Szociális Munka Szak (BA)

 

Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 A társadalomtudományi képzési terület egyik leggyakorlatiasabb alapképzése a szociális munka szak.
Az itt végzett szakemberek hivatásának alapja a segítő tevékenység.

A szociális munkások feladata megőrizni az ember és társadalmi környezete között lévő kényes egyensúlyt. Ha ez már nem lehetséges, akkor a fellépő szociális problémákat próbálják a lehetőségekhez mérten csökkenteni, szakszerűen kezelni.

A szociális munka célja az emberi jogok és társadalmi igazságosság betartatása, a társadalmi integráció elősegítése.

A szociális munkás legfőbb erényei: a feltétel nélküli elfogadás, a segítőkészség, az empátia, a kíváncsiság, az önzetlenség, a kreativitás, talpraesettség, és nem utolsó sorban jó kommunikációs készség.

A szociális munka a neve ellenére nemcsak egyszerűen munka, hanem élethivatás, amely kellő elhivatottság nélkül nehezen képzelhető el.

A tanszék mottója, szlogenje, fontos üzenete
John Wesley tanításához hűen képzéseinkben nagy hangsúlyt fektetünk a szegénységgel kapcsolatos társadalmi problémák megértésére, tanulmányozására, valamint az enyhítéséhez, leküzdéséhez alkalmas módszerek kidolgozására. Ebből egyértelműen következik, hogy kiemelt értékként kezeljük a társadalmi szolidaritást.

Intézményi mottónk:

„Olyan lesz mindegyik mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön.”  (Ézsaiás…)

Elhelyezkedési lehetőségek
 • Önkormányzati és államigazgatási terület
 • Szociális intézmények (gyermekvédelem, idősgondozás, hajléktalan ellátás)
 • Oktatási intézmények
 • Civil és karitatív szervek
Udvari Kerstin PhD.

Udvari Kerstin PhD.

szak vezető

 

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Szociális munka alapképzési szak (BA)

A SZAK MEGNEVEZÉSE:

 • Szociális munka alapképzési szak (BA)

SZÜKSÉGES KREDITEK:

 • 210 kredit

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
  (képzési díj: 170000 Ft/félév)

 

Bemutatkozás

 

 

 

A Wesley János Lelkészképző Főiskolát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapította 1987-ben, amelyet a kormány a 1059/1991. (XII. 6.) határozatával az államilag elismert egyházi felsőoktatási intézmények sorába vett fel. Társult tagja az Association of Free Methodist Educational Institutions-nek és a Council for Christian Colleges and Universities-nek.

