Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő konferencia Karády Viktor 75. születésnapjára

Három napos, két helyszínes konferencia

14-e szerda – 15-e csütörtöki helyszín: WJLF VIII Dankó u 11. Kline terem

közlekedés: http://oktatas.uni.hu/dankoutca.htm(link is external)

16-i helyszín: CEU, Budapest V. Nádor u 11 – Auditorium

 

9.00. Rektori megnyitó – Iványi Gábor (rektor, WJLF)

 

1. szekció: Elnököl Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár, DSc, WJLF)

 • sz: 9.15. A.Gergely András (CSc/PhD – MTA PTI / ELTE TÁTK – tudományos főmunkatárs, egyetemi előadó) : Karády és Mauss – Antropológia és tudományprogram
 • sz: 9.30. Babits Antal (DRS, Scheiber-díjas vallásbölcselő – WJLF – MTA – OR-ZSE Zsid. Vallástud. Kut.cs. Tudományos munkatárs, egyetemi oktató) : A szellemi hídépítő – az “Útmutatás” mestere
 • sz: 9.45. Zima András (PhD jelölt – Orzse – oktató) : “Mit követel tőlünk a jelen?” – Szekularizálódás, individuális vallásosság, nemzetvallás és zsidó hagyomány a budapesti modernizáló zsidó lapokban a 20. század első felében
 • sz: 10.00. Vita

10.45. Szünet

2. szekció: Elnököl Hadas Miklós (egyetemi tanár, DSc, Corvinus)

 • sz: 11.00. Csákó Mihály (CSc – WJLF/ELTE – egyetemi docens) : Budapesti serdülők a zsidókról, 1990-2010
 • sz: 11.15. Molnár Judit (CSc – SzTE Politológiai Tanszék – egyetemi docens) : “Egy kiállítás képei” – A “Jogfosztástól népirtásig” című állandó holokauszt kiállítás története 2004-2011
 • sz: 11.30. Zsigmond Anna (CSc – ELTE – egyetemi docens) : A zsidó magyar értelmiség szerepe Palesztinában és a nagyvilágban.
 • sz: 11.45. Fenyves Katalin (PhD – BKF – főiskolai docens) : A magyar zsidó nő – a felekezeti sajtó nőképe a 19-20. század fordulóján
 • sz: 12.00. Vita

13.00. Ebédszünet, ebédelési lehetőség a főiskola melegbüféjében

3. szekció: Elnököl Lukács Péter (egyetemi tanár, CSc, WJLF)

 • sz: 14.00. Forrai Judit (CSc – SOTE/WJLF – egyetemi tanár) : Májmunidész szexuális tanácsadása
 • sz: 14.15. Gadó János (MA – Szombat folyóirat – Szerkesztő) : Az egyenlőtlen fejlődés újratermelődése 1948 után a Közel-Keleten
 • sz: 14.30. Gerő András (DSc – ELTE, CEU – egyetemi tanár) : A nő- és zsidóellenesség metszéspontja – Otto Weininger
 • sz: 14.45. Kovács M. Mária (CSc – CEU – egyetemi tanár) : A numerus clausus törvény 1928-as módosításáról
 • sz: 15.00. Vita

16.00. Szünet

 • 4. szekció: Elnököl Kovács M. Mária (CSc – CEU – egyetemi tanár)
 • sz: 16.15. Hernádi Miklós (DSc – MTA – ) : Csak diszkréten! – Magyar zsidó kommunisták a holokausztról 1944-1974 – Tézisek
 • sz: 16.30. Gadó György (nyugdíjas) : Megjegyzések a “Csak diszkréten” című előadáshoz
 • sz: 16.45. Miskolczy Ambrus (DSc – ELTE – egyetemi tanár) : A Sebastian-szindróma (Hozzászólás a minapi román-zsidó identitásvitákhoz)
 • sz: 17.00. Kőbányai János (PhD – Múlt és jövő – főszerkesztő): Karády Viktor zsidó iskolaszociológiai munkái továbbgondolása
 • sz: 17.15. Vita

* *

5. szekció:Elnököl Erős Ferenc (egyetemi tanár, tud. tanácsadó, DSc,PTE, MTA PKI)

 • cs: 9.00. Konrád Miklós(PhD-MTA TTI-Tud. munkatárs): Wahrmann Mór és gyermekei
 • cs: 9.15. Karsai László (CSc/PhD – SZTE BTK – egyetemi tanár) : A Szálasi-rendszer zsidópolitikája
 • cs: 9.30. Kende Péter (MTA külső Tagja – CNRS-Párizs – ancien dir. de recherche) : A zsidó-magyar viszony mai állásáról
 • cs: 9.45. Pók Attila (CSc – MTA TTI – tudományos főmunkatárs) : Miről szólna a magyar Historikerstreit?
 • cs: 10.00. Vita

10.45. Szünet

6. szekció:Elnököl Szabó Ildikó (egyetemi tanár, DSc, DE)

