Szociális alap- és szakvizsga

Hírek: 

Langa Judit
szakvizsga koordinátor

A szociális alap- és szakvizsgával kapcsolatban érdeklődni a langajudit@wjlf.hu vagy a langajudit@gmail.com e-mail címeken tud.

A következő szakvizsgaidőszakra vonatkozó információkkal még nem rendelkezünk, de amint ez változik, itt közölni fogjuk a változásokat.

A szociális alap- és szakvizsgára vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza.

Szociális alap- és szakvizsga vizsgaszabályzat

A szociális szakvizsga témacsoportjai:

  • családvédelem, családgondozás
  • gyermekjóléti alapellátás
  • gyermekvédelmi szakellátás
  • idősek szociális ellátása
  • fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja
  • hajléktalan ellátás
  • pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása