Kedves Barátaink, Támogatóink!

2018 november 17-re konferenciát hirdetünk, melyre szabadon választott – de
széles érdeklődésre számottartó – témában szívesen látjuk azokat, akik a
“társadalmi nemek” tudományág képviselői és azokat is, akik más tudományágak
– köztük az intézményünket jellemző bölcsészettudományok, segítő tudományok,
társadalomtudományok, theológiai tudományok – képviselőiként foglalkoznak a
nők, a nemi kisebbségek helyzetével.

“Társadalmi nemekről” szóló egyetemi szakok mindenütt a szabad világban
vannak. De általában is igaz, hogy semmilyen – tudósközösségben elfogadott –
tudományág létezését sem vonhatja kétségbe a kormányzat. De azt is
hangsúlyoznunk kell, hogy ha – amiképp a tudományág bírálói állítják – a
tudományág létét valamely ideológia indokolná, akkor ez az ideológia az
lenne, hogy hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok (nők, LMBTQ
csoportok, szegények, hajléktalanok, menekültek, vallási- és etnikai
kisebbségek stb.) sorsa: kiemelten fontos, s több tudományág együttes
alkalmazásával való tanulmányozásuk: legitim. A “társadalmi nemek” szak
megszüntetése ezzel a felfogással helyezkedik szembe, számunkra ezért is
elfogadhatatlan.

A WJLF a jövőben kész azon kutatások és tanulmányi irányok befogadására,
melyeket hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok ügye iránti
elkötelezettségük miatt nem látnak szívesen másutt.

Budapest, 2018. szeptember 3.

Iványi Gábor rektor

X