Tanáraink a 2019/20. oktatási évben
Albert Zoltán
Albert Zoltán
Email-cím
trebla.iloz@gmail.com
Beosztás
óraadó oktató
Tanszék
Szociális munka szak
Felsőoktatási tanulmányok
Wesley János Lelkészképző Főiskola Általános szociális munkás szak 1999-2003

Semmelweis Egyetem Szociális munka szak MA 2006-2009

Szakmai tapasztalat
Oltalom Kórház szociális munkás, részlegvezető 1997-től

 

Bagdi Timea
Bagdi Tímea
Email-cím
timeabagdi@gmail.com
Saját honlap
Beosztás
megbízott oktató
Tanszék
Szociális Munka
Felsőoktatási tanulmányok
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Teológia szak, teológus, 2020.

Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Vallástudományi Doktori Iskola, 2007-2010. (abszolutórium)

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Általános Szociális Munkás Szak, általános szociális munkás, 2010.

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Zsidó Művelődéstörténet Szak, kultúratörténész, 2005.

Szakmai tapasztalat
oktató, Wesley János Lelkészképző Főiskola (1086 Budapest, Dankó u. 11.) 2009. –
oktatott tárgyak:

 • Közösségi szociális munka,
 • A szociális munka etikai dilemmái,
 • Szociális munka csoportokkal – labor,
 • valamint konzulensi és opponensi feladatok ellátása

 

oktató, Károli Gáspár Református Egyetem (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) 2012. –
oktatott tárgyak:

 • Szociális munka hajléktalanokkal,
 • A szociális munka etikai dilemmái,
 • Közösségi szociális munka,
 • Szociális munka csoportokkal,
 • Non-profit szervezetek,
 • valamint konzulensi és opponensi feladatok ellátása

 

Tudományos tevékenység
ÖSZTÖNDÍJAK, KUTATÓI TEVÉKENYSÉGEK

Kutatói munka:

 • 2019-2020. Kutatás a magyarországi és németországi gyermekvédelem helyzetéről, és az etikai sztenderdekről
 • 2018. Ohio University, College of Health Sciences and Professions, Global Health Initiative – fókusz csoportos kutatás Budapesten – a fiatalokat érintő kérdésekről, veszélyekről 2018 nyara
 • 2013. Magyar Szegénységellenes Hálózat kutatása a közmunka világáról– kérdőívező, adatelemző
 • 2009-2010. “A teológiai antijudaizmustól az antiszemitizmusig – A keresztény egyházak felelősségéről és számvetéséről –“

Ösztöndíjak:

 • 2007-2010. Doktori Ösztöndíj
 • Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Vallástudományi Doktori Iskola ösztöndíja
 • 2008-2009. „J. and O. Winter Fund” ösztöndíj
 • „Holocaust as a Christian Tragedy” c. kutatómunka, The Graduate School and University Center, New York

 

KONFERNECIÁK, PUBLIKÁCIÓK

2013.
A hajléktalanság kezelésének lehetőségei, különös tekintettel a „Fűtött Utcá”-n,
in: Szeszenka Teréz-Bagdi Tímea-Petróné Péntek Ilona: Szociális munka Magyarországon I. – Elmélkedések a magyarországi szociális munka nagy kérdéseiről, Budapest, 2013., Logos Kiadó

2012.
“A szociális szakemberek képzése” c. előadás
“Paradigmaváltás a hajléktalanság kezelésében” c. konferencián, 2012. szeptember 28-29.

Kutatási terület
 • Etika a szociális munkában
 • Közösségfejlesztés
 • Vallástudomány
MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

·         10058239
Nyelvtudás
 • angol B2
 • orosz B2
Egyéb

(Hazai és nemzetközi tagságok stb.)

 • Magyar Kriminológiai Társaság, 2018.
 • Naszályi András Alapítvány, kuratóriumi elnök, 2016.
 • Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány, kuratóriumi tag, 2016.
 • Szociális szakvizsgaelnök, Nemzeti Család-és szociálpolitikai Intézet, 2015.
 • Oltalom Karitatív Egyesület, tag, 1999.
Dr. Bartusné Szabó Eleonóra
Dr. Bartusné Szabó Eleonóra
Email-cím
bartus.nora63@gmail.com
Saját honlap
Beosztás
óraadó tanár
Tanszék
Szociális Munka Szak
Felsőoktatási tanulmányok
Kossuth Zsuzsa Egészségügyi és Óvónői Szakközépiskola
Szakmai tapasztalat
·         Orvostovábbképző Intézet Urológiai Klinika – ápolónő 1982-1983

·         Fővárosi Közegészségügyi és Járványügyi Állomás – laboratóriumi asszisztens 1984-1985

·         Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola – egészségügyi szakoktató, tagozatvezető, igazgatóhelyettes 1985-2007

·         Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium – egészségügyi szakoktató, tagozatvezető 2007-2013

·         Wesley János Lelkészképző Főiskola- Szociális Munka Tanszék- óraadó tanár 2010-

·         Humanitás Hospice Bt. – házi szakápolási szolgálat- ügyvezető igazgató 1995- napjainkig

Tudományos tevékenység
·         Szakértői munka- Nemzeti Szakképzési Intézet 1998-2007 szakvélemény készítése, szaktanácsadás, lektorálás

·         Vizsgaelnöki Pozíció- szakérői pozíció- Egészségügyi Továbbképző Intézet

MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

Dr. Bartusné Szabó Eleonóra és Lipienné Krémer Ibolya: Ápolási alapismeretek Kiadó: NSZI, 2005

Dr. Bartusné Szabó Eleonóra és Lipienné Krémer Ibolya: Gondozási Alapismeretek Kiadó: NSZI, 2005

Dr. Bartusné Szabó Eleonóra és Lipienné Krémer Ibolya: Egészségkultúra, egészségtan Kiadó: NSZI, 2008

 

Bernáth Gábor
Bernáth Gábor
Email-cím
bernath_g@yahoo.com
Beosztás
óraadó
Tanszék
Szociális munka
Felsőoktatási tanulmányok (1)
 • 1988 — 94      JPTE MA irodalom – művészettudomány – pedagógia
 • 2010-2015        ELTE Társadalomtudományi Kar, Interdiszciplináris doktori iskola (abszolutórium)
Szakmai tapasztalat
 • 20 éves kommunikációs tapasztalat (1995-2003 Roma Sajtóközpont; 2010-től kommunikációs tanácsadás és fejlesztés civil szervezeteknek)
 • 2003-2010 oktatási tárca: roma oktatási integrációs és esélyegyenlőségi terület
 • Kutatások: több mint 20 kutatási projekt az elmúlt húsz évben, elsősorban a romák, szegények, menekültek médiaábrázolása kapcsán, 2014 és 2017 között MTA Szociológiai Intézet
Tudományos tevékenység
Kutatások: több mint 20 kutatási projekt az elmúlt húsz évben, elsősorban a romák, szegények, menekültek médiaábrázolása kapcsán, 2014 és 2017 között MTA Szociológiai Intézet
Kutatási terület
tömegkommunikáció, kisebbségek médiaábrázolása
MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

Bernáth Gábor (2017): Building Blocks for a Renewed Human Rights Narrative

https://cz.boell.org/en/2017/12/28/building-blocks-renewed-human-rights-narrative

Bernáth Gábor – Messing Vera (2017): Biztonsági fenyegetés vagy humanitárius katasztrófa?

A politikai jelentésképzés és beszivárgása médiába. Médiakutató 2017 tavasz-nyár http://www.mediakutato.hu/cikk/2017_01_tavasz_nyar/02_biztonsagi_fenyegetes_vagy_humanitarius_katasztrofa.pdf

Bernáth Gábor – Messing Vera (2017): Romákkal beszélgetve a médiáról. Ellenállni a hatalom értelmezésének. (Conversation with Roma communities on media-image: Resisting the interpretation of power. In: Socio.hu 2017/2.
http://socio.hu/uploads/files/2017_2/bernath_messing_tan.pdf

DOI: 10.18030/socio.hu.2017.2.22

Bernáth Gábor (2017): Másképp beszélni az emberi jogokról. Romology periodical of the University of Pécs, vol 11. ill.  http://media.elte.hu/mullner-andras-szerk-sajat-kep-ellenkep-a-romakep-muhely-mediaantropologiai-konferenciajanak-tanulmanyai/

Bernáth, Gábor – Messing. Vera (2017): „Disempowered by the media: causes and consequences of the lack of media voice of Roma communities.” Identities: Global Studies in Culture and Power. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1070289X.2017.1380264

Bernáth Gábor–Kadét Ernő–Sárközi Gábor (2016): A „kis Mauglikt ól” a hátrányos helyzetig (majd vissza).

