Szeptemberben vásárolt vagy ajándékba kapott könyveink jegyzéke:

Világatlasz [Kartográfiai dokumentum] : országlexikonnal és tematikus fejezetekkel . — Nyíregyháza : Nyír-Karta, 
2004. — 536, [79] p. ; 34 cm (L.sz.: 6476)

Csodálatos állatvilág . — Budapest : Mester K., [2000]. — Bővíthető mappa : ill., színes ; 26 cm (L.sz.: 6474)

2. r.. — 965 (L.sz.: 6296)  KA: Komoróczy Géza (, szerk., bev. ) : Zsidók a magyar társadalomban : írások az 
együttélésről, a feszültségekről és az értékekről, 1790-2012 . — Pozsony : Kalligram, 2015. — 2 db ; 25 cm

Alex, Marlee : Nagyapa meg én és az elmúlás . — Copenhagen : Scandinavia ; [Budapest] : Tankvk., cop. 1991. — 
43 p. : ill., színes ; 31 cm (L.sz.: 6953)

Aszódi Ilona : Jogi alapismeretek . — Budapest : Perfekt, [2007]. — 272 p. ; 24 cm (L.sz.: 6800)

Bakacsi Gyula : A szervezeti magatartás alapjai. Alaptankönyv Bachelor hallgatók számára . — Budapest : 
Semmelweis Kiadó, 2015. — 367 p. ; 23 cm (L.sz.: 6764, 6765)

Benedek András (1950-) (szerk. ) : A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése : tények és tendenciák . — 
Budapest : NSZFI, 2010. — 539 p. : ill., színes ; 24 cm (L.sz.: 6934)

Bernolák Kálmán (szerk. ) : A mikroszkóp : zsebkönyv . — Budapest : Műszaki Kvk., 1979. — 589 l. : ill. ; 19 cm 
(L.sz.: 6866, 6867)

Brander, Patricia (szerk. ) : Kompasz : kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez . — Budapest : Council of 
Europe, 2020. — 506 p. : ill. ; 30 cm (L.sz.: 6564)

Budai István : Szolgáltatás a szolgáltatásban : „…felkészíteni a méltóságot biztosító ellátásokra…” . — Győr : 
Széchenyi I. Egy., 2019. — 264 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 6942)

Cartographia Kft. (közread. ) : Földrajzi világatlasz [kart. dok.] . — Budapest : Cartographia, 2019. — 1 atlasz (416 
p.) : színes ; 34 cm (L.sz.: 6475)

Csepeli György (1946-) (szerk. ) : Kisebbségszociológia : szöveggyűjtemény egyetemi és főiskolai hallgatók számára 
. — Budapest : Kisebbségszociológiai Tanszék, 1997. — 330 p. ; 23 cm (L.sz.: 1266, 6922)

Csoba Judit (1960-) (szerk. ) : A családsegítő szolgálatok szerepe a társadalmi és munkaerő-piaci integrációban : 
vezetői modulfüzet . — Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2011. — 119 p. ; 24 cm (L.sz.: 2674, 
6910)

Czike Klára : Minden másképp van : társadalomismereti tankönyv . — Budapest : Dico : Új Mandátum, 2004. — 220 
p. ; 20 cm (L.sz.: 6919)

Detrich Zsuzsanna : Az Európai Unió és a szociálpolitikai lehetőségei . — Budapest : Municipium Magyarország 
Alapítvány, 2002. — 194 p. ; 24 cm (L.sz.: 6931)

Dió Zoltán : Útmutató helyi programok indításához . — Budapest : Jász-Nagykun-Szolnok megye Esély Szociális 
Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont, 2006. — 76 ; 24 (L.sz.: 6968, 6969)

Domszky András : A gyermekotthonok működésének szabályairól és követelményeiről : módszertani levél . — 
Budapest : Orsz. Család- és Gyermekvédelmi Int., 1999. — 43 p. ; 24 cm (L.sz.: 3210, 6976)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet . (közread. ) : Szociális munka Európában : 
[válogatás szociális munkás hallgatók nemzetközi tanulmányaiból] . — Budapest : ELTE : Bárczi Gyógyped. Tanárk. 
Főisk., 1998. — 131 p. ; 24 cm (L.sz.: 2939, 6975)

