Ez az oldal az archivumba került. Továbbiakban nem fog frissülni. Az új oldalt elérik a http://wesley.hu címen.

Szociális programszervezés

Hírek: 
Oldalak: 

A képzés célja az elsajátítandó szakmai kompetenciák: során, olyan szakemberek, speciális szociális programszervezők képzése, akik a társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a speciális szociális problémák kezelésére, társadalmi, szakmai és ágazatközi együttműködés során.
A végzettek felkészültségük alapján megfelelő elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkezne, így képesek a szociális segítő feladatok ellátására, önálló segítő folyamatok kidolgozására, a szociális problémák egyéni és társadalmi összefüggéseinek feltárására és elemzésére, fejlesztési programok kidolgozására, a speciális rehabilitációt igénylők esetében is.

A szociális munkások és egyéb szakemberek, akik rászorultak gondozásával foglalkoznak, gyakran találkoznak mozgáskorlátozottakkal. kortól, nemtől függetlenül. Felmerült az igény, hogy nem csak tüneti kezelésre, gyógyszeres ellátásra van szükségük ezeknek a diszfunkciós embereknek, hanem az egész személyiséget felölelő komplex szociális programszervezésre, a fejlesztés megoldására, a betegségtudat megszüntetésére a programszervezés eredményeként.

Az idős specifikus programszervezés a speciális élethelyzetűek /mozgásfogyatékkal élők/ számára, a szociális munkás képzést megújító szolgáltatástudományi modell, mely szociális terápiaként is segítséget nyújt.

A speciális szociális programszervező feladata jelen körülmények között kiemelni a rászorultakat az „ápolt” státuszból, segíteni beilleszkedésüket a társadalomba, környezetüket is hozzásegítve ahhoz, hogy teljes emberként tekintsenek rájuk.

Szakmailag sokrétű fejlesztő módszer, amely az individuális szociális programszervezés során válik eredményessé.
Lényeges szempont, hogy humán erőforráson kívül, sem intézményi körülményeket, sem technikai segédeszközöket nem igényel.
Nem elhanyagolható szempont, hogy különösebb anyagi megterhelést nem jelent sem intézményi szinten, sem a kliens számára.

Szakirányú továbbképzés megnevezése: Szociális programszervezés szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szociális programszervező

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudományi

A felvétel feltétele, melyre a szakirányú továbbképzési szak épül: Társadalomtudományi, pedagógusképzés, hittudományi, egészségügyi képzési területen alapfokozattal (BA szint) rendelkezők vehetnek részt.

A képzési idő: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 A Jelentkezési lapok beadási határideje minden év augusztus közepe.
Lásd még: www.felvi.hu - szakirányú képzéseknél 

A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat az alábbi linkre kattintva találja: