Tudományos Intézetek

A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet honlapja az alábbi linken érhető el:
Soá és Kereszténység Kutatóintézet
Soá és Kereszténység Kutatóintézet

A Soá és Kereszténység Kutatóintézet a WJLF Theológus és Lelkész Szak kutatói műhelye.
Vezeti: Majsai Tamás egyetemi tanár, kandidátus
Főmunkatárs: Wintermantel Balázs

Az intézet tevékenységének alapvető tárgykörei:

 1. A zsidó és keresztény kapcsolattörténetnek az oktatási szolgálatunk homlokterében álló kérdései.
  2. Az egyházak és a Soá témakörét feldolgozó kutatói gyűjtőmunka.
  3. Az oktatás szempontjából releváns szakirodalmi enchiridionok összeállítása.
  4. Az 1941-es, első magyarországi zsidódeportálás történetének ismertetése és feldolgozása.
  4/1. A WJLF által szervezett 1941-es emlékkonferenciák (köztük a 70. évforduló alkalmával tartott nemzetközi szümposzion) előadásait tartalmazó kötetek kiadásra történő előkészítése.
  5. Emlék- és tudományos konferenciák szervezése.

A kutatási programokat lásd az alábbi link alatt.

Wesley Egyháztörténeti Kutatóintézet
A kutatóintézet (WEK) a WJLF Theológus és Lelkész Szak Egyháztörténeti Tanszékének kutatói műhelye és háttérintézménye, amely

 • kutatásokkal és azok szervezésével,
 • kiadványok megjelentetésével,
 • a főiskolai hallgatók egyháztörténelmi elmélyülését szolgáló munkák koordinálásával, szakmai vezetésével,
 • egyháztörténeti kutatásokra épülő hallgatói diplomamunkák tutori, szakmai irányításával,
 • konferenciák, műhelymunkák, műhelybeszélgetések szervezésével foglalkozik.

Vezeti: Majsai Tamás egyetemi tanár, kandidátus

MET és Metodizmus Kutatóintézet

A kutatóintézet (MMK) a WJLF Theológus és Lelkész Szak Egyháztörténeti Tanszékének kutatói műhelye. Az intézet az egyháztörténeti tanszék kutatásokkal és azok szervezésével, egyháztörténelmi kiadványok megjelentetésével, a főiskolai hallgatók történelmi elmélyülését segítő műhelymunkák koordinálásával, egyháztörténeti kutatásokra épülő hallgatói diplomamunkák létrejöttében való tutori, szakmai irányítással, valamint konferenciák szervezésével foglalkozó háttérintézménye.

A kutatóintézet (MMK) a WJLF Theológus és Lelkész Szak Egyháztörténeti Tanszékének kutatói műhelye és háttérintézménye, amely

– kutatásokkal és azok szervezésével,
– kiadványok megjelentetésével,
– a főiskolai hallgatók MET- és metodizmustörténeti elmélyülését szolgáló munkák koordinálásával, szakmai vezetésével,
– MET- és metodizmustörténeti kutatásokra épülő hallgatói diplomamunkák tutori, szakmai irányításával,
– konferenciák, műhelymunkák, műhelybeszélgetések szervezésével foglalkozik.

Az oldal további tartalmát és a kutatási programokat lásd a BŐVEBBEN link alatt.

Vallástudományi Intézet
 

A WJLF honlapjának recens átalakítását követően az eddigi és az újabb közleményeket csak folyamatosan tudjuk feltölteni. Látogatóinknak a munka elkészültéig is igyekszünk azonban rövid előzetes tájékoztatással szolgálni.

 

VALLÁSTUDOMÁNYI INTÉZET

Igazgató: Hubai Péter PhD, CSc, egyetemi tanár

Az intézet kutatásainak fókuszában az európai zsidó-keresztény kultúra vallási sokszínűségének, történeti, fenomenológiai, szociológiai, pszichológiai valóságának komplex megértése áll.

