A Wesley János Lelkészképző Főiskola rektorának

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

A Wesley János Lelkészképző Főiskola rektora pályázatot hirdet doktori képzésre és egyéni felkészülésre a 2022 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra. A Wesley János Lelkészképző Főiskola a hittudomány tudományágban szervezett doktori képzést, illetve egyéni felkészülést követő doktori fokozatszerzési eljárás alapján tudományos fokozatként, a nemzetközi ekvivalencia feltételeknek megfelelő doktori (PhD) fokozatot ítélhet oda. A doktori fokozat az adott kutatási terület magas színvonalú ismeretét, annak új eredményekkel gazdagító művelését és az önálló kutatómunkára való alkalmasságot tanúsítja.

 1. A képzés célja

A képzés célja a doktori fokozathoz szükséges tudásszint és alapvető kutatói gyakorlat megszerzésének elősegítése, a tudományos kutatói utánpótlás biztosítása.

 1. A képzési formák

A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudásszint elérhető:

 1. a) szervezett önköltséges képzésben (2×4 félév, 240 kredit):
 • teljes idejű (nappali) képzés;
 • rész idejű (levelező) képzés;
 • egyéni képzés;
 1. b) egyéni felkészülésben.

Egyéni képzésre és egyéni felkészülésre olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik jelentős oktatói, illetve kutatói gyakorlattal és dokumentált tudományos teljesítménnyel rendelkeznek.

Az egyéni felkészülők a felvételi jelentkezési lap benyújtásakor a komplex vizsgára is jelentkeznek, továbbá lektorált folyóiratokban minimum 20 pont értékben, a felvételi időpontjáig már megjelent – kizárólag kutatási témájához kapcsolódó –, publikációval kell igazolniuk korábbi tudományos teljesítményüket.

Ezen kívül a hittudományi tudományág terén legalább 5 éven át végzett és dokumentált oktatói, illetve tudományos kutatói teljesítményt kell igazolniuk. A megjelent publikációk igazolására csatolniuk kell a publikációs pontérték táblázatot és a publikációk különlenyomatait (másolatait) is.

Az egyéni képzésre jelentkezőknek részére a felvételt megelőzően teljesített tanulmányi teljesítményére legfeljebb 12 kredit, tudományos kutató munkára legfeljebb 70 kredit elismerhető.

 1. A WTVDI kutatási területei
 • Klasszikus teológiai tudományok
 • A teológia kritikai vizsgálata
 • Teológikus alkalmazott tudományok területe

Az adott kutatási területeken belül kutatási témák találhatók.

A doktori képzésben elsősorban a meghirdetett témáira lehet jelentkezni, de megengedett a meg nem hirdetett kutatási témával való jelentkezés is, amennyiben az adott témában jártas témavezető a DHT jóváhagyásával vállalja a doktori kutatómunka vezetését.

 1. A jelentkezés követelményei

A szervezett doktori képzésre és az egyéni felkészülésre történő jelentkezést az WTVDI Működési Szabályzat 26.§a-ban meghatározottak szerint kell benyújtani a mellékletben található jelentkezési lapon.

A pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, és eddigi tudományos kutatási, esetleges diákköri eredményeit, publikációs tevékenységét, amely a kutatási témához való kötődését bizonyítja.

Szükséges továbbá legalább egy idegen nyelvből legalább B2 szintű (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány meglétének igazolása.

A jelentkezés a kötelező dokumentumok benyújtásával, valamint a kutatási terület és a téma vezetőjének befogadó nyilatkozatával érvényes.

A külföldön szerzett oklevelek elismerése a WTVDI Működési Szabályzatában meghatározottak alapján történik.

A doktori képzésére jelentkező személyek személyes adatainak kezelése a WJLF honlapján elérhető adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint történik. A doktori iskolába felvételt nyert doktoranduszok személyes adatainak kezelése a hozzájáruló nyilatkozat alapján történik, mely a honlapról letölthető.

 1. A pályázat benyújtásának módja

A felvételi pályázatot személyesen (1086, Budapest, Dankó u.11. Tanulmányi Hivatal), postai úton (1086 Budapest, Pf.: 200.), vagy email-ben a doktori@wjlf.hu email címre lehet eljuttatni.

Postázás esetén a jelentkezést tartalmazó borítékot a „JELENTKEZÉS DOKTORI KÉPZÉSRE” felirattal is el kell látni.

Emailen megküldött pályázat esetében kérjük az eredeti dokumentumokat a felvételi meghallgatásra elhozni.

Jelentkezési lap: WTVDI_jelentkezési lap

 1. A pályázat benyújtásának határideje

A felvételi pályázat beérkezésének határideje 2022. október 20.

 1. A felvételi meghallgatás

A pályázati felhívásban meghatározott formai feltételeket teljesítő jelentkezőket a WTVDI Felvételi Bizottsága felvételi meghallgatásra hívja be. Ez alól az egyéni felkészülésre jelentkező felvételi meghallgatása kivételt jelent. A felvételi meghallgatás célja a jelentkező tudományos habitusának, addigi tudományos tevékenységének és idegen nyelv-ismeretének felmérése, a pályázó által választott kutatási téma kidolgozására való alkalmasság elbírálása.

 1. A felvételi eljárás értékelési rendje

A felvételi meghallgatást követően a felvételi bizottság értékeli a jelentkezőt.

A felvételi meghallgatás során maximum 100 pont szerezhető. A sikeres felvételhez teljes idejű (nappali) és részidejű (levelező) képzésnél legalább 60, egyéni képzésnél legalább 70, egyéni felkészülés esetén legalább 80 pont szükséges.

A felvételi bizottság javaslatot tesz a jelentkezők alkalmassága tekintetében, és azt továbbítja a DHT-hoz.

A DHT 2022.oktober 31-ig dönt a jelentkezők felvételéről, illetve elutasításukról és erről értesíti a jelentkezőt.

 1. A felvételi jelentkezés és a doktori képzés díja

A doktori képzésre történő jelentkezés díja: 10.000 Ft.

A felvételi eljárás díját a következő számlaszámra kérjük átutalni: 11708001-20562498

A doktori képzésben részt vevő hallgatók által fizetendő önköltség díja a 2022/2023-as tanévben: 290.000 Ft/félév.

 

Budapest, 2022. szeptember. 08.

Dr. Iványi Gábor, rektor

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Share This