Környezettan Szak (BSC)

 

Képzési terület és ág: természettudomány / környezettudomány
Szakképzettség megnevezése: alkalmazott környezetkutató

Szakirányok megnevezése:

 • Környezetbiztonsági Szakirány
 • Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány
 • Környezet- és Közlekedésbiztonsági szakirány
 • Környezettisztítási (technológiai) szakirány
 • Képzési formák: nappali és levelező tagozat

Félévek száma: 6 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 180 A Szak vezetője: Dr. Papp Antal. A képzések célja az új kihívások, új ismeretek, új módszerek

 • Megvalósuljon a képzésnek a tanulás eredmény alapú minősítése;
 • Előtérbe kerüljön a munkaerő piaci igények és a hallgatók hasznosítható ismereteket nyújtó képzés biztosítása;
 • Alkalmazott kutatói szintű gyakorlati szakemberként való közvetlen részvétel a munkaerőpiacon;
 • Felkészítés a megfelelő mesterképzésben való részvételre.

„… az emberek nem a boldogságra, a szabadságra vagy az igazságosságra törekednek, hanem – mindenek előtt és felett – a biztonságra.” (T. Hobbes)  Az alkalmazott környezetkutató alkalmassága

 • A környezet- és biztonság tudományhoz kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatói feladatok ellátása,
 • Környezet-, természet-és tájvédelemmel, környezetbiztonsággal közlekedésbiztonsággal és környezettisztítási technológiával foglalkozó szervezeteknél, kutató-fejlesztő intézeteknél, közigazgatási szerveknél munkakörök betöltése,
 • Az ipar, az erdő- és mezőgazdaság, vízügy, egészségügy települési önkormányzatoknál és civil szervezeteknél jelentkező környezet-, táj-, természetvédelmi,  környezetbiztonsági,környezet tisztítás technológiai és közlekedésbiztonsági szakképzettséget igénylő feladatainak megoldása.
Környezetbiztonsági Szakirány
A természeti, társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezet szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex rendszere fenntartható fejlődésének megteremtéséhez és fenntartásához a lokális, megyei, regionális és országos szinten dolgozó, szociális érzékenységű és átfogó környezetbiztonsági felkészültségű szakember képzése.
A Szakirány erőssége: a problémafeltáró, elemző és döntéselőkészítő feladatokra való felkészítés.

A Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Katasztrófavédelem
 • Rendészeti igazgatás
 • Tűz- és polgári védelem
 • Stratégiai tervezés
 • Környezetbiztonsági indikátorok
 • Kríziskommunikáció
 • Kritikus infrastruktúra védelme
 • Veszélyhelyzet-kezelés
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Veszélyes üzemek védelme
 • Társadalmi és civil kapcsolatok
 • Nemzetközi együttműködés és segélynyújtás
Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány
A természeti és a hozzá közvetlenül kapcsolódó civilizációs állapotok és folyamatok vizsgálata, annak érdekében, hogy a racionálisan fenntartható biztonság harmóniáját érvényesíteni
lehessen.

A Szakirány erőssége: a szakmai kérdések külső, innovatív kooperáló és koordinatív rendezésére, valamint az ezzel összefüggő menedzselési, problémakezelési feladatok megoldására való felkészítés.

A Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Katasztrófavédelem
 • Rendészeti igazgatás
 • Tűz- és polgári védelem
 • Stratégiai tervezés
 • Környezetbiztonsági indikátorok
 • Kríziskommunikáció
 • Kritikus infrastruktúra védelme
 • Veszélyhelyzet-kezelés
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Veszélyes üzemek védelme
 • Társadalmi és civil kapcsolatok
 • Nemzetközi együttműködés és segélynyújtás
Környezet- és közlekedésbiztonsági Szakirány

Az alkalmazott közlekedés- és biztonságtudomány egyik gyakorlati oktató-kutató bázisának megteremtésével törekszünk a környezet, környezetbiztonsági ismeretekkel harmóniában a forgalmi, kereskedelmi, üzemeltetési jelleg hangsúlyozására, a gazdasági szervező-elemző komplex képességek kialakítására. Abban a kontextusban, hogy a közlekedés, mint funkció, a
környezetbiztonság pedig, mint diszfunkció kezelés jelenik meg. A Szakirány erőssége: a személy- és áruforgalom területére olyan elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakemberek kerülnek képzésre, akik képesek önálló és felelősségteljes ez irányú munkakör betöltésére, mind az üzembetartói szektor, mind a napi közlekedési forgalmi problémák megoldása területén.

