Videobookjaink

Videobookjaink nagyobb tárgykörök szerint
 
-Tudományszociológia – tudománytörténet

-Oktatáskutatás

-Zsidóság

-A vallások tudományai 

-Más szociológiai konferenciák

 

Tudományszociológia – tudománytörténet

Közgazdaságtudománytörténeti konferencia a WJLF-en
https://archive.org/details/A_magyar_kozgazdasagtudomany_1945_1990

A magyar közgazdaságtudomány az ezredfordulón
https://archive.org/details/A_magyar_kozgazdasagtudomany_az_ezredfordulo...

Irodalomtudomány történeti konferencia a WJLF-en
https://archive.org/details/A_magyarIrodalomtudomany_1990_elott

A magyar irodalomtudomány az ezredfordulón 
https://archive.org/details/A_magyar_irodalomtudomany_az_ezredfordulon

A magyar filozófia az 1990 előtti évtizedekben - konferencia a wjlf-en  https://archive.org/details/A_magyar_filozofia_az_1990_elotti_evtizedekben

A magyar filozófia az ezredfordulón
https://archive.org/details/A_magyar_filozofia_az_ezredfordulon

A magyar pszichológia az ezredfordulón
https://archive.org/details/A_magyar_pszichologia_az_ezredfordulon

A magyar pszichológia az 1990 előtti évtizedekben - konferencia   a wjlf-en
https://archive.org/details/magyar_pszichologia_1990_elott

Néprajztudomány történeti konferencia a WJLF-en 
https://archive.org/details/neprajztudomany

Politikatudománytörténeti konferencia a WJLF-en;
https://archive.org/details/A_magyar_politikatudomany_es_elozmenyei_az_1...

A magyar szociológia 1990 előtt - konferencia a wjlf-en 
https://archive.org/details/A_magyar_szociologia_az_1990_elotti_evtizede...

Jogtudománytörténeti konferencia a WJLF-en
https://archive.org/details/A_magyar_jogtudomany_1945_1990

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején: Hajdu Tibor
https://archive.org/details/Hajdu_Tibor

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején - beszélgetés a hetven éves Frank Tiborral
https://www.facebook.com/events/543026716054313/

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején   - beszélgetés Harmathy Attilával
https://archive.org/details/Harmathy_Attila_80

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején; Hunyady György 75 éves 
https://archive.org/details/HunyadyGyorgy75

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején - beszélgetés Trencsényi Lászlóval 
https://archive.org/details/TrencsenyiLaszlo70 

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején: Csákó Mihály
https://archive.org/details/Csako_Mihaly_75 

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején   - beszélgetés  Kende Péterrel
https://archive.org/details/KendePeter90

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején beszélgetés Kovács András szociológussal  
http://wesley.hu/cikk/tarsadalomtudosok-harom-rendszervaltas-idejen-kova...

Karády Viktor Fényes Elek díja
https://archive.org/details/A_prozopografia_es_tarsadalomstatisztika

Tudományszociológiai konferencia a WJLF n
https://archive.org/details/tarsadalom_es_bolcseszettudomanyok_a_19_21_s...

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején : Beszélgetés Somlai Péter 75 születésnapjára
https://archive.org/details/SomlaiPeter75

Társadalomtudósok három rendszerváltás idején.  Beszélgetés Ágh Attilával.
https://archive.org/details/AghAttila75

Az MSZT és a WJLF konferenciája a magyar szociológia helyzetéről
https://archive.org/details/A_magyar_szociologia_helyzete

Vajda Mihály Wesley díja
https://archive.org/details/VajdaMihaly80

Karády Viktor Wesley díja
https://archive.org/details/tarsadalom_es_bolcseszettudomanyok_a_19_21_s...

