Környezettan Szak (BSC)

Képzési terület és ág: természettudomány / környezettudomány Szakképzettség megnevezése:
alkalmazott környezetkutató Szakirányok megnevezése:

 • Környezetbiztonsági Szakirány
 • Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány
 • Környezet- és Közlekedésbiztonsági szakirány
 • Környezettisztítási (technológiai) szakirány
 • Képzési formák: nappali és levelező tagozat

Félévek száma: 6 Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 180 A Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár. A képzések célja az új kihívások, új ismeretek, új módszerek

 • Megvalósuljon a képzésnek a tanulás eredmény alapú minősítése;
 • Előtérbe kerüljön a munkaerő piaci igények és a hallgatók hasznosítható ismereteket nyújtó képzés biztosítása;
 • Alkalmazott kutatói szintű gyakorlati szakemberként való közvetlen részvétel a munkaerőpiacon;
 • Felkészítés a megfelelő mesterképzésben való részvételre.

„… az emberek nem a boldogságra, a szabadságra vagy az igazságosságra törekednek, hanem – mindenek előtt és felett – a biztonságra.” (T. Hobbes)  Az alkalmazott környezetkutató alkalmassága

 • A környezet- és biztonság tudományhoz kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatói feladatok ellátása,
 • Környezet-, természet-és tájvédelemmel, környezetbiztonsággal közlekedésbiztonsággal és környezettisztítási technológiával foglalkozó szervezeteknél, kutató-fejlesztő intézeteknél, közigazgatási szerveknél munkakörök betöltése,
 • Az ipar, az erdő- és mezőgazdaság, vízügy, egészségügy települési önkormányzatoknál és civil szervezeteknél jelentkező környezet-, táj-, természetvédelmi,  környezetbiztonsági,környezet tisztítás technológiai és közlekedésbiztonsági szakképzettséget igénylő feladatainak megoldása.
Környezetbiztonsági Szakirány

A természeti, társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezet szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex rendszere fenntartható fejlődésének megteremtéséhez és fenntartásához a lokális, megyei, regionális és országos szinten dolgozó, szociális érzékenységű és átfogó környezetbiztonsági felkészültségű szakember képzése.
A Szakirány erőssége: a problémafeltáró, elemző és döntéselőkészítő feladatokra való felkészítés.

A Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Katasztrófavédelem
 • Rendészeti igazgatás
 • Tűz- és polgári védelem
 • Stratégiai tervezés
 • Környezetbiztonsági indikátorok
 • Kríziskommunikáció
 • Kritikus infrastruktúra védelme
 • Veszélyhelyzet-kezelés
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Veszélyes üzemek védelme
 • Társadalmi és civil kapcsolatok
 • Nemzetközi együttműködés és segélynyújtás
Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány

A természeti és a hozzá közvetlenül kapcsolódó civilizációs állapotok és folyamatok vizsgálata, annak érdekében, hogy a racionálisan fenntartható biztonság harmóniáját érvényesíteni
lehessen.

A Szakirány erőssége: a szakmai kérdések külső, innovatív kooperáló és koordinatív rendezésére, valamint az ezzel összefüggő menedzselési, problémakezelési feladatok megoldására való felkészítés.

A Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Katasztrófavédelem
 • Rendészeti igazgatás
 • Tűz- és polgári védelem
 • Stratégiai tervezés
 • Környezetbiztonsági indikátorok
 • Kríziskommunikáció
 • Kritikus infrastruktúra védelme
 • Veszélyhelyzet-kezelés
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Veszélyes üzemek védelme
 • Társadalmi és civil kapcsolatok
 • Nemzetközi együttműködés és segélynyújtás
Környezet- és közlekedésbiztonsági Szakirány

Az alkalmazott közlekedés- és biztonságtudomány egyik gyakorlati oktató-kutató bázisának megteremtésével törekszünk a környezet, környezetbiztonsági ismeretekkel harmóniában a forgalmi, kereskedelmi, üzemeltetési jelleg hangsúlyozására, a gazdasági szervező-elemző komplex képességek kialakítására. Abban a kontextusban, hogy a közlekedés, mint funkció, a
környezetbiztonság pedig, mint diszfunkció kezelés jelenik meg. A Szakirány erőssége: a személy- és áruforgalom területére olyan elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakemberek kerülnek képzésre, akik képesek önálló és felelősségteljes ez irányú munkakör betöltésére, mind az üzembetartói szektor, mind a napi közlekedési forgalmi problémák megoldása területén.

A Környezet- és közlekedésbiztonsági Szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Tűz-, polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Közlekedés ismeretek, közlekedés statisztika
 • Kríziskommunikáció
 • Logisztikai alapismeretek
 • Szállítmányozás I-II.
 • Közlekedés- és biztonsági igazgatás
 • Közlekedés gazdaságtan
 • Közlekedési üzemtan
 • Fuvarjog, díjképzés
 • Közlekedésbiztonsági kockázatelemzés
Környezettisztítási (technológiai) szakirány

A szakirányon végzett szakemberek munkája úgy a mikrokörnyezetben, mint tágabb értelemben a környezetvédelem, környezetbiztonság területén képes feladatot ellátni. A hallgatók természettudományos, ökológiai humánerőforrás menedzsment, közgazdasági, közigazgatási és specifikus szolgáltatásmenedzsment ismeretekkel felvértezve, amely kiegészül magas szociális érzékenységgel, kezdhetik meg az ember mikrokörnyezetében megjelenő illetve mindennapi tevékenységéből adódó egészségügyi, környezeti, fizikai biztonsági környezeti kockázatok elemzésé, megelőzését és elhárítását.
A Szakirány erőssége: a szakemberek széles területen alkalmazható tisztítás technológiai és környezetbiztonsági specifikus ismereteinek köszönhetően elláthat ezen a területen szolgálat szervezési illetve felügyeleti, továbbá konkrét végrehajtás területén irányítási feladatokat.
Létesítménytervezés,létesítménygazdálkodás során speciális szakmai felügyelőként jelenhet meg.

