TANULMÁNYI ÉS KUTATÁSI CÉLRA SZOLGÁLÓ ELEKTRONIKUS SZAKANYAGOK

A kollekció összeállítását folyamatosan végezzük. Jelenleg az évekkel ezelőtti, az akkor azonban ilyen feladatok ellátására menetközben alkalmatlanná vált honlapunk adatainak az egybegyűjtésénél tartunk (lassítja munkánkat, hogy az egyidejűleg végzett webográfiai állományellenőrzés során számos állomásról derül ki, hogy már csak más útvonalon érhetőek el). Reménykedünk azonban abban, hogy mielőbb megkezdhetjük az időközben más szempontok szerint összehordott elektronikus tudásforrás-gyűjteményeinknek az itteni közlés szempontjai szerinti feldolgozását is.

A szakterületek közötti természetes átfedésekre tekintettel az itteni gyűjteményeket célszerű a többi tanszék, valamint a könyvtári honlap hasonló oldalán található webográfiai kollekciókkal kiegészítve használni.

Az általános és közérdeklődésre is számot tartó lexikonok és folyóiratok adatait – a speciális szakkiadványok esetétől eltekintve – kizárólag csak a könyvtári honlapon közöljük.

A főiskolát fenntartó egyház közelebbi vallás- és egyháztörténeti kérdéseit – az ezzel kapcsolatos kutatóintézeti honlapok speciális anyagaitól eltekintve – az egyes tematikai részeknél a metodizmus / magyarországi metodizmus / Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség tételek alatt külön is részletesen taglaljuk.

A gyűjtemény kiegészítése céljából a theol@wjlf.hu (link sends e-mail) cím alatt köszönettel fogadjuk

E-könyvtárak, honlap-gyűjtemények

Általános

Scripta (FOLYÓIRAT-archívum): http://www.c3.hu/scripta/ (link is external) (link is external)

Vallástudományi vonatkozásúak

Debreceni Református Kollégiumi Nagykönyvtára
http://digit.drk.hu/ (link is external) (link is external)

Elektronische Zeitschriftenbibliothek: Theologie und Religionswissenschaft: http://ezb.uni-regensburg.de/fl.phtml?notation=B&bibid=ULBH&colors=7&fra (link is external)... (link is external) (RÉSZBEN SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLOMÁNYOK)

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola
http://www.gfhf.hu/konyvtar/fomenu_2/elektronikus_konyvtar (link is external) (link is external)

Heidfogel Pál református lelkész fontos honlapgyűjteményt is tartalmazó honlapja
http://palheidfogel.gportal.hu (link is external) (link is external)

Parókia Református Portál (közéleti és reflexiós irodalom)
http://www.parokia.hu/publikacio/index/ (link is external) (link is external)

TEOLOGICKÝ INŠTITÚT J. CALVINA KOMÁRNO
Calvin J. Teológiai Akadémia
http://www.refteologia.sk/ekonyvtar.html (link is external) (link is external)
http://www.refteologia.sk/ekonyvtar2.html (link is external) (link is external)

Unitárius honlapgyűjtemény

http://unitarius.uw.hu/ (link is external) (link is external)

Lexikonok

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL): http://www.bautz.de/bbkl/ (link is external) (link is external)

Catholic Encyklopedia: http://www.catholicity.com/encyclopedia/ (link is external) (link is external)

Lexikon.lap.hu: http://lexikon.lap.hu/ (link is external) (link is external)

Lexikon reformierter Grundbegriffe: http://www.reformiert-online.net/lexikon/index.php?lg=de (link is external) (link is external)

Magyar Életrajzi Lexikon (1000-1990):http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/eletrajz/html/index.html (link is external) (link is external)

Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/ (link is external) (link is external)

Magyar Néprajzi Lexikon (I-V.): http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/index.html (link is external) (link is external)

Magyar Zsidó Lexikon: http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ (link is external) (link is external)

Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa (Összeállította: Nagy Péter Tibor)

Ókori Lexikon (Szerk.: Pecz Vilmos)
http://vmek.niif.hu/03400/03410/html/index.html (link is external) (link is external)

Elektronikus könyvtárcsaládok, könyvtár-repertóriumok

Egyházi könyvtárak: http://biblio.osb.hu/ (link is external) (link is external)
EKKA [Erdélyi Közös katalógus]: http://www.konyvtar.ro/ (link is external) (link is external)
HUNTÉKA: http://www.hunteka.hu/index.pl/konyvtarak2 (link is external) (link is external)
MEK [Magyar Elektronikus Könyvtár]: http://mek.oszk.hu/ (link is external) (link is external)
MOKKA [Magyar Országos Közös Katalógus]: http://www.mokka.hu/ (link is external) (link is external)
SZIRÉN digitális könyvtár: http://www.sziren.com/ (link is external) (link is external)

