Rektori utasítás
Oktatási szabályzat az országosan kihirdetett veszélyhelyzet idejére
Wesley János Lelkészképző Főiskola

Bevezetés
A Wesley János Lelkészképző Főiskola (továbbiakban: Főiskola) rektora — a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata kiegészítéseként — 2020. március 16-án kelt Rektori utasításban rendkívüli intézkedéseket rendel el az oktatásban az országosan kihirdetett veszélyhelyzet idejére 2020. március 23-i kezdettel.
A vészhelyzeti oktatás oktatói és hallgatói adminisztrációja alapvetően a Neptun rendszerben történik. Ehhez igény esetén a Tanulmányi Hivatal munkatársai technikai segítséget nyújtanak.

A szabályzat hatálya
Jelen Rektori utasítás 2020. március 23-án lép hatályba és visszavonásig érvényes. A rektori utasítás hatóköre kiterjed a Főiskola összes polgárára (főállású- részállású és óraadó oktatókra; hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre; adminisztratív és technikai munkatársakra).

 A vészhelyzeti oktatásban megtartott órák típusaira

  • Távolból oktatás

a.) Az oktató az órát élő, on-line közvetítéssel tartja meg a hallgatók számára, amennyiben a hallgatók és az oktató között közvetlen megállapodás születik az élő közvetítés időpontjáról, időtartamáról és technikai feltételeiről. Ehhez lehetősége van igénybe venni a Főiskola infrastruktúráját, mely az 55 sz. teremben rendelkezésre áll. Az 55-ös terem igénybevételéhez előzetes teremfoglalás szükséges, amit a Tanulmányi Hivatal által megadott linken található táblázatban lehet megtenni.

b.) Vészhelyzeti oktatás egyéni felkészüléssel Az oktató előzetesen elkészíti vagy összeállítja a tananyagot, szükség esetén kiegészíti, módosítja azt a kurzusleírást, amellyel az adott tárgy a 2019/20-as tanév tavaszi félévében meghirdetésre került. Az oktató a kurzushoz digitális tananyagokat készít, azokat közvetlenül eljuttathatja a hallgatókhoz, vagy megoszthatja, egy a hallgatók által elérhető felületen. A Főiskola erre a célra biztosított internetes tárhelyet, illetve használható a Neptun rendszer is.

  • Vészhelyzeti oktatási órarend kialakítása

a) Vészhelyzeti órarend tervezése A vészhelyzeti oktatási órarend tervezésekor az eredeti órarendet kell kiindulásnak venni. Az ettől való eltérő időpontokat távolból oktatás esetén a hallgatókkal is egyeztetni kell.

b) Vészhelyzeti órarend felépítése és publikálása A vészhelyzeti órarend publikálása a Tanulmányi Hivatal által felépített, kurzuslistatáblázatban történik. A Tanulmányi Hivatal a kurzuslista-táblázatot online felületen, az oktatók számára szerkeszthető módon közzéteszi. A kurzuslista-táblázatban minden oktató előre felviszi a megtartandó órák típusait és megadott paramétereit. Az adott tanórára vonatkozó információnak a tanóra kezdete, illetve — egyéni felkészülés esetén — a teljesítési határidő előtt minimum három nappal meg kell jelennie a táblázatban. A táblázat tartalmát a Tanulmányi Hivatal olvashatóvá teszi a hallgatók számára.

  • Oktatói és hallgatói teljesítés igazolása
   Az oktatói és hallgatói teljesítésigazolás kizárólag a Neptun rendszeren történik az alábbiak szerint:

a) Távolból oktatás esetén Az oktató a Neptunban rögzíti az óratartást (dátum, időpont, óraszám, tananyag, jelenlévők). Az értékelés eredményét az oktató a szokott módon rögzíti a Neptunban.

b) Vészhelyzeti oktatás egyéni felkészüléssel Az oktató kétfokozatú skálán (megfelelt/nem felelt meg) értékeli a hallgatók által visszaküldött, az adott tananyaghoz tartozó kérdéssorokat, és az értékelés eredményét rögzíti a Neptunban az adott kurzushoz tartozó Feladat felületen.

c) Szakdolgozati konzultáció A szakdolgozati konzultáció teljesítésigazolására az eddig használatos űrlapon, a korábbiaknak megfelelően történik.

A Tanulmányi Hivatal ellenőrzi a teljesítésigazolásokon szereplő órákat a Neptunban rögzített óranyilvántartások, illetve kiírt félévközi feladatok alapján. Csak a Neptunban adminisztrált órákról lehet teljesítésigazolást továbbítani a Gazdasági Hivatal felé.

  • Félév értékelése

a) Évközi osztályzatok
Évközi osztályzatok házi dolgozatok elvégzéséhez adhatók. A feladatok kiadását és értékelését (5 fokozatú skálán) a Neptun rendszerben rögzíteni kell.

b) Gyakorlati jegy
A gyakorlati jegy megadásához szükséges feladatot az oktatónak a Neptunban kell kiírnia, és az eredményét ott kell rögzíteni. Ha a szeminárium vagy gyakorlat online formában valósul meg, az oktató az órai teljesítményt is beszámíthatja a jegybe.

c) Vizsgáztatás
Szóbeli vizsga az élő óratartáshoz hasonlóan végezhető, amihez az 55. terem helyfoglalás alapján használható. Írásbeli vizsga házi vizsgadolgozat formájában vagy online tesztekkel szervezhető. A feladatsor feltöltéséhez használható a Neptun Meet Street rendszer.

 

Budapest, 2020. március 16.

dr. Iványi Gábor
rektor

Adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Share This