Tanévnyitó 2016 Kiemelt

aug
31

Kedves Hallgatók és Oktatók!

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Tanévnyitó ünnepségét 2016. szeptember 5-én 09 órakor az iskola Kline termében tartjuk.
(Budapest, Dankó utca 11.)

Mindenkit szeretettel várunk!

Az 1941-es Kamenyec-Podolszkij-i vérfürdő 75. évfordulójára emlékezünk (AUGUSZTUS 29-ÉN) Kiemelt

aug
15

„És monda az Úr Kainnak:
…A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.”
(Mózes I. könyve, 4:9-10.)

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1941 nyarán a magyar állam mintegy húszezer zsidó származású testvérünket az ukrajnai hadműveleti területre deportálta. A kitelepítettek többsége augusztus 27-29-én áldozatává vált a Dnyeszter menti Kamenyec-Podolszkij városnál rendezett náci vérfürdőnek.

Beküldte Theológia tovább

Közlemény - Gyerekek a senki földjén... Kiemelt

aug
10

Gyerekek a senki földjén…
Halogatja a KLIK a felsődobszai iskola átvételét
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közleménye

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, a fenntartása alatt álló Felsődobszai iskola működtetésével kapcsolatban, 2 év elteltével ismételten a nyilvánossághoz kényszerül fordulni. Mint ismeretes, 2014-ben Felsődobsza Község Önkormányzata kezdeményezte az iskola fenntartására vonatkozó közoktatási megállapodás rendkívüli felmondását, a felmondás azonban – bíróság jogerős ítélete alapján – jogellenes volt. Pernyertes egyházunk az iskolát a megállapodásban rögzített eredeti határidő leteltéig, 2016. augusztus 31-ig jogosult működtetni.

Beküldte Titkárság tovább

Menekültek támogatásának folyatása: segítségkérés - Iványi Gábor levele Kiemelt

aug
06

Kedves Barátaink, Testvéreink, Támogatóink!
Korábban már tájékoztatást adtunk arról, hogy a röszkei határnál folytatott segítő szolgálatunk folytatását a határőrizeti szervek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójától beszerzendő engedélyhez kötötték. Állításuk szerint a szerb hatóságok álláspontja volt az, hogy az étel és egyéb osztása a kerítésen kívül még akkor is határsértésnek minősül, ha nem nyúlunk át a képzeletbeli vonalon, egyszerűen csak a hangunk áthatol. Ugyancsak - állítólag - abba viszont beleegyeztek volna, hogy az un. tranzitzónán keresztül haladva, annak kapuján kilépve ott a "bejárat" közvetlen környezetében osszuk adományainkat. Hogy együttműködésünket is bizonyíthassuk, a mellékelt 1. számú levelet küldtem el, dr. Végh Zsuzsanna főigazgató asszonynak, melyre Ő a 2. számú mellékletben csatolt választ küldte. Ebből kiderül, hogy a tranzitzónában kevés a hely, és az oda esetleg belépő szervezetek akadályozhatják "az ott folyó hatósági munkavégzést", másrészt a zsilipkapu "folyamatos nyitogatása" jelentős biztonsági kockázatot hordoz magában". Ezekre tekintettel a Főigazgató Asszonynak - mint írta - nem áll módjában a tranzitzónába történő belépésünket engedélyezni.

Beküldte Titkárság tovább

Miért a Wesley? Kiemelt

feb
11

                                    

Miért a Wesley? from Wjlf on Vimeo.

Meg nem gondolt gondolat

aug
22

Goldziher szalon
Az ORZSE és a WJLF vitasorozata az elmúlt néhány évben megjelent zsidó tárgyú könyvekről

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején

aug
22

Beszélgetéssorozatunkban olyan közéleti szerepet vállaló társadalomtudósokkal beszélgetünk, akik nemcsak elemzői hanem átélői is voltak a magyar demokráciatörténet három nagy fordulatának a pártállamhoz vezetőnek, a többpárti demokráciához vezetőnek, és az illiberális államhoz vezetőnek. E beszélgetések egyben születésnapi köszöntők, melyekben 75-80 év szubjektív és objektív emlékei idéződnek fel - közéletről, tudományról.
Október 6 17 h
Beszélgetés Ágh Attilával
Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Kline terem
Budapest VIII Dankó u 11.

A magyar szociológia helyzete

aug
22

a European Research Council megbízásából folyik egy
tudományszociológiai projekt, mely a társadalomtudományok és bölcsészettudományok nemzetköziesülésének feltárására hivatott. (Hazai kutatásvezetők: Karády Viktor, Nagy Péter Tibor. http://interco-ssh.eu/en/ )
https://archive.org/details/A_magyar_szociologia_helyzete

Szakirányú továbbképzések a Wesley János Lelkészképző Főiskolán

aug
11

Főiskolánkon önköltséges képzésben indítunk szakirányú továbbképzési szakokat diplomával rendelkezők részére.

Képzéseink: Családkonzulens, Drámapedagógia, Erdő- és mezőgazdasági környezettan, Komplex művészeti terapeuta, Környezet- és katasztrófavédelmi menedzser, Környezet- és tájvédelmi menedzser, Környezetbiztonsági menedzser, Környezethigiéniai menedzser, Környezettudományi és biztonsági menedzser, Mediáció a segítő szakmákban, Szociális munka traumatizált emberekkel, Szociális programszervező, Társadalmi kommunikáció és média, Utcai szociális munka.

Beküldte Titkárság tovább

Megbékélés Háza Hangversenysorozat 2016. augusztus 29. hétfő 19:00 óra

aug
06

Fellegi Ádám Mozart-zongoraestje
c-moll fantázia, K 475
c-moll szonáta, K 457
C-dúr szonáta, K 545
A-dúr szonáta, K 331

Oldalak