Multidiszciplináris Ökoteológiai Kutatóintézet

A Kutatóintézet (korábban kutatócsoport) tagjai, konzulensei és tanácsadói:

Bagdi Tímea

Bánlaky Pál

Bereczki Szilvia

Bibó János

Borbély-Pecze Tibor Bors

Boreczky Katalin

Bukovics István

Gazdig Róbert

Géczi Róbert

Hubai Péter

Hufnagel Levente

Iványi Gábor

Kertai-Szabó Ildikó

Koronváry Péter

Körmöczi Sára

Majsai Tamás

Mics Ferenc

Midling Andrea

Nagy Péter Tibor

Nahalka István

Nemes Judit

Pecze Mariann

Plank Zsuzsanna

Tóth Tamás

Zombai Tamás

Wildmann János

WJLF Multidiszciplináris Ökoteológiai KutatóIntézet (korábban kutatócsoport) tudományos programja (rövid ismertető)

Bolygónk bioszférája és az emberiség napjainkban egyre mélyülő globális ökológiai (humánökológiai és társadalmi) válságot él át. Az ebből való kilábalás útja egy fenntartható társadalom felépítésén keresztül vezet. Ennek kialakításában döntő szerepet játszik a globális közakarat, amelynek nemzetközi összefogásban, de cégek, intézmények, családok és egyének fenntartható életmódjában és új működésmódjában is meg kell nyilvánulnia. Az emberiségnek jelenleg kevesebb mint 14%-a tekinti magát kifejezetten ateistának vagy agnosztikusnak, a nagy többségre tehát jellemző a különféle vallásokhoz való kötődés. A vallási vezetők iránymutatása és a vallásos közösségben uralkodó nézetek tehát kulcskérdését jelentik a globális közakarat megteremtésének és a megfelelő motivációk, attitűdök megerősítésének. Az ökoteológia mint elméleti háttér, és a teremtésvédelem mint gyakorlati tevékenység kiemelkedő társadalmi jelentőséggel és nemzetközi aktualitással bír.

Az ökológia és a teológia ma már egyaránt transzdiszciplina, mert az összes többi tudomány eredményét fel kell használniuk és értelmezniük kell saját vizsgálati területük szempontjából. Az ökológia (humánökológiát is beleértve) a bioszféra (benne az emberi társadalom) közvetlen létfeltételeinek tudománya. A teológia viszont az univerzum (benne a bioszféra és az emberi társadalom) végső létfeltételeinek, végső meghatározottságának tudománya. Az Univerzum (benne az élet) jelenségeinek okait a tudomány (benne az ökológia) vizsgálja. Az Univerzum (benne az élet) jelenségeinek célját (jövőbeli potenciálját, küldetését, rendeltetését) a teológia keresi. A megismeréshez és a megértéshez a múlt és a jövő, az okok és célok tanulmányozásának együttese szükséges. Ez adja az ökoteológia különleges jelentőségét.

Kutatóintézetünk sokféle szakterületű kutatót (nemcsak teológust és ökológust) fog össze, hogy megkeressék napjaink globális ökológiai válságának (pl. klímaváltozás, biodiverzitás-krízis, környezetszennyezés, szociális válság, információ-robbanás, túlnépesedés, járványok) okait, gyökereit, beleértve a lelki, motivációs, szemléleti, kulturális okokat is, a természeti és gazdasági-politikai okokon túl. Az ökoteológia vallási rendszerek, világképek és vallásgyakorlat (vagy azok hiánya), valamint a globális válságjelenségek történeti-társadalmi-kulturális kapcsolatát vizsgálja, törekszik a jelenségek mélyebb megértésére. Ez az elméleti terület. Van azonban egy alkalmazott kutatási területünk is, ezt pedig a tágabb értelemben vett teremtésvédelem, ami a mi értelmezésünkben a teremtett világ értékeinek megőrzését jelenti, oly módon, hogy gyakorlati kiutat keresünk a válságból és kimunkáljuk egy globális fenntartható társadalom alapvető működésmódjait (például oktatási, szociális, társadalmi, közigazgatási és technológiai megoldásait, koordinációs rendszerét).

