Szociális Munka Szak (BA)

Hírek: 

A társadalomtudományi képzési terület egyik leggyakorlatiasabb alapképzése a szociális munka szak.
Az itt végzett szakemberek hivatásának alapja a segítő tevékenység.

A szociális munkások feladata megőrizni az ember és társadalmi környezete között lévő kényes egyensúlyt. Ha ez már nem lehetséges, akkor a fellépő szociális problémákat próbálják a lehetőségekhez mérten csökkenteni, szakszerűen kezelni.

A szociális munka célja az emberi jogok és társadalmi igazságosság betartatása, a társadalmi integráció elősegítése.

A szociális munkás legfőbb erényei: a feltétel nélküli elfogadás, a segítőkészség, az empátia, a kíváncsiság, az önzetlenség, a kreativitás, talpraesettség, és nem utolsó sorban jó kommunikációs készség.

A szociális munka a neve ellenére nemcsak egyszerűen munka, hanem élethivatás, amely kellő elhivatottság nélkül nehezen képzelhető el.

A szak megnevezése: Szociális munka alapképzési szak (BA)
Szakképzettség megnevezése: szociális munkás
A szak képzési ideje: 7 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210 kredit
Költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév

A szak vezetője: Dr. Bánlaky Pál (banlakypal@gmail.com; banlakypal@wjlf.hu)

2016/2017. TANÉV II. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSA
Beiratkozás és tantárgyfelvétel: 2017. január 16. - január 29.
Pótbeiratkozás és póttárgyfelvétel: 
2017. január 31. - február 3. (különeljárási díj ellenében, amely 2.000 Ft tantárgyanként)
2017. február 6. - február 10. (különeljárási díj ellenében, amely 2.000 Ft kreditenként)
Ünnepnapok: 2017. március 15.; április 17.; május 1.; június 5.;
Tavaszi szünet (csak nappali tagozaton): 2017. április 17. - április 21.
Szorgalmi időszak: 2017. február 6. - május 20.
Vizsgaidőszak: 2017. május 22. - június 24.
Pótvizsgaidőszak: 2017. június 26. - július 1.
Záróvizsga-időszak: 2017. június 12. - 16.
Diplomaosztó ünnepség: 2017. július 8.

Képzési hetek a levelező tagozaton:
I. évfolyam: 2017. február 6. - 10.; március 6. - 10.; április 3. - 7.; május 8. - 12.;
II. évfolyam: 2017. február 13. - 17.; április 10. - 13.; május 2. - 6.;