Szociális Munka Szak (BA)

 

Az alapképzési szak célja olyan szociális munkás szakemberek gyakorlat-orientált képzése, akik a szociális munkára vonatkozó globális alapelvek, tudományos és szakmai eredmények, etikai követelmények és alapvető módszerek birtokában képesek a szociális munka, mint hivatás művelésére, elsődlegesen a gyermekjóllét és a szociális szolgáltatások szélesen értelmezett területein. Elkötelezettek a társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés csökkentése, a jólét növelése és a demokratikus értékek iránt, felkészültek az ezek érdekében történő szakszerű és felelős gyakorlati szociális munka végzésére. A képzés megfelel a szociális képzésekre vonatkozó hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak, illeszkedik az európai térség hasonló szakképzettségeivel szemben támasztott követelményekhez. Az alapszakon végzettek felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 A társadalomtudományi képzési terület egyik leggyakorlatiasabb alapképzése a szociális munka szak.
Az itt végzett szakemberek hivatásának alapja a segítő tevékenység.

A szociális munkások feladata megőrizni az ember és társadalmi környezete között lévő kényes egyensúlyt. Ha ez már nem lehetséges, akkor a fellépő szociális problémákat próbálják a lehetőségekhez mérten csökkenteni, szakszerűen kezelni.

A szociális munka célja az emberi jogok és társadalmi igazságosság betartatása, a társadalmi integráció elősegítése.

A szociális munkás legfőbb erényei: a feltétel nélküli elfogadás, a segítőkészség, az empátia, a kíváncsiság, az önzetlenség, a kreativitás, talpraesettség, és nem utolsó sorban jó kommunikációs készség.

A szociális munka a neve ellenére nemcsak egyszerűen munka, hanem élethivatás, amely kellő elhivatottság nélkül nehezen képzelhető el.

A tanszék mottója, szlogenje, fontos üzenete
John Wesley tanításához hűen képzéseinkben nagy hangsúlyt fektetünk a szegénységgel kapcsolatos társadalmi problémák megértésére, tanulmányozására, valamint az enyhítéséhez, leküzdéséhez alkalmas módszerek kidolgozására. Ebből egyértelműen következik, hogy kiemelt értékként kezeljük a társadalmi szolidaritást.

Intézményi mottónk:

„Olyan lesz mindegyik mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön.”  (Ézsaiás…)

Elhelyezkedési lehetőségek
 • Önkormányzati és államigazgatási terület
 • Szociális intézmények (gyermekvédelem, idősgondozás, hajléktalan ellátás)
 • Oktatási intézmények
 • Civil és karitatív szervek
Udvari Kerstin PhD.

Udvari Kerstin PhD.

szak vezető

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Szociális munka alapképzési szak (BA)

A SZAK MEGNEVEZÉSE:

 • Szociális munka alapképzési szak (BA)

SZÜKSÉGES KREDITEK:

 • 210 kredit

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
  (képzési díj: 170000 Ft/félév)

 

Bemutatkozás

 

 

 

A Wesley János Lelkészképző Főiskolát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapította 1987-ben, amelyet a kormány a 1059/1991. (XII. 6.) határozatával az államilag elismert egyházi felsőoktatási intézmények sorába vett fel. Társult tagja az Association of Free Methodist Educational Institutions-nek és a Council for Christian Colleges and Universities-nek.

