WESZ 2018

 Beszámoló a WESZ tevékenységéről a 2018 május 2-i szenátus számára

A Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont (Wesz) 90-es évekbeli kutatási előzmények után 2007-ben jött létre, vezetője Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, az MTA doktora.
Mission statementje szerint:
A vallásszociológia egyrészt a hitek, a vallásosság, a felekezeti hovatartozás, a szekularizáció társadalmi okaival, másrészt a társadalmi jelenségek hitekben, vallásosságban, felekezeti hovatartozásban, szekularizációban kifejeződő okaival foglalkozik. Az egyházszociológia tárgya az egyházak társadalmi szerepvállalása és az egyházakon belüli szervezeti és hatalmi viszonyok kutatása.
A kutatóközpont nemcsak szoros értelemben vett vallás és egyházszociológiai, hanem mindenféle szociológiai kutatásoknak, konferenciáknak helyet biztosít.
A tevékenységek a http://wesley.hu/szervezet/wesley-egyhaz-es-vallasszociologiai-kutatokoz... honlap segítségével, melyet Balogh Edina, volt hallgatónk, jelenlegi Wesleys munkatárs gondoz, nyomon követhetők.
Kérném a szenátust, hogy a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont nevét az intézmény saját Szmsz-ében változtassa meg, annak megfelelően hogy a WJLF Szmsz-ében az intézmény „Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóintézet” néven szerepel.

1.
Az elmúlt évben fejeződött be az INTERnational COoperation in the SSH: Comparative Socio-Historical Perspectives and Future Possibilities európai kutatás, melynek magyar lába a WESZ volt. A kutatás eredményeképpen könyv és számos tanulmány született, a Magyar Tudomány és az Educatio folyóirat tematikus számot szentelt neki. A kutatás disszeminációja gyanánt tucatnyi tudományági tudományos konferenciát tartottunk a WJLF-en, s beindult egy Társadalomtudósok három rendszerváltás idején című beszélgetéssorozat is. Mindezekről videobookok készültek. A WESZ munkatársai közül Karády Viktor és Nagy Péter Tibor vezető szerepet kaptak e projektben, részt vettek Bendzsák Csaba, Biró Zsuzsanna Hanna, Both Hajnal, Csákó Mihály, Ivicsicsné Simon Tímea, Szűcs László Gergely, Pétervári Kinga, Troján Anna, Tóth Ádámné és Zima István. http://wesley.hu/international-cooperation-in-the-ssh-comparative-socio-...

2.
Az idén indult be a Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis című európai projekt, melynek magyar lába a WESZ. Gedő Éva, Csákó Mihály, Fekete Szabolcs, Nagy Péter Tibor vesznek részt benne http://wesley.hu/norms-and-values-in-the-european-migration-and-refugee-...
3.
Két sikertelen európai pályázatot is beadtunk Szilárd István és Nagy Péter Tibor vezetésével. Mindkét pályázat elkészítésében sokat dolgozott Fekete Szabolcs.
4.
Sikerrel befejeződött a magyar-szinmuveszeti-lexikon-1929-1931-digitalizalasanak-munkalatai c projekt, melyet Kádár Zsuzsa és Nagy Péter Tibor vezettek. (lásd: http://wesley.hu/magyar-szinmuveszeti-lexikon-1929-1931-digitalizalasana... )
5.
Kamarás István s Nagy Péter Tibor szorgalmazására nálunk került sor 2016-ban Donáth Lászlót köszöntő konferenciára és a Wesley jelentette meg – a Lukács alapítvány támogatásával – a tisztelgő kötetet is, 2017-ben http://www.wesley.hu/cikk/donath-laszlo-60 , http://mek.oszk.hu/16000/16073/16073.pdf
Karády Viktor Wesley díjat kapott. https://www.youtube.com/watch?v=wrD3Og22Spc

6.
A központtal folytatott kutatói együttműködés – nulla forintos megbízási szerződés – szolgált bázisul ahhoz, hogy intézményünk több akreditációs vegyértékkel gazdagodott, így Biró Zsuzsanna Hannáéval, Fekete Szabolcséval, Gedő Éváéval és Kádár Zsuzsáéval. Első három kollégánk azóta szorosabb viszonyba is került a WJLF-fel.
7.
A központ tagjai az MTMT ből követhetően folytattak publikációs aktivitást, eredményeiket részben a Wesleyhez részben szorosabban a WESZ hez kötötték.

Budapest, 2018 május 1

Nagy Péter Tibor