Kulturális magyarázatok és hatalmi megfosztás az oktatáspolitikai fordulatokban.

http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/a-%E2%80%9Ekis-mauglikt-ol%E2%80%9D-a-hatranyos-helyzetig-majd-vissza

Bernáth Gábor-Messing Vera: (2016): Infiltration of political meaning-production: security threat or humanitarian crisis? The coverage of the refugee ‘crisis’ in the Austrian and Hungarian media in early autumn 2015 CEU-CMDC https://cmds.ceu.edu/sites/cmcs.ceu.hu/files/attachment/article/1041/infiltrationofpoliticalmeaning.pdf

Bernáth Gábor-Brassói Vivien-Orsós Júlia (2015): Ha szaladok agyonlőnek ha megállok agyonvernelk. Az európai roma holokauszt. Közép- és kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. (schoolbook for secondary schools on Roma Holocaust)

Bernáth Gábor – Messing Vera (2015): Bedarálva – A menekültekkel kapcsolatos kormányzati kampány és a tőle független megszólalás terepei (Médiakutató 2015 tél) (analysis on the governments’ campaign on refugee issues)

András Batiz — Gábor Bernáth (2014): How to set your face against the bogey-man of majority perceptions

Strategic communication proposals for planning and delivering successful Roma inclusion programs at local level. Handbook for local decision-makers. OSI-MTM, 2014. https://motivaciomuhely.hu/wp-content/uploads/2015/04/OSI-MtM_Why-we-fail…_Strategic-communication-proposals_final.pdf

Bernáth Gábor — Messing Vera: A magára hagyott közönség: a magyarországi romák médiafogyasztásáról. Beszélő, 2001/3.

Bernáth Gábor — Messing Vera: Roma karakter a „Barátok közt”-ben: az első fecske. Médiakutató, 2001/2

Bernáth Gábor — Messing Vera: „vágóképként, csak némában” – Romák a magyarországi médiában. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998

Bernáth Gábor — Messing Vera: Roma média-stratégiák két tartalomelemezés tükrében. Kutatási beszámoló az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Központja számára, 1999

Bernáth Gábor – Vera Messing: The Neglected Public. On the Media Consumption of the Hungarian Roma.

The Gypsies/the Roma in Hungarian Society. Teleki László Intézet, 2002.

— Seen from afar: Roma in the Hungarian Media. Roma Rights, 1999/4.

Nyelvtudás
angol középfok

 

Borbély-Pecze Mariann
Borbély-Pecze Mariann
Email cím
peczemariann@yahoo.com
Beosztás
tanársegéd
Tanszék
Szociális Munka Tanszék
Tanulmány
·         ME BTK szociológia (2000)

·         BE BTK Pedagógia (2000)

·         SE Addiktológiai konzultáns (2006)

·         ELTE PPK Diáktanácsadó, felsőoktatási diáktanácsadó (2010)

·         PTE BTK Oktatástörténet PhD abszolutórium (2011)

Szakmai tapasztalat
·         oktatói gyakorlat – WJLF (2003- )

·         oktatói gyakorlat – SE (2006- )

·         oktatói gyakorlat – TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület (2006-2009)

Tudományos tevékenység
·         Kutatási projektben részvétel: Néptanítók Lapja 1920-1944 adatbázisának elkészítése – az OPKM és a Szegedi Egyetem, Felnőttképzési Intézet, PTE Oktatástörténeti doktori program közös tudományos vállalkozása (2006-2011) Kutatásvezetők: T. Kiss Tamás – Nagy Péter Tibor.

·         Kutatási projektben részvétel: Kvalitatív adatok bemutatása (Representing Qualitative Data) Margaret Eisenhart University of Colorado Fordította: Dombi Mária, Ikotity István, Juhászné Hartmann Magdolna, Mayer József, Pecze Mariann, Zombai Tamás

·         PEGAZUS – konzorciumi DPR kutatócsoport intézményi kutatója 2010-2011

·         intézményi Tudományos Diákkör Szociális Munka szak szaki koordinációja

Egyéb tudományos tevékenység, kutatási terület
Addiktológia; függőségek kutatása
társadalmi problémák szociológiai kutatása
Publikációk feltöltése
·         DIPLOMÁS-PÁLYAKÖVETÉS-WJLF-TAVASZ.pdf
Egyéb
Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása szakvizsga
OTDK Társadalomtudományi szekció, Szociálpolitika és szociális munka alszekció, Budapest I. helyezés – témavezető (2009)

 

Dr. Bánlaky Pál
Dr. Bánlaky Pál
Email-cím
banlakypal@gmail.com
Saját honlap
Bánlaky Pál néven
Beosztás
nyugdíjas főiskolai tanár, óraadói szerződéssel
Tanszék
Szociális munka
Felsőoktatási tanulmányok
ELTE BTK magyar-filozófia szak (1957-1962)
Szakmai tapasztalat  
1963 óta (1980 és 2000 között mellékfoglalkozásban) tanítás a felsőoktatásban.
1996-tól kezdődően tréneri (facilitátori) munka készségfejlesztő, esetmegbeszélő, intézményfejlesztő csoportokban
18 éven át a WJLF szociális munka szak szakvezetője
Szakmai tapasztalat (4)
1979-1988 Kulturális Minisztérium Vezetőképző Intézet igazgatója
1991-1994 Népjóléti Minisztériumban Családpolitikai Osztály vezetője
Szociológiai kutatások (eredmények: CSc fokozat, írások ld. publikációs lista)
Tudományos tevékenység
Kutatási terület:
döntően településszociológia (azon belül helyi társadalom) és falusi cigányság.
MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

·         MTMT
Nyelvtudás
alapfokú angol
Egyéb

(Hazai és nemzetközi tagságok stb.)

Csíkiné Sári Adél
Csíkiné Sári Adél
Email-cím
sariadel@gmail.com
Saját honlap
kezmuves.uw.hu
Beosztás
óraadó
Tanszék
szociális munka
Felsőoktatási tanulmányok (1)
WJLF

 

SE EKK

Nyelvtudás
angol kp

 

Csiki Lóránt
Csíki Lóránt
Email-cím
csikilorant@vnet.hu
Saját honlap
kezmuves.uw.hu
Beosztás
óraadó
Tanszék
szociális munka
Felsőoktatási tanulmányok
WJLF

 

Dósa Piroska
Dósa Piroska
Email-cím:
pi.dosa@gmail.com
Beosztás:
Óraadó
Tanszék:
Szociális Munka Tanszék
Felsőoktatási tanulmányok
Államigazgatási Főiskola (1984-1987) igazgatásszervező
Szakmai tapasztalat
·         Budapest Fővárosi Kormányhivatal, Pest Megyei Kormányhivatal (és jogelődei) Szociális és Gyámhivatala, ügyintéző, osztályvezető (1997. 11.15-2014. 11.30., illetve 2019.07.01-től jelenleg is)

·         SOTE EMK SZVK senior oktató, tananyagfejlesztő (2018. 08.22- jelenleg is)

·         NKE gyakorlatvezető, e-szemináriumvezető (2018. október-)

·         Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és TEGYESZ osztályvezető (2014.12.01-2019.01.31.)

