsuzsanna
Evangélikusok – embermentés – vészkorszak
In: Géczi, Róbert; Nagy, Péter Tibor (szerk.) Bolyongtam téveteg, soká Caesareában : Tisztelgő kötet Majsai Tamás 60. születésnapjára
Budapest, Magyarország : Wesley János Kiadó, (2015) pp. 72-77. , 6 p.

 • 220

Bukovics, István
A “jó állam” algoritmikus elmélete: Algorithmic Theory of the “Good State”
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 11 : 1-3 pp. 130-161. , 32 p. (2015)
Nyilvános idézők összesen: 3 Független: 3 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 1

 • 221

Bukovics, István ; Szendrő, Éva
A fenntartható „Jó állam” problematikája
In: Géczi, Róbert; Nagy, Péter Tibor (szerk.) Bolyongtam téveteg, soká Caesareában : Tisztelgő kötet Majsai Tamás 60. születésnapjára
Budapest, Magyarország : Wesley János Kiadó, (2015) pp. 91-115. , 25 p.

 • 222

Bukovics, István
Az államfogalom szerveződésfilozófiai megalapozása, különös tekintettel a jó állam problematikájára
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 11 : 4-6 pp. 174-207. , 34 p. (2015)Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 1 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 1

 • 223

Bukovics, István
Katasztrófamenedzsment II.
NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 3 : 4 pp. 64-97. , 34 p. (2015)

 • 224

Bukovics, István ; Hülvely, Lajos
Katasztrófamenedzsment I.
NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 3 : 4 pp. 43-63. , 21 p. (2015)
Teljes dokumentum

 • 225

Bukovics, István ; Fáy, Gyula ; Kun, István
Alkatpszichológiai modellek alkalmazása a terrorelhárításban
NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) 3 : 4 pp. 4-34. , 31 p. (2015)
Teljes dokumentum

 • 226

Bukovics, István ; Fáy, Gyula ; Kun, István
A jó állam és a védelmi szféra
HADMÉRNÖK 10 : 2 pp. 1-15. , 15 p. (2015)
Nyilvános idézők összesen: 2 Független: 2 Függő: 0

 • 227

Bukovics, István ; Fáy, Gyula ; Kun, István
A jó állam és a védelmi szféra
HADMÉRNÖK 10 : 2 pp. 208-222. , 15 p. (2015)
Teljes dokumentum

 • 228

Csepregi, András
Napsugár, friss szellő – és a kegyelem
EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 80 : 20 p. 12 (2015)
Közérdekű

 • 229

Csepregi, András
“Rudat a kerék küllői közé…”: Bonhoeffer első megütközése a zsidóellenes Harmadik Birodalommal
In: Szécsi, József (szerk.) Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2015
Budapest, Magyarország : Keresztény-Zsidó Társaság, (2015) pp. 30-38. , 9 p.

 • 230

Csepregi, András
Az iskolalelkész szerepe az evangélikus iskola identitásának és lelki életének alakításában: egy fasori gimnáziumi tanév eseményeinek tükrében
EVANGÉLIKUS NEVELÉS 14 : 2 pp. 36-45. , 10 p. (2015)
Ismeretterjesztő

 • 231

Csepregi, András
A magyar holokauszt és a hozzá vezető út az evangélikus hitoktatásban
LELKIPÁSZTOR 2015/3. pp. 91-95. , 5 p. (2015)
Idézett közlemények száma: 2

 • 232

Csepregi, András
“Az embertelen magatartásformák feloldásáért külön kell küzdelmet folytatni…”: Bibó István holokausztértelmezésének kihívásai
In: Csepregi, András; Érfalvy, Lívia; Hajnóczi, Eszter (szerk.) Új utakon: Evangélikus Iskolák Kutató és Alkotó Tanárainak II. Konferenciája
Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2015) pp. 185-194. , 10 p.
Idézett közlemények száma: 1

 • 233

Csepregi, András (szerk.); Érfalvy, Lívia (szerk.); Hajnóczi, Eszter (szerk.)
Új utakon: Evangélikus Iskolák Kutató és Alkotó Tanárainak II. Konferenciája
Budapest, Magyarország : Luther Kiadó (2015) , 292 p.
ISBN: 9789633800607 OSZK

 • 234

Eörsi, László
A kőbányai szabadságharc
ÉLET ÉS IRODALOM 2015 : X. 22 p. 8 (2015)
| Nem besorolt jellegű

 • 235

Eörsi, László
Kitüntetve?
ÉLET ÉS IRODALOM 2015 : VI. 12 p. 9 (2015)
| Nem besorolt jellegű

 • 236

Eörsi, László
The Red Cross Informant
HUNGARIAN SPECTRUM 2015 : III. 19 p. 9 (2015)
| Ismeretterjesztő

