Környezettan Szak (BSC)

 

Képzési terület és ág: természettudomány / környezettudomány
Szakképzettség megnevezése: alkalmazott környezetkutató

Szakirányok megnevezése:

 • Környezetbiztonsági Szakirány
 • Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány
 • Környezet- és Közlekedésbiztonsági szakirány
 • Környezettisztítási (technológiai) szakirány
 • Képzési formák: nappali és levelező tagozat

Félévek száma: 6 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 180 A Szak vezetője: Dr. Plank Zsuzsanna.

Az alkalmazott környezetkutató átlátja a természetben zajló, az emberi környezetre befolyással bíró folyamatokat, megtanulja a környezeti rendszerek alapvető vizsgálati módszereit. Ezeken túlmenően alapvető katasztrófavédelmi és katasztrófa menedzsment ismereteket sajátít el. Mindezt annak érdekében, hogy munkája során segítsen az emberi és a természeti környezet közti harmonikus egyensúly helyreállításában és fenntartásában. 

 A képzés felépítése: 

 A hallgatók az alapismereteket nyújtó természettudományos tárgyakat kezdik a tanulmányaikat:

 • Matematika
 • Fizika
 • Kémia
 • Környezettudomány
 • Földtudomány

Ezekre alapozva folytatnak szaktárgyi tanulmányokat annak érdekében, hogy megismerjék a környezeti folyamatokat és elsajátítsák annak vizsgálati módszertanát. A vezető tantárgyak:

 • Környezeti földtudomány
 • Környezeti kémia
 • Környezeti fizika
 • Környezeti kockázatelemzés
 • Környezeti rendszerek komplex vizsgálata
 • Környezettechnológia

Tanulmányaik harmadik szakaszában a hallgatók az érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak az alábbi négy specializáció közül. 

 

A nálunk végzett hallgatók folytathatják mester fokon tanulmányaikat a környezettudományi vagy katasztrófavédelmi irányban is.

 

Környezetbiztonsági Szakirány

A Környezetbiztonsági specializáción végzett hallgatók birtokában vannak a környezettudomány alkalmazásához szükséges tudományterületeken (biológia, fizika, földtudományok, kémia, valamint matematika és informatika) alapismereteknek. Ismerik az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín alatti szféráiban lejátszódó fizikai, kémiai, földtudományi és biológiai folyamatok közti összefüggéseket. Átlátják a környezeti szempontból fontos egészségügyi, jogi és biztonsági szabályozások környezetre és a társadalomra gyakorolt hatásait. Tudással rendelkeznek a környezetünkben előforduló, élő és élettelen anyagok terepi és laboratóriumi adatgyűjtésének, adatrögzítésének és -feldolgozásának, valamint adatértelmezésének legfontosabb módszertanaival kapcsolatosan. Ismerik a környezettudományhoz kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatások módszereit.

 

A specializációt felépítő tantárgyak

Specifikus szaktárgyak

 • Adatfeldolgozási alapismeretek
 • Biokémia
 • Környezeti radiometria
 • Globális környezetvédelem
 • Fenntarthatóság és megújuló erőforrások
 • Információtechnikai alapismeretek
 • Információ-elméleti alapismeretek

Más specializációval közös szakmai tárgyak

 • Környezetbiztonsági projekttervezés
 • Tűz-, polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Logisztikai alapismeretek
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Környezetbiztonsági kockázatelemzés
 • Kritikus infrastruktúra védelme
 • Kríziskommunikáció
Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány
A természeti és a hozzá közvetlenül kapcsolódó civilizációs állapotok és folyamatok vizsgálata, annak érdekében, hogy a racionálisan fenntartható biztonság harmóniáját érvényesíteni
lehessen.

A Szakirány erőssége: a szakmai kérdések külső, innovatív kooperáló és koordinatív rendezésére, valamint az ezzel összefüggő menedzselési, problémakezelési feladatok megoldására való felkészítés.

A Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Katasztrófavédelem
 • Rendészeti igazgatás
 • Tűz- és polgári védelem
 • Stratégiai tervezés
 • Környezetbiztonsági indikátorok
 • Kríziskommunikáció
 • Kritikus infrastruktúra védelme
 • Veszélyhelyzet-kezelés
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Veszélyes üzemek védelme
 • Társadalmi és civil kapcsolatok
 • Nemzetközi együttműködés és segélynyújtás
Környezet- és közlekedésbiztonsági Szakirány

Az alkalmazott közlekedés- és biztonságtudomány egyik gyakorlati oktató-kutató bázisának megteremtésével törekszünk a környezet, környezetbiztonsági ismeretekkel harmóniában a forgalmi, kereskedelmi, üzemeltetési jelleg hangsúlyozására, a gazdasági szervező-elemző komplex képességek kialakítására. Abban a kontextusban, hogy a közlekedés, mint funkció, a
környezetbiztonság pedig, mint diszfunkció kezelés jelenik meg. A Szakirány erőssége: a személy- és áruforgalom területére olyan elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakemberek kerülnek képzésre, akik képesek önálló és felelősségteljes ez irányú munkakör betöltésére, mind az üzembetartói szektor, mind a napi közlekedési forgalmi problémák megoldása területén.

