Tudományos és egyéb publikációk, konferencia előadások

Wesley-s könyvek a könyvtárban

2021-ben megjelent publikációk 

(MTMT, 2022.01.16.)
folyóiratcikkek
könyvek, könyvfejezetek
 • B. Kádár Zs., 2021. Kende Péter utazásai… MAGYAR TUDOMÁNY, 2021(2), pp.273–275.
 • Borbély-Pecze, T.B., 2021a. EGYÉNI TANULÁSI SZÁMLÁK (ILA). MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE, 2021/3, pp.1–3.
 • Borbély-Pecze, T.B., 2021b. Felnőttképzés, felnőttkori tanulás, társadalom és munkapiac a 21. század elején. ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE, 2(3), pp.2–11.
 • Borbély-Pecze, T.B., 2021c. Krízis és újratanulás a Post-Covid korszakban. OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS, 8(4), pp.115–124.
 • Borbély-Pecze, T.B., Pálvölgyi, L. & TAJTINÉ, L.G., 2021. Pályaedukációs tanulásmenedzsment-rendszerek. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 71(9–10), pp.83–105.
 • Borbély-Pecze, T.B., Fazakas, I., et al., 2021. Pályainformációtól a közösségi karrier-konstrukcióig. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 71(3–4), pp.35–53.
 • Csepregi, A., 2021a. Hogyan válaszol az egyház a mai kor kihívásaira? LELKIPÁSZTOR, 96(8–9), pp.318–320.
 • Csepregi, A., 2021b. “Ismerünk olyan történeteket, amelyek arról szólnak, hogy identitások között korábban mozdíthatatlan falak omlottak le, és a fal két oldalán élő emberek felfedezték a másikban a testvért.” ÉLET ÉS VILÁGOSSÁG, 33(9), pp.20–30.
 • Eörsi, L., 2021a. A Sziklai-legenda (Budakeszi, 1956). BETEKINTŐ, 15(4), pp.9–31.
 • Eörsi, L., 2021b. A Sziklai-mítosz. ÉLET ÉS IRODALOM, 65(24), p.3.
 • Eörsi, L., 2021c. Négy portré (Antalóczy Sándor, Földes Gábor, Gyulai Lajos, Keller Károly). BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, 11(10).
 • Gáspár, C.L., 2021a. Az akaratról. MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA, 9.(2021/1.), pp.4–10.
 • Gáspár, C.L., 2021b. Miért nehéz megérteni a kereszténységet? VIGILIA, 86.(2021/3.), pp.169–177.
 • Géczi, R., 2021. A spanyol és a korona. SZABADSÁG (KOLOZSVÁR), 33(79. szám), p.5.
 • Hubai, P., 2021. Caspar Tauber, a reformáció osztrák protomártírja és az ő Mentsége. THEOLOGIAI SZEMLE, LXIV(1), pp.32–43.
 • Kertai-Szabó, I., 2021a. A béke énekes nagykövete – Joan Baez. ÉLET ÉS VILÁGOSSÁG, 33(2), pp.10–12.
 • Kertai-Szabó, I., 2021b. A bennszülöttek és betelepültek… ÉLET ÉS VILÁGOSSÁG, 33(10), pp.9–13.
 • Kertai-Szabó, I., 2021c. Anna Marie Fox. ÉLET ÉS VILÁGOSSÁG, 33(7), pp.9–10.
 • Kertai-Szabó, I., 2021d. Anne Conway – a kvéker kozmológia megalkotója. ÉLET ÉS VILÁGOSSÁG, 33(9), pp.10–12.
 • Kertai-Szabó, I., 2021e. Egy történelmi tapasztalat tanulságai. ÉLET ÉS VILÁGOSSÁG, 33(6), pp.9–11.
 • Kertai-Szabó, I., 2021f. Női hatalom a kvéker közösségben. ÉLET ÉS VILÁGOSSÁG, 33(11), pp.10–12.
 • Nagy, P.T., 2021. Kvantitatív és kvalitatív felsőoktatás- és tudománytörténet-írás. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 31(10), pp.58–69.
