Szociális Munka Szak (BA)

 

Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 A társadalomtudományi képzési terület egyik leggyakorlatiasabb alapképzése a szociális munka szak.
Az itt végzett szakemberek hivatásának alapja a segítő tevékenység.

A szociális munkások feladata megőrizni az ember és társadalmi környezete között lévő kényes egyensúlyt. Ha ez már nem lehetséges, akkor a fellépő szociális problémákat próbálják a lehetőségekhez mérten csökkenteni, szakszerűen kezelni.

A szociális munka célja az emberi jogok és társadalmi igazságosság betartatása, a társadalmi integráció elősegítése.

A szociális munkás legfőbb erényei: a feltétel nélküli elfogadás, a segítőkészség, az empátia, a kíváncsiság, az önzetlenség, a kreativitás, talpraesettség, és nem utolsó sorban jó kommunikációs készség.

A szociális munka a neve ellenére nemcsak egyszerűen munka, hanem élethivatás, amely kellő elhivatottság nélkül nehezen képzelhető el.

A tanszék mottója, szlogenje, fontos üzenete
John Wesley tanításához hűen képzéseinkben nagy hangsúlyt fektetünk a szegénységgel kapcsolatos társadalmi problémák megértésére, tanulmányozására, valamint az enyhítéséhez, leküzdéséhez alkalmas módszerek kidolgozására. Ebből egyértelműen következik, hogy kiemelt értékként kezeljük a társadalmi szolidaritást.

Intézményi mottónk:

„Olyan lesz mindegyik mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön.”  (Ézsaiás…)

Elhelyezkedési lehetőségek
 • Önkormányzati és államigazgatási terület
 • Szociális intézmények (gyermekvédelem, idősgondozás, hajléktalan ellátás)
 • Oktatási intézmények
 • Civil és karitatív szervek
Udvari Kerstin PhD.

Udvari Kerstin PhD.

szak vezető

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Szociális munka alapképzési szak (BA)

A SZAK MEGNEVEZÉSE:

 • Szociális munka alapképzési szak (BA)

SZÜKSÉGES KREDITEK:

 • 210 kredit

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
  (képzési díj: 170000 Ft/félév)

 

Bemutatkozás

A Wesley János Lelkészképző Főiskolát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapította 1987-ben, amelyet a kormány a 1059/1991. (XII. 6.) határozatával az államilag elismert egyházi felsőoktatási intézmények sorába vett fel. Társult tagja az Association of Free Methodist Educational Institutions-nek és a Council for Christian Colleges and Universities-nek.

Rektor: Dr. Iványi Gábor

Jelenlegi és korábbi oktatóink

Oktató neve

E-mail cím

Arató Gergely [email protected];
Bagdi Tímea [email protected];
Bakos Bettina [email protected];
Bánlaky Pál [email protected];
Baranyi Mária [email protected];
Barkó Anikó Beatrix [email protected];
Barna Kisanna [email protected];
Bartusné Szabó Eleonóra [email protected];
Bernáth Gábor [email protected];
Bocz Renáta [email protected];
Borbély Pecze Tibor Bors [email protected];
Borbély-Pecze Mariann [email protected];
Blandl Borbála [email protected];
Bukovics István [email protected];
Csatlós Ágnes [email protected];
Csíki Lóránt [email protected];
Csíkiné Sári Adél [email protected];
Csolti Ildikó [email protected];
Csorba József [email protected];
Deákné Orosz Zsuzsanna [email protected];
Demszky Gábor [email protected];
Donkó Erzsébet [email protected];
Dósa Piroska [email protected];
Erős Máté [email protected];
Farkas Barnabás [email protected];
Földvári Andrea [email protected];
Frank Sándor [email protected];
Funk Sándor [email protected];
Gallusné Szabó Edit [email protected];
Gombocz Eszter [email protected];
Granasztói Szilvia [email protected];
Gottgeisl Dóra [email protected];
Haskó László [email protected];
Herczeg Kinga [email protected];
Horváth Aladár [email protected];
Horváth Lajos [email protected];
Iványi András [email protected];
Iványi Gábor [email protected];
Jakab Gyöngyi [email protected];
Kabai Imre [email protected];
Kádár Katalin Marianna [email protected];
Katona Csilla [email protected];
Király Klára [email protected];
Kiss Györgyi [email protected];
Kissné Péter Zsuzsanna [email protected];
Kocsis Erzsébet [email protected];
Korazim-Kőrösy Yossi [email protected]
Kőszeghyné Simorádi Viktória [email protected];
Lábadyné Bacsinszky Emőke [email protected];
Ladányi János [email protected];
Liling Tamás [email protected];
Mink Júlia [email protected];
Moldova Ágnes [email protected];
Molnár Endréné [email protected];
Molnár István János [email protected];
Morvainé Nagy Mária [email protected];
Nagy Alexandra Anna [email protected];
Nemes Judit [email protected];
Németh Zsolt [email protected];
Ozsegovics Ágnes [email protected];
Páli Judit Éva [email protected];
Papp Ákos [email protected];
Pásztor Márta [email protected];
Pataki Józsefné [email protected];
Rákos András [email protected];
Sárcsevity-Hajdú Bea [email protected];
Sipos B. Bernadett [email protected];
Stribik Anna [email protected];
Szilárd József [email protected];
Takács Imre [email protected];
Tari Mária [email protected];
Udvari Kerstin [email protected];
Verbics Petra [email protected];
Walkené dr. Galambos Erzsébet [email protected];
Zombai Tamás [email protected];

ÓRARENDEK
2020/2021. tanév őszi szemeszter
Közzétéve: 2020.08.18.

