Környezettan Szak (BSC)

 

Képzési terület és ág: természettudomány / környezettudomány
Szakképzettség megnevezése: alkalmazott környezetkutató

Szakirányok megnevezése:

 • Környezetbiztonsági Szakirány
 • Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány
 • Környezet- és Közlekedésbiztonsági szakirány
 • Környezettisztítási (technológiai) szakirány
 • Képzési formák: nappali és levelező tagozat

Félévek száma: 6 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 180 A Szak vezetője: Dr. Papp Antal. A képzések célja az új kihívások, új ismeretek, új módszerek

 • Megvalósuljon a képzésnek a tanulás eredmény alapú minősítése;
 • Előtérbe kerüljön a munkaerő piaci igények és a hallgatók hasznosítható ismereteket nyújtó képzés biztosítása;
 • Alkalmazott kutatói szintű gyakorlati szakemberként való közvetlen részvétel a munkaerőpiacon;
 • Felkészítés a megfelelő mesterképzésben való részvételre.

„… az emberek nem a boldogságra, a szabadságra vagy az igazságosságra törekednek, hanem – mindenek előtt és felett – a biztonságra.” (T. Hobbes)  Az alkalmazott környezetkutató alkalmassága

 • A környezet- és biztonság tudományhoz kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatói feladatok ellátása,
 • Környezet-, természet-és tájvédelemmel, környezetbiztonsággal közlekedésbiztonsággal és környezettisztítási technológiával foglalkozó szervezeteknél, kutató-fejlesztő intézeteknél, közigazgatási szerveknél munkakörök betöltése,
 • Az ipar, az erdő- és mezőgazdaság, vízügy, egészségügy települési önkormányzatoknál és civil szervezeteknél jelentkező környezet-, táj-, természetvédelmi,  környezetbiztonsági,környezet tisztítás technológiai és közlekedésbiztonsági szakképzettséget igénylő feladatainak megoldása.
Környezetbiztonsági Szakirány
A természeti, társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezet szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex rendszere fenntartható fejlődésének megteremtéséhez és fenntartásához a lokális, megyei, regionális és országos szinten dolgozó, szociális érzékenységű és átfogó környezetbiztonsági felkészültségű szakember képzése.
A Szakirány erőssége: a problémafeltáró, elemző és döntéselőkészítő feladatokra való felkészítés.

A Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Katasztrófavédelem
 • Rendészeti igazgatás
 • Tűz- és polgári védelem
 • Stratégiai tervezés
 • Környezetbiztonsági indikátorok
 • Kríziskommunikáció
 • Kritikus infrastruktúra védelme
 • Veszélyhelyzet-kezelés
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Veszélyes üzemek védelme
 • Társadalmi és civil kapcsolatok
 • Nemzetközi együttműködés és segélynyújtás
Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány
A természeti és a hozzá közvetlenül kapcsolódó civilizációs állapotok és folyamatok vizsgálata, annak érdekében, hogy a racionálisan fenntartható biztonság harmóniáját érvényesíteni
lehessen.

A Szakirány erőssége: a szakmai kérdések külső, innovatív kooperáló és koordinatív rendezésére, valamint az ezzel összefüggő menedzselési, problémakezelési feladatok megoldására való felkészítés.

A Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Katasztrófavédelem
 • Rendészeti igazgatás
 • Tűz- és polgári védelem
 • Stratégiai tervezés
 • Környezetbiztonsági indikátorok
 • Kríziskommunikáció
 • Kritikus infrastruktúra védelme
 • Veszélyhelyzet-kezelés
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Veszélyes üzemek védelme
 • Társadalmi és civil kapcsolatok
 • Nemzetközi együttműködés és segélynyújtás
Környezet- és közlekedésbiztonsági Szakirány

Az alkalmazott közlekedés- és biztonságtudomány egyik gyakorlati oktató-kutató bázisának megteremtésével törekszünk a környezet, környezetbiztonsági ismeretekkel harmóniában a forgalmi, kereskedelmi, üzemeltetési jelleg hangsúlyozására, a gazdasági szervező-elemző komplex képességek kialakítására. Abban a kontextusban, hogy a közlekedés, mint funkció, a
környezetbiztonság pedig, mint diszfunkció kezelés jelenik meg. A Szakirány erőssége: a személy- és áruforgalom területére olyan elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakemberek kerülnek képzésre, akik képesek önálló és felelősségteljes ez irányú munkakör betöltésére, mind az üzembetartói szektor, mind a napi közlekedési forgalmi problémák megoldása területén.