·         Gyámügyi és gyermekvédelmi szakértő (2018. május-jelenleg is)

Nyelvtudás:
orosz, német (B1)
Dr. Funk Sándor
Dr. Funk Sándor
Email-cím
sandorfunk@gmail.com
Saját honlap
Beosztás
óraadó oktató
Tanszék
Szociális Munka Tanszék
Felsőoktatási tanulmányok
 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar 1972
 • Neurológiai szakvizsga 1976
 • Pszichiátriai szakvizsga 1978
 • Addiktológiai szakképesítés 1992
Szakmai tapasztalat
 • ·         1972 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Neurológiai Klinikája – szakorvosi gyakorlat
 • ·         1979 januárjától a Róbert Kórház I. Psychiátriai Osztálya
 • ·         1979 Korvin Ottó Kórház Neurológiai Osztálya, illetve további négy év után ugyanezen Kórház Functionális Idegosztálya 1983-tól.
 • ·         1987- 2012 Nyírő Gyula Kórház Addiktológiai Osztálya,  ahol is azután osztályvezető főorvosként dolgoztam. Ezen az osztályon évente több, mint 1600 alkohol- és drogfüggő beteget kezeltek, és több, mint 3000 ambuláns orvos-beteg találkozás történt évente. 1995 augusztusáig, majd 2000 decemberétől ismét itt működött a főváros – azelőtt –  egyetlen, de aztán a későbbiekben a kettő közül az egyik Detoxikálója, amely évente 3-4000 heveny (alkohol) mérgezett beteget kezelt.
 • ·         2012 júniusától a Szent Kristóf Rendelőintézet XXII. kerületi Addiktológiai Gondozója
 • ·         2013 februárjától a Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai-Addiktológiai Osztályán 2016 májusáig, később – 2019 10 31-ig a Pszichiátriai  Addiktológiai Gondozóban.
 • ·         2019 novemberétől a XIII. kerületi Eü. Szolg. Közhaszn. Nonprof. Kft. Neurologiai-Pszichiátriai és Addiktológiai Szakrendelője
 
Tudományos tevékenység
 • 1994-ben egy hónapos ösztöndíj az Európa Tanács Pompidou-Csoportjától, mely ösztöndíj témája a Methadone-kezelés (különleges kezelési módszer heroinizmusban), és a therápiás közösségi módszerek tanulmányozása volt.
 • Ezen közösségeket tanulmányoztam Olaszországban, Rómában, Szicíliában, és Svájcban, Genfben, Zürichben, Baselben, Bernben, illetve a Szövetségi intézményeket.
 • 1994 decemberében Bernben a KODA-Methadone therápiás intézetet látogattam egy hétig
 • 1995 februárjában két hetes kurzuson vettem részt, a szicíliai Caltanissettában, melyet a San-Diegoi Egyetem szervezett. Ugyanezen tanfolyam folytatását ez év februárjában, Budapesten hallgattam, majd 1996 májusában részt vettem ezen tanfolyam folytatásán, a szlovéniai Portorozsban.

MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

 • Maria Eder M.D. –  Sandor Funk M.D.
  „Melano-phakomatosis with primaer malignus melanoma”
  Hungarian
  Ideggyógyászati Szemle 28.
  1975
 • Sandor Funk M.D.
  „The Importance of the neurological signs in the  treatment of the Comatoses”   Hungarian
  Paper for a competition called by the Hungarian Ambulant Service. Awarded as second.Presented as lecture at an all-over-the-Country  Conference of the Service
  Veszprém, Hungary
  1980
 • Funk Sándor:
  Az akut cerebrovascularis megbetegedésekről I.
  Referátum
  BM-Orvos, 1981 1.-2.
 • Funk Sándor:
  Diagnosis és elkülönítő diagnosis. Az akut cerebrovascularis megbetegedésekről II.
  Referátum
  BM-Orvos, 1981 3,-4.
 • Funk Sándor:
  Az Osteopathia Antiepilepticáról
  Referátum
  BM-Orvos, 1982 1.-2.
 • Sandor Funk M.D.
  „The Importance of the psychotherapy in the revision of the Behavior”
  Hungarian
  Lecture, presented at the „TIT” (Association for the Propagation of the Sciences) all-over-the-Country Conference
  Budapest,Hungary
  1983
 • Matuzsinka-Jánosfy-Balázs-Tamus-Gábor S.- Müller- Funk- Subicz – Bérces
  Új pszichoterápiás módszerek alkalmazásával szerzett tapasztalataink és eredményeink
  BM-Orvos, 1984 3,-4,

 

