Szigorlati és alapvizsga időpontok 2015/2016 őszi félév

Képzés: 

Kedves Hallgatók, ismételten is fölhívom szíves figyelmüket arra, hogy tanulmányaik folytatásának és befejezésének, illetve több tárgy fölvételének kritériumkövetelménykénti előfeltétele a tanmenetbe iktatott szigorlatok, valamint az alapvizsga teljesítése.

I.
A félév szigorlati időpontjai:
- november 21.,
- december 12.,
- január 16.,
- február 20.
A jelentkezés legkésőbbi határideje: két héttel az examen előtt.
A szigorlati vizsgairodalom a tanszéken átvehető.
A jelenleg vizsgaköteles hallgatókat a szak alábbi szigorlati tárgyai érintik (az előzetesen teljesítendő tanegységeket – mivel az időközbeni pontosítások a Neptunos adatközlésben még nem feltétlenül jelentek meg – célszerű a tanszéki adminisztrációnál ellenőrizni):
1) bibliaismeret (a II. szemesztert követően): WTHRBI02
* előzetesen teljesítendő tanegység:
– WTHB0208
2) szakszövegértés egy élő idegen nyelven (legkésőbb a III. szemeszterrel bezáróan): WTHRSZ03
3) bibliai kortörténet és izagógika (az V. szemesztert követően): WTHRBK05
* előzetesen teljesítendő tanegységek:
– WTHB0313
– WTHB0417
– WTHRBI02
– WTHRSZ03
4) héber nyelv és Tanak-exegézis (a VI. szemesztert követően): WTHRHE06
* előzetesen teljesítendő tanegységek:
– WTHB0419
– WTHB0522
– WTHÖ0202
– WTHRBK05
– WTHRSZ03
5) görög nyelv és újszövetségi exegézis (a VII. szemesztert követően): WTHRGE07
* előzetesen teljesítendő tanegységek:
– WTHRHE06
– WTHB0525
– WTHB0627

II.
Az alapvizsga a tanulmányi felkészültségnek a 6. szemesztert követően abszolválandó köztes bemutatására szolgáló alkalom. Tartalma egy tetszőlegesen választott biblikus szövegértelmezési kisdolgozat elkészítése (a tanszékvezetőhöz előzetesen benyújtott dolgozati vázlat és annak jóváhagyása alapján egy kijelölt témavezető irányításával), az opponensi és a hallgatói kérdések, észrevételek reflektálása, valamint a dolgozat tárgyával kapcsolatos szakterületi jártasság dokumentálása a dolgozati disputa során.
A dolgozatkészítés bejelentésének legkésőbbi határideje: négy hónappal az examen előtt.
A vizsga letételének előfeltétele a 6. szemeszterig esedékes rigorózumok abszolválása.
A vizsga időpontjai megegyeznek a szigorlati vizsgaidőpontokkal.

Szíves üdvözlettel,
mt.