 • Pálinkás, M. & Hufnagel, L., 2021. Distinctive patterns and signals at major environmental events and collapse zone boundaries. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 193(10).
 • Tódor, J. & Eörsi, L., 2021. Micsoda idők voltak azok! NÉPSZAVA ONLINE, 2021(VI. 19.), p.4.
 • Verebics, P., 2021. Frédéric Martel: A vatikán kínos titkai. Homoszexualitás, hatalmi játszmák, képmutatás. ÉLET ÉS VILÁGOSSÁG, 33(10), pp.39–40.
 • Wintermantel, B., 2021. Csepregi András: “Boldogok a békét teremtők”. A keresztény erőszakmentességtől a nyugati demokráciáig. Bibó István politikai teológiai megközelítésben. EGYHÁZFÓRUM, 36(4), pp.61–64.
 • könyvek
 • Bánlaky, P., 2021. Ezt láttuk falun…, Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola.
 • B., K.Z., 2021. Állam – párt – történetírás, Budapest: Gondolat Kiadó.
 • Borbély-Pecze, T.B. et al., 2021. A Magyar Pedagógiai Társaság 2020. évi évkönyve T. B. Borbély-Pecze et al., eds., Budapest: Magyar Pedagógiai Társaság.
 • Csepregi, A., 2021. “Boldogok a békét teremtők”. A keresztény erőszakmentességtől a nyugati demokráciáig., Budapest: Luther Kiadó.
 • Eörsi, L., 2021. “Irgalomnak helye nincs,” Budapest: Kossuth Kiadó.
 • Ernst, H. & Blandl, B., 2021. Jobboldali populizmus Európában, Budapest: L’Harmattan Kiadó.
 • Hufnagel, L., 2021. Natural History and Ecology of Mexico and Central America L. Hufnagel, ed., London: IntechOpen.
 • Jakab, A., 2021. Magyar és keresztény ország., Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola.
 • Ladányi, J., 2021. Lassú elszakadás : önéletrajzi töredékek, Budapest: Noran Libro Kiadó.
 • Nagy, P.T., 2021. Vallásosság -történet, -szociológia, Szeged: Iskolakultúra.
 • Plank, Z., 2021. Környezeti fizika I., Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola.
 •  
 • könyvfejezetek
 • Borbély-Pecze, T.B., 2021. Labour market management skills among career practitioners: tackling increasing complexity. In Digital transitions in lifelong guidance: rethinking careers practitioner professionalism: a CareersNet expert collection. pp. 103–119.
 • Borbély-Pecze, T.B. & Suhajda, C., 2021. Pályaorientációs szolgáltatások a pandémia első évében. In HuCER 2021. p. 6.
 • Csepregi, A., 2021. Krisztus és a politikai közösség – Bibó István nyomán. In Békesség néktek!. pp. 258–289.
 • Eörsi, L., 2021. A kommunizmus hosszú éjszakája egyszer véget érhet. In Címlapon Magyarország. pp. 145–178.
 • Gombocz, E., 2021. Helyidentitás és önéletrajzi emlékezet összefüggései a vészkorszak árváinál. In Hogyan tovább?. pp. 8–19.
 • Hufnagel, L. & Mics, F., 2021. Introductory Chapter: Biodiversity of Mexico. In Natural History and Ecology of Mexico and Central America.
 • Wintermantel, B. & Tóth, G., 2021. Freshmann Károly élete. In A Mester nyomdokában. Freshmann Károly rabbi önéletrajza. pp. 105–112.

