MET és Metodizmus Kutatóintézet

A. A METODIZMUS AKTUÁLIS MAGYARORSZÁGI ÉS EGYETEMES FORRÁSAI

startlap: metodista
http://metodista.lap.hu/(link is external)

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
http://www.metegyhaz.hu/(link is external)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Evang%C3%A9liumi_Testv%…(link is external)

Sajtó:
Élet és Világosság:
2008-2015: http://www.megbekelestemplom.hu/elet-es-vilagossag.html(link is external)

Magyarországi Metodista Egyház
http://www.metodista.hu/(link is external)

Sajtó:
Metodista:
http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=15(link is external)
Metodista Figyelő:
http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=44(link is external)
MIX – a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének havilapja: http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=16(link is external)
Egyebek:
http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=22(link is external)

Názáreti Egyház
http://members.upc.hu/nazaretiegyhaz.alapitvany/(link is external)
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1z%C3%A1reti_Egyh%C3%A1z(link is external)
http://www.nazaretiegyhaz.hu/index.php/rolunk/teologia(link is external)

Üdvhadsereg
http://www.udvhadsereg.hu/(link is external)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cdvhadsereg_Szabadegyh%C3%A1z_Magyaro…(link is external)


Nem magyarországi metodista egyházak, mozgalmak, intézmények

Angol Metodista Egyház / Methodist Church of Great Britain
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_Metodista_Egyh%C3%A1z(link is external)
Egyesült Metodista Egyház / United Methodist Church
http://www.umc.org/(link is external)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Metodista_Egyh%C3%A1z(link is external)
Free Methodist Church: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Methodist_Church(link is external)
Közép- és Dél-Európai Egyesült Metodista Egyház / United Methodist Church in Central and Southern Europe
http://www.umc-europe.org/(link is external)
Magyarországi Metodista Egyház
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Metodista_Egyh%C3%A1z(link is external)
Methodist Episcopal Church (disambiguation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Methodist_Episcopal_Church_%28disambiguati…(link is external)
Metodista Világtanácsa / World Methodist Council
http://www.methodist.eu/(link is external)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Metodista_Vil%C3%A1gtan%C3%A1cs(link is external)
Metodizmus / Methodism, or the Methodist movement
https://hu.wikipedia.org/wiki/Metodizmus(link is external)
Püspöki Methodista Egyház / Methodist Episcopal Church
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsp%C3%B6ki_Methodista_Egyh%C3%A1z(link is external)

Metodista személyek, egyházi közösségek, metodista gyökerű egyházi irányzatok

Asbury, Francis: http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Asbury (link is external)
Coke, Thomas: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Coke(link is external)
Erwards, Jonathan: https://hu.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards_%28teol%C3%B3gus%29(link is external)
Hecker Henrik: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hecker_Henrik(link is external)
Melle, Friedrich Heinrich Otto: https://hu.wikipedia.org/wiki/Melle_Ott%C3%B3(link is external)
Nuelsen, John Louis: https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Louis_Nuelsen(link is external)
Wesley, Charles: http://hu.wikipedia.org/wiki/Charles_Wesley(link is external)
Whitefield, George: https://hu.wikipedia.org/wiki/George_Whitefield(link is external)


B) METODIZMUSTÖRTÉNETI FORRÁSOK

I. Magyarországi viszonylatban

Forráshelyek

1) Kisegyház-kutató Egyesület honlapján

Periódikák:

Békeharang 1910-1944 közötti évfolyamainak archív állománya:
http://www.kisegyhazkutato.hu/bekeharangevfolyamok.html(link is external)

Szent Harc: http://www.kisegyhazkutato.hu/szent_harc.html(link is external)

Évi konferenciák jegyzőkönyvei (1911-1949)
http://www.kisegyhazkutato.hu/metodista_jzk.html(link is external)

Egyéb metodista egyházi vonatkozású dokumentumok
http://www.kisegyhazkutato.hu/egyeb_metodista_nyomtatvanyok.html(link is external)

Tételesen:

Békeharangot tiltó rendelet – 1941. június 1.
Családi Estélyre meghívó (Budapest)
Évi konferencia füzet (1934)
Évi konferencia füzet (1939)
Évi konferencia füzet (1940)
Evangélizációs meghívó (Szakály)
Evangélizációs meghívó (Budapest)
Evangélizációs meghívó (Kaposvár)
Katonai rendelet_Szeged, 1945. március 5.
Rendőrségi határozat_Zenta, 1941. december 9.
Évi Konferencia jegyzőkönyve (1949)
Évi metodista szolgálati adatok (1949)
Évi metodista szolgálati adatok (1950)
Házkutatás a metodista szuperintendensnél_1950. március 18.

