Konferenciáink

KATOLICIZMUS ÉS DEMOKRÁCIA

150 éve született Hock János plébános, az 1918-as Nemzeti Tanács elnöke

Tudományos emlékülés
2009. november 21.

A konferencia védnöke: Hárs Gábor, Józsefváros országgyűlési képviselője.
A konferenciával a WJLF részt vett az MTA Magyar Tudomány Ünnepe című rendezvénysorozatában.
Szervezi: Wesley Egyháztörténeti Kutatóintézet
A konferencia honlapja: http://hockjanos.atw.hu(link is external)

Programterv
Iványi Gábor (rektor) Megnyitó
Fazekas Csaba (egyetemi docens): Károlyi Mihály és a szimbolikus politika
Hajdu Tibor (tudományos tanácsadó): Hock János pályája
Nagy Péter Tibor (egyetemi tanár): Hock János nemzedéke
Tengely Adrienn (főiskolai adjunktus): Az őszirózsás forradalom egyházpolitikája és hatása az egyházakra
Majsai Tamás (egyetemi tanár) Zárszó
Emléktáblaavatás

________________________________________

KATOLICIZMUS ÉS LIBERALIZMUS.

200 éve született Horváth Mihály püspök, történetíró, 1849-es vallás- és közoktatásügyi miniszter

Tudományos konferencia
2009. szeptember 25.

Szervezik:
Egyháztörténeti Szemle: http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/(link is external)
Magyar Történelmi Társulat: http://www.tortenelmitarsulat.hu/kezdo.php(link is external)
Szeged-Csanádi Egyházmegye: http://www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/(link is external)
Wesley Egyháztörténeti Kutatóintézet (WEK):
Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola. Budapest, VIII. ker., Dankó u. 11.

Programterv
Köszöntő: Iványi Gábor rektor, a vendéglátó WJLF nevében
Megnyitó: Csepregi András, az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetője, Kiss-Rigó László, megyéspüspök, Szeged-Csanádi Egyházmegye, Orosz István, egyetemi tanár, a Magyar Történelmi Társulat elnöke
Előadások:
A”nemzeti önismeret tudománya” Horváth Mihály felfogásában – R. Várkonyi Ágnes akadémikus, egyetemi tanár
Horváth Mihály, a történetíró politikus – Pál Lajos szerkesztő (Századok)
Egyházi reformtörekvések 1848-1849-ben – Zakar Péter főiskolai tanár (SZTE JGYTFK; Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke)
A magyar katolikus püspöki kar 1848-1849-ben – Fazekas Csaba egyetemi docens, az Egyháztörténeti Szemle főszerkesztője
A csanádi alsópapság 1848-1849-ben – Miklós Péter muzeológus (Móra Ferenc Múzeum)
Horváth Mihály koncepciója a katolikus autonómiáról – Sarnyai Csaba Máté egyetemi docens (KRE BTK)
Horváth Mihály és Lonovics József (ellentétek és párhuzamok) – Busku Anita Andrea (PhD-hallgató, ME BTK; mb. oktató, EKF BTK)
Horváth Mihály nemzedéke – elitszociológiai kísérlet – Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, a Wesley Egyház- és Vallásszociológia Kutatóközpont igazgatója
Horváth Mihály szökése – Gergely András (egyetemi tanár, ELTE BTK)
Zárszó: Majsai Tamás egyetemi tanár, a WJLF dékánja, a Wesley Egyháztörténeti Kutatóintézet igazgatója

________________________________________

ÁLLAMBIZTONSÁGI KOLLOKVIUMOK

A WEK „Egyházak és államhatalom” című kutatási programjának keretében Állambiztonsági kollokviumok elnevezéssel szakmai beszélgető fórumokat tartunk azzal a céllal, hogy az egyházak és az állambiztonság tárgykörben kutatásokat folytatók kötetlen körülmények között és bizonyos rendszerességgel ilyen céllal és esetleg kialakuló szakmai együttműködések létrehozásának a lehetőségével találkozhassanak egymással.
Többek között fölmerült egy olyan honlap létrehozásának a terve is, amelyen közös szerkesztői szempontok alapján tennénk elérhetővé az egyháztörténeti vonatkozású ÁB-kutatásaink eredményeit.
Az eddigiekben két alkalommal tartottunk ilyen tanácskozást: 2009. január 18-án és március 26-án.
A találkozásokat kéthavonkénti rendszerességgel tervezzük megtartani.
A következő összejövetelünk április végén lesz.

Majsai Tamás
a kollokvium vendéglátója

Közlemény

A Beszélő című folyóiratban jelent meg az elmúlt hónapokban a WEK „Egyházak és államhatalom” című kutatási program részeként Majsai Tamás: „Ismereteimet soha, senkinek nem fedhetem fel” című dolgozata.

Részlet a közléssorozat bevezetőjéből: „A három részben megjelenő dolgozat a Pápai Ma­gyar (Egyházi) Intézet papi ösztöndíjasainak nemzetközi porondon folytatott állambiztonsági hírszerzői tevékenységébe ad közelebbi betekintést három teológiai tanár hálózati működésének feldolgozásán keresztül. A tanulmány emellett érinti a Magyar­országi Római Katolikus Egyház más magas rangú vezetőinek hazai és külföldi állambiztonsági kooperációját, az egyházi környezet hálózati penetrációjának néhány további összefüggését, és rövid bepillantást enged a III/I-es, Hírszerző Csoportfőnökség Római Főrezidentúrán folytatott akcióiba. Az adatközlés részét képezik végül azok az életrajzi vázlatok, amelyek révén legalább felszínesen megismerkedhetünk a magyar állambiztonság néhány „olaszországi vonalon” működő titkos állományú munkatársával.”

A tanulmány első két részének elektronikus elérhetősége:

http://beszelo.c3.hu/cikkek/ismereteimet-soha-senkinek-nem-fedhetem-fel(link is external)

http://beszelo.c3.hu/cikkek/ismereteimet-soha-senkinek-nem-fedhetem-fel-0(link is external)

A befejező részek (az III. rész végül is két közleményben jelent meg) a lap márciusi és áprilisi számában olvashatóak.

A WEK tevékenységéhez lásd még az alábbi honlapokon:

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).