2021

Barbulszkiné Bódi Edit : Az IKT eszközök hatása a fiatalok egészségmagatartására : szakdolgozat . — Budapest : 
Wesley János Lelkészképző Főiskola. Neveléstudományi Tanszék, 2021. — 68 p. : ill. 

Bencsik Gergely : Fapados légitársaságok megerősödésének szakmai előzményei,az esetleges új nemzeti 
légitársaság létrehozásának elemzése : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola. 
Környezetbiztonsági Tanszék, 2021. — 53 p. : ill. 

Borbély Zsolt : A környezetvédelem jelene és jövője a közúti közlekedésben : szakdolgozat . — Budapest : Wesley 
János Lelkészképző Főiskola. Környezetbiztonsági Tanszék, 2021. — 53 p. : ill. 

Csabai Dorina Eszter : A teljesség felé művészetterápiával az egészséges fejlődésért : szakdolgozat . — Budapest : 
Wesley János Lelkészképző Főiskola Komplex Művészeti Terapeuta Szak, 2021. — 77 p. : ill. 

Grád Károly : Egyháztörténet a Középiskolai evangélikus hittankönyvekben : szakdolgozat . — Budapest : Wesley 
János Lelkészképző Főiskola Vallástörténeti ÉS Valláspedagógiai Tanszék, 2021. — 38 p. : ill.

Gressainé Lóránt Lujza : Ne hagyjuk,hogy lefagyjon a rendszer! Katarzisz Komplex Művészetterápia és Kincskereső 
meseterápia módszerére épülő hat alkalmas csoportterápia a vírus vészhelyzetben próbatétel elé állított 
pedagógusok számára : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola Komplex Művészeti 
Terapeuta Szak, 2021. — 93 p. 

Hörnyéki Réka : Pályaválasztási aspirációk. A 8. és a 9. osztályos diákok továbbtanulási aspirációit 
meghatározó,befolyásoló tényezők egy kisvárosban : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző 
Főiskola. Neveléstudományi Tanszék, 2021. — 69 p. : ill. 

Kasza Viktória : Az aktivitás megőrzése az idősek otthonaiban : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János 
Lelkészképző Főiskola.Szociális Munka Tanszék, 2021. — 45 p. : ill. 

Kiss Krisztina : Szociális munka szenvedélybetegekkel a Félúton Alapítvány-Félút Centrumában : szakdolgozat . — 
Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola.Szociális Munka Tanszék, 2021. — 41 p. : ill. 

Lóczi Csenge : A Katarzisz Komplex Művészetterápia alkalmazása a szociális alapellátásban dolgozók mentálhigiénés 
megsegítésére : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola Komplex Művészeti Terapeuta 
Szak, 2021. — 82 p. : ill. 

Lukács Hajnalka : Gyógyvíz-Művészeti terápia önkéntesekkel : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János 
Lelkészképző Főiskola Komplex Művészeti Terapeuta Szak, 2021. — 65 p. : ill. 

Maros Lili : Művészetterápiás segítség a kamaszok személyiségfejlődésében : szakdolgozat . — Budapest : Wesley 
János Lelkészképző Főiskola Komplex Művészeti Terapeuta Szak, 2021. — 58 p. : ill.

Mányi Veronika : Terhes tanulók,tanulói terhek : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola. 
Neveléstudományi Tanszék, 2021. — 119 p. 

Molnár Szabina : Állatvédelem : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola. 
Környezetbiztonsági Tanszék, 2021. — 48 p. : 

Murathi-Rigó Barbara : A strukturális erőszak a pedagógiai helyzetekben : szakdolgozat . — Budapest : Wesley 
János Lelkészképző Főiskola. Neveléstudományi Tanszék, 2021. — 40 p. : ill. 

Nagyné Zoltán Dóra Andrea : Szociális segítés az iskolákban Az iskolai szociális problémák és a segítő tevékenység 
véleményvizsgálata két budapesti általános iskola pedagógusai és szociális segítői körében : szakdolgozat . — 
Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola.Szociális Munka Tanszék, 2021. — 95 p. : ill. 

Némethné Solti Zita Szilvia : Hétpróbás Kihívások családkonzultáció COVID hullámok idején : szakdolgozat . — 
Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola Családkonzulens szakirányú továbbképzés, 2021. — 52 p. 

Nwafor Chiamaka Jennifer : Global overpopulation casestudy : Nigeria : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János 
Lelkészképző Főiskola. Környezetbiztonsági Tanszék, 2021. — 50 p. : ill.

Pájkáné Czárt Hajnalka : A kötelező komplex természettudományok oktatásának kihívásai a 9.osztályban : 
szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola. Neveléstudományi Tanszék, 2021. — 39 p. 

Szabó Nándor : Fogyatékos személyek életvitele a támogatott lakhatásban : szakdolgozat . — Budapest : Wesley 
János Lelkészképző Főiskola.Szociális Munka Tanszék, 2021. — 42 p. : ill. 

Szabó Tamás : Menjek vagy maradjak? : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola.Szociális 
Munka Tanszék, 2021. — 58 p. : ill. 

