Bővebben

MET és Metodizmus Kutatóintézet

A kutatóintézet (MMK) a WJLF Theológus és Lelkész Szak Egyháztörténeti Tanszékének kutatói műhelye. Az intézet az egyháztörténeti tanszék kutatásokkal és azok szervezésével, egyháztörténelmi kiadványok megjelentetésével, a főiskolai hallgatók történelmi elmélyülését segítő műhelymunkák koordinálásával, egyháztörténeti kutatásokra épülő hallgatói diplomamunkák létrejöttében való tutori, szakmai irányítással, valamint konferenciák szervezésével foglalkozó háttérintézménye.

A kutatóintézet (MMK) a WJLF Theológus és Lelkész Szak Egyháztörténeti Tanszékének kutatói műhelye és háttérintézménye, amely
– kutatásokkal és azok szervezésével,
– kiadványok megjelentetésével,
– a főiskolai hallgatók MET- és metodizmustörténeti elmélyülését szolgáló munkák koordinálásával, szakmai vezetésével,
– MET- és metodizmustörténeti kutatásokra épülő hallgatói diplomamunkák tutori, szakmai irányításával,
– konferenciák, műhelymunkák, műhelybeszélgetések szervezésével foglalkozik.

Vezeti: Majsai Tamás egyetemi tanár, kandidátus


A. A METODIZMUS AKTUÁLIS MAGYARORSZÁGI ÉS EGYETEMES FORRÁSAI

startlap: metodista
http://metodista.lap.hu/

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
http://www.metegyhaz.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Evang%C3%A9liumi_Testv%…

Sajtó:
Élet és Világosság:
2008-2015: http://www.megbekelestemplom.hu/elet-es-vilagossag.html

Magyarországi Metodista Egyház
http://www.metodista.hu/

Sajtó:
Metodista:
http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=15
Metodista Figyelő:
http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=44
MIX – a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének havilapja: http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=16
Egyebek:
http://metodista.hu/metodist.php?page=4&subpage=22

Názáreti Egyház
http://members.upc.hu/nazaretiegyhaz.alapitvany/
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1z%C3%A1reti_Egyh%C3%A1z
http://www.nazaretiegyhaz.hu/index.php/rolunk/teologia

Üdvhadsereg
http://www.udvhadsereg.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cdvhadsereg_Szabadegyh%C3%A1z_Magyaro…


Nem magyarországi metodista egyházak, mozgalmak, intézmények

Angol Metodista Egyház / Methodist Church of Great Britain
https://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_Metodista_Egyh%C3%A1z
Egyesült Metodista Egyház / United Methodist Church
http://www.umc.org/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Metodista_Egyh%C3%A1z
Free Methodist Church: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Methodist_Church
Közép- és Dél-Európai Egyesült Metodista Egyház / United Methodist Church in Central and Southern Europe
http://www.umc-europe.org/
Magyarországi Metodista Egyház
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Metodista_Egyh%C3%A1z
Methodist Episcopal Church (disambiguation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Methodist_Episcopal_Church_%28disambiguati…
Metodista Világtanácsa / World Methodist Council
http://www.methodist.eu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Metodista_Vil%C3%A1gtan%C3%A1cs
Metodizmus / Methodism, or the Methodist movement
https://hu.wikipedia.org/wiki/Metodizmus
Püspöki Methodista Egyház / Methodist Episcopal Church
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsp%C3%B6ki_Methodista_Egyh%C3%A1z

Metodista személyek, egyházi közösségek, metodista gyökerű egyházi irányzatok

Asbury, Francis: http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Asbury 
Coke, Thomas: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Coke
Erwards, Jonathan: https://hu.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards_%28teol%C3%B3gus%29
Hecker Henrik: http://hu.wikipedia.org/wiki/Hecker_Henrik
Melle, Friedrich Heinrich Otto: https://hu.wikipedia.org/wiki/Melle_Ott%C3%B3
Nuelsen, John Louis: https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Louis_Nuelsen
Wesley, Charles: http://hu.wikipedia.org/wiki/Charles_Wesley
Whitefield, George: https://hu.wikipedia.org/wiki/George_Whitefield


B) METODIZMUSTÖRTÉNETI FORRÁSOK

I. Magyarországi viszonylatban

Forráshelyek

1) Kisegyház-kutató Egyesület honlapján

Periódikák:

Békeharang 1910-1944 közötti évfolyamainak archív állománya:
http://www.kisegyhazkutato.hu/bekeharangevfolyamok.html

Szent Harc: http://www.kisegyhazkutato.hu/szent_harc.html

Évi konferenciák jegyzőkönyvei (1911-1949)
http://www.kisegyhazkutato.hu/metodista_jzk.html

Egyéb metodista egyházi vonatkozású dokumentumok
http://www.kisegyhazkutato.hu/egyeb_metodista_nyomtatvanyok.html

Tételesen:

Békeharangot tiltó rendelet – 1941. június 1.
Családi Estélyre meghívó (Budapest)
Évi konferencia füzet (1934)
Évi konferencia füzet (1939)
Évi konferencia füzet (1940)
Evangélizációs meghívó (Szakály)
Evangélizációs meghívó (Budapest)
Evangélizációs meghívó (Kaposvár)
Katonai rendelet_Szeged, 1945. március 5.
Rendőrségi határozat_Zenta, 1941. december 9.
Évi Konferencia jegyzőkönyve (1949)
Évi metodista szolgálati adatok (1949)
Évi metodista szolgálati adatok (1950)
Házkutatás a metodista szuperintendensnél_1950. március 18.

