Küldetésnyilatkozat

A pszichológiai diszciplinaritás XX. sz.-i megerősödése és a tudományok családjában való rohamos emancipálódása szinte evidenciává tette – ha nem is minden, és egészen napjainkig elnyúlóan eleven vitái nélkül – a lélektani szemléletnek az egyházi életvalóságban, illetve az egyházi tudományosság régióiban való fokozatos (az utóbbi emberöltőben egyenesen páratlan dinamikájú) megerősödését. A vallásosság jelenségvilágát az újszerűnek számító lélektani paradigma és módszertan szempontjából reflektáló gondolkozás XIX. század végén ébredező tudománya iránt szinte a kezdetektől fogva (amikor a valláslélektani gondolkodás mint legitim vallástudományi módszer a diszciplináris elismerésről még álmodni sem merhetett), igen komoly érdeklődés nyilvánult meg a magyarországi egyházi környezetben is.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola az MTA 2009-es Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatának a keretében „Szondi két apródjának egyike voltam” című konferencián emlékezett meg Muzsnai László református lelkészről, a XX. századi egyetemes és magyar filozófiatörténet csendben alkotó tudósáról, a hazai valláslélektani tudományosság úttörő nemzedékének méltatlanul feledésre ítélt teoretikusáról. (A program részleteiről és Muzsnai László életéről lásd a konferencia honlapját: http://muzsnailaszlo.atw.hu)/)

A rendezvény fontos eseménye volt a Theológus és Lelkész Szak által létrehozott Wesley Valláspszichológiai Intézet (WVI) megalapításának a bejelentése. Az intézet megalakulásának, valamint Muzsnai László munkássága iránti megbecsülésünk jelképes kifejezésre jutatásaként reprint kiadásban újraközöltük a tudósnak „A lélek rejtelmes világa” címmel, nyolcvan évvel ezelőtt kiadott alapvető jelentőségű valláslélektani munkáját.

Az intézet céljait egyelőre három szerényebb léptékű kutatói programban határoztuk meg.

a) A magyarországi valláspszichológiai tudományosság hagyatékának (számos, ma is izgalmas olvasmányt jelentő szellemi produktumnak) a minél teljesebb körű megjelentetése.

A tudományos értékmentés fontosságára Muzsnai László szellemi hagyatékának áttekintése során figyeltünk föl, amikor azzal szembesültünk, hogy a hazai valláspszichológiai kezdeti időszakában tevékenykedő kiváltságosan nyitott intellektusú tudós generáció által felhalmozott tudást napjaink sebes eredmények felmutatására irányuló honi tudományossága nem csak általában véve nem ismeri, de a szakma kiválóságai is ignorálják. (A tudománytörténelmi kitekintésre is figyelő valláslélektani szerzők körében vándormotívumként uralkodik az a nézet, hogy e diszciplína kezdetét Vető Lajos: Tapasztalati Valláslélektan {Budapest: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, 1966.} című opusa szignálja. Lásd pl.: Benkő Antal: A valláspszichológia kifejlődése és helyzete. In: Uő.: Bevezetés a valláslélektanba. Róma, 1979. {Theológiai kiskönyvtár IV/2a.} 9-25/12-13.; Tomcsányi Teodóra – Jozef Corveleyn – Csáky Pallavicini Roger: Az európai valláslélektan az ezredfordulón. In: Tomcsányi Teodóra: Amikor gyönge, akkor erős. Tanulmányok a valláslélektan, a pasztrorálpszichológia és a lelkigondozás köréből. Budapest: Animula Kiadó. 2002. 9-26/22. – Az utóbb idézett kötet megállapításait multiplikálja a populáris Wikipedia „valláspszichológia” címszava is. A problémához bővebben lásd: Majsai Tamás: Muzsnai László tudományos életpályájának vázlata in: http://users.atw.hu/muzsnailaszlo/majsai_tamas.html)

A valláspszichológiai műveltség első apostolainak, illetve a Vető Lajos féle „fordulatig” terjedően alkotó tudománymegalapozó elődök munkáit magába foglaló thesaurust elektronikus (e-book) formában a kutatás ütemében már a végső, kritikai szövegkiadást megelőzően is közzé tesszük a WVI honlapján.

b) Intézetünk másik célja a valláslélektan új eredményeinek a disszeminálása. Műhelybeszélgetéseket, vitákat, szakkönyvismertető disputákat tervezünk, és szeretnék egy konferenciát rendezni a hazai valláspszichológiai gondolkodás örökségét elemző tematikával.

c) Végül, mintegy hosszabb távú tervként is, szeretnénk közreadni magyar fordításban William James 1902-ben megjelent The Varieties of the Religious Experience című valláslélektani alapművét. A hamarosan önálló honlapra költöző fordítás első három fejezete máris olvasható a http://users.atw.hu/muzsnailaszlo/ oldalon.

Dr. Majsai Tamás
a WJLF Theológus és Lelkész Szak dékánja

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).