Barta Lajos írásai

BARTA LAJOS: Lánczi Jenő: Vallás és kapitalizmus.
In: Nyugat, 1913/15. (II.) 199-201.
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00133/04343.htm

Bartók György írásai

BARTÓK GYÖRGY: Bartok_Vallaspsychologia_1910_653-671
In: Magyar Társadalomtudományi Szemle, (3.) 1910/8. 653-671.

BARTÓK GYÖRGY: Bartok_A_vallaspsychologia_fobb_torvenyei_1911_705-720
In: Magyar Társadalomtudományi Szemle, (4.) 1911/9. 705-720.

Czakó Ambró írásai

CZAKÓ AMBRÓ: Czako_Ambro_A_vallas_lelektana
Pécs: Taizs József Könyvnyomdája. 1915.
CZAKÓ AMBRÓ: A katholikus papság lélektana. Valláspszichológiai tanulmány a magyar róm. kath. papságról.
Budapest: Rényi Károly könyvkiadó vállalata. [1916.]
CZAKÓ AMBRÓ: Czako_Vallasfilozofiai_jegyzetek
In: Athenaeum, (2. ÚF) 1916/5. 412-424. [Folyóirat-szemle]

Horváth Sándor írásai

Horvath_Sándor dr
Dr. Czakó Ambró: A vallás lélektana. Pécs. 1915.
In: Magyar Kultúra. (Szemlék és Kritikák. Könyvek.) (3.) 1915/15-16. (= augusztus 5.) 129-135.

Kerényi Károly írásai

KERÉNYI KÁROLY: Valláslélektan és antik vallás.
In: Athenaeum, (22. ÚF) 1936/3-6. 139-152.

Kühár Flóris írásai

KÜHÁR FLÓRIS: A valláslélektan mai problémái.
In: Athenaeum, (13. ÚF) 1927/5-6. 237-246

KÜHÁR FLÓRIS: Bevezetés a vallás lélektanába.
Budapest: Szent István Társulat. 1926.

Lánczy Jenő írásai

LÁNCZI JENŐ: A tudomány ellen. In: Huszadik Század, (12.) 1911/2. 199-201.
Forrás: A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma: http://mtdaportal.extra.hu

LÁNCZI JENŐ: Modern ismeretelméletek és társadalmi áramlaton.In: Huszadik Század, (12.) 1911/12. 513-536.  Lanczi_Modern_ismeretelmeletek
Forrás: A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma: http://mtdaportal.extra.hu/

LÁNCZI JENŐ: A valláslélektan mai problémái. In: uö.: Vallás és kapitalizmus. ([Sorozatcím:] Tevan Könyvtár, 30.) Budapest, 1913. 38-64. =
Lánczi Jenő: A valláslélektan mai problémái. In: Új Élet, 1912(?) [még nem sikerült föllelnünk]

 

Makkai Sándor írásai

MAKKAI SÁNDOR: Imre Lajos: A gyermek vallása. Kísérlet a katechetika módszertanának valláslélektani megalapozására. Theol. magántanári dolgozat   
Hódmezővásárhely, 1912. [Recenzió] In: Magyar Paedagogia, (22.) 1913/10. 632-636.

MAKKAI SÁNDOR: A hit problémája. Vallásfilozófiai tanulmány. I. rész: A hit világmagyarázó ereje.
Budapest: Kókai Lajos Bizománya. 1916. =
http://mek.oszk.hu/10900/10932/10932.pdf

MAKKAI SÁNDOR: A hit szeme.       
In: Protestáns Szemle, (27.) 1915/6. 375-391.

MAKKAI SÁNDOR: A vallás lélektana     Makkai_A_vallas_lelektana_Prot_Sz._1914
In: Protestáns Szemle, (26.) 1914/1. 424-443.

MAKKAI SÁNDOR: A vallás lényege és értéke. (Vallásfilozófiai előadások) In: Uő.: A vallás az emberiség életében. (A vallás történeti képe) * A vallás lényege és értéke. (Vallásfilozófiai előadások)
Turda – Torda: Füssy József Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézete. ([Sorozatcím:] Erdélyi Református Egyházi Könyvtár II-III.) 1923.