Eckhart Ferenc és a magyar történetírás 
https://archive.org/details/ECKHART

A történész és a politikus - az alkotó és a pusztító  - Hóman Bálint      
https://archive.org/details/homan125

Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21. században   empirikus megközelítések
https://archive.org/details/Tarsadalomtudomanyokesbolcseszettudomanyok

Hargittai István: Eltemetett dicsőség avagy Hogyan tették a szovjet tudósok szuperhatalommá a Szovjetuniót c könyvének vitája
https://www.youtube.com/ watch?v=0xCD7rfLYSQ

The Social Sciences since 1945 in East and West : Continuities, Discontinuities, Institutionalization and Internationalization   
https://archive.org/details/CEU201504

TUDÁSELOSZTÁS TUDÁSMONOPÓLIUMOK:  Educatio® konferencia
https://archive.org/details/tudaselosztas20130530

Társadalomtudományok -  Educatio® - MSZT OSZ konferencia a Wesleyn
https://archive.org/details/tarsadalomtudomanyok
 

Oktatásszociológia

Iskola és társadalom - 2017
https://archive.org/details/iskola_es_tarsadalom_2017 

Oktatásszociológiai konferencia Sáska Géza hetvenedik születésnapjára
https://archive.org/details/saska70

Hátrány - iskola - egyetem (A Miskolci Egyetem konferenciája a WJLF-en)
https://archive.org/details/Hatrany_iskola_egyetem 

Tanuló városok - tanuló közösségek Educatio (R) számhoz kötődő konferencia
https://archive.org/details/tanulo_varosok_tanulo_kozossegek

Vita Halász Gábor könyvéről. Az oktatás az Európai Unióban - Tanulás és együttműködés 
https://archive.org/details/europaioktatas 

ELTE TÁTK OITK könyvvita Biró Zsuzsanna Hanna Bölcsészdiploma és társadalom c könyvéről.
https://archive.org/details/BiroZsuzsannaHanna 

Könyvvita Somlai Péter Család 2 0 C kötetéről
https://archive.org/details/KonyvvitaSomlaiPeterCsalad20CKoteterol

Vita a Campuslét c kötetről
https://archive.org/details/campuslet 

Felsőoktatásszociológiai konferencia 2014.04.01
https://archive.org/details/Felsooktatasszociologiaikonferencia20140401 

Tanuló régiók Magyarországon
https://archive.org/details/tanuloregiok

Central European University vita Karády Viktor és Nagy Péter Tibor könyvéről https://archive.org/details/konyvvita20130614a
https://archive.org/details/konyvvita20130614https://archive.org/details...

Central European University vita The numerus clausus in Hungary c kötetről
https://archive.org/details/IMAG00031 

Vita Erős Ferenc könyvéről
https://archive.org/details/erosferencesplehcsaba 

ELTE TÁTK OITK könyvvita Sáska Géza könyvéről
https://archive.org/details/oitkkonyvvita20130128 

Demokratikus diákkezdeményezések - az ELTE TÁTK OITK konferenciája
https://archive.org/details/demokratikus_diakkezdemenyezesek 

Oktatásszociológiai szakosztály könyvvitasorozat: Boreczky-Gordon Győri: Tanárok interkulturális nézetei
https://archive.org/details/tanarok_interkulturalis_nezetei 

MTA neveléstörténeti albizottsági könyvvita Nagy Péter Tibor A növekvő állam árnyékában. Oktatás, politika 1867-1945 c könyvéről
https://archive.org/details/konyvvita20130614bMov001

Educatio (R) konferencia: Jövőnk 
https://archive.org/details/jovonk 

Politika és szocializáció - Szabó Ildikó emlékkonferencia
https://archive.org/details/SzaboIldiko70 

Kozma Tamás Pillanat c könyvének vitája
https://archive.org/details/vita_a_pillanatrol 

Boreczky Ágnes 70 éves: 
https://archive.org/details/boreczky70 

okos világ - okos iskola
https://archive.org/details/Okos_vilag_okos_iskola - konferencia egy következő Educatio(R) számhoz kapcsolódóan 

Ifjúsági mozgalmak - Educatio (R) konferencia:
https://archive.org/details/Ifjusagi_mozgalmak

könyvvita Fónai Mihály könyvéről
https://archive.org/details/joghallgatok_honnan_jonnek_es_hova_tartanak 

Pusztai Gabriella: Pathways to Success in Higher Education 
https://archive.org/details/PUSZTAI_2016 

Bocsi Veronika: A felsőoktatás értékmetszetei
https://archive.org/details/Afelsooktatasertekmetszetei

Kelemen Elemér 80 - az MTA Neveléstörténeti Albizottság és a WJLF konferenciája 
https://archive.org/details/Kelemen80 

