2019 November

10nov14:00Száz éve Orgoványnál - KonferenciafelhívásVIII. Dankó u 11.Esemény típus:konferencia

Több

Esemény részletei

Konferencia az európai és magyar pogromok történetéről
http://oktatas.uni.hu/20191110.htm

A konferencia helyszíne: WJLF, Budapest VIII, Dankó utca 11 Kline terem

Közlekedés: http://oktatas.uni.hu/Dankoutca.htm

Időpont: 2019.11.10 , vasárnap

A konferencia honlapja: http://oktatas.uni.hu/20191110.htm

szervező: WJLF, Nagy Péter Tibor

Az előadásokhoz az első blokk esetében előadásonkénti, a második blokkban összevont vitaidő tartozik

14.00   Megnyitó
Pogromhistoriográfia    
14.10. Karsai László : Pogromok a holokausztban
15.10 Kende Tamás : Enciklopedikus és forradalmi pogrommagyarázatok a 20. század eleji Oroszországból és Oroszországról
    szünet
Magyarország 1918-1920    
16.20 Bödők Gergely : „Az erdő mely már nem lesz soha friss” – A magyarországi fehérterror orgoványi gyilkosságai
16.50 Szántóné Dr. Balázs Edit : Antiszemita pogromok 1918-19

17.10 Vita

Részletes program

Bödők Gergely                 PhD       Clio Intézet        „Az erdő mely már nem lesz soha friss” – A magyarországi fehérterror orgoványi gyilkosságai  Orgovány, magyarországi fehérterror, pogrom                Az 1919–1920 közötti magyarországi fehérterrorhoz köthető pogromok közül bizonyára kiemelkedik az 1919 novemberében – az Orgovány közeli erdőben – lezajlott gyilkosság-sorozat. A térség román megszállás alóli felszabadulását követően a Héjjas Iván vezette tiszti különítmények baloldali érzelmű és zsidó hátterű személyek tucatjait végezték ki különös kegyetlenséggel. Előadásomban levéltári dokumentumok, a vonatkozó szakirodalom és korabeli sajtóanyag segítségével szeretném rekonstruálni az Orgoványnál történteket.           “The forest that will never be fresh” – The killings of the Hungarian White Terror in Orgovány            Orgovány, Hungarian white terror, pogrom       “From the pogroms of the Hungarian White Terror (1919–1920) certainly one of the most notorious were the murders took place in November 1919 – in the forest near Orgovány. Following the withdrawal of the Romanian army, officers’ detachments led by Iván Héjjas dozens of people with left-wing and Jewish backgrounds executed with extreme cruelty. In my presentation I would like to reconstruct the events at Orgovány with the help of archival documents, relevant literature and contemporary press.

Karsai László                     DSc        SZTE BTK             Pogromok a holokausztban        Antiszemitizmus; kollaboráció; pogromok                Előadásomban a Holokauszt c. könyvem kéziratának lezárása (2000 vége) óta megjelent fontosabb tanulmányok, monográfiák historiográfiai átnézésére vállalkozom. Elsősorban azokat a szaktudományos munkákat kívánom röviden bemutatni, amelyek a holokauszt idején főleg Kelet-Európában lezajlott nem szervezett, nem a németek által kezdeményezett, irányított pogromokkal foglalkoznak. J. Gross: Szomszédok c. könyve olyan hatással volt nem csak a lengyel, hanem általában a szovjet utódállamok új történész nemzedékére, mint hajdanán Gogol „Köpönyege” az orosz írókra. Mai ismereteink szerint több száz pogromban több tízezer zsidót öltek meg a szomszédaik Kelet-Európában.                Pogroms in the Holocaust           Antisemitism; collaboration; pogroms   In my intervention I would like to give an overall picture about the new (published after 2000) Holocaust-related books and studies. My main purpose is to summarize such scholarly works which deal with the not organized, unsolicited pogroms without any serious German participation. The „Neighbors” of J. Gross had such an impact on the new generation of historians in the post-Soviet states as „The Overcoat” of Gogol had on the Russian writers in the XIXth century. According to the new literature on my subject tens of thousands Jews were killed by their neighbors in several hundred pogroms in Eastern-Europe.

Kende Tamás                    PhD       független kutató             Enciklopedikus és forradalmi pogrommagyarázatok a 20. század eleji Oroszországból és Oroszországról           pogromdefiníciók, 1905-ös orosz forradalom, historiográfia       A kollektív erőszaknak azt a formáját, melyet pogromnak nevezünk, általában az orosz zsidóság és az orosz állam történetéhez szokás kötni. Maga a pogrom egyike azon kevés orosz eredetű szavaknak, amelyek átkerültek majd’ minden nyelvbe, így a magyarba is. Érdekes módon, az elmúlt fél évszázad szovjet-orosz szavainak jó része nyelvtörténészek, filológusok disszertációinak témája lesz a közeli jövőben, – gondoljunk csak például a glasznoszty szó használatának frekvenciaváltozására a 1980-as, 1990-es évek magyar sajtójában. Ám a pogrom szó, a cár és a vodka szavakkal együtt még jó ideig része lesz aktív szókincsünknek. E három szó, valószínűleg a legelterjedtebb orosz eredetű szó más nyelvekben is. Érdekes, hogy a pogrom szóhoz kapcsolják sokan a vodkát és a cárt is. Magyarul: az utóbbi szervezésében az előbbi hatása alatt zajlik maga a pogrom.              The pogrom in philology and in historiography. The case of 1905 Russia               philology of the word ‘pogrom’; historiography of the Russian pogroms in 1905            The form of collective violence which is called generally pogrom is usually and traditionally connected with the history of Russia, and the Russian Jewry. The presentation highlights the uses and misuses of the word ‘pogrom’ in the 20th century in encyclopedias, historical works, and political doctrines.

Szántóné Dr. Balázs Edit                              dr. univ.               OR-ZSE Antiszemita pogromok 1918-19                Fehérterror, Nemzeti Hadsereg, Zsidók Segítő Bizottsága,       A fehérterror azt jelentette, hogy 1919-21-ben Horthy tudtával és jóváhagyásával különítmények, büntető osztagok járták Magyarországot, hogy bosszút álljanak a vörösterror felelősein, mindazokon akik részt vettek a proletárdiktatúrában s mindenekelőtt a zsidókon . A Pesti Izraelita Hitközség 1919 augusztusában megalakította a Magyar Zsidók Általános Segítő Bizottságát. Ez a bizottság létesítette a jogsegítő irodát azzal a céllal, hogy az üldöztetések miatt menekülő szerencsétleneket jogi, és esetenként némi pénzsegélyben részesítse . A panaszokról két doboz jegyzőkönyv található a Zsidó Levéltárban.          Antisemitic antrocities 1919-20 Jews General Helping Commitee                The “”white terror”” means, that in 1919 – 21 with Horty’s acknowledgement and approval commandos and criminal squads took revenge on the responsibles for “”red terror”” those who participated in proletariat dictatorship mainly on jews accross all Hungary .In 1919 the Pest Jewish Community established the Hungarian Jews General Helping Commitee. This commitee created a legal aid office with the aim to assist with legal advise and some financial aid those whom were persecution refugee.Two boxes of protocol can be find about the complains in the jewish archives.

Idő

(Vasárnap) 14:00

Elhelyezkedés

1086. Bp. Dankó utca 11. WJLF Kline terem

VIII. Dankó u 11.

1086. Bp. Dankó utca 11. WJLF Kline teremVIII. Dankó u 11.

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.