MAKKAI SÁNDOR: A vallás lényege és értéke. (Vallásfilozófiai előadások)
Turda – Torda: Füssy József Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézete. 1923. (151 o.) =
http://mek.oszk.hu/11200/11298/11298.pdf

MAKKAI SÁNDOR: A vallás az emberiség életében. (A vallás történeti képe)
Turda – Torda: Füssy József Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézete. 1923. (172 o.) =
http://mek.oszk.hu/11200/11201/ 

Marót Károly írásai

MARÓT KÁROLY: A vallás egyénlélektani gyökerei. [I-II.]    
In: Athenaeum, (5. ÚF) 1919/2. 77-85; Athenaeum, (5. ÚF) 1919/3-4. 128-138.

Molnár Jenő írásai
Podmanitzky Pál írásai

PODMANICZKY PÁL, BR.: A keresztyény kultusz lényegének kifejtése valláspszichologiai és dogmatikai alapon.
In: Theologiai Szaklap, (14.) 1916/1-4. 221-247. [I. rész]; (15.) 1917/1. 12-35. [II. rész]
http://medk.lutheran.hu/theologiai_szaklap_1917 =
Uő.: A keresztyén istentisztelet lényege valláspsychologiai és dogmatikai alapon kifejtve. Pozsony: Grafikai Műintézet Wigand K. F. [S. a.] (51 o.)

 

Ravasz László írásai

RAVASZ LÁSZLÓ: Megjegyzések a vallás lélektanához.
In: Protestáns Szemle, 1915/1. 6-30.   

Szőcs Farkas írásai

SZŐTS FARKAS: A vallás élete.
Budapest: Magyar Protestáns Irodalmi Társaság. ([Sorozatcím:] Házi Kincstár. Vallás-erkölcsi építő könyvek sorozata. XVI. kötet.) 1915. (243 o.)  Szots_1915

Techert Margit írásai

TECHERT MARGIT: Kühár Flóris: Bevezetés a vallás lélektanába.
Budapest, Szent István Társulat kiadása, 1926. [Recenzió]
In: Athenaeum, (11. ÚF) 1926/1-3. 83-84.  

Trócsányi Dezső írása

TRÓCSÁNYI DEZSŐ: Dr. Vasady Béla: A valláspszichológia fejlődésének története
(Debrecen, 1927. 136 oldal.) [Recenzió]
In: Athenaeum, (ÚF 14.) 1928/3-4. 183-185. 

Vasady Béla írásai

VASADY BÉLA: A. Az általános vallástudomány. 2. valláslélektan.  
In: Uő.: A magyar református theológiai irodalom helyzetképe és legközelebbi teendői.
In: Theológiai Szemle, (9-10.) 1933-1934. 190-218 = 124-152. / 193-195. = 127-129.
Vasady Béla: A mai theologia főbb irányai.      
In: Dunántúli Protestáns Lap, (38.) 1927/2. (= január 9.) 5-6.
VASADY BÉLA: A valláspszichológia fejlődésének története.    
Debrecen, 1927. (Klny. a Theologiai Szemléből.) 136 o.
VASADY BÉLA: Girgensohn Károly élete és munkássága. 
Debrecen, 1929. (Theologiai tanulmányok. 7. 94 o. = Klny.: Theologiai Szemle, [5.] 1929/1. 56-149.)

Vető Lajos írásai

VETŐ LAJOS: Tapasztalati vallálélektan
Budapest: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály. 1966.     Veto_Tapasztalati_1966

Wiedermann Károly írásai

WIEDERMANN KÁROLY: A vallás lélektana.
Budapest: Szent István Társulat. 1911. (82 o.)
WIEDERMANN KÁROLY: A hit elemzése lélektani és dogmatikai szempontból.
Esztergom: Buzárovits Gusztáv Könyvnyomdája. 1911.
 

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).