Migráció és oktatás - konferencia a wjlf-en 
https://archive.org/details/migracio_es_oktatas 

Mérleg 2014-2018. Konferencia a BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, az Educatio ® című folyóirat és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztályának rendezésében
https://archive.org/details/merleg_2014_2018

Educatio® - ADATROBBANÁS
https://archive.org/details/adatrobbanas

Educatio® - AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HETVEN ÉVE
https://archive.org/details/azaltalanosiskolahetveneve

Educatio® - ÉRTÉKELÉS ÉS POLITIKA: 
https://archive.org/details/ertekelespolitikak

Educatio® - FIATALOK
https://archive.org/details/ifjusagszociologia

Tisztelgő konferencia Csákó Mihály hetvenedik születésnapjára
https://archive.org/details/csako70

Educatio® - MENEDZSERIZMUS:
https://archive.org/details/menedzserizmusazoktatasugyben

Educatio® - OKTATÁS ÉS POLITIKA:
https://archive.org/details/oktatasespolitika

Educatio® - PISA
https://archive.org/details/Pisakonferencia

Educatio® - VERSENYKÉPESSÉG ÉS FELSOOKTATÁS
https://archive.org/details/2SzaboFarkas1 

Felsőoktatásszociológiai konferencia Hrubos Ildikó 70. születésnapjára
https://archive.org/details/HrubosIldiko
https://archive.org/details/FelsoktattsszociologiaiKonferenciaHrubosIldi... https://archive.org/details/FelsoktattsszociologiaiKonferenciaHrubosIldi...

Educatio® - VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS OKTATÁS
https://archive.org/details/videkfejlesztes

150 éve született Fináczy Erno
http://oktatas.uni.hu/Finaczy.htm

A magyar iskolarendszer történelmi fordulata - az általános iskola -        
https://archive.org/details/A_magyar_iskolarendszer_tortenelmi_fordulata 

Oktatásszociológiai konferencia Ferge Zsuzsa 80. születésnapjára       
https://archive.org/details/fergeconference 

ELTE TÁTK OITK könyvvita Nagy Péter Tibor Oktatás történet szociológia c könyvéről 
https://archive.org/details/oitkkonyvvita20130128 

Könyvvita Polónyi István könyvéről
https://archive.org/details/MsztKonyvvitaPolonyiIstvanKonyverol_785

 

Zsidóság

 
Zsidóság, tradicionalitás és modernitás         
https://archive.org/details/karady75_1

A magyarországi filoszemitizmus története és jelene   https://archive.org/details/01nagymozes
https://archive.org/details/20130306160405

A Magyar Zsidó Lexikon (1929) digitális ujrakiadásának, adatbázisszerű továbbfejlesztésének munkálatai http://wesley.hu/magyar-zsido-lexikon-1929-digitalis-ujrakiadasanak-adat...

A modern Izrael évtizedei        
https://archive.org/details/BenGurionConference2011_1

A népirtás politikája http://mek.oszk.hu/11500/11506/html/

Holokauszt-emlékezet és antiszemitizmus a közvéleményben      
https://archive.org/details/holokausztemlekezet

Goldziher szalon - 4 Komoróczy Szonja Ráhel Konrád Miklós könyvéről
https://www. youtube.com/ watch?v=4rkoYtGURhY

Szümposzion a zsidó-keresztény kapcsolattörténet új fejezetét nyitó 1947-es Seelisbergi Konferencia hetvenedik évfordulója alkalmával 
https://archive.org/details/Seelisberg70

Goldziher szalon 3: Karády és Csepeli az antiszemitizmusról
https://archive.org/details/Meg_nem_gondolt_gondolat

Goldziher Szalon - 2 Hernádi Miklós: A zsidó vicc világképe 
https://archive.org/details/A_zsido_vicc_vilagkepe

B Kádár Zsuzsa és André Libik beszélgetése Goebbelsről 
https://archive.org/details/Andre_Libik_Goebbels

Goldziher Szalon - 1 Borsi Kálmán Béla: Zsidók Temesvárott... és széles e világban
https://archive.org/details/zsidok_temesvarott