Aktuális kutatás: A Keleti Mediterraneum vallásai Kr.u. 400 előtt.
A kutatás tartalmi vázlata: a zsidó-keresztény világunkat megelőző, azzal történelmi kapcsolatba kerülő keleti mediterrán kultúrák és vallások vizsgálata.

Wesley Theológiai Intézet

A WTSZ célja keretet adni a szűkebb értelemben vett főiskolai oktatáson kívül folyó theológiai kutatásoknak, továbbképzéseknek és egyházi-theológiai tanulmányi programoknak.

 

A WTSZ kezdeményez és támogat individuális, kollektív, egyházi, ökumenikus és közvetlen egyházi vagy vallásos referenciakerettel nem rendelkező tanulmányi, kutatási és közéleti programokat, amelyekben fokozott hangsúlyt kapnak az interkonfesszionális, interkulturális, interetnikus találkozások, dialógusok, konferenciák, valamint a metodista egyházi tradíció kutatása, magyarországi megismertetése.

Az intézet tevékenységének fontos eleme továbbá a WJLF-en tanulmányaikat befejező theológus és vallástanár szakos hallgatók és a főiskolát fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkészeinek posztgraduális képzése, tudományos fokozat megszerzésében való támogatása, a WJLF-en abszolutóriumot szerzett hallgatók segítése diplomamunkájának elkészítésében.

Majsai Tamás
mb. igazgató

Eddigi rendezvényeink

Konferenciák

Európai Unió és a vallások (A Nemzetközi Szövetség a Vallásszabadságért táresasággal közös szümposzion. 2003. március 22.)

Az Európai Unió és a vallások című konferencia előadásai

Egyházpolitikai agóra című kollokviumaink

Az átvilágítás és az egyházak. (2003. január 18.)
Kormányzat és egyházpolitika. (2003. június 19.)
Egyházfinanszírozás, egyházpolitika. (2003. október 11.)
A cigányság esélyei az uniós csatlakozás küszöbén (2003. november 29.)
Lázadás és fegyverek. A cigányság emancipációjának útján. (2004. március 26.)
A vatikáni adminisztráció politikai törekvései az EU és Magyarország viszonylatában.(2004. május 7.)
Az Egyházak választásai, a választások egyházai. (2006. június 9.)

A Magyarországi Cigányok a Múltban és a Jelenben

A Magyarországi Cigányok a Múltban és a Jelenben
Tanulmányi intézet a cigányság történelmének és jelenének a jobb megismerésére

 

MEGBÍZOTT VEZETŐK
Kalla Éva művelődéstörténész
Lakatos Anka theológus

Programasszisztens: Majsai Virág Eszter romológus

KÖVETKEZŐ PROGRAMUNK
Ünnepi rendezvény a Roma Világnap alkalmával.
Időpont: 2014. április 12.
A rendezvény programja itt olvasható.  

EDDIGI TEVÉKENYSÉGEINK
A cigányság és az állambiztonság  

A FŐISKOLA KORÁBBI KAPCSOLÓDÓ AKTIVITÁSAI
A cigányság esélyei az uniós csatlakozás küszöbén    
A cigányság emancipációjának útján 
ROMAI VILÁGNAPI RENDEZVÉNYEINK, ÜZENETEINK
Bepillantás a cigány-roma kultúra és történelem világába (2009)
Cigányság és pasztoráció. Miben kell pasztorálnia a cigányságnak a keresztény közösségeket? (2010)  
Közös kenyerünk (2011)   
Szégyen, nagy szégyen – elfelejtettük! (2012) 
Üzenet az Roma Világnap alkalmával (2013)  

Polgárjogi intézet
Vezető: Horváth Aladár

Feltöltés alatt…

Wesley Valláspszichológiai Intézet

Küldetésnyilatkozat

Tanulmányi és kutatási célra szolgáló elektronikus szakanyagok

A valláslélektan tudománytörténetének magyarországi forrásai (XX. század első fele)

 William James “The Varieties of the Religious Experience” (1902) című művének fordítása

 

 

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.