Gyakori kérdések

 

Szakdolgozat - záróvizsga

Ha nem teljesül a nyelvvizsga-követelmény, akkor az oklevél helyett a diplomaosztó ünnepségen egy igazolást vehet át a végzett hallgató a záróvizsga teljesítéséről. Az igazolás szakképzettséget nem igazol. A nyelvvizsga-követelmény a későbbiekben bármikor pótolható, a Tanulmányi Hivatal a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kiállítja az oklevelet.

Az oklevél kiadásának feltétele a képzési és kimeneti (képesítési) követelményekben előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítése. A szakonkénti képzési és kimeneti követelmények letölthetők a http://www.kormany.hu oldalról.

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A nyelvvizsgákkal kapcsolatban hasznos információk találhatók még a http://www.nyak.hu oldalon.

A záróvizsgára való jelentkezés is a Neptun-rendszeren keresztül történik, az „Ügyintézés”-> „Záróvizsgák” menüpontban. A pontos tudnivalókról minden jelentkezési időszak előtt tájékoztatjuk az érintett hallgatókat.

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (=abszolutórium), valamint az elfogadott szakdolgozat megléte, illetve, hogy a hallgatónak ne legyen könyvtári tartozása, és fizetési elmaradása a főiskola felé.

A már jóváhagyott téma, vagy a témavezető esetleges későbbi megváltoztatásához a hallgatónak előzetesen be kell szereznie a szakvezető engedélyét, és a módosítást a TH-ban ismételten regisztráltatnia kell.  A változtatásra a tanszékek által meghatározott határidőn belül van csak lehetőség. A határidőt a tanszékek a www.wesley.hu oldalon teszik közzé.

Külső, vagyis a főiskolán nem tanító témavezetőt (konzulens tanárt) a szakvezető engedélye alapján lehet felkérni.

Általában a tanszékek által kiadott listában minden szakdolgozati téma mellett szerepel a téma vezetőjének (=konzulensének) neve is. A témaválasztásról a konzulenssel természetesen mindig egyeztetni kell.

A témaválasztást az egyes tanszékek oldalain (www.welsey.hu – képzések) meghirdetett határidőn belül, a Tanulmányi Osztályon erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet regisztráltatni.

A választható szakdolgozati témakörökről és a hozzájuk tartozó konzulens tanárok személyéről a tanszékek tájékoztatják a hallgatókat. A hallgatóknak megadott határidőn belül kell ezek közül választaniuk. A konzulens tanárral történt egyeztetés alapján a hallgató a szakdolgozatát más, az ajánlatban nem szereplő témából is készítheti.

A hallgató szociális munka szakon az ötödik félévben, pedagógia szakon a negyedik félév során, környezettan szakon pedig szintén a negyedik szemeszter során köteles a szakdolgozat témáját és címét kiválasztani. A záróvizsgára bocsátás egyik feltétele pedig az, hogy a hallgatónak leadott és elfogadott szakdolgozata legyen. Tehát a tanulmányok utolsó tanévében kell megírni a szakdolgozatot.

További kérdésekért kérjük, írjon nekünk a [email protected] címre, vagy hívjon minket a
(06-1) 577-0500/120 telefonszámon.

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
X