Fejlesztőpedagógus

 

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi száma: OH-FRKP/1389-6/2007.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Fejlesztőpedagógus
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A képzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és támogatását az osztályteremben, valamint az osztálytermen kívül egyéni és kiscsoportos formában.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat az alábbi linkre kattintva találja:

A Jelentkezési lapok beadási határideje minden év augusztus közepe.
Lásd még: www.felvi.hu  – szakirányú képzéseknél

Ismertető
Fejlesztőpedagógus tanterv

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 Ismeretek:

Ismeri a fejlődés-fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit. Elsajátította a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikáját. Tisztában van a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, az egyéni és csoportos formában is alkalmazható evidenciaalapú módszertannal.

 Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban:

A tanulási nehézségek pedagógiai diagnosztikájának gyakorlati alkalmazására, az eredmények elemzésére és értelmezésére képes. Módszertani ismereteit óvodai, iskolai csoportokban, egyéni és kiscsoportos fejlesztési eljárásokban alkalmazni tudja. Képes felismerni a tanulási zavarra utaló jeleket, diagnosztizálás céljából tovább irányítja ezeket a várhatóan a kompetenciakörén kívül eső a gyermekeket/tanulókat.

Elvárt szakmai hozzáállás és feladatok:

Speciális elméleti és módszertani felkészültsége révén hatékonyan elősegíti az alapkészségek elsajátítását, a készségek, képességek fejlesztését a lassúbb érési tempójú és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél, egyben szerepet vállal a tehetségek felismerésében és gondozásában is.

A fejlesztőpedagógus kompetenciája azokra a gyermekekre terjed ki, akik normál intelligencia övezetben helyezhetők el, ép érzékszervekkel rendelkeznek, és érésbeli lemaradásuk vagy tanulási nehézségeik első sorban a környezeti károsító hatásokkal indokolható. Kompetenciája nem terjed ki a sajátos nevelési igényű (ezen belül például a tanulási zavarral küzdő) tanulók diagnosztizálására, és terápiájára. A sajátos nevelési igényű tanulók kiszűréséhez együttműködik a megfelelő intézményekkel és a megsegítés biztosítása céljából a gyógypedagógus kollégákkal.

A tanév időbeosztása
Oktatóink
dr. Berencsi Andrea berencsi.andrea@barczi.elte.hu
dr. Macher Mónika macher.monika@barczi.elte.hu
 Farkasné dr. Gönczi Rita farkasne.gonczirita@barczi.elte.hu
Horváthné Storczer Adrienn storczeradrienn@gmail.com
dr. Honti György hontigy@freemail.hu
dr. Midling Andrea midlingandrea@wjlf.hu
Rékasi Nikolett rekasinikolett90@gmail.com
Höfflerné Pénzes Éva penzeseva81@gmail.com
dr. Szekeres Ágota szekeres.agota@gmail.com
Hain Ferenc

hainferenc@wjlf.hu

Horváth Endre horvath.endre@barczi.elte.hu
 
Szigorlati tételek
Portfólió leírás
Záróvizsgával kapcsolatos
Szakdolgozattal kapcsolatos
A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

 • 4 félév, kéthetente péntek-szombati napokon

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE

 • Bármely pedagógusi diploma (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor), vagy pedagógia, pszichológia BA végzettség.

A KÉPZÉS DÍJA

 • 250 000 Ft/félév
 • Jelentkezés díja: 6000 Ft.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Befizetés módja: Átutalással a következő számlaszámra: 11708001-20562498 . A közleményben fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a szakirányú továbbképzést, amire jelentkezik. A befizetésről szóló bizonylatot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • fejlesztőpedagógus

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

 • 2024. Augusztus 14.

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK::

 • oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz és motivációs levél.
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).