Rektor: Dr. Iványi Gábor

Jelenlegi és korábbi oktatóink

Oktató neve

E-mail cím

Arató Gergely gergely.arato@gmail.com;
Bagdi Tímea timeabagdi@gmail.com;
Bánlaky Pál banlakypal@gmail.com;
Baranyi Mária marcsi.baranyi@gmail.com;
Barna Kisanna barnakisa@gmail.com;
Bartusné Szabó Eleonóra bartus.nora63@gmail.com;
Bernáth Gábor bernath_g@yahoo.com;
Borbély Pecze Tibor Bors borsborbely@yahoo.com;
Borbély-Pecze Mariann peczemariann@yahoo.com;
Blandl Borbála blandlbori@gmail.com;
Bukovics István bukovicsistvan@wjlf.hu;
Csatlós Ágnes agi.csatlos1@gmail.com;
Csíki Lóránt csikilorant@vnet.hu;
Csíkiné Sári Adél sariadel@gmail.com;
Csolti Ildikó csolti.ildiko@upcmail.hu;
Csorba József drcsojoko@gmail.com;
Deákné Orosz Zsuzsa orosz.zsuzsa2013@gmail.com;
Donkó Erzsébet donkoerzsebet@wjlf.hu;
Erős Máté companiero.erosmate@gmail.com;
Farkas Barnabás farkasbarnabas@wjlf.hu;
Földvári Andrea foldvariandrea@citromail.hu;
Frank Sándor franksandor@gmail.com;
Funk Sándor sandorfunk@gmail.com;
Gallusné Szabó Edit gallusedit@gmail.com;
Gombocz Eszter abelebabele@t-online.hu;
Granasztói Szilvia granasztoiszilvia@gmail.com;
Hajdú-Sárcsevity Bea sarcevicbea@gmail.com;
Haskó László laszlohasko@gmail.com;
Herczeg Kinga herczeg.kinga76@gmail.com;
Horváth Aladár nagyalesh@gmail.com;
Horváth Lajos lajos.3@t-online.hu;
Iványi András ivanyiandras@wjlf.hu;
Iványi Gábor ivanyigabor@wjlf.hu;
Jakab Gyöngyi jakab.gyongyi@gmail.com;
Kabai Imre kabaiimre@gmail.com;
Kádár Katalin Marianna katalin.kadar@gmail.com;
Katona Csilla katonacsilla63@yahoo.com;
Király Klára kiralyklara@gmail.com;
Kiss Györgyi kissgyorgyi@wjlf.hu;
Kissné Péter Zsuzsanna galaxisok@gmail.com;
Kocsis Erzsébet kocsisliza.szekszard@gmail.com;
Korazim-Kőrösy Yossi yossikorazim@gmail.com
Kőszeghyné Simorádi Viktória vkoszeghy@gmail.com;
Lábadyné Bacsinszky Emőke bacsinszky.emoke@gmail.com;
Ladányi János janos.ladanyi1703@gmail.com;
Liling Tamás liling.tamas@gmail.com;
Mink Júlia manna42@gmail.com;
Moldova Ágnes moldova.agnes@gmail.com;
Molnár Endréné molnar.endrene.dr@gmail.com;
Molnár István János molnar.istvanjanos@gmail.com;
Morvainé Nagy Mária mnagymaria@freemail.hu;
Nagy Alexandra Anna alexandranagy001@gmail.com;
Nemes Judit junemes@freemail.hu;
Németh Zsolt kriminologus@gmail.com;
Ozsegovics Ágnes agnes.ozsegovics@gmail.com;
Páli Judit Éva palijudit@gmail.com;
Papp Ákos pappakos65@gmail.com;
Pásztor Márta pasztormarta@szoc.bp13.hu;
Pataki Józsefné vapataki@yahoo.com;
Sipos B. Bernadett siposbibe@freemail.hu;
Stribik Anna stribikanna@gmail.com;
Szilárd József szilardjozsef@gmail.com;
Takács Imre takacs55imre@gmail.com;
Tari Mária tarimaria65@gmail.com;
Udvari Kerstin udvarikerstin@yahoo.com;
Verbics Petra verebicspetra@wjlf.hu;
Walkené dr. Galambos Erzsébet galambose@hotmail.com;
Zombai Tamás zombaitamas@freemail.hu;

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK
Általános pszichológia
Civil és demokrácia tanulmányok
Család és jog
Családszociológia
Csoport szociális munka
Csoport szociális munka 2019
Csoport szociális munka 2020

Csoport szociális munka labor
Ellátottjogi képviselet
Eseti szociális munka
Eseti szociális munka labor
Eseti szociális munka gyakorlat levelező
Eseti szociális munka gyakorlat nappali
Fejlődéslélektan
Foglalkoztatás és szociális munka
Foglalkoztatás és szociális munka labor
Globális környezeti kérédések

Gyermekjóléti szolgálat
Gyermekvédelem
Gyermekvédelem 2019

Jogi alapismeretek
Készségfejlesztés
Kommunikációelmélet
Közösségi szociális munka
Közösségi szociális munka labor
Közösségi szociális munka gyakorlat
Olvasószeminárium
Pszichiátria
Pszichiátria 2019

Szegénység és etnicitás
Személyiség-lélektan 2018

Személyiség-lélektan
Szociális jog
Szociális igazgatási gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális igazgatási gyakorlat feldolgozó szeminárium 2020

Szociális igazgatási gyakorlat levelező
Szociális igazgatási gyakorlat nappali
Szociális menedzsment
Szociális munka elmélete 1.
Szociális munka elmélete 2.
Szociális munka elmélete 1. 2019 
Szociális munka elmélete 2. 2019

Szociális munka elmélete labor
Szociális munka elméletei
Szociális munka etikai dilemmái
Szociális munka etikai dilemmái 2019

Szociális munka fogyatékosokkal
Szociális munka fogyatékosokkal 2019
Szociális munka fogyatékosokkal gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka fogyatékosokkal gyakorlat levelező
Szociális munka fogyatékosokkal gyakorlat nappali
Szociális munka idősekkel
Szociális munka idősekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka idősekkel gyakorlat levelező
Szociális munka idősekkel gyakorlat nappali
Szociális munka módszertana
Szociálpolitika 1.
Szociálpolitika 2.

Szociálpolitika szabályozása és finanszírozása
Szociálpolitika szabályozása és finanszírozása 2019

Szociálpolitika történet
Szociálpolitika történet Nemes Judit 2019

Szociálpszichológia
Szociológia – Kabai Imre
Szociológia – Borbély-Pecze Mariann
Szociológia módszertana – Kabai Imre
Szociológia módszertana – Borbély-Pecze Mariann
Társadalomtörténet
Társadalomtörténet 2019
Érzékenyítő terepgyakorlat levelező
Érzékenyítő terepgyakorlat nappali
Érzékenyítő gyakorlat szupervíziója
Terepfeldolgozó szeminárium 1.
Nagygyakorlat szupervíziója
Terepfeldolgozó szeminárium 2.