 • Ferenc Matuzsinka M.D.  –  Sandor Funk M.D.
  „Our Experiences in the treatment of the alcoholdependent patients”
  Hungarian
  Lecture in the program of the II.International Conference of the Association of the Hungarian Psychiatrists.
  Lectures’ Book, Vol.II.
  Budapest,Hungary
  1986
 •  Sandor Funk M.D.
  „About the so-called career-drinking”
  English
  Lecture presented at the Regional Conference of the World Association of Social Psychiatry
  Budapest,Hungary
  1987
 • Sandor Funk M.D.
  „Treatment of the Alcohol – intoxicated patients”
  Hungarian
  Invitated lecture presented at  the Spring
  Conference of the Association of the Hungarian
  General Practitioners
  Szeged ,Hungary
  1988
 • Sandor Funk M.D.
  „Group-factors in the development of alcohol-dependency”
  Hungarian
  Lecture at the Annual Meeting of the Szolnok County Medical Scientists
  Szolnok,Hungary
  1988
 • Sandor Funk M.D.
  „Factors of the motivation in the curriculum vitae of alcohol-drinkers”
  English
  Lecture presented at the 35th International         Congress on Alcoholism and Drug Dependence
  Organized by ICAA
  Oslo,Norway
  1988
 • Sandor Funk M.D.
  „Experiences in the treatment of older alcohol-dependent patients”
  English
  Lecture presented on the workshop organized by the nternational Psychogeriatric Association
  Budapest,Hungary
  1988
 • Sandor Funk M.D.
  „Can succeed a little Addictology-Department in a  big district’s  Hospital ?”
  English
  Lecture presented at theII.
  World Congress of the World Association for the Prevention of Drug and Alcohol Abuse (WAPDAA)
  Ramat Gan, Israel
  1988
 • Sandor Funk M.D.
  „Alcohol dependency of the Elderly”
  English
  Lecture presented at the 34th International Institute on the Prevention and Treatment of Alcoholism,ICAA
  Pontault-Combault,France
  1989
 • Sandor Funk M.D.-  Julia Gondos
  „Educational Program for the Prevention of Family   Problems”
  English
  Contribution  at a workshop in the Bridging  Conference on Family Therapy
  Budapest,Hungary
  1989
 • Sandor Funk M.D.
  „The role of the Family therapy in the treatment of alcoholdependent patients”
  English
  Poster for the Bridging Conference on Family Therapy
  Budapest, Hungary
  1989
 • Sandor Bereczky – Sandor Funk M.D.
  „Drug involvement and infant development” – the method of Evangelization
  English
  Invitated lecture presented at the 4th World Congress of the World Association for Infant Psychiatry and Allied Disciplines       (WAIPAD)
  Lugano, Switzerland
  1989
 • Sandor Funk M.D. –  Beata Molnar M.D.
  „How does Socialism change the drinking rituals ?”
  English
  Lecture at the 35th International Institute on the Prevention    and Treatment of Alcoholism – 18th International Institute on       the Prevention and Treatment of Drug Dependence
  West-Berlin
  1990
 • Sandor Funk M.D.
  „How does ^Socialism^ change the drinking rituals in the     Society”
  English
  Lecture presented at the XII.World Congress of Social Psychiatry organized by the World Association for Social Psychiatry,
  Washington D.C. U.S.A.
  1990
 • Sandor Funk M.D.
  „The role of the Family -Therapy in the treatment of Alcohol- and Drug-dependent patients”
  English
  Lecture presented on the International Symposium,”New Approaches           in the Treatment of Addiction „
  Baden/Wienna Austria
  1991
 • Sandor Funk M.D.
  „The Socialist Health-Care System and the Alcoholism”
  English
  Lecture presented at the World Psychiatric Association Regional Conference
  Budapest Hungary
  1991
 • Sandor Funk M.D. – Ödön Kisszékelyi M.D.Ph.D.
  „Alkohol and  drug”
  Hungarian. Short essay.
  Alkohológia,  1991 /3-4. 1.-5. old.
 • Sandor Funk M.D. – Bea Molnar M.D.:
  „The Socialist Health Service and the Alcoholism”
  Hungarian
  Lecture, presented on the II. Congress of the Association of the Hungarian Psychiatrists, Kecskemét 7-8-9 11,
  1991
 • Sándor Funk:
  „Experiences with the Methadone therapy”
  English
  Paper for the „Bilateral Exchange, Meeting of the American Psychiatric Association – Hungarian Psychiatric Association, Budapest, Hungary, April 9-11,
  1992
 • Funk S., Molnár B.:
  „Experiences with Piportil L 4 in the therapy of alcohol dependent patients”
  English
  Poster, presented on the CINP Satellite Symposium: Prediction in Psychopharmacology
  Prague, June 24-+27
  1992
 • Funk S.
  „Study tour report of Sándor Funk M.D, in Switzerland and Italy, 8 May-3 June”
  English
  Report for the Pompidou Group
  1993
 • Sándor Funk – Beáta Molnár:
  „How do the drinking habits change in the post-socialist age?”
  Hungarian
  Lecture, presented on the III. Meeting of the Association of the Hungarian Psychiatrists, Nov.5-6-7  Lillafüred,Hungary
  1992
 • Dr. Funk Sándor
  „Conception? Revision?”
  – a contribution for the study of Dr. Veér András and Dr. Pável Magda, presented in the Psychiatria Hungarica 1992/5, under the title: „The Revision of the Conception  of the Care of the Alcohol-sick people”
  Psychiatria Hungarica
  1993.április, VIII évf.2.szám, 207-208.o.
 • Funk Sandor:
  „What are the effects of the changes on the drinking habits in Hungary ?”
  English
  Lecture, presented on the 1993 World Congress of the World Federation for Mental Health august 23-27, Makuhari, Tokyo, Japan
  1993
 • Sándor Funk Dr.:
  „The drug-problem from the viewpoint of the General Practitioners”
  Hungarian
  Article. Praxis, 1993.9. sz., szeptember
  1993
 • S.Funk – B. Molnár:
  „Theory and practice  in the therapy – especially  the Methadone-therapy – of the drugdependent patients”
  Hungarian
  Lecture presented on the III. Congress of the Association of the Hungarian Psychiatrists, February 23-25,
  Budapest
  1994
 • Funk Sándor:
  „A kerekasztal négyszögesitése”
  („How to make the round table a quadrangle”)
  Hungarian
  Handwriting, under publication
  1994
 • Sandor Funk, Bea Molnár:
  „Theory and practice in dealing with the drug-problem in a new situation – the drug-scene in Hungary”
  English
  Lecture presented on the XIV. World Congress of Social Psychiatry,
  Hamburg, 5.-10., June
  1994
 • Sandor Funk:
  „The use of drugs in Hungary in the social pheaval”
  English
  Lecture presented on the XIV. World Congress of Social Psychiatry,
  Hamburg, 5.-10., June
  1994
 • É. Bányai – S. Funk:
  „The Scapegoat and the Look at Him”
  English
  Lecture, presented on the 6th Family Therapy World Conference,August 20-24, Budapest, Hungary
  1994
 • S. Funk:
  „Theory and practice  in the therapy of the drug-addicted patients – regarding especially the Methadone-therapy”
  English
  Poster, presented and discussed on the Second International Congress of WHMA (World Hungarian Medical Academy)
  1994
 • Sándor Funk M.D., Bea Molnár M.D., Éva Aliz Bányai, Hedvig Váradi M.D.
  „Hard-drug-taker patients’ drug- and psychotherapy”
  Hungarian
  Lecture, presented on the IV. annual meeting of the Hungarian Psychiatrist’s Association,
  Győr, 26-28 January 1995
 • Bányai Éva Aliz Dr. Funk Sándor, Dr. Molnár Bea, , Dr. Váradi Hedvig:
  „Psychotherapy of the drugdependent patients. An overview”
  Hungarian
  Lecture, presented on the IV. annual meeting of the Hungarian Psychiatrist’s Association,
  Győr, 26-28 January 1995
 • Dr. Funk Sándor
  „About the dependencies, generally, and about the smoking – in general”
  Lecture, presented on the I.All-Country Congress of the hungarian Association Against Tobacco Smoking (ODE)
  Hungarian
  Pécs, Hungary
  1995 06 8-10
 • Sándor. Funk  M.D.  Bea  Molnár  M.D.
  „Psycho- and pharmacotherapy of Hard-Drug-Taker patients”
  Hospital Gyula Nyírő of the Government of Budapest
  Department of Addictology
  1135 Budapest Lehel út 59
  Lecture, presented on the 1995 WFMH World Congress
  Dublin Ireland
  1995 08 15-21
 • Funk Sándor, Bányai Éva Aliz, Dr. Molnár Bea, , Dr. Váradi Hedvig:
  „The onset and course of the drug disease, by the features of the different kinds of drugs, therapeutic theories”
  Lecture, presented on the V. Annual Meeting of the Hungarian Psychiatrist’s Association,
  Gyula, Hungary, 28-29 February, 1-2 March 1996
 • Funk Sándor –  Kassai Farkas Ákos: Methadonnal kapcsolatos javaslatok a Pszichiátriai Szakmai Kollégium Addiktológai Szakbizottsága részére. Kézirat. Budapest, 1996. Idézi: Pszichiátriai Szakmai Kollégium, Állásfoglalás, 1998, 13 (4), 477-479
 • Funk Sándor Molnár Bea
  „The dilemmas of the Methadone-therapy”
  Lecture, presented on the second annual meeting of the Hungarian Association of the Addictologists, Nov. 1-3 1996, Balatonfüred
 • Funk Sándor – Molnár Bea:
  „A drogbetegség kezelése, a lefolyási szakaszoknak megfelelően”
  Poszter, bemutatva a Magyar Psychiátriai Társaság éves vándorgyűlésén, Siófok, 1997 február
 • Funk Sándor
  „Legális és illegális drogok, illetve ezek viszonya a függőség jellegéhez”
  Magyar Addiktológiai Társaság II. Országos Kongresszusa
  1997 október 16-18
  Balatonfüred
 • Dr Funk Sándor
  ” A Methadon-kezelés története a Nyírő Gyula Kórház Addiktológiai Osztályán 1989-97. Tapasztalatok, tendenciák. „
  Előadás, a Magyar Psychiátriai Társaság éves vándorgyűlésén, Budapest, 1998 01 22-24
 • Dr Funk Sándor:
  „Az ártalomcsökkentés alapelvei c. cikkről
  Szenvedélybetegségek, VI évf., 2.sz. 1998
 • Dr Funk Sándor:
  A drogbetegség szakaszai
  Belügyi Szemle, 1998 7.-8. Sz
 • Dr Funk Sándor:
  Az alkoholprobléma új szemlélete napjainkban
  Hippocrates, I. évf. 1.sz., 1999 március
 • Funk Sándor, Molnár Bea:
  A Methadon-kezelés alapjai, gyakorlata, és jelen helyzete osztályunkon
  Előadás, elhangzott a Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Vándorgyűlésén, Debrecenben, 1999 01 27-30
 • Funk Sándor:
  Elméleti megfontolások és gyakorlati elképzelések drogfüggőség, illetve az úgynevezett polytoxicománia eseteiben Előadás,  elhangzott a Magyar Addiktológiai Társaság  III. Országos Kongresszusán, Balatonfüreden, 1999. október 14-16.
 • Funk Sándor:
  Pszichotherápiák lehetőségei az addiktológiai kórképekben
  Előadás a Pszihiátriatörténeti és Pszichotherápiás Jubileumi Konferencián, Gyula, 1999 okt. 23.
 • Funk Sándor:
  Az addikció lefolyásának szabályszerűségei, különös tekintettel a függőségre
  Neuropsychopharmacologia Hungarica II. évf. 1. szám, 2000 március, 23-31
 • Funk Sándor:
  A drogbetegség progressziója: therápiás következtetések
  Hippocrates, II. évf. 2. szám 98-101
 • Funk Sándor:
  A szenvedélybetegségek pszichologiai háttere
  Családorvosi Fórum 2007/1 10-14
 • Funk Sándor:
  Az addikciók lefolyásának szabályszerűségei – különös tekintettel a függőség klinikai megjelenésére
  Neuropsychopharmacol. Hung. 2: 23-33 2000
 • Funk Sándor: A drogbetegség jellegzetességei és változásai az utóbbi 15 évben Medicus Anonymus különszám, 2006 július, 8.-9.
 • Funk Sándor:
  Korszerű therápiás lehetőségek krónikus alkoholbetegségben. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2000, 5: 190-194
 • Funk Sándor:
  Drog- és alkoholbetegség jellegzetességei a gyakorlatban
  Medicus Universalis 2007 december 205-208
Nyelvtudás
Vita- illetve kongresszusképes vagyok angol, olasz és eszperantó nyelven, de megértetem magam orosz, és ha nagyon muszáj, német nyelven.

Egyéb

(Hazai és nemzetközi tagságok stb.)

