A Wesley János Lelkészképző Főiskola rektorának

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

A Wesley János Lelkészképző Főiskola rektora pályázatot hirdet doktori képzésre és egyéni felkészülésre a 2023. februártól kezdődő tanulmányi időszakra. A Wesley János Lelkészképző Főiskola a hittudomány tudományágban szervezett doktori képzést, illetve egyéni felkészülést követő doktori fokozatszerzési eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő doktori (PhD) fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat az adott kutatási terület magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja.

 1. A képzés célja

A képzés célja a doktori fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat megszerzésének elősegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása.

 1. A képzési formák

A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető:

 1. a) szervezett önköltséges képzésben (2×4 félév, 240 kredit):
 • teljes idejű (nappali) képzés;
 • rész idejű (levelező) képzés;
 • egyéni képzés;
 1. b) egyéni felkészülésben.

Egyéni képzésre és egyéni felkészülésre olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik jelentős oktatói, illetve kutatói gyakorlattal és dokumentált tudományos teljesítménnyel rendelkeznek.

Az egyéni felkészülők a felvételi jelentkezési lap benyújtásakor a komplex vizsgára is jelentkeznek, továbbá lektorált folyóiratokban minimum 20 pont értékben, a felvételi időpontjáig már megjelent – kizárólag kutatási témájához kapcsolódó –, publikációval kell igazolniuk korábbi tudományos teljesítményüket.

Ezen kívül a hittudományi tudományág terén legalább 5 éven át végzett és dokumentált oktatói, illetve tudományos kutatói teljesítményt kell igazolniuk. A megjelent publikációk igazolására csatolniuk kell a publikációs pontérték táblázatot és a publikációk különlenyomatait (másolatait) is.

Az egyéni képzésre jelentkezőknek részére a felvételt megelőzően teljesített tanulmányi teljesítményére legfeljebb 12 kredit, tudományos kutató munkára legfeljebb 70 kredit elismerhető.

 1. A WTVDI kutatási területei
 • Klasszikus teológiai tudományok
 • A teológia kritikai vizsgálata
 • Teológikus alkalmazott tudományok területe

Az adott kutatási területeken belül kutatási témák találhatók.

A doktori képzésben elsősorban a meghirdetett témáira lehet jelentkezni, de megengedett a meg nem hirdetett kutatási témával való jelentkezés is, amennyiben az adott témában jártas témavezető a DHT jóváhagyásával vállalja a doktori kutatómunka vezetését.

 1. A jelentkezés követelményei

A szervezett doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történő jelentkezést az WTVDI Működési Szabályzat 26.§a-ban meghatározottak szerint kell benyújtani a mellékletben található jelentkezési lapon.

A pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, és eddigi tudományos kutatási, esetleges diákköri eredményeit, publikációs tevékenységét, amely a kutatási témához való kötődését bizonyítja.

Szükséges továbbá legalább egy idegen nyelvből legalább B2 szintű (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány meglétének igazolása, illetve három hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A jelentkezés a kötelező dokumentumok benyújtásával, előzetes kutatási terv, valamint a kutatási terület és a téma vezetőjének befogadó nyilatkozatával érvényes.

A külföldön szerzett oklevelek elismerése a WTVDI Működési Szabályzatában meghatározottak alapján történik.

A doktori képzésére jelentkező személyek személyes adatainak kezelése a WJLF honlapján elérhető adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint történik. A doktori iskolába felvételt nyert doktoranduszok személyes adatainak kezelése a hozzájáruló nyilatkozat alapján történik, mely a honlapról letölthető.

 1. A pályázat benyújtásának módja

A felvételi pályázatot személyesen (1086, Budapest, Dankó u.11. Tanulmányi Hivatal), postai úton (1086 Budapest, Pf.: 200.), lehet eljuttatni.

Postázás esetén a jelentkezést tartalmazó borítékot a „JELENTKEZÉS DOKTORI KÉPZÉSRE” felirattal is el kell látni.

 1. A pályázat benyújtásának határideje

A felvételi pályázat beérkezésének határideje 2023. január 5.

 1. A felvételi meghallgatás

A pályázati felhívásban meghatározott formai feltételeket teljesítő jelentkezőket a WTVDI Felvételi Bizottsága felvételi meghallgatásra hívja be. Ez alól az egyéni felkészülésre jelentkező felvételi meghallgatása kivételt jelent. A felvételi meghallgatás célja a jelentkező tudományos habitusának, addigi tudományos tevékenységének és idegen nyelv-ismeretének felmérése, a pályázó által választott kutatási téma kidolgozására való alkalmasság elbírálása.

 1. A felvételi eljárás értékelési rendje

A felvételi meghallgatást követően a felvételi bizottság értékeli a jelentkezőt.

A felvételi meghallgatás során maximum 100 pont szerezhető. A sikeres felvételhez teljes idejű (nappali) és részidejű (levelező) képzésnél legalább 60, egyéni képzésnél legalább 70, egyéni felkészülés esetén legalább 80 pont szükséges.

A felvételi bizottság javaslatot tesz a jelentkezők alkalmassága tekintetében, és azt továbbítja a DHT-hoz.

A DHT 2023. január 20-ig dönt a jelentkezők felvételéről, illetve elutasításukról és erről értesíti a jelentkezőt.

 1. A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja

A doktori képzésre történő jelentkezés díja: 10.000 Ft.

A felvételi eljárás díját a következő számlaszámra kérjük átutalni: 11708001-20562498

A doktori képzésben részt vevő hallgatók által fizetendő önköltség díja a 2022/2023-as tanévben: 290.000 Ft/félév

Budapest, 2022. december 1.

Dr. Iványi Gábor

rektor

Mellékletek:

1. melléklet: Jelentkezési lap

2. melléklet: A Tudományos Kutatási Tevékenység Kreditértékei

3. melléklet: Kutatási témák jegyzéke

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Share This