A Környezet- és közlekedésbiztonsági Szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Tűz-, polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Közlekedés ismeretek, közlekedés statisztika
 • Kríziskommunikáció
 • Logisztikai alapismeretek
 • Szállítmányozás I-II.
 • Közlekedés- és biztonsági igazgatás
 • Közlekedés gazdaságtan
 • Közlekedési üzemtan
 • Fuvarjog, díjképzés
 • Közlekedésbiztonsági kockázatelemzés

 

Környezettisztítási (technológiai) szakirány
A szakirányon végzett szakemberek munkája úgy a mikrokörnyezetben, mint tágabb értelemben a környezetvédelem, környezetbiztonság területén képes feladatot ellátni. A hallgatók természettudományos, ökológiai humánerőforrás menedzsment, közgazdasági, közigazgatási és specifikus szolgáltatásmenedzsment ismeretekkel felvértezve, amely kiegészül magas szociális érzékenységgel, kezdhetik meg az ember mikrokörnyezetében megjelenő illetve mindennapi tevékenységéből adódó egészségügyi, környezeti, fizikai biztonsági környezeti kockázatok elemzésé, megelőzését és elhárítását.
A Szakirány erőssége: a szakemberek széles területen alkalmazható tisztítás technológiai és környezetbiztonsági specifikus ismereteinek köszönhetően elláthat ezen a területen szolgálat szervezési illetve felügyeleti, továbbá konkrét végrehajtás területén irányítási feladatokat.
Létesítménytervezés,létesítménygazdálkodás során speciális szakmai felügyelőként jelenhet meg.

Környezettisztítási (technológiai) szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Tűz-,polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Szennyeződéstan
 • Környezetbiztonsági kockázatelemzés, kockázatkezelés
 • Hatás mechanizmustan
 • Kríziskommunikáció
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Gép-, eszköz- és kezelőszer ismeret
 • Felület- és anyagismeret
 • Tisztítás-takarítás technológia
 • Minőségmérés
Elhelyezkedési lehetőségek
 • Önkormányzati és államigazgatási terület
 • Vállalati szféra
 • Kutatóintézetek, oktatási intézmények
 • Hivatásos rendvédelmi szervek (tűzvédelem, polgári védelem,
 • katasztrófavédelem, rendőrség, stb.)
 • Civil és karitatív szervek
Kapcsolódó képzések
Főbb témakörök
Dr. Papp Antal

Dr. Papp Antal

tanszékvezető

 

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar
 • Angol

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

Környezetbiztonsági Menedzser
Környezet- és közlekedésbiztonsági
Környezettisztítási (technológiai)

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
         (magyar nyelven)
         (képzési díj: 185 000 Ft/félév)

                  (angol nyelven)
                  (képzési díj. 280 000 Ft/félév)

A Wesley János Lelkészképző Főiskolát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapította 1987-ben, amelyet a kormány a 1059/1991. (XII.6.) határozatával az államilag elismert egyházi felsőoktatási intézmények sorába vett fel. Társult tagja az Association of Free Methodist Educational Institutions-nek és a Council for Christian Colleges and Universities-nek.

 

 

Rektor: Dr. Iványi Gábor

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

KT TANÁROK EMAIL CÍMEI 2018-2019-1. FÉLÉVBEN

Név E-mail cím Magyar Tudományos Művek Tára
Tudományos tevékenység
Bakos Bettina bettina.bakos@gmail.com MTMT
Barna Kisanna Eszter barnakisa@gmail.com
Dr. Bajor Tibor bajortibor@gmail.com MTMT
Prof. Dr. Bukovics István dr.bukovics.istvan@gmail.com MTMT
Borbély-Pecze Mária peczemariann@yahoo.com
Dr. Dezsény Zoltán dezseny.zoltan@gmail.com MTMT
Fehér János Lajos feherjanos.lajos@gmail.com
Frank Sándor franksandor@gmail.com
Fehér Balázs feher.b@met.hu
Dr. Géczi Róbert robbie@gmx.es MTMT
Dr. Hornyacsek Júlia hornyacsek.julia@zmne.hu MTMT
Dr. Kabai Imre Zoltán kabaiimre@gmail.com MTMT
Dr. Kiss Ferenc kissfe10@gmail.com MTMT
Dr. Kun István kunistvan47@gmail.com MTMT
Dr. Mandl Károly vikarius52@gmail.com
Dr. Mandlné Mayer Éva m.mayereva@gmail.com
Mészáros László ttvsz@t-online.hu
Dr. Nagy Péter Tibor nagy.peter.tibor@ella.hu;
nagypetertibor@gmail.com
MTMT
Dr. Nagy Rudolf nagy.rudolf@bgk.uni-obuda.hu MTMT
Dr. Papp Antal papp.antal.zoltan@gmail.com MTMT
Dr. Pitz András andras.pitz@freemail.hu
Dr. Plank Zsuzsanna plankzsuzsa@wjlf.hu MTMT
Dr. Potóczki György tudasbazis123@gmail.com MTMT
Dr. Rajnai Nadinka nrajnai@gmail.com
Ritz Tibor tiborritz@gmail.com
Dr.Sallai János sallaijanos@t-online.hu
Dr. Schweickhardt Gotthilf gschweickhardt@t-onlne.hu
Dr. Tóth Rudolf toth.rudolf@chello.hu
toth.rudolfnagy.rudolf@uni-nke.hu
MTMT

