Drámapedagógia

 

A képzés indoklása és célja: A Wesley János Lelkészképző Főiskolán induló drámapedagógia szakirányú pedagógus továbbképzés a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen akkreditált képzés programját követi, egyben támaszkodik a Gabnai Katalin nevével fémjelzett műhelyek tapasztalataira és eredményeire, és a színházpedagógia elmúlt években létrehozott értékeire, ugyanakkor megjeleníti a „wesleys” sajátosságokat, amelynek kiemelkedő összetevője a szociális érzékenység.

Tovább

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:

• a dramatikus munkaforma elméleti hátterének elsajátítása,
• a dramatikus munkaforma alkalmazási lehetőségeinek megismerése,
• az iskolai nevelés kontextusába beépíthető legfontosabb dramatikus technikák készségszintű elsajátítása: vizuális, verbális és akusztikus szinten egyaránt,
• a dramatikus foglalkozások vezetéséhez szükséges megfelelő szintű szakmai önismeret kialakítása
• a pedagógiai munka során szükséges önismeret és autoreflektív gyakorlat megerősítése,
• képesség a korosztályi illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez,
• képesség a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív alkalmazására,
• képesség a ’dráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására,
• képesség valamilyen művészeti tevékenység iránti igény felkeltésére, a kreativitás és a lelki egészség karbantartása céljából,
• olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (játék) és a színház eszközeivel ahagyományos értékek tiszteletére nevelni, oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat, egyben képesek a színházi előadások pedagógiai feldolgozására

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

FŐBB TÉMA/TÉMACSOPORT KREDITÉRTÉK
Játékelméleti stúdiumok (J) 30 kredit
Drámajáték stúdiumok (DJ) 25 kredit
Színházi, dramaturgiai stúdiumok (SZDR) 30 kredit
Drámapedagógia stúdiumok (DR)
Benne: 15 kredittel kötelezően választandó specializáció (a kettő közül egy választandó)
a) Színi-színházi nevelés specializáció
b) Alkalmazott drámapedagógia specializáció: dramatikus módszerek a nevelés és a szociális segítés szolgálatában
25 kredit
Szakdolgozat 10 kredit

A képzés díja: 120.000.- Ft/ félév.
A jelentkezési lap elküldésének határideje: 2019. augusztus 15.

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

  • 4 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

  • Drámapedagógus

SZÜKSÉGES KREDIT

  • 120 kredit

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE

  • legalább alapképzésben szerzett pedagógus végzettség
    (Egyéb BA szakon végzettek tanúsítványt kapnak, mely továbbképzési kredit-értékű)

KÉPZÉSI DÍJ

  • 120000 Ft/félév
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.