 • Választott tagja voltam a Magyar Addiktológiai Társaság vezetőségének, alelnöke az ODE-nek (Országos Dohányfüstmentes Egyesület) és később tagja ezen szervezet Tanácsadó Testületének,  meghívott tagja voltam a Psychiátriai Szakmai Kollégium Addiktológiai Szakbizottságának, felkért szakértő tagja a Budapesti Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságnak. Tagja voltam az 1997-98-ban működő Országgyűlési Bizottságnak, mely a drogfogyasztás visszaszorítására dolgozott ki ajánlást, az Országgyűlés számára.
 • 2004-2009 között az Egészségügyi Miniszter felkérésére, tagja voltam a Psychiátriai Szakmai Kollégiumnak.
 • 2009-től feloszlásáig az Addiktológiai Szakmai Kollégiumnak.

 

Gallusné Szabó Edit
Email-cím:
 gallusedit@gmail.com
Saját honlap
Beosztás
Tanszék
Felsőoktatási tanulmányok  
Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munkás szak
SOTE Mentálhigiénés Szak
Szakmai tapasztalat
Magyar Családterápiás Egyesület: családterapeuta
Magyar Pszichodráma Egyesület: pszichodráma vezető
Tudományos tevékenység
Referenciák:

Csapatépítés: (Pártfogói Felügyelet 2005-2006; Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatánál 2006-2010)

Önismereti, erőforrás kereső csoportok álláskeresőknek: (Főv. Közhasznú Foglalkoztató Szolgálat 2070-2009)

Esetmegbeszélő csoport: (Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálat 2006-2010)

Önismereti kiképző pszichodráma csoportok: (2004-től napjainkig)

Akkreditált mentálhigiénés továbbképzések: (OKJ 54 8933 01 képzés Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság 2002)

Posztgraduális családkonzulens képzés: WJLF 2009-től napjainkig

„UCS” klub Magyar Transzplantációs Szövetség önismereti csoportjának vezetése 2011- napjainkig

„Nekünk elmondhatod!” Magyar Transzplantációs Klinika

2013 – napjainkig

„Képzett Beteg” Magyar Transzplantációs Szövetség

Minden magyar szervátültető központ betegeinek továbbképzése 2015 – napjainkig

Workshopok, szekciók vezetése

2005 Születés hete (Eger)

Családterápiás Vándorgyűléseken

·         2005 Szombathely („Veszteség-feldolgozás, gyászmunka, szereptisztázás, pszichodráma mint családterápiás eszköz”)

·         2006 Debrecen („Dráma a családban – Pszichodráma mint családterápiás eszköz”)

·         2010 Kaposvár („Pár, terápia. Pár ok, hogy miért vannak terápiás párok”)

·         2011 Szeged („Út önmagunkhoz, avagy élet a szervátültetés után”)

·         2013 Keszthely („Pár kapcsolat…, párkapcsolat, pár terápia…,  párterápia?!”)

·         2018 Szeged („Interakciók, dinamikák, problémamegoldás a családban és a terapeuták közösségében – Játékos workshop a családterápia „szabadulószobájában”)

Előadások

2007 Európai Palliatív Ellátási Szövetség (EAPC) 10. budapesti kongresszusának előkonferenciája valamint A napfogyatkozás Egyesület IV. konferenciája):

„Sikerült magamba verni, hogy nem vagyok rossz” – Veszteség a családban

2010 ILCO Nemzetközi konferencia (Pécs)

„TRAPPANCS CSATA, avagy Élet a gyermekkori szervátültetés után”

2012 Budapest

Gondolatok a szervátültetett emberek életéről

Szakmai konferencia a Magyar Tudományos Akadémián

(„A Szervátültetett emberek lelki problémái”)

2014 Visegrád

Nemzetközi Transzplantációs Szimpózium

(„Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek…, de el tudom-e mondani legalább a sorstársaimnak?”

Hat év tapasztalata a „MI IS NYARALUNK”transzplantációs gyerektábor szülőcsoportjáról.)

2017 MTT (Magyart Transzplantációs Társaság) Konferencia

Fókuszban a család
(„Szervátültetett gyermekek, felnőttek és családjaik lelki utógondozása”)

 Workshopok, szekciók vezetése

2005 Születés hete (Eger)

Családterápiás Vándorgyűléseken

2005 Szombathely („Veszteség-feldolgozás, gyászmunka, szereptisztázás, pszichodráma mint családterápiás eszköz”)

2006 Debrecen („Dráma a családban – Pszichodráma mint családterápiás eszköz”)

2010 Kaposvár („Pár, terápia. Pár ok, hogy miért vannak terápiás párok”)

2011 Szeged („Út önmagunkhoz, avagy élet a szervátültetés után”)

2013 Keszthely („Pár kapcsolat…, párkapcsolat, pár terápia…,  párterápia?!”)

2018 Szeged („Interakciók, dinamikák, problémamegoldás a családban és a terapeuták közösségében – Játékos workshop a családterápia „szabadulószobájában”)

Kutatási terület
MTMT-azonosító(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)
(„A szervátültetett emberek lelki problémái”)

2011. Családterápiás Hírmondó A Magyar Családterápiás Egyesület Hírlevele 2011/1-2.: („Trappancs – csata – Út önmagunkhoz, avagy élet a szervátültetés után”)

2012 Budapest

Gondolatok a szervátültetett emberek életéről

Szakmai konferencia a Magyar Tudományos Akadémián

(„A Szervátültetett emberek lelki problémái”)

Publikációk:

2004. A Magyar Családterápiás Egyesület Hírlevele 2004/1-2: „Jean Valjean ereje”

2011. Tájékoztató kiadvány szervátültetett és szervre váró embereknek:

Nyelvtudás
Egyéb
(Hazai és nemzetközi tagságok stb.)
Magyar Családterápiás Egyesület; Magyar Pszichodráma Egyesület
Gombocz Eszter

Gombocz Eszter

Email-cím

gomboczeszter08@gmail.com

Saját honlap

http://zsidoiskolasok.tk.mta.hu/

Beosztás

egyetemi docens

Tanszék

teológia, pedagógia, szociális munkás

Felsőoktatási tanulmányok

Okleveles magyar-német szakos középiskolai tanár, ELTE BTK, 1982

PhD nyelvtudomány, SzTE BTK, 2001

Szakmai tapasztalat

·         1995-2005 PPKE BTK (Piliscsaba), német nyelvtanár, tanársegéd, egyetemi adjunktus

·         2007-2008 PE (Veszprém), Germanisztikai Intézet, Német Szakdidaktika Tanszék, megbízott tanszékvezető

·         2013-tól a Mesélő édesanyák családi olvasásszocializációs projekt vezetője (pl. Kőbánya: Wesley János Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium, Józsefváros: Wesley János Óvoda, Budapest XIII. ker. Prevenciós központ, Pere: Szociális Innováció Alapítvány InDaHouse Hungary (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Pusztahencse roma telep (Tolna), Átány: Csillagház és Csillagpont (Heves)

·         2016-tól AVKF (Vác), Idegennyelvi Tanszék: a Német nemzetiségi szakirány felelőse, Mentálhigiénia Tanszék

·         2009-től a Wesley János Lelkészképző Főiskola tanára.

·         Tanszékek: teológia, pedagógia, szociális munka

 

Oktatott tárgyak:

·         Holokauszt és nevelés

·         A zsidóság magyar és egyetemes története

·         Zsidó vallás és kultúra

·         Német szakszöveg olvasás

·         Valláspedagógia

·         Valláspedagógia gyakorlat

Tudományos tevékenység

·         az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány kutatói ösztöndíjai a Bécsi Egyetemen (1996, 2003)

·         szakdidaktikai továbbképzések (Bremen, Berlin, Eisenstadt, Jena, Budapest, Pécs)

·         nemzetközi kutatási pályázatok (Task Force, Claims Conference, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány)

·         hosszabb külföldi tanulmányutak (Erlangen, Halle)

·         előadások külföldi konferenciákon (Bergamo, Berlin, London)

Kutatási terület

holokausztpedagógia, emlékezetkultúra, zsidó cserkészet, a Soá utáni árvaházak még élő tanúinak felkutatása, német lexikográfia, német nemzetiségi szakmódszertan, reformpedagógia, hátrányos helyzetű családok fejlesztése mesékkel, zenei elemekkel

MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

·         10036229

Nyelvtudás

német C2, angol B2

Egyéb

(Hazai és nemzetközi tagságok stb.)