I. évfolyam 2020/2021. tanév I. félév (Módosítva: 2020.10.05.)
II. évfolyam 2020/2021. tanév I. félév (Módosítva: 2020.10.29.)
III. évfolyam 2020/2021. tanév I. félév (Módosítva: 2020.09.24.)
IV. évfolyam 2020/2021. tanév I. félév (Módosítva: 2020.09.24.)

Az órarendek változásának jogát fenntartjuk. Kérjük, figyeljék a NEPTUN üzeneteiket!


KURZUS FELVÉTELI LISTÁK
2020/2021. tanév őszi szemeszter

Tantárgyfelvét 2020/2021. tanév I. félév I. évfolyam
Tantárgyfelvét 2020/2021. tanév I. félév II. évfolyam
Tantárgyfelvét 2020/2021. tanév I. félév III. évfolyam
Tantárgyfelvét 2020/2021. tanév I. félév IV. évfolyam

 


KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK


Általános pszichológia
Általános pszichológia 2020
Civil és demokrácia tanulmányok

Család és jog
Családszociológia
Csoport szociális munka
Csoport szociális munka 2019
Csoport szociális munka 2020

Csoport szociális munka labor
Ellátottjogi képviselet
Érzékenyítő terepgyakorlat nappali
Érzékenyítő terepgyakorlat levelező
Érzékenyítő gyakorlat szupervíziója
Eseti szociális munka
Eseti szociális munka labor

Eseti szociális munka gyakorlat nappali
Eseti szociális munka gyakorlat levelező

Fejlődéslélektan
Foglalkoztatás és szociális munka
Foglalkoztatás és szociális munka 2020

Foglalkoztatás és szociális munka labor
Gyermekjóléti szolgálat
Gyermekjóléti szolgálat 2020
Gyermekvédelem
Gyermekvédelem 2019
Gyermekvédelem 2020

Jogi alapismeretek
Készségfejlesztés 1.
Készségfejlesztés 2.
Készségfejlesztés 3.

Kommunikációelmélet
Közösségi szociális munka
Közösségi szociális munka labor
Közösségi szociális munka gyakorlat
Nagygyakorlat szupervíziója

Olvasószeminárium
Olvasószeminárium 2020

Pszichiátria
Pszichiátria 2019
Pszichiátria 2020
Szegénység és etnicitás

Személyiség-lélektan 2018
Személyiség-lélektan
Szociális jog
Szociális igazgatási gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális igazgatási gyakorlat feldolgozó szeminárium 2020

Szociális igazgatási gyakorlat levelező
Szociális igazgatási gyakorlat nappali
Szociális management

Szociális munka elmélete 1.
Szociális munka elmélete 2.
Szociális munka elmélete 1. 2019
Szociális munka elmélete 1. 2020 
Szociális munka elmélete 2. 2019

Szociális munka elmélete labor
Szociális munka elméletei
Szociális munka elméletei 2020

Szociális munka etikai dilemmái
Szociális munka etikai dilemmái 2019

Szociális munka fogyatékosokkal
Szociális munka fogyatékosokkal 2019
Szociális munka fogyatékosokkal gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka fogyatékosokkal gyakorlat nappali
Szociális munka fogyatékosokkal gyakorlat levelező

Szociális munka idősekkel
Szociális munka idősekkel 2020

Szociális munka idősekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka idősekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium 2020
Szociális munka idősekkel gyakorlat nappali
Szociális munka idősekkel gyakorlat levelező

Szociálpolitika 1.
Szociálpolitika 2.

Szociálpolitika 1-2. 2020

Szociálpolitika szabályozása és finanszírozása
Szociálpolitika szabályozása és finanszírozása 2019
Szociálpolitika szabályozása és finanszírozása 2020

Szociálpolitika történet
Szociálpolitika történet Nemes Judit 2019

Szociálpszichológia
Szociológia – Kabai Imre
Szociológia – Borbély-Pecze Mariann
Szociológia módszertana – Kabai Imre
Szociológia módszertana – Borbély-Pecze Mariann
Társadalomtörténet
Társadalomtörténet 2019
Terepfeldolgozó szeminárium 1. Deákné Orosz Zsuzsa
Terepfeldolgozó szeminárium 1. Donkó Erzsébet

Terepfeldolgozó szeminárium 2.