A kutatóintézet küldetése, hogy tudományos kutatómunkája révén előmozdítsa az emberiség jelenlegi globális ökológiai válságából való kilábalást és egy fenntartható társadalom megteremtését (különösen az erről történő szakmai és civil társadalmi gondolkodás révén).

A kutatóintézet (korábban kutatócsoport) aktív résztvevője az Egyházak Világtanácsa által életre hívott Európai Keresztény Környezeti Hálózatnak (ECEN), melynek 2021. évi konferenciáján a kutatócsoport vezetője képviselte a főiskolát és fenntartóját.

A 2020-tól WJLF hivatalos szakmai támogatásával és a Kutatócsoport tagjainak szerkesztésében jelenik meg az „Applied Ecology and Environmental Research” című impact factoros nemzetközi tudományos folyóirat (http://aloki.hu/), melynek a főiskolánk által fémjelzett működési időszakában (2020-2021) eddig 624 WoS és SCOPUS által is referált tudományos folyóiratcikk jelent meg, 10975 oldal összterjedelemben, 4 kontinens 61 országa szerzőinek tollából, melyek közül 613 elsőfajú tudományos eredményközlés, és 11 tudományos szemlecikk (scientific review) volt, és mindezeket 142 WoS-ben regisztrált esetben már idézték is más művek. (2021. augusztusi állapot)

2020. évi publikációk:

A kutatócsoport vezetőjének szerkesztésében (illetve társszerkesztésében) 2020-ban 3 nemzetközi tudományos könyv jelent meg a londoni IntechOpen kiadó gondozásában:

Hufnagel, Levente (szerk., 2020): Changing Ecosystems and Their Services – https://doi.org/10.5772/intechopen.82940, ISBN: 9781838801175

Haouas, Dalila és Hufnagel, Levente (szerk. 2020): Pests Control and Acarology – https://doi.org/10.5772/intechopen.76737, ISBN: 9781838806033

José Bastante-Ceca, María ; Luis Fuentes-Bargues, Jose; Hufnagel, Levente; Mihai, Florin-Constantin ; Latu, Corneliu  (szerk 2020): Sustainability Assessment at the 21st century – https://doi.org/10.5772/intechopen.78105 ISBN: 9781789849776

Egyéb publikációk 2020-ban, impact factoros külföldi folyóiratokban:

Pápay, Gergely ; Kiss, Orsolya ; Fehér, Ádám ; Szabó, Gábor ; Zimmermann, Zita ; Hufnagel, Levente ; S.-Falusi, Eszter ; Járdi, Ildikó ; Saláta, Dénes ; Szemethy, László et al. (2020): Impact of shrub cover and wild ungulate browsing on the vegetation of restored mountain hay meadows – TUEXENIA : 40 pp. 445-457. , 13 p.

Rawat, Monika ; Arunachalam, Kusum ; Arunachalam, Ayyandar ; Alatalo, Juha M. ; Kumar, Ujjwal ; Simon, Barbara ; Hufnagel, Levente ; Micheli, Erika ; Pandey, Rajiv (2020): Relative contribution of plant traits and soil properties to the functioning of a temperate forest ecosystem in the Indian Himalayas – CATENA 194 p. 104671 Paper: 104671

2021. évi publikációk:

Hufnagel, Levente (ed., 2021): Natural History and Ecology of Mexico and Central America – https://www.intechopen.com/books/8058, ISBN: 978-1-83968-486-9

Pálinkás, Melinda; Hufnagel, Levente (2021): Distinctive patterns and signals at major environmental events and collapse zone boundaries- Environmental Monitoring and Assessment (2021) 193:676 https://doi.org/10.1007/s10661-021-09463-7; https://rdcu.be/cyF0x

A kutatócsoport vezetőjének online elérhető programadó előadásai

Zöld Műhely előadás (1 órás):

https://ro-ro.facebook.com/zoldmuhely/videos/226551362473405/

Wesley paletta előadás (4 órás):

https://www.youtube.com/watch?v=LtaJtqvBsk0

Az első tervezett összefoglaló jelentés időpontja: 2023. január 1.
A kutatóintézet vezetője: Dr. Hufnagel Levente egyetemi docens: hufnagellevente@wjlf.hu
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).