1. kötet . — 2021. — 575 p.  KA: Bánlaky Pál (1937-) : Ezt láttuk falunk : Főiskolások szociotáborai – 
Élmény és valóságismeret . — Budapest : Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont : Wesley 
János Lelkészképző Főiskola. Theológus és Lelkész Szak, 2021. — 1

Mentálhigiéné : ajánló bibliográfia . — Bp. : OM, 2001. — 60 p. ; 24 cm

Nők joga : ENSZ-egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről : 
az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal kiadványa . — [s.l.] [!Budapest] : ÖnKorPress Kiadó, 2003. — 96 ; 
24

Tudományos közlemények : XI-XII. . — Szekszárd : Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 
Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet, 2010. — 239-334 ; 24

Albert József (1944-) (szerk. ) : Esélyek a szociális képzések megújulására : [konferenciakötet] . — 
Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk. ; Budapest : Iskolaszövetség, 2006. — 184 p. : ill. ; 21 cm

Balatoni Kinga (szerk. ) : A szociális szolgáltatások modernizációja és fejlesztése : kihívás a helyi szociális 
szolgáltatásnyújtásban közreműködő szakemberek számára : „A társadalmi beilleszkedés elősegítése a 
szociális területen dolgozó szakemberek képzésével, valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások 
együttműködési modelljének kidolgozásával” című HEFOP 2.2.2 központi program „A” komponense 
keretében megvalósult képzések összefoglaló kiadványa . — Budapest : Szociálpolitikai és Munkaügyi 
Intézet, [2008]. — 111 p. : ill. ; 24 cm

Bass László (1958-) : Gyorsjelentés a szegényedésről, 2000-2003 : a Szociális Szakmai Szövetség 
jelentése a szociális munkások beszámolói alapján . — Budapest : Szociális Szakmai Szövets., 2003. — 
82 p. : ill. ; 20 cm

Bánlaky Pál (1937-) : Cigánycsaládok vizsgálata . — [Budapest] : [Népjóléti Min.], 1993. — 90 p. ; 20 cm

Bánlaky Pál (1937-) : Itthon vagyunk? : falusi cigányok: élethelyzet, eloítéletek, rasszizmus, 2009 . — 
Budapest : Wesley János K., 2016. — 137 p. : ill. ; 25 cm

Bánlaky Pál (1937-) : Megéltem nyolc évtizedet : (Régebbi időkben szokás volt hosszú alcímet is adni, 
ami kissé részletesebben elárulta, miről is lesz szó. Miért ne? Legyen tehát:) : Némiképp rendhagyó 
memoárféleség amelyben megkísérlem elmesélni, hogy miféle történések között és miféle történések 
hatására alakultam olyanná, amilyen lettem, és eközben természetesen az élet (meg ami szorosan 
hozzátartozik: a halál) némely dolgairól is elgondolkodom . — Budapest : Wesley K., 2018. — 327 p.

Bárány Ferenc : Szociálpolitikai ismeretek . — Szeged : JGYF K., 1999. — 121, [2] p. ; 24 cm

Bárdos Zoltán : A közösségi foglalkoztató működésének protokollja, módszertani ajánlás a 
megvalósításhoz . — Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. — 40 p. ; 21 
cm

Blandl Borbála (1974-) et al. (szerk. ) : A kritika fogalma a XIX. században . — Budapest : Áron László 
Könyvkiadó , cop. 2021. — 270 p.

Borbély Tibor Bors (1976-) : Az életút-támogató pályaorientáció rendszere : habilitációs tanulmánykötet 
. — [Budapest] : [Wesley J. K.], 2017. — 170 p. : ill. ; 26 cm

Csepregi András : „Boldogok a békét teremtők” : A keresztény erőszakmentességtől a nyugati 
demokráciáig  : Bibó István politikai teológiai megközelítésben . — Budapest : Luther, 2021. — 224 p

Czike Klára (szerk. ) : Gyorsjelentés a díjhátralék(osok)ról . — Budapest : Szociális Szakmai Szövetség, 
1998. — 107 p. : ill. ; 20 cm

Debreczeni József (1955-) : Arcmás . — Budapest : Noran-Libro, 2009. — 450 p. : ill. ; 24 cm

Delbo, Charlotte : Auschwitz és utána . — Budapest : Múlt és Jövő K., 2021. — 457 p.