Rektor: Dr. Iványi Gábor

  Oktató neve  E-mail cím
Arató Gergelygergely.arato@gmail.com;
Bagdi Tímeatimeabagdi@gmail.com;
Bánlaky Pálbanlakypal@gmail.com;
Baranyi Máriamarcsi.baranyi@gmail.com;
Barna Kisannabarnakisa@gmail.com;
Bartusné Szabó Eleonórabartus.nora63@gmail.com;
Bernáth Gáborbernath_g@yahoo.com;
Borbély Pecze Tibor Borsborsborbely@yahoo.com;
Borbély-Pecze Mariannpeczemariann@yahoo.com;
Bukovics Istvánbukovicsistvan@wjlf.hu;
Csatlós Ágnesagi.csatlos1@gmail.com;
Csíki Lórántcsikilorant@vnet.hu;
Csíkiné Sári Adélsariadel@gmail.com;
Csolti Ildikócsolti.ildiko@upcmail.hu;
Csorba Józsefdrcsojoko@gmail.com;
Deákné Orosz Zsuzsaorosz.zsuzsa2013@gmail.com;
Donkó Erzsébetdonkoerzsebet@wjlf.hu;
Erős Mátécompaniero.erosmate@gmail.com;
Farkas Barnabásfarkasbarnabas@wjlf.hu;
Földvári Andreafoldvariandrea@citromail.hu;
Frank Sándorfranksandor@gmail.com;
Funk Sándorsandorfunk@gmail.com;
Gallusné Szabó Editgallusedit@gmail.com;
Gombocz Eszterabelebabele@t-online.hu;
Granasztói Szilviagranasztoiszilvia@gmail.com;
Hajdú-Sárcsevity Beasarcevicbea@gmail.com;
Haskó Lászlólaszlohasko@gmail.com;
Herczeg Kingaherczeg.kinga76@gmail.com;
Horváth Aladárnagyalesh@gmail.com;
Horváth Lajoslajos.3@t-online.hu;
Iványi Andrásivanyiandras@wjlf.hu;
Iványi Gáborivanyigabor@wjlf.hu;
Jakab Gyöngyijakab.gyongyi@gmail.com;
Kabai Imrekabaiimre@gmail.com;
Kádár Katalin Mariannakatalin.kadar@gmail.com;
Katona Csillakatonacsilla63@yahoo.com;
Király Klárakiralyklara@gmail.com;
Kiss Györgyikissgyorgyi@wjlf.hu;
Kocsis Erzsébetkocsisliza.szekszard@gmail.com;
Kőszeghyné Simorádi Viktóriavkoszeghy@gmail.com;
Lábadyné Bacsinszky Emőkebacsinszky.emoke@gmail.com;
Ladányi Jánosjanos.ladanyi@uni-corvinus.hu;
Liling Tamásliling.tamas@gmail.com;
Mink Júliamanna42@gmail.com;
Moldova Ágnesmoldova.agnes@gmail.com;
Molnár Endrénémolnar.endrene.dr@gmail.com;
Molnár István Jánosmolnar.istvanjanos@gmail.com;
Morvainé Nagy Máriamnagymaria@freemail.hu;
Nagy Alexandra Annaalexandranagy001@gmail.com;
Nemes Juditjusemen@freemail.hu;
Németh Zsoltkriminologus@gmail.com;
Ozsegovics Ágnesagnes.ozsegovics@gmail.com;
Páli Judit Évapalijudit@gmail.com;
Papp Ákospappakos65@gmail.com;
Pásztor Mártapasztormarta@szoc.bp13.hu;
Pataki Józsefnévapataki@yahoo.com;
Sipos B. Bernadettsiposbibe@freemail.hu;
Stribik Annastribikanna@gmail.com;
Szilárd Józsefszilardjozsef@gmail.com;
Takács Imretakacs55imre@gmail.com;
Tari Máriatarimaria65@gmail.com;
Udvari Kerstinudvarikerstin@yahoo.com;
Verbics Petraepschaefer@gmail.com;
Walkené dr. Galambos Erzsébetgalambose@hotmail.com;
Zombai Tamászombaitamas@freemail.hu;

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK
Általános pszichológia
Civil és demokrácia tanulmányok
Család és jog
Családszociológia
Csoport szociális munka
Csoport szociális munka 2019

Csoport szociális munka labor
Ellátottjogi képviselet
Eseti szociális munka
Eseti szociális munka labor
Eseti szociális munka gyakorlat levelező
Eseti szociális munka gyakorlat nappali
Fejlődéslélektan
Foglalkoztatás és szociális munka
Foglalkoztatás és szociális munka labor
Gyermekjóléti szolgálat
Gyermekvédelem
Jogi alapismeretek
Készségfejlesztés
Kommunikációelmélet
Közösségi szociális munka
Közösségi szociális munka labor
Közösségi szociális munka gyakorlat
Olvasószeminárium
Pszichiátria
Szegénység és etnicitás
Személyiség-lélektan 2018

Személyiség-lélektan
Szociális jog
Szociális igazgatási gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális igazgatási gyakorlat levelező
Szociális igazgatási gyakorlat nappali
Szociális menedzsment
Szociális munka elmélete 1.
Szociális munka elmélete 2.
Szociális munka elmélete labor
Szociális munka elméletei
Szociális munka etikai dilemmái
Szociális munka etikai dilemmái 2019

Szociális munka fogyatékosokkal
Szociális munka fogyatékosokkal gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka fogyatékosokkal gyakorlat levelező
Szociális munka fogyatékosokkal gyakorlat nappali
Szociális munka idősekkel
Szociális munka idősekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka idősekkel gyakorlat levelező
Szociális munka idősekkel gyakorlat nappali
Szociális munka módszertana
Szociálpolitika 1.
Szociálpolitika 2.

Szociálpolitika szabályozása és finanszírozása

Szociálpolitika történet
Szociálpolitika történet Nemes Judit 2019

Szociálpszichológia
Szociológia – Kabai Imre
Szociológia – Borbély-Pecze Mariann
Szociológia módszertana – Kabai Imre
Szociológia módszertana – Borbély-Pecze Mariann
Társadalomtörténet
Társadalomtörténet 2019
Érzékenyítő terepgyakorlat levelező
Érzékenyítő terepgyakorlat nappali
Érzékenyítő gyakorlat szupervíziója
Terepfeldolgozó szeminárium 1.
Nagygyakorlat szupervíziója
Terepfeldolgozó szeminárium 2.