Továbbá:

Kézikönyv a Püspöki Methodista Egyház próbatagjainak (1922)_Összeállította: William Burt püspök
http://kisegyhazkutato.hu/dokumentumok/dok2008/egyebmetodista/burt_1922_…

Lelkészi-prédikátori szolgálati dokumentumok
http://www.kisegyhazkutato.hu/metodista_szolgalati_dok.html

2) […]

II. Egyetemes viszonylatban

[…]

C. KUTATÁSOK

Műhelyünk keretében jelenleg az alábbi kutatásokat folytatjuk.

I.) A Magyarországi Metodista Egyházon (MME) belül, az 1970-es évek első felében létrejött, egyházhistóriai tekintetben paradigma értékű belső szakadás, illetve az ennek nyomán megszületett, a WJLF-et is alapító és fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kezdeti évtizedeinek a történetét vizsgáló kutatások, köztük mindenekelőtt az e vonatkozásban legjelentősebb irattári quellék, mint pl. az ÁEH, a MME érintett gyülekezeteit tekintve elsősorban releváns közigazgatási megyék állami egyházügyi tükörreferaturáitól visszamaradt iratok, továbbá a MME és a kisegyházak keretintézményének számító Szabad Egyházak Tanácsa nevű intézmény levéltára, illetve az Állambiztonsági Iratok Történeti Levéltára kongruens forrásainak feltárásával.

Kutatásaink eredményét egy hat kötetes kiadványsorozatban (Dokumentumok a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség történetéhez) kívánjuk megjelentetni, amelyből az első próbakötet (II. seris, 1. tomus) nem régen készült el.

A. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség történetének előzményei
1. kötet: A Magyarországi Metodista Egyház történeti dokumentumai a kezdetektől 1970-ig
2. kötet: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség gyülekezetei a Magyarországi Metodista Egyház keretében (a kezdetektől 1974-ig)
3. […]

B. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség történetének kezdetei
1. kötet: A Magyarországi Metodista Egyház a fogság és szabadság dilemmájában. Az útkereséstől az egyházszakadás első állomásáig. 1970-1974
2. kötet: Új metodista közösség születik Magyarországon. 1974-1975
3. kötet: Az utak végleg elválnak. Állam és egyház szövetsége a száműzöttek megrendszabályozására. 1975-1976.
4. kötet: Az utak elváltak. I. Állam és egyház szövetsége a száműzöttek megrendszabályozására. 1976-1977.
5. kötet: Az utak elváltak. II. Állam és egyház szövetsége a száműzöttek megrendszabályozására. 1977-1979.
6. kötet. Az elválás epilógusa. 1979-1981.

C. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség megalakulása és története
1. kötet: Az exuláns metodisták állami elismerése. (Megalakul a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség.) 1981-1982.
2. kötet: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kezdeti éveinek története. 1982-1989.
3. kötet: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség rendszerváltás utáni éveinek története. 1989-2009.

II.) A magyarországi metodizmus legfontosabb kegyességi és történelmi dokumentumainak az egybegyűjtése és feldolgozása, amelyet elsősorban a szak és a társszakok hallgatóinak közreműködéssel végzünk.

1) A “Békeharang” c. metodista újság annotált bibliográfiája.
Összeállítja: Végh Ibolya absolvált egyetemi hallgató.
Eddig elkészült: A „Békeharang” c. metodista egyházi folyóirat évfolyamainak (1910-1944) bibliográfiája és részben (1910-1912) annotált bibliográfiája (diplomadolgozat).

III.) További forrásfeldolgozások:

1. Szécsey János szuperintendens állambiztonsági dossziéja.
2. Szécsey János szuperintendens szolgálati naplója.

IV.) Kutatástörténeti-bibliográfiai segédlet összeállítása

1. ALAPVETŐ FORRÁSOK
2. IRÁNYZATTÖRTÉNETI PÁRHUZAMOK, ELÁGAZÁSOK
3. THEOLÓGIAI, HOMILETIKAI, KATECHETIKAI IRODALOM
4. EGYHÁZTÖRTÉNETI, EKKLESIOLÓGIAI IRODALOM
5. LEXIKONOK, KÉZIKÖNYVEK, MONOGRÁFIÁK, RÉSZIRODALOM

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.