Továbbá:

Kézikönyv a Püspöki Methodista Egyház próbatagjainak (1922)_Összeállította: William Burt püspök
http://kisegyhazkutato.hu/dokumentumok/dok2008/egyebmetodista/burt_1922_…(link is external)

Lelkészi-prédikátori szolgálati dokumentumok
http://www.kisegyhazkutato.hu/metodista_szolgalati_dok.html(link is external)

2) […]

II. Egyetemes viszonylatban

[…]

C. KUTATÁSOK

Műhelyünk keretében jelenleg az alábbi kutatásokat folytatjuk.

I.) A Magyarországi Metodista Egyházon (MME) belül, az 1970-es évek első felében létrejött, egyházhistóriai tekintetben paradigma értékű belső szakadás, illetve az ennek nyomán megszületett, a WJLF-et is alapító és fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kezdeti évtizedeinek a történetét vizsgáló kutatások, köztük mindenekelőtt az e vonatkozásban legjelentősebb irattári quellék, mint pl. az ÁEH, a MME érintett gyülekezeteit tekintve elsősorban releváns közigazgatási megyék állami egyházügyi tükörreferaturáitól visszamaradt iratok, továbbá a MME és a kisegyházak keretintézményének számító Szabad Egyházak Tanácsa nevű intézmény levéltára, illetve az Állambiztonsági Iratok Történeti Levéltára kongruens forrásainak feltárásával.

Kutatásaink eredményét egy hat kötetes kiadványsorozatban (Dokumentumok a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség történetéhez) kívánjuk megjelentetni, amelyből az első próbakötet (II. seris, 1. tomus) nem régen készült el.

A. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség történetének előzményei
1. kötet: A Magyarországi Metodista Egyház történeti dokumentumai a kezdetektől 1970-ig
2. kötet: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség gyülekezetei a Magyarországi Metodista Egyház keretében (a kezdetektől 1974-ig)
3. […]

B. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség történetének kezdetei
1. kötet: A Magyarországi Metodista Egyház a fogság és szabadság dilemmájában. Az útkereséstől az egyházszakadás első állomásáig. 1970-1974
2. kötet: Új metodista közösség születik Magyarországon. 1974-1975
3. kötet: Az utak végleg elválnak. Állam és egyház szövetsége a száműzöttek megrendszabályozására. 1975-1976.
4. kötet: Az utak elváltak. I. Állam és egyház szövetsége a száműzöttek megrendszabályozására. 1976-1977.
5. kötet: Az utak elváltak. II. Állam és egyház szövetsége a száműzöttek megrendszabályozására. 1977-1979.
6. kötet. Az elválás epilógusa. 1979-1981.

C. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség megalakulása és története
1. kötet: Az exuláns metodisták állami elismerése. (Megalakul a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség.) 1981-1982.
2. kötet: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kezdeti éveinek története. 1982-1989.
3. kötet: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség rendszerváltás utáni éveinek története. 1989-2009.

II.) A magyarországi metodizmus legfontosabb kegyességi és történelmi dokumentumainak az egybegyűjtése és feldolgozása, amelyet elsősorban a szak és a társszakok hallgatóinak közreműködéssel végzünk.

1) A “Békeharang” c. metodista újság annotált bibliográfiája.
Összeállítja: Végh Ibolya absolvált egyetemi hallgató.
Eddig elkészült: A „Békeharang” c. metodista egyházi folyóirat évfolyamainak (1910-1944) bibliográfiája és részben (1910-1912) annotált bibliográfiája (diplomadolgozat).

III.) További forrásfeldolgozások:

1. Szécsey János szuperintendens állambiztonsági dossziéja.
2. Szécsey János szuperintendens szolgálati naplója.

IV.) Kutatástörténeti-bibliográfiai segédlet összeállítása

1. ALAPVETŐ FORRÁSOK
2. IRÁNYZATTÖRTÉNETI PÁRHUZAMOK, ELÁGAZÁSOK
3. THEOLÓGIAI, HOMILETIKAI, KATECHETIKAI IRODALOM
4. EGYHÁZTÖRTÉNETI, EKKLESIOLÓGIAI IRODALOM
5. LEXIKONOK, KÉZIKÖNYVEK, MONOGRÁFIÁK, RÉSZIRODALOM

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).