Folyóiratok

Elektronikus periodika-archívumok

EPA [= Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis]: http://www.epa.oszk.hu/ (link is external) (link is external)
IKB - Magyar Periodika Adatbázis [OSZK; 1986-2003: köteles periódikák]: http://w3.oszk.hu/ikb_h.htm (link is external) (link is external)
IKER [Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma]: http://w3.oszk.hu/rep.htm (link is external) (link is external)
MATARKA [Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa]: http://www.matarka.hu/ (link is external) (link is external)

Periodikák

Aetas (Történettudományi folyóirat): http://www.aetas.hu/ (link is external) (link is external)

Aetas repertórium (1985-1995; összeállította: Kovács Katalin):http://mek.oszk.hu/00000/00001/00001.htm (link is external) (link is external)

Barátság folyóirat: http://www.nemzetisegek.hu/nem-baratsag-archiv.php (link is external) (link is external)

Belvedere (Szegedi Történészhallgatók lapja): http://www.belvedere.meridionale.hu/ (link is external) (link is external)

Beszélő (Politikai és kulturális folyóirat): http://www.c3.hu/scripta/beszelo/honlap/ (link is external) (link is external)

Budapesti Negyed (bpn): http://www.bparchiv.hu/magyar/kiadvany/bpn/index.shtml (link is external) (link is external)

Irodalomtörténeti Közlemények: http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00001 (link is external) (link is external)

Metazin (Lapok lapja, szemlék szemléje): http://www.metazin.hu/ (link is external) (link is external)

Replika: http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap/ (link is external) (link is external)

Századok (A Magyar Történelmi Társulat közlönye): http://www.szazadok.hu/index2.htm (link is external) (link is external)

Szent kereszt (Színes Ökumenikus Magazin): http://www.szentkereszt.hu/news.php (link is external) (link is external)

Szocháló (Társadalomtudomány – on-line): http://www.szochalo.hu/ (link is external) (link is external)

Történelmi Szemle (Az MTA Történettudományi Intézetének lapja):http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00617 (link is external) (link is external)

Új Pedagógiai Szemle: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=impresszum (link is external) (link is external)

Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte: http://www.ifz-muenchen.de/vierteljahrshefte/index.html (link is external) (link is external)

Világosság: http://www.vilagossag.hu/ (link is external) (link is external)

Zeitschriftenarchiv: http://www.digizeitschriften.de/index.php?id=51 (link is external) (link is external)

Folyóiratrepertóriumok

Theológia- és vallástudományi, egyházi periodikák

Athanasiana (Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola lapja):http://www.atanaz.hu/foisk/athanaz/index.htm (link is external) (link is external)

Békehirnök (a Magyarországi Baptista Egyház hetilapja): http://www.ps.hu/bekehirnok/ (link is external) (link is external)

Concilium (Internationale Zeitschrift für Theologie): http://www.concilium.org/deutsch.htm (link is external) (link is external)

Confessio (a Magyarországi Református Egyház figyelője): http://reformatus.hu/confessio/ (link is external) (link is external)

Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmezõ (1870-1878)

http://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi?fi=figyelmezo (link is external) (link is external)

Múlt és Jövő: http://www.multesjovo.hu/hu/default.asp (link is external) (link is external)

Münchener Theologische Zeitschrift: http://www.kaththeol.uni-muenchen.de/level2/mthz/ (link is external) (link is external)

Ökumenische Rundschau (Die führende deutschsprachige Zeitschrift der Ökumene):http://www.lembeck.de/Seiten/Verlag/Rundschau.html (link is external) (link is external)

Pannonhalmi Szemle: http://www.bences.hu/kiadvanyok/phszemle (link is external) (link is external)

Református Nevelés (Romániai Református Pedagógiai Intézet):http://www.reformatus.ro/refneveles/refnev-2002-09-10.htm (link is external) (link is external)

Remény (Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat): http://www.remeny.org/ (link is external) (link is external)

Schweizerische Kirchenzeitung: http://www.kath.ch/skz-1999/default.htm (link is external) (link is external)

Sófár (A zsidó hírportál): http://www.sofar.hu/hu (link is external) (link is external)

Sófár – lexikonok: http://www.sofar.hu/lexikon (link is external) (link is external)

Szombat (Zsidó politikai és kulturális folyóirat): http://www.szombat.com/ (link is external) (link is external)

Távlatok (A magyar jezsuiták folyóirata): http://w3.externet.hu/~tavlatok/ (link is external) (link is external)

The Journal of Ecclesiastical History: http://www.cambridge.org/journals/journal_catalogue.asp?mnemonic=ech (link is external) (link is external)

Új Élet (A Magyarországi Hitközségek Lapja): http://www.interdnet.hu/zsido/UJELET/ (link is external) (link is external)

Új Ember (Katolikus hetilap): http://ujember.katolikus.hu/impressum.html (link is external) (link is external)

Új Ember Magazin: http://magazin.ujember.katolikus.hu/ (link is external) (link is external)

Vigilia: http://www.vigilia.hu/ (link is external) (link is external)

Zsoltár_1994-2007 (Repertórium): http://silver.drk.hu/zsoltar/zsoltarszerzolist.htmk (link is external) Hallgatóink és Látogatóink további és újabb forrásközléseit.