Farkas Ágnes (szerk. ) : A tartós munkanélküliség szociálpszichológiája . — Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. 
Tansz., 2011. — 238 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 2759, 6908)

Farkas Éva : A projektszemléletű gyakorlati képzés : oktatásmódszertan . — Szekszárd : PTE IGYK Szociális Munka 
és Szociálpolitikai Int., 2012. — 81 ; 81 (L.sz.: 6966, 6967)

Ferge Zsuzsa (1931-) : Szociálpolitika és társadalom : Válogatás Ferge Zsuzsa tanulmányaiból . — [Bp.] : T-Twins, 
1991. — 240 p. ; 21 cm (L.sz.: 6955)

Ferge Zsuzsa (1931-) : Elszabaduló egyenlőtlenségek : állam, kormányok, civilek . — Budapest : Hilscher Szociálpol. 
Egyes. : ELTE Szociológiai Int., 2000. — 487 p. ; 20 cm (L.sz.: 6946)

Ferge Zsuzsa : Gyerekesélyek Magyarországon : A „legyen jobb a gyeremknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő 
Bizottsásgnak 2009. évi jelentése . — Budapest : Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága, 2010. — 456 p. ; 24 cm + 
CD-ROM (L.sz.: 6943)

Fleck Gábor (1970-) : Kérdések és válaszok a cigányságról . — [Budapest] : Napvilág, 2013. — 174 p. : ill. ; 19 cm 
(L.sz.: 2364, 6913)

Forrai Judit : Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában : módszertani és gyakorlati 
alapvetés . — Budapest : WJLF, 2003. — 106 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 2771, 6938, 6939)

Fónai Mihály (szerk. ) : Integráció vagy kirekesztődés? : az értelmileg akadályozott emberek foglalkoztatásának 
változó formái . — Debrecen : Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat, 2004. — 324 : ill. ; 24 (L.sz.: 
6933)

Gombocz Eszter : A Vészkorszak árvái : A magyarországi zsidó árvaházak és gyermekotthonok emlékezete . — 
2020. — 331 p. : ill. (L.sz.: 6623)

Gönczöl Katalin (1944-) (szerk. ) : Deviancia, emberi jogok, garanciák : szöveggyűjtemény a szociális szakképzés 
számára . — [Budapest] : ELTE Szociológiai Int. : T-Twins, 1993. — 191 p. ; 21 cm (L.sz.: 2676, 6070, 6957)

Gönczöl Katalin (1944-) (szerk. ) : Büntetőpolitika, bűnmegelőzés : tanulmánygyűjtemény a szociális szakképzés 
számára . — Budapest : ELTE Szociológiai Int., 1994. — 195 p. : ill. ; 20 cm (L.sz.: 6925)

Gyulai Gabriella : Az adósságkezelési szolgáltatás gyakorlata . — Debrecen : Szige, 2004. — 87 p. : ill., főként 
színes ; 24 cm (L.sz.: 6952)

Gyuris Tamás : Hajléktalanellátás : segédanyag a szociális szakvizsgához . — Budapest : Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet, 2004. — 134 p. ; 24 cm (L.sz.: 3246, 6929)

Halász Gábor (1952-) : A második frontvonal : Újabb földkörüli utazások a pedagógia világában . — Budapest : 
Gondolat. — 436 p. : ill. (L.sz.: 6706)

Hanák Péter (1921-) (sajtó alá rend. ) : Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus : Tanulmányok a zsidókérdésről a 
huszadik századi Magyarországon . — Bp. : Gondolat, 1984. — 378 p. ; 20 cm (L.sz.: 6566)

Hegyesi Gábor (szerk. ) : 1. köt., Általános szociális munka . — 1996. — 208 p. (L.sz.: 3025, 6958)  KA: A szociális 
munka elmélete és gyakorlata . — Budapest : Semmelweis, 1996. — 4 db ; 20 cm

Hegyesi Gábor (szerk. ) : A szociális munka oktatása . — [s.l.] [!Budapest] : ELTE TáTK : Budapest Főváros XIII. 
Kerületi Önkormányzata, 2012. — 228 ; 19 (L.sz.: 6911, 6912)

Hegyesi Gábor Talyigás Katalin (szerk. ) : Szakmai sztenderdek kialakítása a humán szolgáltatások területén : 
kutatási zárókötet és országtanulmányok . — Budapest : Nonprofit Humán Szolgáltatók Orsz. Szövets., 2000. — 
353 ; 25 (L.sz.: 6974)