Kompetencia

KTAV145_Bibliaismeret
KTAK146; KTAK1461_Katasztrófavédelem
KTAK157_Stratégiai_tervezés
KTAK176_Szakdolgozat_készítés
KTAK101a_Matematikai alapismeretek I.
KTAK103_Biológiai_alapismeretek
KTAK104_1_Kemiai_alapismeretek
KTAK105_Földtudományi_alapismeretek
KTAK106_Fizikai_ alapismeretek
KTAK113_Környezeti_fizika
KTAK122-A_fenntarthatosag_I_
KTAK123_Természetvédelem_ I
KTAK124_Természetvédelem_ II
KTAK125_Természetvédelem III.
KTAK130_2_Fenntarthatósag II.
KTAK132_Környezeti_rendszerek_ komplex_ vizsgálata
KTAK136_Kornyezetminosites_es_állapotertekeles
KTAK209_Környezettechnológiai_ management
KTAK242_Fenntartható_biztonság
KTAK_118_119_Az ökológia_alapjai_I_II
KTAK108_1_Környezettani_alapismeretek
KTAK137_Tudomány_ és_ környezettörténet
KTAK166_1_Meteorológiai ismeretek
KTAK121_Környezettechnológia_I_hulladékgazdálkodás
KTA129_Kőrnyezettechnológia_III_hazai_környezeti_kérdések
KTAK112_2_Környezeti_ földtudomány I.
KTAK115_Környezeti_ földtudomány_ II
KTAK121_Környezettechnológia_I_hulladékgazdálkodás
KTAK128_Környezettechnológia_II_globális
KTAK109_EU_alapismeretek
KTAV143_Jogi_alapismeretek
KTAK173_Általános_személy_és_vagyonvédelem
KTAK170_Munkavédelem
KTAK127_Terepgyakorlat
KTAK120_Hidrobiologia
KTAK131_Környezetvédelmi jog_ és_ igazgatás_ (KET)
KTAK147_3_Nukleáris_baleset_elhárítás
KTAK149_Polgari_védelmi_ ismeretek
KTAK152_2_Környezetbiztonsági_ rehabilitáció
KTAK114_1_Környezeti_kémia_I_II_laborgyakorlat
KTAK114_2_Könyezeti_ kémia  II
KTAK187_Szennyeződéstan
KTAK188_Hatásmechanizmustan
KTAK190_Felület és anyagismeret
KTAK191_Tisztitas_takarítas_technologia
KTAK192_Minőségmérés

 

 

Tűz- és polgári védelem

Ágazati szektorok biztonsága

Téma

Témavezető

Tanszak

Felszín alatti szennyeződések lehatárolásának módszertana

Dr. Plank Zsuzsanna

Környezettan

Geofizikai mérések környezeti hatásainak vizsgálata

Dr. Plank Zsuzsanna

Környezettan

Településökológiai vizsgálatok

Bakos Bettina

Környezettan

Az éghajlatváltozás ökológiai hatásai

Bakos Bettina

Környezettan

Alkalmazkodási stratégiák az állat-és növényvilágban

Bakos Bettina

Környezettan

Fenntartható klímaváltozás

Prof. Dr. Bukovics István

Környezettan

Haváriák és környezeti konfliktusok „in situ” elemzése  a Kárpát-medencében (tetszőlegesen kiválasztott helyszínen)

Dr. Géczi Róbert

Környezettan

Régi és új klímaszcenáriók

Dr. Géczi Róbert

Környezettan

Környezetvédelem megjelenése az Európai Unió alapszerződéseiben

Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula

Környezettan

Környezeti károkért való felelősség megjelenése az Európai Unió környezetvédelmi politikájában

Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula

Környezettan

Környezetvédelmi akcióprogramok hatásai az Európai Unió politikáira

Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula

Környezettan

Európai Unió részvétele a nemzetközi környezetvédelmi tevékenységekben

Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula

Környezettan

Környezeti károk szankcionálási rendszere a hazai jogrendszerben

Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula

Környezettan

Környezetvédelem és katasztrófavédelem kapcsolata az Európai Unió tevékenységeiben

Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula

Környezettan

Veszélyes anyagokra és hulladékokra vonatkozó szabályozások az Európai Unióban

Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula

Környezettan

Lakossági tájékoztatás módszertana, eszközei, lehetőségei

Dr. Papp Antal

Környezettan

Környezeti indikátorok típusai

Dr. Papp Antal

Környezettan

Biológiai környezeti indikátorok alkalmazásának lehetőségei

Dr. Papp Antal

Környezettan

Veszélyes áruk szállítása Magyarországon, innovatív megoldások keresése

Dr. Papp Antal

Környezettan

Veszélyhelyzeti felderítés lehetséges új módszerei a drónok alkalmazása útján

Dr. Papp Antal

Környezettan

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.