A Környezet- és közlekedésbiztonsági Szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Tűz-, polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Közlekedés ismeretek, közlekedés statisztika
 • Kríziskommunikáció
 • Logisztikai alapismeretek
 • Szállítmányozás I-II.
 • Közlekedés- és biztonsági igazgatás
 • Közlekedés gazdaságtan
 • Közlekedési üzemtan
 • Fuvarjog, díjképzés
 • Közlekedésbiztonsági kockázatelemzés

 

Környezettisztítási (technológiai) szakirány
A szakirányon végzett szakemberek munkája úgy a mikrokörnyezetben, mint tágabb értelemben a környezetvédelem, környezetbiztonság területén képes feladatot ellátni. A hallgatók természettudományos, ökológiai humánerőforrás menedzsment, közgazdasági, közigazgatási és specifikus szolgáltatásmenedzsment ismeretekkel felvértezve, amely kiegészül magas szociális érzékenységgel, kezdhetik meg az ember mikrokörnyezetében megjelenő illetve mindennapi tevékenységéből adódó egészségügyi, környezeti, fizikai biztonsági környezeti kockázatok elemzésé, megelőzését és elhárítását.
A Szakirány erőssége: a szakemberek széles területen alkalmazható tisztítás technológiai és környezetbiztonsági specifikus ismereteinek köszönhetően elláthat ezen a területen szolgálat szervezési illetve felügyeleti, továbbá konkrét végrehajtás területén irányítási feladatokat.
Létesítménytervezés,létesítménygazdálkodás során speciális szakmai felügyelőként jelenhet meg.

Környezettisztítási (technológiai) szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Tűz-,polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Szennyeződéstan
 • Környezetbiztonsági kockázatelemzés, kockázatkezelés
 • Hatás mechanizmustan
 • Kríziskommunikáció
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Gép-, eszköz- és kezelőszer ismeret
 • Felület- és anyagismeret
 • Tisztítás-takarítás technológia
 • Minőségmérés
Elhelyezkedési lehetőségek
 • Önkormányzati és államigazgatási terület
 • Vállalati szféra
 • Kutatóintézetek, oktatási intézmények
 • Hivatásos rendvédelmi szervek (tűzvédelem, polgári védelem,
 • katasztrófavédelem, rendőrség, stb.)
 • Civil és karitatív szervek
Kapcsolódó képzések
Főbb témakörök
Dr. Papp Antal

Dr. Papp Antal

tanszékvezető

 

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar
 • Angol

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

Környezetbiztonsági Menedzser
Környezet- és közlekedésbiztonsági
Környezettisztítási (technológiai)

KÉPZÉSI FORMÁK:

 • támogatott
 • önköltséges
         (magyar nyelven)
         (képzési díj: 185 000 Ft/félév)

                  (angol nyelven)
                  (képzési díj. 280 000 Ft/félév)

A Wesley János Lelkészképző Főiskolát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapította 1987-ben, amelyet a kormány a 1059/1991. (XII.6.) határozatával az államilag elismert egyházi felsőoktatási intézmények sorába vett fel. Társult tagja az Association of Free Methodist Educational Institutions-nek és a Council for Christian Colleges and Universities-nek.