Hunyady György (1942-) (szerk. ) : Gazdaságpszichológia . — Budapest : Osiris, 2003. — 941 p. : ill. ; 25 cm (L.sz.: 
6754, 6756)

Jurisits József : Fizika 11 : Rezgések és hullámok : modern fizika . — Szeged : Mozaik, 2004. — 183 p. : ill., főként 
színes ; 24 cm (L.sz.: 6787)

Kemény Ferenc (szerk. ) : Szociális szakmai fogalomtár . — Budapest : Labora, 2001. — 184 p. ; 24 cm (L.sz.: 
6906, 6907)

Kolosi Tamás (szerk. ) : Társadalmi riport, 2020 . — Budapest : TÁRKI, 2020. — 597 ; 20 (L.sz.: 3176)

Kovács Ibolya (szerk. ) : A szociális és munkaügyi rendszer feladatai és integrációs lehetőségei a tartós 
munkanélküliség kezelésében . — Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2011. — 146, [13] p. ; 24 cm 
(L.sz.: 2864, 6904)

Kozma Judit (szerk. ) : Kézikönyv szociálismunkásoknak . — Budapest : Szociális Szakmai Szövetség. — 332 p. : ill. 
(L.sz.: 6909, 2854)

Kótai István : A mikroszkóp használata . — Budapest : Natura, 1979. — 142 l. : ill. ; 21 cm (L.sz.: 6861)

Kőnig Éva (szerk. ) : Stratégiai tervezés a szociális munkában . — Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 
2011. — 174 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 2869, 6903)

Krémer Balázs (1957-) : Bevezetés a szociálpolitikába . — Budapest : Napvilág, 2009. — 540 p. : ill. ; 22 cm (L.sz.: 
1283, 1700, 6917)

Ladányi János : Hanyatló világok : szubjektív tudományos önéletrajz . — Budapest : Uránia Ismeretterjesztő 
Alapítvány : L’Harmattan, 2020. — 173 ; 23 (L.sz.: 3178, 3180, 3181)

Landau Edit (szerk. ) : A szociális képzések gyakorlata . — Szolnok : Esély Szociális Közalapítvány, [2005]. — 98 p. ; 
24 cm (L.sz.: 3061, 2935, 6926)

Laufer Tünde : Környezetgazdaságtan . — Kalocsa : Tomori Pál Főiskola, 2005. — 103 p. (L.sz.: 6773)

Léderer Pál (1942-) : A szociológus, a módszerei, meg a szövege : rögeszme-félék a mesterségről . — Budapest : Új 
Mandátum, 2002. — 264 p. ; 24 cm (L.sz.: 6936)

Lévai Katalin (1954-) (szerk. ) : Vegyesváltó : pillanatképek nőkről, férfiakról . — [Budapest] : Egyenlő Esélyek 
Alapítvány, 1999. — 237 p. ; 24 cm (L.sz.: 6973)

Madden, Kathleen : Hogyan varázsoljunk újjá egy közteret? : kézikönyv jól működő közösségi terek létrehozásához 
. — Budapest : Ökotárs Alapítvány, 2011. — 140 p. : ill., részben színes ; 24 cm (L.sz.: 6927)

Makai Éva : Pedagógiai írások : (1964-2016) . — Budapest  : Fapadoskönyv.hu Kiadó, 2016. — 573 ; 21 (L.sz.: 
6951)

Medgyesi Anna (összeáll. ) : A migráns gyerekek oktatása . — Budapest : Menedék – Migránsokat Segítő Egyes., 
2003. — 67 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 6935)

Nagy Ádám (1972-) : Ifjúságügy . — [Budapest] : ISZT Alapítvány ; [Szente] : Excenter Kutatóközpont, 2014. — 
839 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 35, 6941)

Nagy J. Endre (1941-) (szerk. ) : Szociológia, szociálpolitika, szociális munka : válogatott tanulmányok . — [Pécs] : 
PTE BTK Szociológiai és Szociálpol. Tansz., [2001]. — [4], 279 p. : ill. ; 23 cm (L.sz.: 6923, 6924)

Nagy Péter Tibor : Vallásosság-történet-szociológia . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2021. — 
301 p. (L.sz.: 6709)