 • 237

Eörsi, László
A pesterzsébeti fegyveres ellenállás, 1956
BESZÉLŐ ONLINE : I/23 Paper: http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/a-pesterzsebeti-fegyveres-ellenallas-1956 (2015)

 • 238

Géczi, Róbert ; Barton, Gábor
Verespatak kétezer éve
TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 3 : 2 pp. 60-66. , 7 p. (2015)
Idézett közlemények száma: 1

 • 239

Géczi, Róbert
Utazásra fel!
GEOGRÁFUS HÍRLEVÉL : 39 pp. 19-20. , 2 p. (2015)
Teljes dokumentum Matarka
Idézett közlemények száma: 1

 • 240

Géczi, Róbert
Csillagos ég!
GEOGRÁFUS HÍRLEVÉL : 37 pp. 12-14. , 3 p. (2015)
Teljes dokumentum Matarka

 • 241

Gombocz, Eszter
A Goldbergerek a Fasortól Mauthausenig: Egy zsidó nagyiparos család nemzedékei a pesti evangélikus gimnáziumban
In: Géczi, Róbert; Nagy, Péter Tibor (szerk.) Bolyongtam téveteg, soká Caesareában : Tisztelgő kötet Majsai Tamás 60. születésnapjára
Budapest, Magyarország : Wesley János Kiadó, (2015) pp. 167-180. , 14 p.

 • 242

Gombocz, Eszter
A hatékony segítés feltételei és akadályai egy hátrányos helyzetű asszonyokat megszólító meseolvasási program példáján
EGYHÁZFÓRUM 30 : 4 pp. 50-56. , 7 p. (2015)
| Közérdekű

 • 243

Karady, Victor
The Social Conversion of the Nobility in Modern Hungary as Exemplified in Distinctive Student Peregrinations Abroad
In: N, Bijleveld; J, Dronkers; Y, Kuiper (szerk.) Nobilities in Europe in the Twentieth Century: Reconversion Strategies, Memory Culture, and Elite Formation : Groningen Studies in Cultural Change
Groningen, Hollandia : Uitgeverij Peeters, (2015) pp. 27-52. , 26 p.

 • 244

Karady, Victor
A Soá és a Magyar orvosi kar.: A veszteségek mérlege az orvosi kamarák tagságában Budapesten és vidéken
In: Randolph, L Braham; Kovács, András (szerk.) A Holokauszt Magyarországon hetven év múltán : Történelem és emlékezet
Budapest, Magyarország : Múlt és Jövő Könyvkiadó, (2015) pp. 148-172. , 25 p.

 • 245

Karády, Victor
Os intelectuais e o poder na Europa continental: Visao de conjunto histórica
In: Bruno, Monteiro; Virgilio, Borges Pereira (szerk.) Intelectuais Europeus no século XX. Exercícios de objectivaçăo sócio-histórica
Porto, Portugália : Edicoes Afrontamento Lda, (2015) pp. 47-66. , 20 p.

 • 246

Ladányi, János
Önpusztító nemzeti habitus
Budapest, Magyarország : L’Harmattan Kiadó (2015) , 88 p.
ISBN: 9789634140306
Nyilvános idézők összesen: 2 Független: 2 Függő: 0

 • 247

Ladányi, János
Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban – Három évtized távlatából
MAGYAR TUDOMÁNY 176 : 7 pp. 795-799. , 5 p. (2015)
Teljes dokumentum Matarka

 • 248

Nagy, Péter Tibor
A régi és új történeti adatok társadalmi természete
EDUCATIO 24 : 3 pp. 15-26. , 12 p. (2015)
Teljes dokumentum
Idézett közlemények száma: 2

 • 249

Nagy, Péter Tibor
A „fasizmus áldozata lett”
MÚLT ÉS JÖVŐ : 4 p. 27 (2015)
Teljes dokumentum

 • 250

Nagy, Péter Tibor
A Társadalom és oktatás könyvsorozat negyedszázada
MAGYAR TUDOMÁNY 2015 : 7 p. 770 , 1 p. (2015)

 • 251

Nagy, Péter Tibor
A keresztény értelmiség és az illúziók
In: A, Gergely András; Kamarás, István (szerk.) Tolle, lege! : Donáth Lászlónak 60. születésnapja alkalmából
Budapest, Magyarország : Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT), (2015) pp. 153-160. , 8 p.

 • 252

Nagy, Péter Tibor
A középiskolai tanári szakma differenciáltsága
In: Baska, Gabrella; Hegedűs, Judit (szerk.) Égi iskolák, földi műhelyek : Tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére
Budapest, Magyarország : ELTE PPK, (2015) pp. 149-160. , 12 p.

