Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Soá és Kereszténység Kutatóintézet


Soá és Kereszténység Kutatóintézet

A Soá és Kereszténység Kutatóintézet a WJLF Theológus és Lelkész Szak kutatói műhelye.
Vezeti: Majsai Tamás egyetemi tanár, kandidátus
Főmunkatárs: Wintermantel Balázs

Az intézet tevékenységének alapvető tárgykörei:

1. A zsidó és keresztény kapcsolattörténetnek az oktatási szolgálatunk homlokterében álló kérdései.
2. Az egyházak és a Soá témakörét feldolgozó kutatói gyűjtőmunka.
3. Az oktatás szempontjából releváns szakirodalmi enchiridionok összeállítása.
4. Az 1941-es, első magyarországi zsidódeportálás történetének ismertetése és feldolgozása.
4/1. A WJLF által szervezett 1941-es emlékkonferenciák (köztük a 70. évforduló alkalmával tartott nemzetközi szümposzion) előadásait tartalmazó kötetek kiadásra történő előkészítése.
5. Emlék- és tudományos konferenciák szervezése.

A kutatási programokat lásd az alábbi link alatt.