Szociális Munka Szak (BA)

A társadalomtudományi képzési terület egyik leggyakorlatiasabb alapképzése a szociális munka szak.
Az itt végzett szakemberek hivatásának alapja a segítő tevékenység.

A szociális munkások feladata megőrizni az ember és társadalmi környezete között lévő kényes egyensúlyt. Ha ez már nem lehetséges, akkor a fellépő szociális problémákat próbálják a lehetőségekhez mérten csökkenteni, szakszerűen kezelni.

A szociális munka célja az emberi jogok és társadalmi igazságosság betartatása, a társadalmi integráció elősegítése.

A szociális munkás legfőbb erényei: a feltétel nélküli elfogadás, a segítőkészség, az empátia, a kíváncsiság, az önzetlenség, a kreativitás, talpraesettség, és nem utolsó sorban jó kommunikációs készség.

A szociális munka a neve ellenére nemcsak egyszerűen munka, hanem élethivatás, amely kellő elhivatottság nélkül nehezen képzelhető el.

A szak megnevezése: Szociális munka alapképzési szak (BA)
Szakképzettség megnevezése: szociális munkás
A szak képzési ideje: 7 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210 kredit
Költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév

A szak vezetője: Dr. Bánlaky Pál (banlakypal@gmail.com; banlakypal@wjlf.hu)

 2017/2018. TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSA
Beiratkozás és tantárgyfelvétel: 2017. augusztus 21. - szeptember 3.
Pótbeiratkozás és póttárgyfelvétel: 
2017. szeptember 4. - szeptember 9. (különeljárási díj ellenében, amely 2.000 Ft tantárgyanként)
2017. szeptember 11. - szeptember 16. (különeljárási díj ellenében, amely 2.000 Ft kreditenként)
Tanévnyitó: 2017. szeptember 4. 9 óra
Ünnepnapok: 2017. október 23.; 2017. november 1.
Őszi szünet (csak nappali tagozaton): 2017. október 30. - november 3.
Szorgalmi időszak: 2017. szeptember 4. - december 16.
Vizsgaidőszak: 2017. december 18. - 2018. január 20.
Pótvizsgaidőszak: 2018. január 22. - január 27.
Záróvizsga-időszak: 2018. február 12. - 16.
Diplomaosztó ünnepség: 2018. március 9.

Képzési hetek a levelező tagozaton:
I. évfolyam:
szeptember 4. - szeptember 8.;
október 2. - október 6.;
november 6. - november 10.;
november 27. - december 1.;
II. évfolyam:
szeptember 11. - szeptember 15.;
október 9. - október 13.;
november 13. - november 17.;
december 4. - december 8.;
II. keresztévfolyam:

szeptember 11. - szeptember 15.;
október 6.;
október 9. - október 13.;
november 13. - november 17.;
december 1.;
december 4. - december 8.;

III. évfolyam:
szeptember 18. - szeptember 22.;
október 9. - október 13.;
november 20. - november 24.;
december 11. - december 15.;