doktori iskola előkészítő

A Wesley doktori iskola előkészítő indulása

Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a „Wesley theológiai és valláspedagógiai doktori iskolá”-t előkészítő kurzusok a WJLF szenátusának 2018. szeptember 5-i döntése alapján 2019 őszén megkezdődnek.

A WJLF doktori iskolájának nyilvántartásba vételét illetően a szakminiszter évekkel ezelőtt elutasító döntést hozott. A döntést a WJLF bíróságon megtámadta, és jelenleg jogerős bírói ítélet mondja ki, hogy az eljárást meg kell ismételni. Az ítélet szerint – a MAB által felhozott érvekkel és az alapvetően ezek alapján tett elutasító határozatával szemben – „a hitéleti képzés tartalmának meghatározása, a képzésben részt vevő oktatókkal, tanárokkal kapcsolatos követelmények kialakítása az egyházi felsőoktatási intézmény joga”.  Ennek alapján reménykedünk abban, hogy a doktori iskola hamarosan akkreditációt nyer.

Az előkészítő képzésre jelentkezők első ízben 2019. augusztus 15-ig jelezhetik felvételi szándékukat. A jelentkezés módját lásd:  http://oktatas.uni.hu/wjlf_doktori_iskola_elokeszito_jelentkezes.htm.  A “felvételi eljárás” díjmentes.

Az előkészítő kurzusokon való részvétel ingyenes.

A kurzusokról az elektronikus tanulmányi nyilvántartási rendszerben  (a Neptunban) bejegyzés kerül.

A doktori iskola állami engedélyezését követően az addig beindult kurzusokat azonos követelményekkel, de akkor már kreditszerző érvénnyel ismételten meghirdetjük. A doktori iskola szabályzata alapján az iskola vezetője – a hallgató kezdeményezésére – a már megszerzett tudások és kompetenciák alapján – a meghirdetett kurzusokat további követelmények teljesítése nélkül teljesítettnek ismeri el.

A doktori iskola honlapja: https://wesley.hu/kepzeseink/doktori-iskola//

Végül külön is felhívjuk a hozzánk jelentkezni óhajtó hallgatók figyelmét arra, hogy az iskola körüli jogvita gyakorlati kimeneteléért – minden jó reményünk ellenére is – garanciát vállalni természetesen nem tudhatunk, és nem szavatolható az sem, hogy ha a Wesley doktori iskola valamilyen okból mégsem kerülne bejegyzésre, a nálunk folytatott előkészítő tanulmányokat más doktori iskola elismeri.

Budapest, 2019. július 7.

Iványi Gábor
a WJLF rektora

 

A doktori iskola előkészítő 2019/2020 évi programja e hetekben kerül véglegesítésre

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 2019 tavaszi félévben két kurzus került meghirdetésre, hasonlóak várhatóak később is

  1. Vallásszociológiai körkép
  2. Egyház és valláskutatási könyv-vitanap

2019 szeptemberében ehhez további kurzusok csatlakoznak.

A doktori iskola előkészítőben   tanulmányozható témák sokféleségéről – amíg néhány héten belül e honlapon részletesebb információ nem olvasható, jobb híján tájékoztatást nyújt a jelenlegi törzstagok publikációinak témavilága

A doktori iskolai előkészítő munkájának szerves részét képezi a “világnézet, vallás, egyház a történelemben” c sorozat:

Horthy Budapesten. – világnézet, vallás, egyház a történelemben (Száz éve szállta meg Horthy Miklós hadserege Budapestet)
http://oktatas.uni.hu/20191103.htm

A viktoriánus Anglia – világnézet, vallás, egyház a történelemben (Viktória királynő születésének kétszázadik évfordulója)
http://oktatas.uni.hu/20191027.htm

Vallási sokszínűség az indiai szubkontinensen – világnézet, vallás, egyház a történelemben Százötven éve született Mahatma Gandhi
http://oktatas.uni.hu/20191006.htm

A napóleoni Franciaország – világnézet, vallás, egyház a történelemben (Napóleon születésének kétszázötvenedik évfordulója)
http://oktatas.uni.hu/20190929.htm

Weimar 100 – világnézet, vallás, egyház a történelemben
http://oktatas.uni.hu/20190922.htm

 

A doktori iskola előkészítőbe ( https://firgraf.educatio.hu/prg/int.php?nyilvantartottszakid=21207 ) 2019 augusztusában tartott felvételi eredményeképpen hat nappali szakos hallgató iratkozhatott be. A képzés számukra ingyenes, abban az értelemben, hogy a hallgatók önköltségesként iratkozhattak be, de költségeiket a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség átvállalta.  A képzéshez 2020 januárjában csatlakozni kívánók 2019.11.15 ig nyújthatják be kérelmüket a http://oktatas.uni.hu/wjlf_doktori_iskola_elokeszito_jelentkezes.htm oldalon leírt módon.
 
A doktori iskola előkészítő működéséről lásd:
http://oktatas.uni.hu/wjlf_doktori_elokeszito_mukodese.htm
Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.