Környezethigiéniai menedzser

 
A képzés célja a társadalom valós igényei alapján az egységes, korszerű, fenntartható
biztonsági szemléleten és magas szintű társadalmi ismereteken, valamint a gyakorlaton
alapuló, az egyes szakterületek speciális feladataira rávilágító és felkészítő, kreatív
tervezési, szervezési és operatív munkavégzésre való képzés.
A környezet a természeti, illetve társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális környezet
szoros kölcsönhatásán és kölcsönös meghatározottságán alapuló komplex rendszer. Ezen
komplex rendszer fenntartható fejlődésének megteremtésének és hosszú távú megőrzéséhez
nélkülözhetetlen a lokális, megyei, regionális és globális szinten dolgozó, szociális
érzékenységű és átfogó, többek között környezetbiztonsági felkészültségű szakember
jelenléte, alkotó közreműködése. Eddig ez az interdiszciplináris megközelítés, a hatásos
együttműködés a problémamegoldásban a komplex rendszert értő és felkészültségű
szakemberek és kutatók hiánya miatt nem valósulhatott meg.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető
ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása
konkrét környezetben és tevékenységrendszerben.

Letölthető ismertető

Környezethigiéniai menedzser szakirányú továbbképzési szak

 

A Képzés Adatai

A KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

KÉPZÉSI IDŐ

  • 4 félév

A KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

MEGSZEREZHETŐ VÉGZETTSÉG

  • Környezethigiéniai Menedzser

A FELVÉTEL FELTÉTELE, MELYRE A SZAK ÉPÜL:

  • BA szintű végzettség. Nem természettudományi végzettségűek részére kiegészítő modul.

A SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KREDIT

  • 120

A KÉPZÉS DÍJA

  • 160000 Ft/félév
X