 

 

Rektor: Dr. Iványi Gábor

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

KT TANÁROK EMAIL CÍMEI 2018-2019-1. FÉLÉVBEN

NévE-mail címMagyar Tudományos Művek Tára
Tudományos tevékenység
Bakos Bettinabettina.bakos@gmail.comMTMT
Barna Kisanna Eszterbarnakisa@gmail.com
Dr. Bajor Tiborbajortibor@gmail.comMTMT
Prof. Dr. Bukovics Istvándr.bukovics.istvan@gmail.comMTMT
Borbély-Pecze Máriapeczemariann@yahoo.com
Dr. Dezsény Zoltándezseny.zoltan@gmail.comMTMT
Fehér János Lajosfeherjanos.lajos@gmail.com
Frank Sándorfranksandor@gmail.com
Fehér Balázsfeher.b@met.hu
Dr. Géczi Róbertrobbie@gmx.esMTMT
Dr. Hornyacsek Júliahornyacsek.julia@zmne.huMTMT
Dr. Kabai Imre Zoltánkabaiimre@gmail.comMTMT
Dr. Kiss Ferenckissfe10@gmail.comMTMT
Dr. Kun Istvánkunistvan47@gmail.comMTMT
Dr. Mandl Károlyvikarius52@gmail.com
Dr. Mandlné Mayer Évam.mayereva@gmail.com
Mészáros Lászlóttvsz@t-online.hu
Dr. Nagy Péter Tibornagy.peter.tibor@ella.hu;
nagypetertibor@gmail.com
MTMT
Dr. Nagy Rudolfnagy.rudolf@bgk.uni-obuda.huMTMT
Dr. Papp Antalpapp.antal.zoltan@gmail.comMTMT
Dr. Pitz Andrásandras.pitz@freemail.hu
Dr. Plank Zsuzsannaplankzsuzsa@wjlf.huMTMT
Dr. Potóczki Györgytudasbazis123@gmail.comMTMT
Dr. Rajnai Nadinkanrajnai@gmail.com
Ritz Tibortiborritz@gmail.com
Dr.Sallai Jánossallaijanos@t-online.hu
Dr. Schweickhardt Gotthilfgschweickhardt@t-onlne.hu
Dr. Tóth Rudolftoth.rudolf@chello.hu
toth.rudolfnagy.rudolf@uni-nke.hu
MTMT

Kompetencia

KTAK101a_Matematikai alapismeretek I.
KTAK103_Biológiai_alapismeretek
KTAK104_1_Kemiai_alapismeretek
KTAK105_Földtudományi_alapismeretek
KTAK106_Fizikai_ alapismeretek
KTAK113_Környezeti_fizika
KTAK122_Fenntarthatoság I.
KTAK123_Természetvédelem_ I
KTAK124_Természetvédelem_ II
KTAK125_Természetvédelem III.
KTAK130_2_Fenntarthatósag II.
KTAK132_Környezeti_rendszerek_ komplex_ vizsgálata
KTAK136_Kornyezetminosites_es_állapotertekeles
KTAK209_Környezettechnológiai_ management
KTAK242_Fenntartható_biztonság
KTAK_118_119_Az ökológia_alapjai_I_II
KTAK108_1_Környezettani_alapismeretek
KTAK137_Tudomány_ és_ környezettörténet
KTAK166_1_Meteorológiai ismeretek
KTAK121_Környezettechnológia_I_hulladékgazdálkodás
KTA129_Kőrnyezettechnológia_III_hazai_környezeti_kérdések
KTAK112_2_Környezeti_ földtudomány I.
KTAK115_Környezeti_ földtudomány_ II
KTAK121_Környezettechnológia_I_hulladékgazdálkodás
KTAK128_Környezettechnológia_II_globális
KTAK109_EU_alapismeretek
KTAV143_Jogi_alapismeretek
KTAK173_Általános_személy_és_vagyonvédelem
KTAK170_Munkavédelem
KTAK127_Terepgyakorlat
KTAK120_Hidrobiologia
KTAK131_Környezetvédelmi jog_ és_ igazgatás_ (KET)
KTAK147_3_Nukleáris_baleset_elhárítás
KTAK149_Polgari_védelmi_ ismeretek
KTAK152_2_Környezetbiztonsági_ rehabilitáció

 

 

Tűz- és polgári védelem

Ágazati szektorok biztonsága