Hatnapos háború
https://archive.org/details/otven_eves_a_hatnapos_haboru

Antiszemitizmus - 2016. (Goldziher szalon 6)
https://archive.org/details/Goldziher_szalon_antiszemitizmus_2016

A Goldziher szalon 5:  Gábor György könyvéről
https://archive.org/details/Gabor_Gyorgy_Goldziher

Goldziher szalon 4 - Könyvvita Kovács I Gábor könyvéről 
https://archive.org/details/Diszkriminacio_Emancipacio

 
A vallások tudományai

 
Vallásszociológiai konferencia 2010
https://archive.org/details/VallsszociolgiaiKonferencia2010

Bereczky Géza: Protestantizmus, spiritualitás, képtisztelet, avagy van-e élet a sola scripturán túl is?
https://archive.org/details/Wesley_kutatok_ejszakaja_2016

Török Péter "És (a)mikor destruktívak? : az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete / Bp 2011"  c. kötete vitája
https://archive.org/details/Konyvvita20132192

Vallás a keresztény társadalom után
https://archive.org/details/SzigetiJenoBevezetojeI

Donáth László - 60
https://archive.org/details/Donath60

Vallások, határok, kölcsönhatások
https://archive.org/details/vallasokhatarokkolcsonhatasok

A vallás, a tudomány, meg a politika - Majsai 60
https://archive.org/details/mt60conference

Holló Péter Háttér : állambiztonsági dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből Bp 2011. c kötetének vitája 
https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123 

Rajki Zoltán Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig Bp, 2012 c kötete  vitája 
https://archive.org/details/vallasszociologiaikonyvvitak20130123

A magyar vallásszociológia fél évszázada      
https://archive.org/details/vallasszociologia2011_1, https://archive.org/details/vallasszociologia2011_3

Szabad egyház szabad államban
http://oktatas.uni.hu/Cavour.htm

Vallásszociológusok éjszakája
https://archive.org/details/wesleyejszakaja2014

Katolicizmus és demokrácia. 150 éve született Hock János plébános, az 1918-as Papi Tanács és Nemzeti Tanácselnöke
https://archive.org/details/hock150 ;   ; Wesley tudományos körkép ; https://archive.org/details/Wesley_Tudomanyos_Korkep_2017

Wesley Tudományos körkép
https://archive.org/details/wesley_tudomanyos_korkep_2016

Kutatók éjszakája 
http://wesley.hu/cikk/kutatok-ejszakaja-2017

Iványi Tibor emlékkonferencia
https://archive.org/details/IvanyiTiboremlekkonferencia

 


Más társadalomtudományi konferenciák

 
Konferencia a sajtószabadságról - Száz éves a Pulitzer-díj
https://archive.org/details/SzazEvesAPulitzerDij

Tóth Gergely FETE díjhoz kötődő előadása: Ha dánok lennénk, boldogabbak lennénk? Statisztikai észrevételek a társadalomtudományi adatok nemzetközi összehasonlítása kapcsán  
https://archive.org/details/Fenyes_Elek_2017_10_18

A színművészeti lexikon projekt
https://archive.org/details/magyarszinmuveszetilexikon

Karády Viktor: A prozopográfia és társadalomstatisztika lehetőségei…
https://archive.org/details/A_prozopografia_es_tarsadalomstatisztika

Magyarország a huszadik században: ; A nőkérdés és a demokratikus ellenzék 
https://archive.org/details/nokerdes_es_a_demokratikus_ellenzek

Változatok szegénység témára . Szelényi Iván előadása. 
https://archive.org/details/Valtozatok_szegenyseg_temara 

Csepeli - 70
https://archive.org/details/Csepeli70 

Ladányi János: Önpusztító nemzeti habitus
https://archive.org/details/LADANYI_2016

Mikecz László: A Nyíregyháza környéki bokortanyák helyzete az 1750-es évekbeli újjátelepítéstől napjainkig
https://archive.org/details/Afelsooktatasertekmetszetei

Elites and ethnicities
https://archive.org/details/elitekesetnikumok 

Magyar polip 
https://archive.org/details/magyarpolipvitaja

Népszámlálás vita
http://oitk.tatk.elte.hu/hu/nepszamlalas

Vitányi 90        
https://archive.org/details/Vitanyi90