Neveléstudományi tanszék

Képzéseink

Alapképzés Szakirányú továbbképzések

Pedagógia Szak (BA)

 

 

Tanszékvezető

Tanszéki asszisztens

További oldalaink

 

Biró Zsuzsanna Hanna PhD
email: birozsh@wjlf.hu
(+36) 20/9745392

 

 

Németh Adél
email: pedagogia@wjlf.hu
(+36) 1/2105400/225


Bemutatkozás

A Neveléstudományi tanszék a Pedagógia alapszakkal együtt jött létre 2006-ban. Alapítója, vezetője Dr. Prof. Lukács Péter volt. A szak és tanszék vezetését 2018 februárjától Dr. Biró Zsuzsanna Hanna vette át. A tanszékvezető közvetlen munkatársa Németh Adél tanulmányi előadó.

A Neveléstudományi tanszék munkáját elsősorban a Pedagógia szakos képzés szervezése, működtetése teszi ki. Ezen felül három szakirányú továbbképzés tartozik tanszékünkhöz: a drámapedagógus, a fejlesztőpedagógus képzés és egy felkészítő kurzus a pedagógus szakvizsgára.

A következő években magyar és angol nyelvű mesterképzések indítását, alapítását, valamint saját kutatócsoportok létrehozását tervezzük.

Tanszékünk kiemelt projektjei:

  • PedLabor – 2019 tavaszán indított és havi rendszerességgel megszervezett nyitott fórum, ahol szakértők bevonásával kerekasztal beszélgetésekhez vagy minikonferenciákhoz kapcsolt szakmai beszélgetéseket folytatunk mindazokkal, akik oktatási rendszerünk aktuális kihívásaival szeretnének foglalkozni. A PedLabor jelenleg egy Facebook oldallal rendelkezik, ahol meghirdetjük eseményeinket. Jelenleg a PedLabor honlapjának fejlesztése zajlik, ahol minden eddigi rendezvényünk videófelvétele elérhetővé válik, ajánlott irodalommal és tartalmi összefoglalókkal kiegészítve.

 

  • Inclusion4Schools (Horizon2020 projekt, 101004653) – 2020-ban sikeres pályázatot írtunk egy Coordination and Support Action típusú projektre. A projekt címe: School-Community Partnership for Reversing Inequality and Exclusion: Transformative Practices of Segregated Schools. Futamidő: 2020. november – 2024. november. A projekt honlapja angol és magyar nyelven itt elérhető: inclusion4schools.eu

 

A tanszék elérhetőségei:

  • Dr. Biró Zsuzsanna Hanna tanszékvezető: (+36) 20/9745392, birozsh@wjlf.hu
  • Németh Adél tanulmányi előadó: (+36) 1/2105400/225-ös mellék, pedagogia@wjlf.hu
  • Címünk: WJLF Neveléstudományi tanszék, 1086 Budapest, Dankó u. 11.
Küldetésnyilatkozat

A Neveléstudományi Tanszék olyan pedagógiai szakemberek képzésére vállalkozik, akik ismerik és értelmezni képesek az oktatásban zajló folyamatokat, kiállnak a hátrányos helyzetben lévő tanulók és családjaik mellett, és szakmai munkájuk révén segítséget nyújtanak minden olyan oktatási intézménynek, ahol a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése kiemelt feladat.

Képzési palettánk eszmei alapját a demokrácia, a sokszínűség, a társadalmi igazságosság és a szolidaritás iránti elkötelezettségünk adja. Ezen értékek mentén arra bíztatjuk hallgatóinkat, hogy vegyenek részt aktívan a társadalmi kihívást jelentő nevelési-oktatási problémák feltárásában, megvitatásában, és járuljanak hozzá ezek megoldásához.

