Tisztelt Főiskolai Polgárok!
Köszöntöm Főiskolánk minden Hallgatóját és Munkatársát a 2020-2021-es tanév kezdete alkalmából. Bízom benne, hogy az aktuális hazai és nemzetközi járványügyi helyzet mellett is mindenki egészségesen és kipihenten tér vissza Főiskolánk közösségébe.
Főiskolánk polgárainak élet-, egészség-, és jogbiztonságának védelme, képzéseink folyamatossága érdekében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez kiadott ajánlás figyelembevételével az alábbi

Intézkedést

adom ki.

 1.  Az Intézkedés 2020.09.01-én lép hatályba és visszavonásig érvényes, továbbá hatálya kiterjed a Főiskola minden tagjára és teljes terjedelmére.
 2. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
 3. A Főiskolát, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.
 4. A személyi higiénia betartása továbbra is kiemelt fontosságú, kiemelten a maszk használata, a gyakori kézmosás és a távolságtartás.
 5. Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a felsőoktatási intézményben maszk viselése, a munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.
 6. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
 7. Megfelelő tájékoztatást kell biztosítani a Főiskola aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvánnyal összefüggő legfontosabb szabályokról, korlátozásokról.
 8. Az oktatás jelenléti vagy távolsági megtartásának módjáról a tanszékvezető dönt. Távolsági oktatás esetén a Tanszékek dolgozzák ki a saját szabályzatukat, amit tegyenek elérhetővé az oktatók és hallgatók számára.
 9. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembe vételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező, 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő hallgatók számára a maszk viselése erősen ajánlott.
 10. Az a Hallgató/Dolgozó, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket, nem látogathatja tanintézetünket, és haladéktalanul jelezze a tanszék illetve Tanulmányi Hivatal felé, hogy az oktatást milyen formában lehet folytatni.
 11. A hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell elsősorban alkalmazni.
 12. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
 13. A számonkérés történhet személyes vagy online módon. A személyes számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható, maszk viselése ajánlott.
 14. Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben lehet megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül.
 15. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tünetet nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos csoportbeosztásban lévő, azonos tantermi órákat látogató hallgatók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre.
 16. A szobákban a létszámot, a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. A kollégiumban, ha zárt térben rendezvény van, vagy több személy együttesen tartózkodik, és a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.
 17. A kollégiumban az esetlegesen előforduló elkülönítési és hatósági karantén céljából legalább egy szobát üresen kell tartani. A kollégiumi karanténban elhelyezett hallgatók ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni.
 18. Központi tanévnyitó rendezvény ebben az évben elmarad, tanszékeként, szakonként kerülnek megszervezésre a szükséges tájékoztatások, amelyek lebonyolítása során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására.
 19. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző hallgató, illetve vezető vehet részt.
 20. A nem magyar állampolgárságú hallgatók és felsőoktatásban foglalkoztatottak Magyarországra történő beutazásának, egészségügyi vizsgálatának speciális szabályaira az Innovációs és Technológiai Minisztérium eljárásrendjében foglaltak az irányadóak.

A tanév biztonságos megkezdéséhez kérem a fenti intézkedések betartását, és amennyiben a körülményekben olyan változás áll be, ami egy esetlegesen fokozódó járványügyi helyzet kezelését indokolja, haladéktalanul intézkedem a tudnivalók tájékoztatásáról.
Kívánok mindnyájunknak sikeres tanévkezdést, remélem, hogy odafigyeléssel, közös felelősségvállalással, a biztonsági intézkedések betartásával, jó egészségben, színvonalasan tudjuk teljesíteni az előttünk álló tanévet.

Budapest, 2020. szeptember 1.

1. számú melléklet

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Share This