Dió Zoltán : Útmutató helyi programok indításához . — Budapest : Jász-Nagykun-Szolnok megye Esély 
Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont, 2006. — 76 ; 24

Domszky András : A gyermekotthonok működésének szabályairól és követelményeiről : módszertani levél 
. — Budapest : Orsz. Család- és Gyermekvédelmi Int., 1999. — 43 p. ; 24 cm

Doszpoly Orsolya (szerk. ) : Diszpécserek szerepe az áldozatsegítésben . — Budapest : Közig. és 
Igazságügyi Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. — 40 p. : ill. ; 21 cm

Elek Tímea (szerk. ) : Összebeszélünk : I. ifjúságügyi kongresszus konferenciakötet . — Budapest : ISZT 
Alapítvány  : Excenter Kutatóközpont, 2014. — 94 ; 21

Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet . (közread. ) : Szociális munka 
Európában : [válogatás szociális munkás hallgatók nemzetközi tanulmányaiból] . — Budapest : ELTE : 
Bárczi Gyógyped. Tanárk. Főisk., 1998. — 131 p. ; 24 cm

Erős Máté (szerk. ) : A felszabadítás teológiái . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola : Mo.-i 
Teológusnők Ökumenikus Egyes., 2018. — 158, [1] p. ; 24 cm

Eszik Zoltán : Találkozások a minőségi idősgondozással . — Debrecen : HFK, 2004. — 119 p. : ill. ; 24 cm

Farkas Éva : A projektszemléletű gyakorlati képzés : oktatásmódszertan . — Szekszárd : PTE IGYK 
Szociális Munka és Szociálpolitikai Int., 2012. — 81 ; 81

Fekete Péter : Nyerőgép életre-halálra . — Budapest : Hajszolt Egyesület, 1999. — 88 p. ; 20 cm

Ferge Zsuzsa (1931-) : Kétsebességű Magyarország . — Budapest : ELTE Tátk Szociális Munka és 
Szociálpol. Tansz., 2003. — 38 p. ; 23 cm

Ferge Zsuzsa (1931-) (közrem. ) : Civil jelentés a szegénységről : a szociális fejlődéssel foglalkozó 1995-
ös koppenhágai csúcstalálkozó vállalásainak megvalósulása Magyarországon . — Budapest : Szociális 
Szakmai Szövets. : Szociális Jólét Nemzetk. Tanácsa M. Biz., 2000. — 50 p. ; 23 cm

Forgó Eszter : Önkéntesek szerepe az áldozatsegítésben . — Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. 
Igazságügyi Szolgálata, 2012. — 44 p. : ill., színes ; 21 cm

Forgó Györgyné (szerk. ) : Családpolitikai szótár . — Budapest : Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium Tájékoztatási és Tanácsadási Főosztály, 2005. — 60 p. ; 21 cm

Forrai Judit : Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában : módszertani és 
gyakorlati alapvetés . — Budapest : WJLF, 2003. — 106 p. : ill. ; 24 cm

Gáspár Zoltán : Önkéntesek bevonása a bűncselekményt elkövetett fiatalokkal végzett szakmai 
munkába . — Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. — 32 p. : ill., színes ; 
21 cm

Géczi Róbert (szerk. ) : „Bolyongtam téveteg, soká Caesareában” : A WJLF tisztelgő kötete Majsai 
Tamás születésnapjára . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola. — 357 p.

György Júlia Dr. : A gyermekotthoni nevelésről . — Bp : Országos Pedagógiai Intézet, 1985. — 52 p. ; 
20 cm

Hazai Vera (szerk. ) : Lépés-váltás : fiatalkorú bűnelkövetők reintegrációs programja . — 2013. — 118 ; 
21

Hegedűs Ibolya : Pszichológusok az áldozatsegítésben . — Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. 
Igazságügyi Szolgálata, 2012. — 56 p. : ill., színes ; 21 cm

Hegyesi Gábor (szerk. ) : A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1.kötet : Általános szociális munka . 
— Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2000. — 193 p. ; 24 cm

Hegyesi Gábor Talyigás Katalin (szerk. ) : Szakmai sztenderdek kialakítása a humán szolgáltatások 
területén : kutatási zárókötet és országtanulmányok . — Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Orsz. 
Szövets., 2000. — 353 ; 25

Herczog Mária (szerk. ) : Ne hagyjuk őket magukra! : megelőzhető az újszülöttgyilkosság . — Budapest : 
Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, 2001. — 152 p. : ill. ; 24 cm

Herpainé Márkus Ágnes (összeáll. ) : Hogyan érvényesítsük érdekeinket? : kézikönyv a civil szervezetek 
érdekérvényesítő tevékenységének fejlesztéséhez . — Budapest : M. Szegénységellenes Hálózat, 
2010. — 40 p. : ill. ; 21 cm

Hervainé Szabó Gyöngyvér (1950-) : A globális jól-léti közpolitikai áramlat fogadtatása és hatása az 
OECD tagországaiban . — Székesfehérvár : KJF, 2015. — 276 p. : ill. ; 24 cm

Hervainé Szabó Gyöngyvér (1950-) : A jól-léti közpolitika a 21. században . — Székesfehérvár : KJF, 
2015. — 158 p. : ill. ; 24 cm