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

A szociálpolitika aktuális kérdései
Alkohol- és drogproblémák kezelése
Alkoholproblémák kezelése az egészségügyben
Bevezetés a Bibliába
Bevezetés a családterápiába
Bibliai alapú szociáletika
Bibliai bábozás
Bibliaismeret
Bűnmegelőzés
Bűnmegelőzés 2019
Családi kommunikáció
Családom: szárnyak, kötelékek
Családon belüli bántalmazás
Családtörténeti interjúk
Diszkrimináció, szegregáció, integráció
Drogproblémák kezelése az egészségügyben
Egészségügyi ismeretek
Élettársi (jog)viszony
Emberi jogok védelme
Emberi jogok védelme 2.
Érték, norma, előítélet a film eszközeivel
Értékek, kommunikáció, meggyőzés
Érzékenyítés, szakmai személyiség fejlesztés alternatív módszerekkel
Etika
EU alapismeretek
EU és foglalkoztatás­politika
Fotó­dokumentáció
Globális környezeti kérdések
Holokauszt és nevelés
Humánökológia
Informatika
Interprofesszioná­lis közösségi szociális munka
Kapcsolat­fejlesztő tréning
Kegyeleti szertartások
Kérdőíves kutatás
Kézművesség
Kistérségi fejlesztési programok
Konfliktuskezelés pedagógiája
Konzultáció és szociális munka
Környezet­biztonsági igazgatás
Közbiztonság
Közbiztonság 2019
Kreatív módszerek
Lakóhelyi szegregáció
Mediáció
Médiahasználat és szociális munka
Minőségbiztosítási akkreditáció
Modernizáció, globalizáció
Mozgóképes tudósítói alapismeretek
Munkaerő piaci szolgáltatások
Munkaerő-piaci tréning
Népi kézműves technikák
Non-direktív segítő beszélgetés
Pályázatírás alapvető gyakorlati kérdései
Pedagógia 1.
Pedagógia 2.
Pénzügyi önismeret Politológia
Pozitív gondolkodás
Pszichoterápiák
Roma polgárjogi mozgalom
Szakdolgozatírás módszertana
Számítástechnika
Szociálandragógia
Szociális jog 2.
Szociális munka pszichiátriai betegekkel
Szociális munka pszichiátriai betegekkel gyakorlat
Szociális munka pszichiátriai betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka pszichiátriai betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka szenvedély­betegekkel
Szociális munka szenvedély­betegekkel gyakorlat
Szociális munka szenvedély­betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka szenvedély­betegekkel gyakorlat feldolgozó szeminárium
Szociális munka a büntetés-végrehajtásban levelező
Szociális munka a büntetés-végrehajtásban nappali
Szociális munka cigányokkal (romákkal)
Szociális munka hajléktalanokkal
Szociális munka hajléktalanokkal gyakorlat
Szociális munka menekültekkel
Szociális problémák a média (film) tükrében
Társadalmi jelenségek a média tükrében
Társadalom-egészségügy
Történelmi traumák
Történelmi traumák 2019
Tudatos célirányos médiaalkalmazási alapismeretek
Utcai szociális munka 1.
Utcai szociális munka 2. Utcai szociális munka 2. gyakorlat
Utcai szociális munka és prostitúció
XXI. századi társadalmi problémák
XXI. századi társadalmi problémák 2019

Langa Judit
terepkoordinátor
e-mail: langajudit@wjlf.hu

Letölthető, általános dokumentumok:

NAPPALI TAGOZAT

1. szemeszter

Leadási határidők: 

2020. március 27.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2020. május 15.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

3. szemeszter

Leadási határidők:

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

4. szemeszter

Leadási határidők:

2020. március 6.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2020. május 8.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

5. szemeszter

Leadási határidők: 

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

6. szemeszter

Leadási határidők:

2020. március 13.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2020. április 30.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

7. szemeszter


Leadási határidők: 

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

LEVELEZŐ TAGOZAT

1. szemeszter

Leadási határidők: 

2020. március 27.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;


2020. május 15.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

3. szemeszter


Leadási határidők: 

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

4. szemeszter


Leadási határidők:

2020. március 6.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;

2020. május 8.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

5. szemeszter

Leadási határidők:

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

6. szemeszter


Leadási határidők:

2020. március 13.

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;


2020. április 30.

 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);

 

7. szemeszter

Leadási határidők: 

 • Terepinformációs adatlap;
 • Megállapodás a tereptanárral 2019-2020;
 • Igazolás;
 • A hallgató önértékelése, maximum egy oldal, amely véleményt tartalmaz: a terephelyen végzett munkájáról, a személyes és szakmai fejlődéséről, a gyakorlatszervezésről és a gyakorlóhelyről;
 • Tereptanári értékelés (a tereptanárnak írásban kell értékelni a gyakorlatot);
 • Egyszeri megbízási szerződés és adóelőleg-nyilatkozat vagy a tereptanári díjról való lemondás (tereptanár tölti ki.);
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.