Magyar Nyelvtudományi Társaság, Gesellschaft Ungarischer Germanisten

 

Horváth Aladár
Horváth Aladár
Email-cím
nagyalesh@gmail.com
Saját honlap
Beosztás
óraadó
Tanszék
Szociális munka szak
Felsőoktatási tanulmányok
Comenius Tanítóképző Főiskola
Brow University – Providence (RI) 2011-12 (Fél évet hallgattam az afroamerikai polgárjogi mozgalmakról)
Szakmai tapasztalat
Tudományos tevékenység
A roma polgárjogi mozgalom történetének első periódusáról (rendszerváltástól a 90-es évek közepéig) könyvet írtam, Indulás címmel. Wesley Kiadó, 2017.

 

Universitat für Bildungswissenschaften, Klagenfurt, Austria, 1989

– DePaul University, Chicago, Illinois, USA, 1986

– University of Wisconsin, Dept. of Sociology, Madison

Wisconsin, USA, 1985, Post Doctoral Fellowship

Kutatási terület
MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

Nyelvtudás
Egyéb

(Hazai és nemzetközi tagságok stb.)

Jakab Gyöngyi
Jakab Gyöngyi
Email-cím
: jakab.gyongyi@gmail.com
Saját honlap:
www.notudat.hu
Beosztás:
Óra adó
Tanszék
Felsőoktatási tanulmányok
Wesley János Lelkészképző Főiskola, ált. szoc. munkás szak

Lemma Coaching Iskola

Szakmai tapasztalat
Pénzügyi önismeret tanítása a Wesley-n, 2 év

Online tréningek létrehozása és vezetése, 10 év

Élő tréningek tartása (saját vállalkozásban, meghívott óraadóként, meghívott előadóként) 10 év

Fogyatékkal élő fiatalok foglalkoztatása: 3 év, testi fogyatékkal élők gondozása: 1 év, idősgondozás (demens): 2 év

Tudományos tevékenység
Kutatási terület
MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

Nyelvtudás:
basic angol
Egyéb

(Hazai és nemzetközi tagságok stb.)

Coachok Szakmai Szövetségi tag
Ladányi János
Ladányi János
Email-cím
janos.ladanyi1703@gmail.com
Saját honlap
Beosztás
Egyetemi tanár
Tanszék
Szociális munka szak
Felsőoktatási tanulmányok
M.A. in economics, University of Economics, Budapest, 1973
Ph.D. in sociology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1987
Doctor of the Hungarian Academy of Sciences, 2008
Szakmai tapasztalat
Full professor

Wesley János Lelkészképző Főiskola

1998-2013 Full professor

Corvinus University of Budapest,

Department of Sociology and Social Policy

1988-98: Associate professor

University of Economic Sciences, Department of Sociology

1975-87:Research fellow, University of Economics

Department of Sociology

1971-73:Research fellow, Institute of Sociology

Hungarian Academy of Sciences

Tudományos tevékenység
New York University in Abu Dhabi, 2010-2011, visiting professor
Yale University, New Haven, USA, 2000-2001,
University of California, Los Angeles, 1999
Ball State University, Muncie, Indiana, USA, 1990-91,

Research at the Center for Middletown Studies

Johannes Kepler Universitat, Linz, Austria, 1988
Kutatási terület
MTMT-azonosító
(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)
Publikációs lista
angol, német, orosz
Egyéb

(Hazai és nemzetközi tagságok stb.)

Molnár István János
MOLNÁR István János
Email-cím
molnar.istvanjanos@gmail.com
Beosztás
Óraadó oktató
Tanszék
Szociális Munka Tanszék
Felsőoktatási tanulmányok 
Okleveles Egészségügyi Szociális Munkás – Debreceni Egyetem

Diplomás Szupervízor – International Business School, Budapest

Gyógypedagógus, TANAK szakos pedagógus – Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szociálpedagógus – Debreceni Egyetem

Szakmai tapasztalat
Magyarországi Evangélikus Egyház, Diakónia Osztály, szakmai referens

Humán Szolgáltató Központ, intézményvezető

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal, esélyegyenlőségi referens

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, társadalmi egyeztetésért felelős referens

ÉFRI, módszertani osztályvezető/szakmai vezető

 

Nemes Judit
Nemes Judit
Email-cím
junemes@freemail.hu
Saját honlap
Beosztás
oktatási rektor-helyettes
Tanszék
Szociális munka szak
Felsőoktatási tanulmányok
1971-1977
ELTE Bölcsészettudomány Kar
biológia, szociológia, közművelődés
közművelődés szakos előadó szociológia betétlappal
egyetem
Szakmai tapasztalat
2000. 03. 01.-től:
Wesley János Lelkészképző Főiskola
főiskolai oktató, oktatási főigazgató helyettes
szociálpolitika, szociális munka oktatása, oktatásszervezés, kutatás, fejlesztés 1997-1998
Miniszterelnöki Hivatal, Kabinetiroda
kormánytanácsadó
szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási igazgatási feladatok, kormányzati döntések előkészítése, Idősügyi Tanács titkári feladatai 1993-1997
Művelődési és Közoktatási Minisztérium
tanácsos
szociális felsőoktatás szervezése, kollégiumi ellátás szervezése, törvényességi és intézmény-felügyelet

 1982-1993
Egészségügyi Minisztérium és jogutódai
csoportvezető tanácsos
népesedéspolitikai feladatok, családgondozás(i hálózat) tervezése, súlyos fogyatékos gyermekek ellátásának, továbbá szociális felsőoktatás, kollégiumi ellátás szervezése, törvényességi és intézmény-felügyelet

1977-1982
Központi Szolgáltatásfejlesztési Kutató Intézet
tudományos (segéd)munkatárs
lakossági szolgáltatásokkal kapcsolatos tudományos kutatás, empirikus vizsgálatok

Nyelvtudás
angol
Dr. Németh Zsolt
dr. Németh Zsolt
Email-cím
kriminologus@gmail.com
Beosztás 
főiskolai tanár
Tanszék
Szociális Munka
Felsőoktatási tanulmányok
Rendőrtiszti Főiskola, bűnügyi szak (1979)

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1988)

PhD tudományos fokozat, ELTE ÁJK (2002)

Szakmai tapasztalat
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete, Kriminológiai Tanszék (2012-től)

Rendőrtiszti Főiskola, szakcsoportvezető, Kriminológiai Csoport (1994-től 2012-ig)

RTF főigazgató tudományos helyettese (2003-2006)

RTF tudományos rektor-helyettes (2006-2007)

RTF Közbiztonsági Tanszék vezetője (2007-2009)

Budapesti Rendőr-főkapitányság, Fiatalkorú és Gyermekvédelmi Osztálya (vizsgáló, nyomozó, bűnügyi alosztályvezető, 1968 – 1988

ORFK Bűnmegelőzési Osztály

Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi alosztályvezető, 1989-1991

Rendőrtiszti Főiskola, Bűnügyi Tanszék, 1991-1994

Tudományos tevékenység
Kriminológia (RTF Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék, 1994-től)

Kriminológiai és büntetőjogi alapismeretek (Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Főiskolai Kar, Szombathelyi Tagozat, Általános Szociális munkás szak, 1993-2015

Bűnözés-bűnüldözés, közbiztonság, bűnmegelőzés (speciális kollégium, ELTE TáTK Szociológiai Tanszék

Országos Kriminológiai Intézet (tudományos munkatárs, 1993-2003).

Kutatási terület
Ifjúkori bűnözés, gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószeres bűnözés-drogpolitika, bűnmegelőzés, szervezett bűnözés, rendőrség és média, rendőrség és emberi jogok.
MTMT-azonosító: 10022145

 

 

NÉMETH Zsolt: Helyzetvázlat a rendészeti működésről, In: Hautzinger Zoltán, Verhóczki János (szerk.) Sodorvonalon: Tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja tiszteletére. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság, 2012. pp. 215-222.

 

NÉMETH Zsolt: A közbiztonság kriminológiai aspektusai, In.: Sapienti sat – ünnepi kötet Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. Juhász Zs., Nagy F., Fantoly Zs. (szerk.), Acta Universitas Szegediensis, Acta juridica et politica, Tomus LXXIV., Szeged 2012. pp. 365-376.

 

NÉMETH Zsolt: A rizikótársadalom egy lehetséges kockázatkezelési modellje: a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, In., Tanulmányok Irk Ferenc professzor 70. születésnapja tiszteletére, Barabás A. Tünde , (szerk.), Országos Kriminológiai Intézet, 2012. pp. 211-226.