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

A szociálpolitika aktuális kérdései
Alkohol- és drogproblémák kezelése
Alkoholproblémák kezelése az egészségügyben
Bevezetés a Bibliába
Bevezetés a családterápiába
Bibliai alapú szociáletika
Bibliai bábozás
Bibliaismeret
Bűnmegelőzés
Bűnmegelőzés 2019
Családi kommunikáció
Családom: szárnyak, kötelékek
Családtörténeti interjúk
Diszkrimináció, szegregáció, integráció
Drogproblémák kezelése az egészségügyben
Egészségügyi ismeretek
Élettársi (jog)viszony
Emberi jogok védelme
Emberi jogok védelme 2.
Érték, norma, előítélet a film eszközeivel
Értékek, kommunikáció, meggyőzés
Érzékenyítés, szakmai személyiség fejlesztés alternatív módszerekkel
Etika
EU alapismeretek
EU és foglalkoztatás­politika
Fotó­dokumentáció
Globális környezeti kérdések
Holokauszt és nevelés
Humánökológia
Informatika
Interprofesszioná­lis közösségi szociális munka
Kapcsolat­fejlesztő tréning
Kegyeleti szertartások
Kérdőíves kutatás
Kézművesség
Kistérségi fejlesztési programok
Konfliktuskezelés pedagógiája
Konzultáció és szociális munka
Környezet­biztonsági igazgatás
Közbiztonság
Kreatív módszerek
Lakóhelyi szegregáció
Mediáció
Médiahasználat és szociális munka
Minőségbiztosítási akkreditáció
Modernizáció, globalizáció
Mozgóképes tudósítói alapismeretek
Munkaerő piaci szolgáltatások
Munkaerő-piaci tréning
Népi kézműves technikák
Non-direktív segítő beszélgetés
Pályázatírás alapvető gyakorlati kérdései
Pedagógia 1.
Pedagógia 2.
Pénzügyi önismeret Politológia
Pozitív gondolkodás
Pszichoterápiák
Roma polgárjogi mozgalom
Szakdolgozatírás módszertana
Számítástechnika
Szociálandragógia
Szociális jog 2.
Szociális munka pszichiátriai betegekkel
Szociális munka pszichiátriai betegekkel gyakorlat
Szociális munka pszichiátriai betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka pszichiátriai betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka szenvedély­betegekkel
Szociális munka szenvedély­betegekkel gyakorlat
Szociális munka szenvedély­betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka szenvedély­betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka a büntetés-végrehajtásban levelező
Szociális munka a büntetés-végrehajtásban nappali
Szociális munka cigányokkal (romákkal)
Szociális munka hajléktalanokkal
Szociális munka hajléktalanokkal gyakorlat
Szociális munka menekültekkel
Szociális problémák a média (film) tükrében
Társadalmi jelenségek a média tükrében
Társadalom-egészségügy
Történelmi traumák
Tudatos célirányos médiaalkalmazási alapismeretek
Utcai szociális munka 1.
Utcai szociális munka 2. Utcai szociális munka 2. gyakorlat
Utcai szociális munka és prostitúció
XXI. századi társadalmi problémák
XXI. századi társadalmi problémák 2019

Langa Judit terepkoordinátor e-mail: langajudit@wjlf.hu      

Letölthető, általános dokumentumok:

NAPPALI TAGOZAT

 1. szemeszter

Leadási határidők: 

2019. október 11.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2019. november 29.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

   

 1. szemeszter

Leadási határidők:

2019. október 18.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2019. december 13.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

   

 1. szemeszter

Leadási határidők: 

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

    

 1. szemeszter

Leadási határidők: 

2019. október 18.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2019. december 6.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

   

 1. szemeszter

Leadási határidők: 

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

   

 1. szemeszter

Leadási határidők: 

2019. október 4. 

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2019. december 6.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

LEVELEZŐ TAGOZAT

 1. szemeszter

Leadási határidők: 

2019. október 11.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2019. november 29.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

   

 1. szemeszter

Leadási határidők: 

2019. október 18.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2019. december 13.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

   

 1. szemeszter

Leadási határidők: 

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

   

 1. szemeszter

Leadási határidők:

2019. október 18.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2019. december 6.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

   

 1. szemeszter

Leadási határidők: 

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

   

 1. szemeszter

Leadási határidők: 

2019. október 4.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2019. december 6.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.