Szelicsán Pál : Oly távol vagy tőlem és mégis közel… : Egy családkonzultációs folyamat bemutatása : szakdolgozat . 
— Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola Családkonzulens szakirányú továbbképzés, 2021. — 57 p. 

Szentpétery-Nagy Melinda : Autista fiatalok helye a közösségben : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János 
Lelkészképző Főiskola. Neveléstudományi Tanszék, 2021. — 107 p. : ill. 

Szepesi Magdolna : Szárnyat igézek magamra : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola 
Komplex Művészeti Terapeuta Szak, 2021. — 77 p. : ill. 

Szeredi Etelka : Olvadás februári-márciusi művészetterápia fiatal felnőttekkel : szakdolgozat . — Budapest : Wesley 
János Lelkészképző Főiskola Komplex Művészeti Terapeuta Szak, 2021. — 72 p. : ill. 

Takács Mónika : Otthonokban nevelkedett fiatalok továbbhaladási lehetőségei a rendszerváltás óta : 
szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola. Neveléstudományi Tanszék, 2021. — 44 p. : ill. 

Tóth Krisztina : Lelki kövek,kristályok-oldódás és újulás : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző 
Főiskola Komplex Művészeti Terapeuta Szak, 2021. — 78 p. : ill.

Vass Alexandra Enciána : Úton önmagunk felé önismeret – fejlesztő művészeti terápia felnőtteknek : szakdolgozat . 
— Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola Komplex Művészeti Terapeuta Szak, 2021. — 66 p. : ill. 

Wintermantell Balázs: Ravasz László és a református egyház a zsidómentésben : szakdolgozat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző 
Főiskola. Theológus és Lelkész Szak, 2021. — 70 p.  

Wölfinger  Zsolt : Környezetkárosító hatások közlekedési aspektusai két kiválasztott ipari parkban : szakdolgozat . 
— Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola. Környezetbiztonsági Tanszék, 2021. — 54 p. : ill. 

Előadások, 2021
(MTMT 2022.01.20)

Bánlaky, Pál
Amit a szociotáborokban a MET iskolák falvairól megtudtunk (2021)
előadás, Wesley Paletta előadások, 2021. február 6.,

Bánlaky, Pál
A szociotábor, mint pedagógiai eszköz (2021)
előadás, Wesley Paletta előadások, 2021. február 6.,

Biró, Zsuzsanna Hanna
Az árnyékoktatás problématörténete (2021)
előadás, Wesley Paletta előadások, 2021. január 30.,

Biró, Zsuzsanna Hanna
Tanári életutak, tanári karrierek – módszerek, megközelítések (2021)
előadás, Wesley Paletta előadások, 2021. január 30.,
.
B., Kádár Zsuzsanna
Mit és kit mentettek a magyar embermentők 1944/1945-ben? (2021)
előadás, Wesley Paletta előadások, 2021. március 14.,

Borbély-Pecze, Tibor Bors
Техническая записка о создании информационных центров занятости и профессиональной ориентации в Узбекистане /Technical Note for the establishment of information centres for employment and vocational guidance in Uzbekistan (ILO Office, Moscow) pp. 1-40. , 40 p. (2021)

Bukovics, István
Siker és/vagy kudarc p. 5 (2021)
Magyar Tudomány Ünnepe, előadások a WJLF Környezetbiztonsági Tanszék szervezésében, 2021. november 26, előadás,

Csepregi, András
Isten kétféle kormányzása – az egyház és az állam kapcsolata az evangélikus teológiában (2021)
előadás, Quo vadis, ecclesia? – A kérdés politikai vagy teológiai?, 2021. október 16.,

Czövek, Tamás
Hogyan teljesíti be a Messiás az Ószövetségi próféciákat? (2021)
A Magyar Tudomány Ünnepe, Wesley Tudományos Körkép, 2021. november 15., előadás,

Czövek, Tamás
A bibliai őstörténet ember és társadalomképe (2021)
előadás, Wesley Paletta előadások, 2021. március 6.,

Czövek, Tamás
Isten népe a Bibliában (2021)
előadás, Quo vadis, ecclesia? – A kérdés politikai vagy teológiai?, 2021. október 16.,

Czövek, Tamás
Karizmatikus vezetők a Bibliában (2021)
előadás, Wesley Paletta előadások, 2021. március 6.,

