Társadalmi kommunikáció és média

 

A képzés azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók az alapműveltségre építve olyan kompatibilis médiaszakemberekké váljanak, akik a társtudományok bármely területén kapcsolatokat képesek kialakítani, és munkájukat  magas szinten tudják elvégezni. Éppen ezért gyakorlati ismeretekre összpontosító, felkészítő foglalkozásokon segítjük a résztvevőket, hogy konkrét szerepekben és helyzetekben tudatos, spontán és kellően intim /felnőtt/ partnerek legyenek, és fel tudják dolgozni szerzett tapasztalataikat a média kínálta eszközökkel.


A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
120 kredit

A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat az alábbi linkre kattintva találja:

 A Jelentkezési lapok beadási határideje minden év augusztus közepe.
Lásd még: www.felvi.hu  – szakirányú képzéseknél 

Ismertető

A képzés indoklása és célja:

Az itt megszerzendő társadalomtudományi kommunikációs ismeretek megalapozzák és kiszélesítik a lehetőségét, hogy a végzett hallgatók mint alapműveltségre építve olyan kompatibilis média szakemberekké váljanak, akik a társtudományok bármely területén kapcsolatokat képesek kialakítani és munkájukat magas szinten képesek elvégezni.

Éppen ezért gyakorlati ismeretekre összpontosító, felkészítő foglalkozásokon segítjük a résztvevőket, hogy képesek legyenek konkrét szerepekben és helyzetekben tudatos, spontán és kellően intim /felnőtt/ partnerek lenni, és fel tudják dolgozni szerzett tapasztalataikat a média kínálta eszközökkel.
A képzés során arra törekszünk, hogy elsődlegesen az általunk képviselt társadalmi körökben és viszonyrendszerekben legyenek képesek sikeressé válni, megfelelni önmaguk és mások elvárásainak. Azt szeretnénk, hogy a résztvevők megtanulják, hogy véleményük, döntéseik miként befolyásolhatják mások viselkedését. A Wesley hagyományaiból megőrizzük a sikeres megvalósításhoz szükséges hitelesség követelményét.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:

Szakmai kompetenciák:

 • Képes felismerni, hogy véleménye, döntései miként befolyásolják mások véleményét. E képességét tudatosan és a szakmai etikai elvárásoknak megfelelően használja.
 • Konkrét szerepekben és helyzetekben tudatosan és spontán módon fel tudja dolgozni szerzett tapasztalatait a média kínálta eszközökkel.
 • Képes munkáját az adott téma rendszerszemléletű közelítése alapján végezni.
 • Képes felismerni az összefüggéseket témafeldolgozás közben.
 • Továbbá felismer összefüggéseket a társadalomtudományok területeiről választott témájával kapcsolatban.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • Párhuzamosan ismerkedik meg az írott sajtós, a televíziós és a rádiós ismeretekkel, majd az internetes újságírással, valamint a honlapok, weblapok természetével, felépítésével, rendszerével.
 • Betekinthet, bekapcsolódhat a lapszerkesztőségek, -kiadók, könyvkiadók, valamint a televíziós társaságok felépítésébe, működésébe, rendszerébe.
 • Megtanul megszólalni. Felkészül arra a szereplésre, amikor (hivatalos) szóvivőként vagy akár csak egy ügy képviselőjeként, tehát interjúalanyként áll a mikrofon „innenső“ oldalára.
 • Rendezői, operatőri és vágói alapismereteket szerez, tehát komplexen, egy időben ismerheti meg a szakma minden szegmensét.

Személyes adottságok, készségek:

 • A résztvevők egy része felkészült, művelt eszközhasználóvá válik, aki írni, látni, elemezni tudó felhasználóként hasznosítja a tanultakat, az arra képesek pedig utat találnak majd maguknak a médiavilág alkotói vagy kiszolgáló szintjein.
 • A stúdium segítséget ad ahhoz, hogy sikeres közszereplővé váljon.
 • Saját létező viszonyrendszerében képessé válik a sikerre, megfelelni önmaga és mások elvárásainak.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A hallgatók előtt különböző ajtók nyílnak meg. Lesz aki csak felkészült, művelt nézőként és eszközhasználóként, írni, látni, elemezni tudó felhasználóként hasznosítja a tanultakat, és lesz, aki utat talál majd magának a nonprofit társadalom valamennyi szegmensébe, illetve a médiavilág alkotói vagy kiszolgáló szintjein.

A végzett hallgatók az alábbi környezetben, munkahelyeken tudják hasznosítani az itt tanultakat:

 • közművelődési kommunikátor,
 • kommunikációs asszisztens,
 • szóvivő: társadalomtudományi területekhez tartozó munkahelyek szóvivője,
 • hátrányos helyzetű csoportok médiasegítője.

Jelentkezési határidő:

Jelentkezési lap: letölthető a főiskola honlapjáról

Kérjük, mellékelje szakmai önéletrajzát és egy motivációs levelet!

Minimális létszám: 15 fő
Maximális létszám: 25 fő
Felvételi: beszélgetés

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

 • 4 félév, kéthetente péntek-szombati napokon

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

A KÉPZÉS DÍJA

 • 140000 Ft/félév
 • Jelentkezés díja: 6000 Ft.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Befizetés módja: Átutalással a következő számlaszámra: 11708001-20562498 . A közleményben fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a szakirányú továbbképzést, amire jelentkezik. A befizetésről szóló bizonylatot csatolni kell a jelentkezési laphoz.

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 • Társadalmi kommunikátor