 • cs: 11.00. Köves Slomó ( Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség – vezető rabbi) : Nagymihályi rabbikonferencia
 • cs: 11.15. Laczó Ferenc (PhD – FSU-Jena – tudományos munkatárs) : A magyar zsidó kettős identitás formái – Tudományos szövegek identitásdiskurzusairól
 • cs: 11.30. Nagy Péter Tibor (DSc – WJLF – OFI – egyetemi tanár) : Zsidók a reputációs elitben 1890-1930
 • cs: 11.45. Schweitzer József/ Schweitzer Gábor (PhD;PhD – Az Országos Rabbiképző Intézet ny. főig. ; MTA Jogtudományi Intézete – egyetemi tanár; tud.főmunkatárs) : Az Országos Rabbiegyesület megalakulása és működése a 19-20. sz. fordulóján
 • cs: 12.00. Vita

7. szekció:Elnököl Staller Tamás (egyetemi tanár, CSc, ORZSE)

 • cs: 14.15. Pécsi-Pollner Katalin (PhD / CSc, holokauszt kutató, gender kutató, az ORZSE oktatója ) : Duplán kisebbségben – zsidó nők a magyar irodalomban, a holokauszt előtt és után
 • cs: 14.30. Prepuk Anikó (PhD – DE – egyetemi docens) : Kísérletek a zsidók felekezeti jogainak szélesítésére az emancipáció után (1867-1892)
 • cs: 14.45. Toronyi Zsuzsa (Magyar Zsidó Múzeum, WJLF – tud. munkatárs) : Önazonosítás – tárgyakban. Muzeológiai szempontok és zsidó identitás
 • cs: 15.00. Vita

16.00. Szünet

8. szekció:Elnököl Kovács András (egyetemi tanár, DSc, CEU)

 • cs: 16.15. Ujvári Hedvig (PhD – PPKE, BTK – egyetemi adjunktus) : Zsidó újságírók és a magyarországi német nyelvű hírlapok irodalomközvetítő szerepe a 19. században
 • cs: 16.30. Voigt Vilmos (DSc – ELTE BTK – nyugalmazott egyetemi tanár) : Zsidó magyar folkloristák
 • cs: 16.45. Mazsu János(Csc-Debreceni Egyetem-egyetemi docens): Zsidó – keresztény együttélés vagy a gyűlölet városa?-Debrecen esete
 • cs: 17.00. Majsai Tamás(CSc-WJLF-egyetemi tanár): Két rangos theológiatudományi kézikönyv a zsidóellenesség keresztény attitűdjeinek emberöltőkön átívelő kondícionálásában
 • cs: 17.15. Vita

9. szekció:Elnököl Pukánszky Béla (egyetemi tanár, DSc, SZTE)

 • p: 9.00.Frank Tibor(DSc-ELTE-egyetemi tanár): Konverzió, névváltoztatás, nemesítés: a századfordulós asszimiláció lépcsői
 • p: 9.15. Biró Zsuzsanna Hanna (PhD jelölt – WJLF/ ELTE – megb. oktató, kutató) : Zsidók a bölcsészkaron, a tanárképzésben és a tanári pályán (1895-1945)
 • p: 9.30. Bányai Viktória (PhD – MTAKI – tud. főmunkatárs) : Zsidó oktatásügy Kárpátalján a 20. század első felében
 • p: 9.45. Fazekas Csaba (PhD – ME – egyetemi docens) : Újabb adatok Prohászka Ottokár politikai nézeteihez, 1920-1927
 • p: 10.00. Vita

10.45. Szünet

10. szekció:Elnököl Majsai Tamás (egyetemi tanár, CSc, WJLF)

 • p: 11.00. Gidó Attila (PhD – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Kolozsvár – kutató) : Zsidó iskolázottság és pályaválasztás a két világháború közötti Kolozsváron
 • p: 11.15. Hajdu Tibor (DSc – MTA TTI – ny. tudományos tanácsadó) : A tisztikar helye a polgárosuló Magyarország társadalmában 1867-1944
 • p: 11.30. Kiss Endre (DSc. – NyME, OR-ZSE – egyetemi tanár) : Hermann Cohen és Alexander Bernát
 • p: 11.45. Kovács András (Dsc, – CEU, MTA ENKI – egyetemi tanár) : Szekuláris értékválasztás és zsidó identitás
 • p: 12.00. Vita

11. szekció:Elnököl Szabolcs Éva (egyetemi tanár, CSc, ELTE)

 • p: 14.00. Kovács Mónika (PhD-ELTE PPK – egyetemi docens) : Kollektív emlékezet, társadalmi identitás és a holokauszt oktatása
 • p: 14.15. Michael L. Miller (CEU – Associate Professor) : Budapestről Brünnig: A numerus clausus száműzöttei Csehszlovákiában,1920-1938
 • p: 14.30. Haraszti György (PHD-MTA TTI, OR-ZSE – egyetemi tanár, tudományos tanácsadó) : A magyarországi zsidó névadási (és névváltoztatási) szokások
 • p: 14.45 Erős Ferenc (egyetemi tanár, tud. tanácsadó, DSc,PTE, MTA PKI): “Zsidó tudomány”-e a pszichoanalízis? – Pszichoanalízis a budapesti orvoskaron 1918-19-ben.
 • p: 15.00. Vita
 • p: 16.00. Nagy Péter Tibor : A rendezők zárszava
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).