Tanszékünk kutatási és képzési profilja ezért az intézményes nevelés társadalmi vetületeit helyezi előtérbe: a klasszikus pedagógiai tárgyakon túl kiemelt hangsúlyt kapnak a területi és a társadalmi egyenlőtlenségek, az iskolai szegregáció, a deszegregációs és inkluzív oktatáspolitikai stratégiák, a gyermekvédelem, az iskola és a társadalom kapcsolata, az iskolarendszer problématörténeti elemzése és kritikája, az intézményfejlesztés és a jó gyakorlatok implementációjának lehetőségei. Kutató és fejlesztő műhelyeink is e témák köré szerveződnek, a választható tárgyak kínálatában ezek a témakörök dominálnak.

Az egyéni fejlesztésen és mentorálásán túl, tanszékünk nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy minden hallgatónkat bevonjuk a Wesley közösség életébe. A Wesley és ezen belül a WJLF Neveléstudományi tanszékének polgárává válni annyit tesz, hogy a hallgató betekintést nyerhet és aktívan részt vehet a tanszék kutatási és fejlesztési projektjeiben, szakmai-közéleti programjaiban, bekapcsolódhat az egyetem mindennapi életébe, amely nemcsak akadémiai tevékenységekről szól, hanem mindenekelőtt társadalmi felelősségvállalásról, kiállásról, kölcsönös segítségnyújtásról.

 

Tanáraink
oktató neve minősítés pozíció státusz tantárgyak
B. Aczél Anna CSc megbízott oktató AE gyermekvédelem, bentlakásos intézmények
B. Kádár Zsuzsanna PhD megbízott oktató AE cigány kultúra és történelem
Biró Zsuzsanna Hanna PhD egyetemi docens AT pedagógiatörténet, kommunikációelmélet, kutatásmódszertan I-II., alternatív iskolák, tananyagelemzés és –fejlesztés, műhelymunka
Borbély-Pecze Tibor Bors dr. habil egyetemi docens AT EU alapismeretek, andragógia, szociálpedagógia, pályaorientáció
Csepregi András PhD egyetemi docens AT vallások és felekezeti iskolák
Donkó Erzsébet mesteroktató AT összefüggő szakmai gyakorlat (szakspecifikus gyak. szupervíziója)
Fekete Szabolcs PhD megbízott oktató AT pályázatírás, oktatási adminisztráció
Honti György PhD megbízott oktató AE drámapedagógia, médiapedagógia
Kende Ágnes, PhD megbízott oktató AE területi és iskolai egyenlőtlenségek
Kovács Gergely PhD jelölt megbízott oktató V IKT eszközök, digitális tanulás
Lukács Péter CSc professor emeritus AT oktatásszociológia, oktatási rendszer, oktatáspolitika és -gazdaságtan
Midling Andrea PhD egyetemi docens AT általános pszichológia, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia
Mink Júlia PhD megbízott oktató AT jogi alapismeretek
Nagy Péter Tibor DSc egyetemi tanár AT társadalomtörténet, bevezetés a szociológiába, problématörténet
Nahalka István PhD megbízott oktató V pedagógiai mérés, értékelés
Németh Szilvia   megbízott oktató AE oktatási innováció és implementáció
P. Szabó Dénes PhD megbízott oktató AE szociálpszichológia
Rékasi Nikolett PhD hallgató tudományos munkatárs AT bevezetés a felsőfokú tanulmányokba, nevelésfilozófia, tanuláselméletek, intézményfejlesztés, szegregáció és inklúzió,  összefüggő szakmai gyakorlat (középiskola, pedagógiai szakszolgálat, nyári gyakorlat), fogyatékos fiatalok önálló életvitele
Strasser Katalin   megbízott oktató AE kommunikációs tréning
Szekeres Ágota PhD megbízott oktató V pszichológiai rendellenességek, fejlesztő pedagógia I-II.
Thun Éva PhD megbízott oktató V társadalmi nem és nevelés
Wildmann János CSc egyetemi docens AT szervezet- és vezetéselmélet

 

AT – akkreditációnál nálunk beszámítható, teljes munkaidős főállású oktató; AE – akkreditációnál nálunk beszámítható, óraadó oktató, V – vendégoktató

A tanárok publikációs listáit (MTMT) és elérhetőségét lásd a szakos honlapon: https://wesley.hu/kepzeseink/alapkepzes/pedagogia-szak-ba/

 

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).