 

NÉMETH Zsolt: A számháború vége?  A statisztika, a valóság és a rendőrség, Belügyi Szemle, 2013. 4. szám. pp. 5-11.

 

NÉMETH Zsolt: A rendőrségi bűnmegelőzés közösségi rendészet, In.: A büntető hatalom korlátainak megtartása: a büntetés, mint végső eszköz, Tanulmányok Gönczöl Katalin 70. születésnapja tiszteletére, szerk.: Borbíró Andrea – Intelt Éva – Kerezsi Klára – Lévay Miklós – Podoletz Léna, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. pp. 379-390.

 

NÉMETH Zsolt: Nem engedünk a hetvenhétből! Drogpolitikai töprengések, In.: Egy jobb világot hátrahagyni… Tanulmányok Korinek László professzor tiszteletére, szerk.: Finszter Géza – Kőhalmi László – Végh Zsuzsanna, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. pp. 491-497.

 

NÉMETH Zsolt: A civil szféra a közbiztonságban. In.: Ünnepi kötet, Dr. Vavró István professzor 80. születésnapjára, szerk: Katona Tamás  – Kovacsicsné Nagy Katalin – Laczka Éva Zita,  Magyar Statisztikai Társaság és a Széchenyi István, Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kara, 2016. pp.137-147.

 

NÉMETH Zsolt: Az ellenség büntetjog lenyomata, In: Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára, szerk.: Karsai Krisztina et. al., Acta Juridica et Politica, Szeged, 2018. pp. 781-788.

 

NÉMETH Zsolt: Kábítószerügy: rendőrségi csapda, In.: Ünnepi tanulmánykötet Farkas Ákos professzor 65. születésnapjára, Miskolci Jogi Szemle, XIV. évf. 2019. 2. különszám, II. Kötet, 276-285.

Nyelvtudás
angol középfok “C”
Egyéb

(Hazai és nemzetközi tagságok stb.)

Magyar Kriminológiai Társaság elnökségi tag

Magyar Rendészet (szakmai-tudományos folyóirat) felelős szerkesztője

 

Papp Ákos
Papp Ákos
Email-cím:
pappakos65@gmail.com
Saját honlap
Beosztás:
óraadó oktató
Tanszék:
szociális munka
Felsőoktatási tanulmányok
WJLF általános szociális munkás (1998)
ELTE szociálpolitikus (2007)
WJLF szociális szakvizsga hajléktalan ellátásból (2006)
MPE pszichodráma vezető (2003)
KMI kiképzett mediátor (2014)
Szakmai tapasztalat
1992-től hajléktalan ellátás (hajléktalanok egészségi ellátása, hajléktalan szenvedélybeteg-rehabilitáció)
1997-tól szenvedélybeteg ellátás
1997-2001 Család és germekvédelem
1998-tól Különböző személyiségfejlesztő csoportmunkák, szupervízió, pszichodráma, szervezetfejlesztés, szociális munka csoportokkal, közösségfejlesztés
2014-től szenvedélybeteg önsegítő csoportok
Tudományos tevékenység
kiégés-kutatás
szakfolyóiratokban és könyvekben publikációk, elektronikus médiamegjelenés
jó gyakorlatok a pszichiátria és szenvedélybeteg ellátás területén
szakmai továbbképzések (drogprevenció, hajléktalanrehabilitáció)
Kutatási terület
csoportdinamikai elemzés, különböző csoportmódszerek hatása, önsegítő csoportok működése, felépülésközpontú lehetőségek szenvedélybetegellátásban, szenvedélybetegek motiválásának kérdései
MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

 

·         Baráth Tibor – Gulyás Beáta – Hegedűs Ibolya – Papp Ákos: Az absztinensszálló, mint új lehetőség a hajléktalan ellátásban, Hajszolt hírlap, 1997. december

·         Baráth Tibor – Farkas Mónika – Hegedűs Ibolya – Dr Mészöly Gábor – Papp Ákos: A PRO DOMO Védett Szállója, Periféria Seria 7. Apró lépésekben, 2000

·         Papp Ákos: Pszichodráma, segítség a kielőzés megelőzésében, Kerékvető Társadalmi és Munkaerőpiaci havilap, 2012/1

 • Papp Ákos: Kiégést megelőző pszichodráma képzés. „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” a HEFOP 2.2.1. támogatásával. Budapest, HKA 2005. (tananyagfejlesztés)
 • Farkas Mónika – Papp Ákos: Munkába állító tréning. „Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások” a HEFOP 2.3.2. támogatásával. Budapest, HKA 2006 (tananyagfejlesztés)
 • Papp Ákos – Dudás Krisztián: Tripla szaltó. Bevezetés a szupervíziós, pszicodramatikus,és művészetterápiás technikákba. Tananyagfejlesztés. TÁMOP 5.4.10
 • Papp Ákos: Érdekérvényesítés magunkért és klienseinkért. Motiváció és motivációs lehetőségek. Tananyagfejlesztés. TÁMOP 5.4.10

 

·         Papp Ákos: A burnout veszélyei, kezelésének és megelőzésének lehetőségei segítő foglalkozásúaknál http://www.szazlatouveg.hu/szakmai-anyagok/31

·         Papp Ákos: Hajléktalan emberek egészségügyi helyzete Magyarországon http://www.szazlatouveg.hu/szakmai-anyagok/19

·         Magyar Református Egyház Drogprevenciós rádiósbeszélgetések 2015-tól havi rendszerességgel: https://www.mariaradio.hu/musor/527/Tisztas

·         Papp Ákos: Az első, vagy az utolsó pohár? https://mindenlehet.blog.hu/2017/01/02/az_elso_vagy_az_utolso_pohar

·         Papp Ákos: Pszichoterápia? Vagy Isten terápiája? https://mindenlehet.blog.hu/2016/08/04/pszichoterapia_vagy_isten_terapiaja

Nyelvtudás:
angol alapszint
Egyéb

(Hazai és nemzetközi tagságok stb.)

Magyar Pszichodráma Egyesület tagja (2011-12 között elnökségi tag)
Pataki Józsefné
Pataki Józsefné
Email-cím
vapataki@yahoo.com
Saját honlap
Beosztás
óraadó
Tanszék
Szociális Munka
Felsőoktatási tanulmányok
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola; álalános szociális munkás; mentálhigiéne előszakosodás; 1994.

ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ; szociális munkás; oktatói szakirány; 1998.

Szakmai tapasztalat
Tudományos tevékenység
Kutatási terület
MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

Publikációs_lista 
Nyelvtudás:
német

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Sárcsevity-Hajdú Bea
Sárcsevity-Hajdú Bea (lánykori neve: Sárcsevity)
Email-cím:
sarcevicbea@gmail.com
Saját honlap
Beosztás
kutató-tanársegéd
Tanszék
Szociális munka
Felsőoktatási tanulmányok
·         2014 –jelenleg. Doktor jelölt (PhD)

·         Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociológia Doktori Iskola, Szociálpolitika program, Budapest (Magyarország)

·         Téma: Nyugdíjbiztosítási rendszer Szerbiában

·         Témavezető tanár: Nyilas Mihály egyetemi docens

·         2010–2012. Szociálpolitika (MA)

·         Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest (Magyarország)

·         2006–2010. Szociális munka (BA)

·         Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest (Magyarország)

·         2008–2013. Testnevelő- és vízilabda szakedző (BSc)

·         Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi kar, Budapest (Magyarország)

Szakmai tapasztalat
2017. 01. 01.–jelenleg. Tanársegéd és kutató

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest (Magyarország)

Kurzusok: 2016/2017- 2. félév- Személyiség fejlődés a devianciák tükrében, 2017/2018- 1. félév, 2019/2020- 1. félév – Érzékenyítés, szakmai személyiség fejlesztés alternatív módszerekkel (Donkó Erzsébet tanárnővel) 2019/2020 – 1. félév – Non-direktív segítő beszélgetés (Donkó Erzsébet tanárnővel)

Tanszékvezető: Udvari Kerstin

2015. 09. 01.–2017. 01. 31. Tanársegéd (a PhD képzés keretében) Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Szociológia Doktori Iskola, Szociálpolitika program, Budapest (Magyarország) Tantárgy: Társadalompolitika szeminárium Óraadó tanár: Lakner Zoltán Tanszékvezető: Nyilas Mihály egyetemi docens
2015. 09. 15.–2016. 05. 15. Vendégoktató Balassi Intézet – Márton Áron Szakkollégium, Budapest (Magyarország) Kurzus: A személyiségfejlődés a deviancia tükrében
Tudományos tevékenység
2017. 05. 01.–2017. 12. 31. Kutató

