Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Pedagógia Szak (BA)

 

 

FIGYELEM! Kérjük hallgatóinkat, hogy a NEPTUN-ban történő tárgyfelvétel előtt feltétlenül olvassák el:

Tárgyfelvételi tudnivalók és kurzuskínálat a 2017-18. tanév második félévére

 

  KÉPZÉSÜNK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI
A hároméves pedagógia alapképzésünkben szerzett BA diplomával munkát is lehet vállalni, de mesterszinten is tovább lehet tanulni, MA diplomát szerezni.
A pedagógia alapszakon szerezhető végzettségi szint:
- alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA).
Az alapszakon szerezhető szakképzettség:
- pedagógia alapszakos bölcsész (angolul: philologist in pedagogy).
Finanszírozási formák:
Mind nappali, mind levelező tagozaton a jogszabályok szerinti fizetési kötelezettséggel járó képzést indítunk.
Képzési idő és munkarend: A nappali és levelező tagozaton a képzés egyaránt 6 félév (180 kredit).
Nappali tagozaton a képzés hétfőtől péntekig folyik. A levelező tagozat órái pedig a szorgalmi időszakban minden második-harmadik hétvégén (pénteken-szombaton) kerülnek megszervezésre.
Választható szakirányok az 5-6. szemeszter során: nevelési asszisztens, oktatási asszisztens
Tanári felkészítés:  A szakon lehetőség van a tanári mesterszintű szakok későbbi választásához jogszabályokban előírt pedagógiai-pszichológiai modul választására is.

 Rövid szakleírás:
A pedagógia alapszakon (BA) hallgatóink 6 féléves képzésük során megismerkednek a neveléstudomány elméleti és gyakorlati alapjaival. A szakon diplomát szerző hallgatók képesek lesznek hatékony segítőként közreműködni az iskolarendszerű és iskolán kívüli nevelési és oktatási feladatok szervezésében, lebonyolításában, operatív feladatok ellátásában. Az iskolákban, gyermekintézményekben, a főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, múzeumokban és közművelődési intézményekben, nonprofit intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben, illetve oktatási vállalkozásokban számítanak a szakértelmükre. Ugyanakkor magas színvonalon készülnek fel a mesterszakon folytatható tanulmányokra is.
A pedagógia alapszak a neveléstudomány és társtudományai terén felhalmozott műveltséganyag szisztematikus közvetítését, ezek elméleti és gyakorlati szakembereinek alapozó jellegű felkészítését látja el.
A képzés alapozó szakaszában (30 kredit) bevezető jellegű bölcseleti, társadalomtudományi, kommunikációs, pedagógiai és lélektani tanulmányokat kínál a szak hallgatóinak.
A szak törzsanyagát a neveléstudomány legfontosabb tudományterületei és társtudományai alkotják (100 kredit). Ezen belül számos választható tárgy szolgálja a hallgatók érdeklődésének kielégítését.
A képzés differenciált szakaszában, az 5. és a 6. félévben, a hallgatók a nevelési asszisztens vagy oktatási asszisztens specializációk egyikét választhatják (50 kredit). Ezek mindegyike elméleti és közvetlen gyakorlati tudást kínál, olyan tájékozottság és gyakorlottság kialakítását segíti, amely a korábban említett munkahelyek igényeivel találkozik.
A képzés során a hallgatók szabadon választhatják a tanári mesterségre való felkészítés modulját is: ennek elvégzése elősegíti a későbbi, mesterszakon folytatandó tanári képzésre való felvételt.
A szak vezetője: dr. Lukács Péter egyetemi tanár, a Neveléstudományi Tanszék vezetője.
Főiskolánkról általában a www.wesley.hu  címen; szakunkról és a Neveléstudományi tanszékről pedig a www.pedagogia.pe.hu  lapon találhatnak igen részletes információkat. Azt, hogy kik tanítanak nálunk, a következő oldalon nézhetik meg: http://www.wesley.hu/tanaraink-1   .
Arról, hogy mit tanulnak hallgatóink, a www.pedagogia.pe.hu (link is external)  honlapunk Tanulmányok gombjára kattintva lehet tájékozódni.

 Információkérés a szakról:

  • postai úton, vagy személyesen: WJLF Neveléstudományi Tanszék, 1086 Budapest, Dankó utca 11.
  • elektronikusan, azaz e-mailen keresztül: [email protected] 
  • telefonon: a Neveléstudományi Tanszéktől a (+36) 1 210-5400/223-as melléken
  • a www.pedagogia.pe.hu/Kapcsolat  űrlapon

 Szeretettel várunk minden tanulni vágyót!