Horváth Aladár (1964-) : Indulás : a roma polgárjogi mozgalom személyes története 1. . — Budapest : 
Wesley, 2017. — 366, [3] p., [46] t. : ill. ; 25 cm

Hosszú Ferenc (1923-1980) : A másik írás : regény . — Budapest : Áron K., 2001. — 410 p. ; 20 cm

Hubai Péter (1952-) (szerk. ) : Áldozat : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből . — 
Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola. Theológus és Lelkész Szak. — 513 p. : ill. ; 21 cm

Hubai Péter (1952-) (szerk. ) : Bűn-vallás és kegyelem : előadások a vallástudomány és a theológia 
vonzásköréből : … 2012. március 16-18. . — Budapest : WJLF, 2014. — 543 p. : ill. ; 22 cm

Hubai Péter (1952-) (szerk. ) : Az igaz vallás : előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből 
: … 2017. április 29 – május 1. . — Budapest : WJLF, 2018. — 660 p. : ill., részben színes ; 22 cm

Iványi Gábor (1951-) : A nagykorú tanítvány : igehirdetések . — [s.l.] [!Budapest] : Wesley János 
Kiadó, 2007. — 175 ; 19

Iványi Tibor : Az elszéledt nyáj reménysége : igehirdetések . — [s.l.] [!Budapest] : Wesley János Kiadó, 
2008. — 177 p. ; 19 cm

Jakab Attila : Magyar és keresztény ország : Keresztény felekezetek és antiszemitizmus a Horthy-
korszakban : válogatott tanulmányok . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2021. — 328 
p.

Jankovics Marcell (1941-) : A bakabányai Szent Miklós-templom . — Somorja : Méry Ratio, 2020. — 115 
p : ill., főként színes

Jankovics Marcell (1941-) : A bártfai Szent Egyed-bazilika . — Somorja : Méry Ratio, 2020. — 146 p : ill., 
főként színes

Jankovics Marcell (1941-) : Héthárs Szent Márton-temploma . — Somorja : Méry Ratio, 2020. — 107 p : 
ill., főként színes

Jankovics Marcell (1941-) : A kassai Szent Erzsébet-dóm . — Somorja : Méry Ratio, 2020. — 126 p : ill., 
főként színes

Jankovics Marcell (1941-) : Nagyőr Szent Anna-temploma  . — Somorja : Méry Ratio, 2020. — 114 p : 
ill., főként színes

Jankovics Marcell (1941-) : Nagyőr Szent Anna-temploma  . — Somorja : Méry Ratio, 2020. — 101 p : 
ill., főként színes

Karady, Victor : Social sciences and humanities in Hungary : 1945-2010 : first volume : factbook about 
Hungarian social scientists . — Budapest : John Wesley Publisher, 1917. — 668 ; 27

Karsai László (1950-) (szerk. ) : Küzdelem az igazságért : tanulmányok Randolph L. Braham 80. 
születésnapjára . — Budapest : MAZSIHISZ, 2002. — 785 p. ; 24 cm

Kelemen Gábor : Pulzáló párhuzamosok : Mitől sajátosak az asszimilálódó magyar zsidók közötti 
barátságok? . — Budapest : Múlt és Jövő K., 2021. — 228 p.

Kertész Péter : kertesz.freeblog.hu II. : pótcselekvés IQ és CT helyett . — [Budapest] : Wesley János 
Kiadó, cop. 2010. — 259 p. ; 20 cm

Kraus, Naftali (1932-) : A 613 parancsolat . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola, cop. 
2019. — 486 p.

Lévai Katalin (1954-) (szerk. ) : Future models of elderly care . — Budapest : Social Innovation Found., 
2000. — 141 p. : ill. ; 20 cm

Lévai Katalin (1954-) (szerk. ) : Vegyesváltó : pillanatképek nőkről, férfiakról . — [Budapest] : Egyenlő 
Esélyek Alapítvány, 1999. — 237 p. ; 24 cm

Lorey Isabell : Foucault jelenléte : szexualitás – gondoskodás – forradalom . — Budapest : Typotex, 
2021. — 162 p.

Majsai Tamás (1955-) (szerk. ) : Csakhogy a szegényekről megemlékezzünk! (Pál apostol, Gal. 2,10.) : a 
WJLF tisztelgő kötete Bánlaky Pál 70. születésnapjára . — Budapest : WJLF, 2009. — 221 p. : ill. ; 24 
cm

Majsai Tamás (szerk. ) : Nyisd meg szád a néma helyett : II. : Iványi Gábor szellemi műhelyéből : 
Köszöntőkönyv Iványi Gábor 60. születésnapjára . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola. 
Hit- és Vallástudományi Tanszék, 2011. — 594 p.

