Biró Zsuzsanna Hanna, tudományos főmunkatárs

Biró Zsuzsanna Hanna, tudományos főmunkatárs

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

SZEMÉLYI ADATOK:

 • név: Biró Zsuzsanna Hanna
 • születési név: Biró Zsuzsanna
 • születés helye, ideje: Dunaújváros, 1967.01.20.
 • lakcím: 1081 Budapest, Népszínház u. 24.
 • telefon: 06-20-9745392
 • birozsuzsannahanna@gmail.com

 

ISKOLÁK, VÉGZETTSÉGEK:

 • 2013: PhD neveléstudományi kutatások, ELTE PPK
 • 2005: MA általános és alkalmazott nyelvész, ELTE BTK
 • 2000: MA középiskolai német irodalom és nyelvtanár, ELTE BTK

KUTATÓI, OKTATÁSFEJLESZTŐI TEVÉKENYSÉGEK:

 • 2015-2017: tudományos főmunkatárs, WJLF, nemzetközi kutatási projekt „International Cooperation in the Social Sciences and Humanities. Comparative Socio-Historical Perspectives and Future Possibilities”, kutatásvezető: Gisele Sapiro, Karády Viktor
 • 2013- tudományos főmunkatárs, Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont
 • 2012-2015: tudományos munkatárs, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti tanszék, OTKA K100496 „A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945- 1989) – tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok”, kutatásvezető: Németh András
 • 2009-2012: kutatási titkár, CEU/WJLF, FP7 „Culturally Composite Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Ethnic and Multi-Confessional Eastern Europe (The Carpathian Basin and the Baltics in Comparison 1900-1950)”, kutatásvezető: Karády Viktor
 • 2009-2010: kutató, adatbázis-építő, WJLF, OTKA K77530 „Középiskolai tanárok Magyarországon 1900-1950”, kutatásvezető: Nagy Péter Tibor
 • 2009-2011: Hellebrant-projekt, OFI-OPKM/ WJLF, kutatásvezető Nagy Péter Tiborral
 • 2008- szerkesztőbizottsági tag, rovatvezető, OFI-OPKM, Educatio folyóirat
 • 2007-2009: alapító tag, kutatásszervező, ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Pedagógiatörténeti tanszék, Pedagógiatörténeti Diskurzuskutató Műhely – kapcsolódás: OTKA T46598 „A magyar neveléstudomány fejlődésének új irányzatai a 20. század második felében”, kutatásvezető: Németh András
 • 2005-2007: adatbázis-építő, elemző, Felsőoktatás-kutató Intézet, OTKA 49378, „Az iskolázottság térszerkezete a két világháború közötti Magyarországon”, kutatásvezető: Nagy Péter Tibor
 • 2003: kutató; esettanulmányok készítése Hollandiában, Felsőoktatás Kutató Intézet, „Az oklevélmelléklet rendszere néhány európai egyetemen”, kutatásvezető: Hrubos Ildikó
 • 2002: kutatásszervező, adatbázis-építő, Oktatáskutató Intézet, „Magyar Oktatáskutatás Térképe”, kutatásvezető: Lukács Péter
 • 2002: elemző, Oktatáskutató Intézet, „A pedagógusképző intézmények végzős hallgatói”, kutatásvezető: Lukács Péter
 • 2001: kutató, mélyinterjúk készítése, Oktatáskutató Intézet, „Felmérés az egyházi ingatlanrendezési törvény hatálya alá eső iskolákról”, kutatásvezető: Nagy Péter Tibor
 • 1994-1995: demonstrátor, kutató, ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, kérdőíves felmérés német nyelvtanárok és nyelvszakos hallgatók körében, kutatásvezető: Ágel Vilmos

OKTATÓI TEVÉKENYSÉGEK:

 • 2013-2014: tudományos munkatárs-előadó, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, tárgyak: Társadalmi nem és nevelés, Társadalmi ismeretek
 • 2007-2012: megbízott oktató, WJLF, tárgyak: Neveléstörténet, Társadalmi nem és nevelés, Pedagógiai kommunikáció, Bevezetés a tanári mesterségbe
 • 2005-2006: gyakornokoktató, PTE, Neveléstudományi Intézet, tárgyak: Neveléselmélet, Neveléselmélethez kapcsolt iskolai gyakorlat
 • 1997-2002: német nyelvtanár és akkreditált vizsgáztató (Goethe), Novoschool Nyelviskola
 • 1994-1996: demonstrátor, oktató, ELTE BTK, Germanisztikai Intézet, oktatott tárgy: Bevezetés a germán nyelvészetbe
 • 1986-2005, 2014-: magán nyelvtanár

