Szociális alap- és szakvizsga

Hírek: 

Langa Judit
szakvizsga koordinátor

A szociális alap- és szakvizsgával kapcsolatban érdeklődni a langajudit@wjlf.hu vagy a langajudit@gmail.com e-mail címeken tud.

A szociális alap- és szakvizsgára vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza.

Szociális alap- és szakvizsga vizsgaszabályzat

A 2017. évi szociális alap- és szakvizsgára történő jelentkezés határideje 2016. szeptember 1. volt, így új jelentkezéseket már nem tudunk fogadni.

A szociális szakvizsga témacsoportjai:

 • családvédelem, családgondozás
 • gyermekjóléti alapellátás
 • gyermekvédelmi szakellátás
 • idősek szociális ellátása
 • fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja
 • hajléktalan ellátás
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása

 
A szociális alap- és szakvizsgadíjak:

 • Szociális szakvizsga díja: 53.000 Ft.
 • Pótvizsga díja: 26.500 Ft
 • Szóbeli vizsgarész pótvizsga díja: 13.250 Ft
 • Szociális alaptanfolyam díja: 110.000 Ft,
 • Szociális alapvizsga díja: 26.500 Ft.

Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat, illetve alaptanfolyami díjat a későbbiekben megjelölt határidőig (várhatóan 2017. január) nem fizeti be, az alaptanfolyamot, alap- és szakvizsgát nem kezdheti meg. A szakvizsgacentrum a vizsgára történő jelentkezést érvénytelennek tekinti, melyről értesíti a jelentkezőt.

Bankszámlaszámunk: 11708001-20562292