A Környezet- és közlekedésbiztonsági Szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Tűz-, polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Közlekedés ismeretek, közlekedés statisztika
 • Kríziskommunikáció
 • Logisztikai alapismeretek
 • Szállítmányozás I-II.
 • Közlekedés- és biztonsági igazgatás
 • Közlekedés gazdaságtan
 • Közlekedési üzemtan
 • Fuvarjog, díjképzés
 • Közlekedésbiztonsági kockázatelemzés

 

Környezettisztítási (technológiai) szakirány
A szakirányon végzett szakemberek munkája úgy a mikrokörnyezetben, mint tágabb értelemben a környezetvédelem, környezetbiztonság területén képes feladatot ellátni. A hallgatók természettudományos, ökológiai humánerőforrás menedzsment, közgazdasági, közigazgatási és specifikus szolgáltatásmenedzsment ismeretekkel felvértezve, amely kiegészül magas szociális érzékenységgel, kezdhetik meg az ember mikrokörnyezetében megjelenő illetve mindennapi tevékenységéből adódó egészségügyi, környezeti, fizikai biztonsági környezeti kockázatok elemzésé, megelőzését és elhárítását.
A Szakirány erőssége: a szakemberek széles területen alkalmazható tisztítás technológiai és környezetbiztonsági specifikus ismereteinek köszönhetően elláthat ezen a területen szolgálat szervezési illetve felügyeleti, továbbá konkrét végrehajtás területén irányítási feladatokat.
Létesítménytervezés,létesítménygazdálkodás során speciális szakmai felügyelőként jelenhet meg.

Környezettisztítási (technológiai) szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Tűz-,polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Szennyeződéstan
 • Környezetbiztonsági kockázatelemzés, kockázatkezelés
 • Hatás mechanizmustan
 • Kríziskommunikáció
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Gép-, eszköz- és kezelőszer ismeret
 • Felület- és anyagismeret
 • Tisztítás-takarítás technológia
 • Minőségmérés
Elhelyezkedési lehetőségek
 • Önkormányzati és államigazgatási terület
 • Vállalati szféra
 • Kutatóintézetek, oktatási intézmények
 • Hivatásos rendvédelmi szervek (tűzvédelem, polgári védelem,
 • katasztrófavédelem, rendőrség, stb.)
 • Civil és karitatív szervek
Kapcsolódó képzések
Főbb témakörök

Dr. Plank Zsuzsanna

tanszékvezető

 

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar
 • Angol

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

Környezetbiztonsági Menedzser
Környezet- és közlekedésbiztonsági
Környezettisztítási (technológiai)

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
  (magyar nyelven)
  (képzési díj: 185 000 Ft/félév)

(angol nyelven)
(képzési díj. 280 000 Ft/félév)

A Wesley János Lelkészképző Főiskolát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapította 1987-ben, amelyet a kormány a 1059/1991. (XII.6.) határozatával az államilag elismert egyházi felsőoktatási intézmények sorába vett fel. Társult tagja az Association of Free Methodist Educational Institutions-nek és a Council for Christian Colleges and Universities-nek.

 

 

Rektor: Dr. Iványi Gábor

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

KT TANÁROK EMAIL CÍMEI 2018-2019-1. FÉLÉVBEN

Név E-mail cím Magyar Tudományos Művek Tára
Tudományos tevékenység
Bakos Bettina [email protected] MTMT
Barna Kisanna Eszter [email protected]
Dr. Bajor Tibor [email protected] MTMT
Prof. Dr. Bukovics István [email protected] MTMT
Borbély-Pecze Mária [email protected]
Dr. Dezsény Zoltán [email protected] MTMT
Fehér János Lajos [email protected]
Frank Sándor [email protected]
Fehér Balázs [email protected]
Dr. Géczi Róbert [email protected] MTMT
Dr. Hornyacsek Júlia [email protected] MTMT
Dr. Kabai Imre Zoltán [email protected] MTMT
Dr. Kiss Ferenc [email protected] MTMT
Dr. Kun István [email protected] MTMT
Dr. Mandl Károly [email protected]
Dr. Mandlné Mayer Éva [email protected]
Mészáros László [email protected]
Dr. Nagy Péter Tibor [email protected];
[email protected]
MTMT
Dr. Nagy Rudolf [email protected] MTMT
Dr. Papp Antal [email protected] MTMT
Dr. Pitz András [email protected]
Dr. Plank Zsuzsanna [email protected] MTMT
Dr. Potóczki György [email protected] MTMT
Dr. Rajnai Nadinka [email protected]
Ritz Tibor [email protected]
Dr.Sallai János [email protected]
Dr. Schweickhardt Gotthilf [email protected]
Dr. Tóth Rudolf [email protected]
[email protected]
MTMT