 

OKTATÁSFEJLESZTŐI TEVÉKENYSÉGEK:

 • 2015: alapító, szakmai vezető, ZELMA Co-learning Center Nyelvi Műhely
 • 2008-2010: szakértő, csoportvezető (jelnyelvi oktatók és jelnyelvi tanfolyamok képzési programjának kidolgozása), Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, TÁMOP 5.4.5 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása kiemelt projekt”
 • 2005-2008: szakmai vezető (magyar jelnyelvi vizsgarendszer kifejlesztése a KER alapján), Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
 • 2004-2005: programigazgató, Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Magyar Jelnyelvi Programiroda
 • 2003: tananyagfejlesztő (metodikai kézikönyv és segédanyagtár jelnyelvi oktatók számára), Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
 • 2002-2003: szakmai vezető, oktató (képzési program kidolgozása, levezetése), BGGYF Hallássérültek Pedagógiája tanszék, jelnyelvoktatók metodikai képzése
 • 2001-2009: szakmai mentor (jelnyelvoktatás), BGGYF jelnyelvi tolmácsképzés (OKJ)
 • 2001 projektfelelős (nemzetközi pedagógiai program kidolgozása és levezetése, az Európa Tanács kitűntetett pedagógiai programja), Novoschool Nyelviskola, „Visegrádi Országok Nyelvi Hete”

 

EGYESÜLETI TAGSÁG:

 • 2011- HERA – Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete
 • 2008- Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály
 • 2005- Magyar Nyelvoktatók és Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete
 • 2000-2003 International Humanist and Ethical Union Magyar Tagszervezete, Ifjúsági Tagozat elnöke

NYELVTUDÁS:

 • német (írásban és szóban, C2, felső fok)
 • angol (írásban és szóban, B2, középfok)
 • holland (írásban és szóban B2, középfok)

 

PUBLIKÁCIÓK (2009-2014):

 • Bölcsészdiploma és társadalom. Német szakos középiskolai tanárok Magyarországon (1895-1945): a tanulmányi és szakmai karrier társadalmi meghatározottsága. Gondolat, Budapest, 2014 (Társadalom és oktatás 39)
 • A németszakos diploma szerepe a nők érvényesülésében 1895 és 1945 között. In: Fizel Natasa – Nóbik Attila (szerk.): Ünnepi tanulmányok Pukánszky Béla tiszteletére. Szegedi Egyetemi Kiadó/Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2014, 11-34.
 • A tanulmányi kiválóság szerepe a tanári karrierben a két világháború közötti Magyarországon. In: Kozma Tamás – Kiss Virág Ágnes – Jancsák Csaba – Kéri Katalin (szerk.): Tanárképzés és oktatáskutatás. HERA, 2015, 172-184. (HERA évkönyvek 2014)
 • Középiskolai tanári karrier a 20. század első felében. In: Nagy P. T. – Veroszta Zs. (szerk.): A felsőoktatás kutatása. Tisztelgő kötet Hrubos Ildikó születésnapjára, Gondolat, Budapest, 2014, 21-39. (Társadalom és oktatás 38)
 • A németszakosság társadalmi természete (1873-1945). Educatio 2012/4.
 • Zsidók a magyar bölcsészkarokon, a tanárképzésben és a tanári pályán (1890-1940). In: Biró Zs. H. – Nagy P. T. (szerk.): Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Jubileumi kötet a 75 éves Karády Viktor tiszteletére. Budapest, WJLF 2012
 • Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása. A vallás és az etnikai hovatartozás szerepe a két világháború közötti Magyarországon. Educatio 2012/2. 190-212. (Nagy Péter Tiborral)
 • Bölcsészek és tanárok a 19-20. században. WJLF, Budapest, 2012 (Nagy Péter Tiborral)
 • A magyar neveléstudomány a 20. század második felében. Gondolat, Budapest 2009 (szerk. Németh Andrással)
 • A magyar neveléstudományi kommunikáció jellemzői (1997-2006). Összehasonlító tudományszociológiai elemzés, avagy kísérlet egy nemzetközi kutatás adaptációjára. Magyar Pedagógia 2009, 109/1, 49-76.
 • Merkmale der erziehungswissenschaftlichen Kommunikation in Ungarn um die Jahrtausendwende und ihr Verhältnis zu den kontinentalen Entwicklungsmodellen der Erziehungswissenschaft. In: J. Hopfner – A. Németh – É. Szabolcs (Hrsg.) (2009): Kindheit – Schule – Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008, Peter Lang, Frankfurt am Main/Berlin/Bern etc., 217-232.

 

Budapest, 2015.08.01.

Biró Zsuzsanna Hanna

 

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).