YOUMIG – EU PROJEKT – TRANSNATIONAL YOUTH MIGRATION YOUMIG – A fiatalok nemzetközi vándorlásának hatásai Magyarkanizsa, Szerbia

2017. Kutató

Ágyas R., Sárcsevity B. – A vajdasági magyarok pénzügyi ismeretei és öngondoskodási tervei, Bethlen Gábor Alapkezelési Zrt., pályázó: Házi Tanítói Szolgálst, Horgos, Szerbia

Kutatási terület
szociális munka, szociálpolitika
MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

MTMT – azonosító 10048618

Sárcseity B. (2018): A nyugdíjbiztosítás szabályozása a magyar és a szerb alkotmányban a II. világháború után, In.: Esély 2018/2 99-118.old http://www.esely.org/kiadvanyok/2018_2/Esely_2018- 2_3-1_Sarcsevity_Nyugdijbiztositas.pdf

Réka Ágyas, Bea Sárcsevity (2017): LOCAL STATUS QUO ANALYSIS YOUMIG – Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration, Activity 3.2: Local status quo analysis of youth migration with involvement of stakeholders, YOUMIG Transnational Youth Migration in Kanjiža: processes, effects and policy challenges, Interreg Danube Transnational Programme YOUMIG www.interreg-danube.eu › media › download

Sárcsevity B. (2016): Recenzió: Szemelvények PhD-hallgatók munkáiból- Kocsis Erzsébet (szerk.), 2014, Budapest Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület, In.: Párbeszéd Vol. 3. (2016) No. 1. Forrás: http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/index/40

Sárcsevity B. (2014): Vrnjačka Banja (Szerbia) A szociális munka világnapja konferencia, előadásom címe: Ház félúton – Idősellátás az osztrák minta alapján – publikáció alatt

Nyelvtudás
szerb C1 Number Certificate ID: OH-MEIK-1039/1/2007

angol B2

Egyéb

(Hazai és nemzetközi tagságok stb.)

2016 – jelenleg – A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezet (VMDOK) elnökségének tagja.

2013 – jelenleg – Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület tagja, 2013-2018 vezetőségi tag.

dr. Tari Mária
dr. Tari Mária
Email-cím :
tarimaria65@gmail.com
Saját honlap
Beosztás
Óraadó
Tanszék:
Szociális Munka
Felsőoktatási tanulmányok

Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar (1989/10-140 OTE)

Szakvizsgák

 • ·         1999                              Pszichiátria (867/1999)
 • ·         2004                              Pszichoterápia (1024/2004)

Szakirányú képzések

 • ·         családpszichoterapeuta    cím
 • ·         2007                              Ericksoni pszichoterápia alapszint
 • ·         2001                              Családterapeuta
 • ·         2008                              Kiképző cím
Szakmai tapasztalat

 • 2008 –        Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Pszichiátriai Gondozó
 • pszichiáter, pszichoterápeuta
 • 2007 –         TÉR Pszichoterápiás Rendelő
 • pszichiátriai és pszichoterápiás magánrendelés
 • 1998 – 2009   Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Kht. Mentálhigiénés Központja
 • családpszichoterapeuta, pszichiáter
 • 1997 – 2004    Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht. Pomáz-Kiskovácsi II. Addiktológiai Osztály
 • segédorvos, alorvos
 •  1989 – 1997                    Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Rendelőintézet II. pszichiátriai osztálya
 • segédorvos
 • 2008 –                            Wesley János Lelkészképző Főiskola
 • családkonzulens szakirányú szakképzés kidolgozása, képzésben való részvétel kiképző családpszichoterapeutaként
 • 2008 –           Magyar Családterápiás Egyesület képzéseiben való részvétel kiképző családpszichoterapeutaként
 • 2001 –            Wesley János Lelkészképző Főiskola óraadó tanár
 • Tantárgyak: pszichiátria alapismeretek, pszichoterápiák, pszichopatológia, bevezetés a családterápiába, szupervízió

 

Zombai Tamás
Zombai Tamás
Email-cím:
zombaitamas@freemail.hu
Saját honlap
Beosztás:
Óraadó oktató
Tanszék:
Szociális munka
Felsőoktatási tanulmányok
ELTE BTK, Történelem szakos bölcsész és tanár
PTE BTK, oktatástörténész (Phd. abszolutórium 2011)
WJLF szociális munkás
ATIF művelődésszervező
ELTE TFK, történelemtanár
Szakmai tapasztalat
 • Wesley János Lelkészképző Főiskola (1999-)
 • Oktatott tárgyak:
 • XX. századi magyar társadalomtörténet
 • XXI. századi társadalmi problémák
 • Történelmi traumák
 • Társadalomismeret
 • Szemináriumvezetés
 • Konzulensi és opponensi feladatok
 • Károli Gáspár Reformárus Egyetem Szociális munka és Diakóniai Intézet (2011-2015)
 • Oktatott tárgyak:
 • Szociális munka családokkal
 • Társadalmi traumák
 • XX. századi magyar társadalomtörténet
 • Szociális munka módszerei-csoport
 • Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalmazott Pszichológia Tanszék (2017)
 • Oktatott tárgyak:
 • Gyermekvédelem
Terézvárosi család-és Gyermekjóléti Központ (1995-2019)

Korrepetitori és oktatásszervezői tevékenység

 • Kulturális és szabadidő szervező tevékenységek:
 • Táborok szervezése és vezetése
 • Kulturális és szabadidős foglalkozások szervezése vezetése
 • Előadások tartása
Tudományos tevékenység
Kutatási projektben részvétel: Néptanítók Lapja 1920-1944 adatbázisának elkészítése – az OPKM és a Szegedi Egyetem, Felnőttképzési Intézet, PTE Oktatástörténeti doktori program közös tudományos vállalkozása (2006-2011) Kutatásvezetők: T. Kiss Tamás – Nagy Péter Tibor.
Kutatási projektben részvétel: Középiskolai tanárok Magyarországon 1900-1950 Wesley János Lelkészképző Főiskola programja (2009-2011) Kutatásvezető: Nagy Péter Tibor
Kutatási projektben részvétel: Kvalitatív adatok bemutatása (Representing Qualitative Data) Margaret Eisenhart University of Colorado Fordította: Dombi Mária, Ikotity István, Juhászné Hartmann Magdolna, Mayer József, Pecze Mariann, Zombai Tamás
Kutatási terület
MTMT-azonosító

(Amennyiben nincs, a publikációs lista feltöltése)

Publikációk:

 • 2018. Családok átmeneti otthonaiban lakó szülők és gyermekeik iskolai kudarcai. (Absztraktkötet) Szerk.: Ács-Bíró Adrienn- Maisch Patrícia 44. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet.  
 • 2014. Dilemmák és lehetőségek. Szociális munka családok átmeneti otthonaiban. Esély (4) 100-126.
 • 2014. Középiskolai oktatás a személyi kultusz időszakában. (Absztraktkötet) Andl Helga és Molnár-Kovács Zsófia szerk., Iskola a társadalmi térben és időben.  77. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.
 • 2011. A Rákosi-korszak oktatáspolitikája. Bánlaky Pál és mtsai szerk., Nyisd meg a szád a néma helyett. 479-488. Wesley János Lelkészképző Főiskola.
 • 2010. A Volokalamszki országút, avagy káderkérdés az oktatásban.  Új Pedagógiai Szemle, (7-8.) 25-34.
 • 2010. Tatabánya első gimnáziuma. Andl Helga és mtsai szerk., Iskola a társadalmi térben és időben.  60-64. Pécs: Pécsi Tudományegyetem.
 • 2009.  Pedagógusok helyzete és megbecsültsége egy szocialista nagyvárosban.  Majsai Tamás és Nagy Péter Tibor szerk.: Lukács a mi munkatársunk. Wesley János Lelkészképző Főiskola. 252-263.
 • 2009. Kényszer és jog a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle (8-9), 71-79.
 • 2009. Ispánovich István gimnáziumi tanár fegyelmi ügye. Iskolakultúra online 2009. június.
 • 2008.  A felvilágosodás eszmerendszerének megjelenése Fináczy Ernő Elméleti pedagógia című művében. Iskolakultúra (7-8), 137-143.
Nyelvtudás
Francia közép (C2)
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).