Szociális munka traumatizált emberekkel

 

A szakirányú továbbképzés célja olyan kompetenciák felépítése, elsajátításának elősegítése, amelyek szükségesek a súlyos traumán keresztülment személyek, népcsoportok életviteli, kapcsolati problémáinak kezeléséhez, problémamegoldó képességük fejlesztéséhez. Ilyen csoportok: menekültek, kínzáson keresztülment menekült túlélők, természeti és/vagy ember által okozott katasztrófák áldozatai és túlélői, bűncselekmények áldozatai és elkövetői.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat az alábbi linkre kattintva találja:

 A Jelentkezési lapok beadási határideje minden év augusztus közepe.
Lásd még: www.felvi.hu – szakirányú képzéseknél 

Ismertető

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Az elméleti blokk olyan tartalmakból áll, mint emberi jogok; menekült jogok; szociálantropologiai ismeretek; a súlyos trauma, az ember általi bántalmazás, a kínzás, és a rasszizmus (massive trauma/ man made disaster/ tortura/ rassism) meghatározása, történelmi háttere és mai aktualitása a világban és Magyarországon. A trauma transzgenerációs sajátosságai.
A gyakorlat magába foglalja a szemináriumokat, a laborokat, a készségfejlesztő tréningeket és a terepgyakorlatokat. A gyakorlat során azon készségek fejlesztése történik, amelyek a hatékony beavatkozást segítik. Így a mediáció, a konfliktuskezelés módszerei; illetve a hatékony megelőzési, beavatkozási technikák.

Szakmai kompetenciák:

 • segítő szerepek és módszerek a traumát szenvedett emberekkel végzett munkában;
 • a környezet-befolyásolási képesség növelésének módszerei;
 • mediáció;
 • konfliktuskezelés;
 • konzultáció;
 • multikulturális környezetben végzett segítő tevékenység.

Személyes adottságok, készségek:

 • magas szintű empátiás készség;
 • individuális és szociális érzékenység;
 • stressz tűrőképesség;
 • hivatásos semlegesség (professzionális neutralitás);
 • személyes érettség és élettapasztalat;
 • konfliktustűrő képesség;
 • jó problémamegoldó készség;
 • alkalmasság teammunkára.

Szociális munka traumatizált emberekkel szakirányú továbbképzési szakon oklevelet szerzett hallgatók képessé válnak a környezetükben előforduló traumatizáló helyzetek felismerésére, hatékony kezelésére; a traumát elszenvedett személyek hatékony támogatására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kredit- és óraszámok:

Elméleti blokk:
Az elméleti blokk összesen 60 kreditet ölel fel, és olyan tartalmakból áll, mint emberi jogok; menekült jogok; szociálantropologiai ismeretek; a migráció különböző formái a világban, Európában és Magyarországon a II. vilagháboru után, A különböző migrációk pszichoszociális és történelmi jelentősége a népcsoportokon belül és az individuumra nézve.
A súlyos trauma, az ember általi bántalmazás, a kínzás, és a rasszizmus (massive trauma/ man made disaster/ tortura/ rassism) meghatározása, történelmi háttere és mai aktualitása a világban és Magyarországon. A súlyos trauma, az ember általi bántalmazás, a kínzás, és a rasszizmus pszichoszociális jelentősége népcsoportokon belül és az individuumra nézve. A trauma transzgenerációs sajátosságai.
A segítő szerep sajátosságai. A segítő szerep különböző környezetben. Különböző segítő szerepek Magyarországon belül és külföldi környezetben. Az altruizmus. A traumatizáltság orvosi meghatározása és terápiája, esetpéldák. A traumatizált emberek lelki támogatása. A szociális beavatkozás technikái traumatizáltság esetén, esetpéldák. Etnokulturális aspektusok.
A súlyos trauma, az ember általi bántalmazás, a kínzás, és a rasszizmus (massive trauma/ man made disaster/ tortura/ rassism) megelőzése és megakadályozása. A társadalom lehetőségei és kötelezettségei – a jog. Az egyén lehetőségei és kötelezettségei – erkölcs és etika a magánéletben és a szakmai szférában.

Gyakorlati blokk:
A gyakorlat során elsődlegesen az elméleti tudás „valóságban való kipróbálása” történik. A gyakorlat magába foglalja a szemináriumokat, a laborokat, a készségfejlesztő tréningeket és a terepgyakorlatokat, A gyakorlat időtartamát a resztvevők érdeklődése és lehetőségei szabják meg, de minimálisan 620 tanóra, ebből terepen legalább 300 tanóra (levelező képzésben 200 tanóra, ebből terepen legalább 80 óra) gyakorlatot teljesítenek a hallgatók. A gyakorlat során lehetősége lesz a kurzus résztvevőinek, szakmai hátterükből, illetve érdeklődésükből kiindulva megfelelő típusú gyakorlati helyet választani. (A magyarországi, illetve a lehetőség szerinti külföldi gyakorlat lehetőséget ad a kompetenciák bővítésére, pályaváltásra.) A Főiskola segítséget nyújt külföldi gyakorlat megszervezésében.
A gyakorlat során azon készségek fejlesztése történik, amelyek a hatékony beavatkozást segítik. Így a mediáció, a konfliktuskezelés módszerei; illetve a hatékony megelőzési, beavatkozási technikák.
Terepgyakorlati formában történik a magyarországi szervezetek humanitárius munkája, illetve választható formában a nemzetközi humanitárius szervezetek munkájának megismerése. A gyakorlatok szupervízióval kísértek.
A szakdolgozat konzultáció szintén a gyakorlati óraszámot növeli.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • emberi jog, menekült jog;
 • szociál- és kulturantropológiai ismeretek;
 • a migráció jellegzetességei és pszichoszociális kérdései;
 • a kollektív trauma és a transzgenerációs átvitel problémái;
 • a trauma pszichológiája és pszichiátriája;
 • a trauma kezelése;
 • etika;
 • környezetbiztonsági igazgatás, eljárási rend, lakossági felkészítés.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

 • 4 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

TANDÍJ

 • 120000 Ft/félév
 • Jelentkezés díja: 6000 Ft.
 • Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.
 • Befizetés módja: Átutalással a következő számlaszámra: 11708001-20562498 . A közleményben fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a szakirányú továbbképzést, amire jelentkezik. A befizetésről szóló bizonylatot csatolni kell a jelentkezési laphoz..

MINIMÁLIS LÉTSZÁM

 • 16 fő

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

 •  jószolgálati pártfogó / humanitarian tutor

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

 • 2024. Augusztus 20.
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).