Nagyné Varga Ilona (szerk. ) : Közösségi munka a családsegítésben . — Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. 
Tansz., 2011. — 190 p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 2897, 6905)

Pánczél Márta (közrem. ) : Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet! : módszertani oktatófilm . — Budapest : Egyenlő 
Bánásmód Hatóság, 2013 (L.sz.: 6961)

Perintfalvi Rita : Amire nincs bocsánat : Szexuális ragadozók az egyházban . — Budapest : Kalligram, 2021. — 423 
p. (L.sz.: 6705)

Plank Zsuzsanna : Környezeti fizika I. : fizikai alapismeretek . — Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola, 
2021. — 126 p. (L.sz.: A2)

Somorjai Ildikó (1943-) (szerk. ) : Szolgáltatásokkal a gyermekszegénység ellen : szolgáltatásfejlesztési koncepció a 
gyermekszegénység elleni nemzeti programhoz . — Budapest : MTA GYENP, 2007. — 102 p. ; 24 cm (L.sz.: 6918)

Spronz Júlia : A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása : egy kísérleti program tapasztalatai és eredményei 
: ajánlások a családon belüli erőszak hatékony megelőzéséhez és kezeléséhez . — Budapest : NANE Egyesület : 
PATENT Egyesület : Habeas Corpus Munkacsoport, cop. 2006. — 55 p. ; 21 cm (L.sz.: 6977)

Szalai Júlia (1948-) : Nincs két ország…? : társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni 
Magyarországon . — Budapest : Osiris, 2007. — 229 p. ; 24 cm (L.sz.: 6945)

Szeszenka Teréz : Elmélkedések a magyarországi szociális munka nagy kérdéseiről . — Budapest : Logos Kiadó, 
2013. — 175 p. : ill. ; 22 cm (L.sz.: 3060, 6962)

Tánczos Éva (szerk. ) : 3. köt., Közösségi szociális munka. — 224 p. (L.sz.: 3034, 6960)  KA: Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet (közread. ) : A szociális munka elmélete és gyakorlata . — [Budapest] : Nemz. Család- és 
Szociálpolitikai Int., [2001]. — 3 db ; 21 cm

Tátrai Annamária : Szociálpolitikai monitoring tanulmányok : alanyi jogú ápolási díj : rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény : önkormányzati segélyezés . — Budapest : Tárki, 2015. — 107 p. : ill., színes ; 24 cm (L.sz.: 6950)

Tésenyi Tímea (szerk. ) : Cseppek a tengerben : társadalmi kihívások – keresztény közösségek válaszai . — 
[Nagykőrös] : KGRE TFK Diakóniai Int. ; Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk. 
Egyháztört. és Patrológiai Tansz., 2006. — 143 p. ; 24 cm (L.sz.: 2675, 6930)

Török Péter (1959-) : És (a)mikor destruktívak? : az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete . — 
Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány : HÍD Alapítvány, 2007. — 264 p. ; 24 cm 
(L.sz.: 6944)

Uschomirski, Anatoli : Jézus segíts, zsidó vagyok! : Élet világok között . — Budapest : Bridge Mission, 2020. — 198 
p. : ill. (L.sz.: 6565)

Virág Teréz (szerk. ) : Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása : konferencia : Budapest, 
1996. november 15-17 . — Budapest : Animula, 1997. — 125, [4] p. : ill. ; 24 cm (L.sz.: 5373, 6928)

Wiesel, Elie : Minden folyó a tengerbe siet . — Budapest : Esély Kvklub, cop. 1996. — 687 p. ; 25 cm (L.sz.: 6940)

Zatykó Judit (szerk. ) : Menekültek munkaerő-piaci integrációja : Egy kísérleti program tapasztalatai . — Budapest : 
Menedék – Migránsokat Segítő Egyes., 2007. — 49 p. (L.sz.: 6937)

Zádori Zsolt (szerk. ) : Segédkönyv a szociálpolitika helyi kialakításához . — Budapest : DHV Magyarország Kft., 
1998. — 110 p. ; 24 cm (L.sz.: 6954)

Zombori Gyula : A szociálpolitika alapfogalmai . — Budapest : ELTE Szociológiai Int. : Hilscher Szociálpolitikai Egyes., 
1994. — 219 p. ; 20 cm (L.sz.: 6956)

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Share This