Kompetencia

KTAK146_1461_Katasztrófavédelem
KTAK157_Stratégia_tervezés
KTAK176_Szakdolgozat_készítés
KTAK244_Kornyezetgazdasagtani_alapismeretek
KTAK245_Terulet_es_telepulesfejlesztesi_ismeretek Aláírt
KTAV145_Bibliaismeret
KTAK146; KTAK1461_Katasztrófavédelem
KTAK157_Stratégiai_tervezés
KTAK176_Szakdolgozat_készítés
KTAK101a_Matematikai alapismeretek I.
KTAK103_Biológiai_alapismeretek
KTAK104_1_Kemiai_alapismeretek
KTAK105_Földtudományi_alapismeretek
KTAK106_Fizikai_ alapismeretek
KTAK113_Környezeti_fizika
KTAK122-A_fenntarthatosag_I_
KTAK123_Természetvédelem_ I
KTAK124_Természetvédelem_ II
KTAK125_Természetvédelem III.
KTAK130_2_Fenntarthatósag II.
KTAK132_Környezeti_rendszerek_ komplex_ vizsgálata
KTAK136_Kornyezetminosites_es_állapotertekeles
KTAK209_Környezettechnológiai_ management
KTAK242_Fenntartható_biztonság
KTAK_118_119_Az ökológia_alapjai_I_II
KTAK108_1_Környezettani_alapismeretek
KTAK137_Tudomány_ és_ környezettörténet
KTAK166_1_Meteorológiai ismeretek
KTAK121_Környezettechnológia_I_hulladékgazdálkodás
KTA129_Kőrnyezettechnológia_III_hazai_környezeti_kérdések
KTAK112_2_Környezeti_ földtudomány I.
KTAK115_Környezeti_ földtudomány_ II
KTAK121_Környezettechnológia_I_hulladékgazdálkodás
KTAK128_Környezettechnológia_II_globális
KTAK109_EU_alapismeretek
KTAV143_Jogi_alapismeretek
KTAK173_Általános_személy_és_vagyonvédelem
KTAK170_Munkavédelem
KTAK127_Terepgyakorlat
KTAK120_Hidrobiologia
KTAK131_Környezetvédelmi jog_ és_ igazgatás_ (KET)
KTAK147_3_Nukleáris_baleset_elhárítás
KTAK149_Polgari_védelmi_ ismeretek
KTAK152_2_Környezetbiztonsági_ rehabilitáció
KTAK114_1_Környezeti_kémia_I_II_laborgyakorlat
KTAK114_2_Könyezeti_ kémia  II
KTAK187_Szennyeződéstan
KTAK188_Hatásmechanizmustan
KTAK190_Felület és anyagismeret
KTAK191_Tisztitas_takarítas_technologia
KTAK192_Minőségmérés

 

 

Tűz- és polgári védelem

Ágazati szektorok biztonsága

Téma Témavezető Tanszak
Felszín alatti szennyeződések lehatárolásának módszertana Dr. Plank Zsuzsanna Környezettan
Geofizikai mérések környezeti hatásainak vizsgálata Dr. Plank Zsuzsanna Környezettan
Fenntartható klímaváltozás Prof. Dr. Bukovics István Környezettan
Haváriák és környezeti konfliktusok „in situ” elemzése  a Kárpát-medencében (tetszőlegesen kiválasztott helyszínen) Dr. Géczi Róbert Környezettan
Régi és új klímaszcenáriók Dr. Géczi Róbert Környezettan
Környezetvédelem megjelenése az Európai Unió alapszerződéseiben Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Környezeti károkért való felelősség megjelenése az Európai Unió környezetvédelmi politikájában Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Környezetvédelmi akcióprogramok hatásai az Európai Unió politikáira Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Európai Unió részvétele a nemzetközi környezetvédelmi tevékenységekben Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Környezeti károk szankcionálási rendszere a hazai jogrendszerben Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Környezetvédelem és katasztrófavédelem kapcsolata az Európai Unió tevékenységeiben Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan
Veszélyes anyagokra és hulladékokra vonatkozó szabályozások az Európai Unióban Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula Környezettan

 

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
X