Makra Sándor (1915-) : A mágia . — Bp. : Magvető, 1988. — 350 p. : ill. ; 21 cm

Nagy Ádám (1972-) (szerk. ) : Egyszer volt, hol nem volt.. : az ifjúságsegítő képzés Magyarországon . 
— [Kecskemét] : Neumann J. Egy. Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely : Ifjúságszakmai Társ., cop. 2019. — 
253 p. : ill. ; 24 cm

Nagy Ádám (1972-) (szerk. ) : Miből lehetne a cserebogár? : jelentés az ifjúságügyről, 2014-2015 . — 
Budapest : ISZT Alapítvány : ISZET ; [Kecskemét] : KF Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, 2015. — 121 p. : 
ill. ; 21 cm

Nagy Bandó András (1947-) : Hát kik ezek? . — Budapest : Wesley, 2018. — 432, [5] p. ; 25 cm

Nagy Peter Tibor : Vallásszociológiai szöveggyűjtemény – 1. . — Budapest : Wesley János Lelkészképző 
Főiskola, 2016. — 303 p.

Nagy Peter Tibor (összeáll. ) : Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa . — Budapest : Wesley 
Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet : Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2017. — 271 p

Nagy Péter Tibor (összeáll., előszó ) : Szabad, gondolat : társadalomtudományi rendezvények 
videobookja, 2018-2020 . — Budapest : WJLF, 2021. — 250 ; 28

NANE Egyesület (közread. ) : Miért marad??? : Feleség és gyermekbántalmazás a családban : Hogyan 
segíthetünk? : Kézikönyv segítő foglalkozású szakemberek számára . — Budapest : NANE Egyesület, 
2006. — 127 p. ; 21 cm

Obermayer, Bastian (1977-) : Panama-iratok : egy világraszóló leleplezés története : Panama papers . 
— Budapest : Park, cop. 2016. — 435, [3] p. ; 22 cm

Túl az Óperencián : húsz év a város peremén, 1992-2012 : a győri hajléktalan-ellátás húszéves 
évkönyve . — Győr : Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, 2012. — 149 p. : ill., főként színes ; 21 cm + DVD

Pongrácz Éva : Roma gyermekek képzőművészeti képességfejlesztése . — [Zsámbék] : Zsámbéki 
Katolikus Tanítók. Főisk., 1996. — 44 p., [17] t.fol. : ill., színes ; 21 cm

Prónai Csaba : Cigánykutatás és kulturális antropológia : rövid vázlat . — Budapest : ELTE BTK ; 
Kaposvár : CSVM Tanítók. Főisk., 1995. — 191 p. ; 21 cm

Schroeder, Julia (közrem. ) : Az ökológia nagykönyve . — Budapest : HVG Kv., 2021. — 352 p. : ill.

Spronz Júlia : A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása : egy kísérleti program tapasztalatai és 
eredményei : ajánlások a családon belüli erőszak hatékony megelőzéséhez és kezeléséhez . — Budapest 
: NANE Egyesület : PATENT Egyesület : Habeas Corpus Munkacsoport, cop. 2006. — 55 p. ; 21 cm

Stumpf István (1957-) (szerk. ) : Két választás között . — Budapest : Századvég Kiadó, 1997. — 272 p. 
; 24 cm

Szabó Szilvia (szerk. ) : MunkaVerseny : nők a munkaerő-piacon = WorkCompetition : women in the 
labour market . — Budapest : Szociális Innováció Alapítvány, 2003. — 189 p. : ill. ; 21 cm

Szathmáry-Király Orsolya : A csoportos foglalkozásba belépők szűrési módszerének kidolgozása . — 
Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. — 36 p. : ill., színes ; 21 cm

Szathmáry-Király Orsolya : A kihelyezett, illetve részben nyitott (vegyes) csoportos foglalkozások 
előkészítésének, megvalósításának protokollja és módszertana . — Budapest : Közig. és Igazságügyi 
Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. — 20 p. ; 21 cm

Szenes Andrea : Igen : Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról – személyes tapasztalatok alapján 
. — [Bp.] : Relaxa, 1991. — 101 p. ; 19 cm

Szociális Szakmai Szövetség (közread. ) : Civil kontroll : tudnivalók az érdekképviseletről civil 
szervezeteknek . — Budapest : Szociális Szakmai Szövets., [2007]. — 19 p. : ill., részben színes ; 23 cm

Acta Szekszardiensium : Social Work and Social Policy Institute : scientific publications . — Szekszárd : 
PTE IGYK. — 62 p.

Utry Attila (1949-) (szerk. ) : A kulturális menedzser tankönyve . — Miskolc : Rónai Műv. Közp., 2001. — 
304 p. : ill. ; 25 cm

Wesley, John : Óvás a vakbuzgóságtól : igehirdetések . — Budapest : Wesley János Kiadó, 2003. — 66 
; 21

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Share This