Környezettisztítási (technológiai) szakirány törzsanyag tantárgyai

 • Tűz-,polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek
 • Szennyeződéstan
 • Környezetbiztonsági kockázatelemzés, kockázatkezelés
 • Hatás mechanizmustan
 • Kríziskommunikáció
 • Környezetbiztonsági rehabilitáció
 • Gép-, eszköz- és kezelőszer ismeret
 • Felület- és anyagismeret
 • Tisztítás-takarítás technológia
 • Minőségmérés
Elhelyezkedési lehetőségek
 • Önkormányzati és államigazgatási terület
 • Vállalati szféra
 • Kutatóintézetek, oktatási intézmények
 • Hivatásos rendvédelmi szervek (tűzvédelem, polgári védelem,
 • katasztrófavédelem, rendőrség, stb.)
 • Civil és karitatív szervek
Kapcsolódó képzések
Főbb témakörök
Prof. Dr. Bukovics István

Prof. Dr. Bukovics István

tanszékvezető

<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function($){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.et_pb_accordion .et_pb_toggle_open').addClass('et_pb_toggle_close').removeClass('et_pb_toggle_open');<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.et_pb_accordion .et_pb_toggle').click(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $this = $(this);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> setTimeout(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $this.closest('.et_pb_accordion').removeClass('et_pb_accordion_toggling');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> },700);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>
Képzés Adatai

KÉPZÉS NYELVE

 • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

6 félév

KÉPZÉS HELYSZÍNE

 • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

Környezetbiztonsági Menedzser
Környezet- és közlekedésbiztonsági
Környezettisztítási (technológiai)

A Wesley János Lelkészképző Főiskolát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapította 1987-ben, amelyet a kormány a 1059/1991. (XII.6.) határozatával az államilag elismert egyházi felsőoktatási intézmények sorába vett fel. Társult tagja az Association of Free Methodist Educational Institutions-nek és a Council for Christian Colleges and Universities-nek.

Rektor: Dr. Iványi Gábor

A Szak megnevezése: Környezettan Alapképzési Szak (BA) Képzési terület és ág: természettudomány / környezettudomány
Szakképzettség megnevezése: alkalmazott környezetkutató Szakirányok megnevezése: Környezetbiztonsági Szakirány
Környezetbiztonsági Menedzser Szakirány Környezet- és Közlekedésbiztonsági szakirány
Környezettisztítási (technológiai) szakirány Képzési formák: nappali és levelező tagozat
Félévek száma: 6
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 185
A Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István, az MTA doktora,
tanszékvezető egyetemi tanár (www.drbukovics.hu)

Bakos Bettina bettina.bakos@gmail.com
Bánlaky Pál banlakypal@gmail.com
Barna Kisanna barnakisa@gmail.com
Bajor Tibor bajortibor@gmail.com
Bodnár Sándor sandor.bodnar@gmail.com
Bukovics István bukovicsistvan@wjlf.hu
Csolti Ildikó csoltiildiko@upcmail.hu
Dancsecz Balázs dancsecz.balazs@gmail.com
Durucz József durucok@t-online.hu
Dezsény Zoltán dezseny.zoltan@gmail.com
Fehér János Lajos feherjanos.lajos@gmail.com
Frank Sándor franksandor@gmail.com
Farkas Magdolna fafe@t-online.hu
Fehér Balázs feher.b@met.hu
Géczi Róbert adakaleh@tvnmail.com
Granasztói Szilvia granasztoiszilvia@wjlf.hu
Hegedűs Dániel dhegedus@yahoo.com
Hornyacsek Júlia hornyacsek.julia@zmne.hu
Kapitány Éva kapitanyeva57@gmail.com
Kerekes Zsuzsanna kerekes.zsuzsa@ybl.szie.hu
Kiss Ferenc kissfe10@gmail.com
Kun István kunistvan47@gmail.com
Mandl Károly vikarius52@gmail.com
Mayer Éva m.mayereva@gmail.com
Mészáros László ttvsz@t-online.hu
Papp Antal antal.papp@katved.gov.hu
Pitz András andras.pitz@freemail.hu
Potóczki György tudasbazis123@gmail.com
Sallai János sallaijanos@t-online.hu
Tóth Rudolf toth.rudolf@uni_nke.hu;
toth.rudolf@chello.hu
Unger Anna ungerpanni@gmail.com
Zalasch Zsolt zalas.zsolt@gmail.com
Körössy Tibor korossyt@gmail.com

2017- 2018 tanév időbeosztása

TÁJÉKOZTATÓ KREDITÁTITELI KÉRELEMHEZ

Környezetbiztonsági katasztrófaigazgatás levelező

Környezetbiztonsági katasztrófaigazgatás

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).