 • 253

Nagy, Péter Tibor
Elit/oktatás/történet/szociológia: tudománytörténeti helyzetkép pp. 5-25. , 21 p.
In: Kapusi, Angéla; Ugrai, János (szerk.) Elitek nevelése és oktatása : Esetek és összefüggések a 18-20. században
Budapest, Magyarország : Új Mandátum Könyvkiadó, (2015)

 • 254

Nagy, Péter Tibor
A budapesti túlélési esélyek szociológiai összefüggései
In: Randolph, L Braham; Kovács, András (szerk.) A Holokauszt Magyarországon hetven év múltán : Történelem és emlékezet
Budapest, Magyarország : Múlt és Jövő Könyvkiadó, (2015) pp. 173-184. , 11 p.
| Közérdekű

 • 255

Nagy, Péter Tibor
Számok, tények, adatok a Társadalom és oktatás sorozatról
MAGYAR TUDOMÁNY 176 : 7 pp. 828-831. , 4 p. (2015)
Teljes dokumentum

 • 256

Nagy, Péter Tibor
Szerkesztői bevezető
MAGYAR TUDOMÁNY 176 : 7 pp. 770-770. , 1 p. (2015)
Teljes dokumentum
| Közérdekű

 • 257

Nagy, Péter Tibor
Vannak-e tanárok?
EDUCATIO 24 : 1 pp. 3-12. , 10 p. (2015)
Teljes dokumentum
| Oktatási

 • 258

Nagy, Péter Tibor
A lexikonelitek szelektálódása: (A zsidók esete)
MAGYAR TUDOMÁNY 176 : 7 pp. 800-806. , 7 p. (2015)
Teljes dokumentum

 • 259

Nagy, Péter Tibor
Az egyetemisták, a szüleik és a zsidó-nem zsidó vegyesházasság
ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 25 : 3-4 pp. 47-55. , 9 p. (2015)
 DOI Kiadónál  REAL Teljes dokumentum

 • 260

Németh, András ; Szabolcs, Éva ; Biró, Zsuzsanna Hanna
Characterictics of the disciplinary shift and communication networks of the Hungarian educational science in the 1950s and 1960s
In: Karády, Viktor; Nagy, Péter Tibor; Sebestyén, Balázs (szerk.) The Social Sciences since 1945 in East and West : Continuities, Discontinuities, Institutionalization and Internationalization
(2015) Paper: 70
 Egyéb URL

 • 261

Németh, András (szerk.) ; Biró, Zsuzsanna Hanna (szerk.) ; Garai, Imre (szerk.)
Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében.
Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó (2015) , 284 p.
ISBN: 9789636936556  REAL  EDIT
Nyilvános idézők összesen: 6 Független: 6 Függő: 0

 • 262

Stifner-Kőháti, Dorottya ; Csepregi, András
“Amit a diák mond, az a sajátja legyen!”: Beszélgetés dr. Csepregi Andrással, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium iskolalelkészével
EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 80 : 6 p. 8 (2015)
Közérdekű

 • 263

Szegő, Iván Miklós ; Eörsi, László
A legfőbb pesti srácok
In: Rainer, M János (szerk.) Magyarok 1945-ben
Budapest, Magyarország : Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Gondolat Kiadó, 1956-os Intézet Alapítvány, (2015) p. 221
Teljes dokumentum

 • 264

Wildmann, János
A gyakorlati teológia mint egzisztenciális tudomány
In: Géczi, Róbert; Nagy, Péter Tibor (szerk.) Bolyongtam téveteg, soká Caesareában : Tisztelgő kötet Majsai Tamás 60. születésnapjára
Budapest, Magyarország : Wesley János Kiadó, (2015) pp. 343-357. , 15 p.

 • 265

Wildmann, János
Menekültek az osztrák egyházban
EGYHÁZFÓRUM 30 : 2 Paper: 2 (2015)
Matarka
| Közérdekű

 • 266

Wildmann, János
Bevezetés a gyakorlati teológiába mint egzisztenciális tudományba
PÜNKÖSD.MA : 3 Paper: 1 (2015)

 • 267

Wildmann, János
Das Menschenbild von „Gaudium et spes“ und seine praktische Auslegung
CARITAS ET VERITAS: JOURNAL FOR CHRISTIAN REFLECTIONS IN THE CONTEXT OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 2015 Paper: 2 (2015)

 • 268

Wildmann, János
„Gaudium et spes” emberképe és gyakorlati következményei
EGYHÁZFÓRUM 30 : 4 pp. 27-36. Paper: ISSN 1215-0630 , 10 p. (2015)
Kiadónál
| Közérdekű

 

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.