Eörsi, László
Külpesti srácok, 1956 (2021)
A Magyar Tudomány Ünnepe, Wesley Tudományos Körkép, 2021. november 15., előadás,

Forrai, Judit
Pandemiák társadalmi beágyazottsága a történelem során – néhány szempont alapján (2021)
A Magyar Tudomány Ünnepe, Wesley Tudományos Körkép, 2021. november 14., előadás,

Hufnagel, Levente
Ökoteológiai metanoia és fenntartható életmód (2021)
A Magyar Tudomány Ünnepe, Wesley Tudományos Körkép, 2021. november 15., előadás,

Jakab, Attila
Alexandriai Atanáz/Athanasziosz és az „istengyilkos zsidók”. Egy eszme keletkezésének történeti kontextusa. (2021)
A Magyar Tudomány Ünnepe, Wesley Tudományos Körkép, 2021. november 14., előadás,

Kamarás, István
Tarkovszkij Stalker-e és különböző világnézetű olvasói (2021)
A Magyar Tudomány Ünnepe, Wesley Tudományos Körkép, 2021. november 15., előadás,

Kertai-Szabó, Ildikó
A kvéker mozgalom, mint a reformáció sajátságos felekezete (2021)
előadás, Wesley Paletta előadások, 2021. január 9.,

Ladányi, János
Szociálpolitika a rendszerváltás előtt és után (2021)
előadás, Wesley Paletta előadások, 2021. január 23.,

Nagy, Péter Tibor
The Central European melting pot. Lecture in the framework of Novamigra European Project. (2021)
előadás, Wesley lectures. Serial of John Wesley Theological College, 2021. november 27.,

Nagy, Péter Tibor
Illemtanárok, zenészek, kőfaragók és balett táncosok (2021)
előadás. A Magyar Tudomány Ünnepe, Wesley Tudományos Körkép, 2021. november 15.,

Nagy, Péter Tibor
Az iskolázottság alakulása a 2010-es és 2020-as években (2021)
előadás, A Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály konferenciája az Educatio (R) 2018-2022-s ciklust elemző “mérleg” számával kapcsolatban, 2021. december 9.,

Nagy, Péter Tibor
A portrait of a European sociologist. Mihály Csákó 80 (2021)
előadás, Wesley lectures. Serial of John Wesley Theological College, 2021. december 17.,

Nagy, Péter Tibor
A görög szabadságharc kétszázadik évfordulójáról: Megemlékezés (2021)
előadás, 2021. február 20.,
.
Nagy, Péter Tibor
Growing inequalities in the education in 2010s (2021)
előadás, Wesley lectures. Serial of John Wesley Theological College, 2021. április 10,

Plank, Zsuzsanna
Gravitációs hullámok: Múlt-jelen-jövő (2021)
előadás, A Magyar Tudomány Ünnepe, előadások a WJLF Környezetbiztonsági Tanszék szervezésében, 2021. november 26.,

Plank, Zsuzsanna
Geoelectric methods in environmental site charactrization (2021)
webinarium: Environmental Monitoring.,

Rezsabek, Nándor
Mars-képregény a vörös bolygó kutatástörténetéről (2021)
előadás, A Magyar Tudomány Ünnepe, előadások a WJLF Környezetbiztonsági Tanszék szervezésében, 2021. november 26.,
27.

Szegő, Iván Miklós
Csikós-Nagy Béla: reformkonzervativizmustól a reformszocializmusig (2021)
előadás, A Magyar Tudomány Ünnepe, Wesley Tudományos Körkép, 2021. november 14.,

Tóth, Tamás
Why ghetto schools matter? (2021)
előadás, Wesley lectures. Serial of John Wesley Theological College, 2021. május 22,
Egyéb URL

Trencsényi, László
Miért is támogatta a gyermekkultúrát a “szocialista állam”? (2021)
előadás, A Magyar Tudomány Ünnepe, Wesley Tudományos Körkép, 2021. november 14.,

Vattamány, Gyula
Szekuláris apokaliptika (2021)
előadás, A Magyar Tudomány Ünnepe, Wesley Tudományos Körkép, 2021. november 15.,

Wildmann, János
Egyház a modern társadalomban (2021)
előadás, Quo vadis, ecclesia? – A kérdés politikai vagy teológiai?, 2021. október 16.,

 

 

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
X