 

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK


A szociálpolitika aktuális kérdései
A szociálpolitika aktuális kérdései 2020
Alkohol- és drogproblémák kezelése
Alkoholproblémák kezelése az egészségügyben
Bevezetés a Bibliába
Bevezetés a családterápiába
Bibliai alapú szociáletika
Bibliai bábozás
Bibliaismeret
Bűnmegelőzés
Bűnmegelőzés 2019
Családi kommunikáció
Családom: szárnyak, kötelékek
Családon belüli bántalmazás
Családtörténeti interjúk
Diszkrimináció, szegregáció, integráció
Drogproblémák kezelése az egészségügyben
Egészségügyi ismeretek
Élettársi (jog)viszony
Emberi jogok védelme
Emberi jogok védelme 2.
Érték, norma, előítélet
Érték, norma, előítélet a film eszközeivel
Értékek, kommunikáció, meggyőzés
Érzékenyítés, szakmai személyiségfejlesztés alternatív módszerekkel

Etika
EU alapismeretek
EU és foglalkoztatás­politika
Football3- Sport, mint a szociális munka eszköze
Fotó­dokumentáció
Globális környezeti kérdések
Globális környezeti kérdések 2020
Holokauszt és nevelés
Humánökológia
Informatika
Interprofesszioná­lis közösségi szociális munka
Kapcsolat­fejlesztő tréning
Kegyeleti szertartások
Kérdőíves kutatás
Kézművesség
Kistérségi fejlesztési programok
Konfliktuskezelés pedagógiája
Konzultáció és szociális munka
Környezet­biztonsági igazgatás
Közbiztonság
Közbiztonság 2019
Közbiztonság 2020
Kreatív módszerek
Lakóhelyi szegregáció
Mediáció
Médiahasználat és szociális munka
Minőségbiztosítási akkreditáció
Modernizáció, globalizáció
Mozgóképes tudósítói alapismeretek
Munkaerő piaci szolgáltatások
Munkaerő-piaci tréning
Népi kézműves technikák
Non-direktív segítő beszélgetés
Pályázatírás alapvető gyakorlati kérdései
Pedagógia 1.
Pedagógia 2.
Pénzügyi önismeret Politológia
Pozitív gondolkodás
Pszichoterápiák
Roma polgárjogi mozgalom
Rendszerváltó történetek
Szakdolgozatírás módszertana
Számítástechnika
Szociálandragógia
Szociális jog 2.
Szociális munka pszichiátriai betegekkel
Szociális munka pszichiátriai betegekkel gyakorlat
Szociális munka pszichiátriai betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka pszichiátriai betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka szenvedély­betegekkel
Szociális munka szenvedély­betegekkel gyakorlat
Szociális munka szenvedély­betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka szenvedély­betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka a büntetés-végrehajtásban levelező
Szociális munka a büntetés-végrehajtásban nappali
Szociális munka cigányokkal (romákkal)
Szociális munka hajléktalanokkal
Szociális munka hajléktalanokkal gyakorlat
Szociális munka menekültekkel
Szociális problémák a média (film) tükrében
Társadalmi jelenségek a média tükrében
Társadalom-egészségügy
Történelmi traumák
Történelmi traumák 2019
Történelmi traumák 2020
Tudatos célirányos médiaalkalmazási alapismeretek
Utcai szociális munka 1.
Utcai szociális munka 2.
Utcai szociális munka 2. gyakorlat
Utcai szociális munka és prostitúció
XXI. századi társadalmi problémák
XXI. századi társadalmi problémák 2019

Langa Judit
terepkoordinátor
e-mail: [email protected]

Letölthető, általános dokumentumok:

NAPPALI TAGOZAT

1. szemeszter

Leadási határidő: 

2020. szeptember 25.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2020-2021;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

3. szemeszter

Leadási határidő:

2020. szeptember 11.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2020-2021;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

4. szemeszter

Leadási határidők:

2020. július 10.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2020. augusztus 10.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

5. szemeszter

Leadási határidő:

2020. szeptember 18.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2020-2021;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

6. szemeszter

Leadási határidők:

2020. július 10.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2020. augusztus 10.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

7. szemeszter


Leadási határidő:

2020. szeptember 11.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2020-2021;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

LEVELEZŐ TAGOZAT

1. szemeszter

Leadási határidő: 

2020. szeptember 25.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2020-2021;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

3. szemeszter


Leadási határidő:

2020. szeptember 11.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2020-2021;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

4. szemeszter


Leadási határidők:

2020. július 10.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2020. augusztus 10.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

5. szemeszter

Leadási határidő:

2020. szeptember 18.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2020-2021;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

6. szemeszter


Leadási határidők:

2020. július 10.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2020. augusztus 10.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

7. szemeszter

Leadási határidő:

2020. szeptember 11.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2020-2021;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
X