Komplex művészeti terapeuta

Hírek: 

Kedves Jelentkezők! 

Az elbeszélgetés behívási sorrendjéről a jelentkezési lapon megadott email címükre és levelezési címükre küldünk pontos tájékoztatást a jelentkezési határidő lejárta után.

 A felvételi beszélgetésnél az ajánlott irodalmak közül kettőt kell választaniuk, amiről a felvételi során beszélgetni fognak.

A felvételi során egy oldalban írniuk kell egyik kedvenc képzőművészetükről vagy költőjükről illetve zeneszerzőjükről. S a három művészeti ág közül valamelyik kedvenc művész választott alkotásáról illetve művéről.

A felvételi elbeszélgetésre feltétlenül hozzák magukkal az első diplomájuk szakdolgozatát és a leckekönyvüket! Jelentkezési lapjukhoz kérjük motivációs levelet is csatoljanak.

Felvételi elbeszélgetés időpontja: 2017. augusztus vége

Üdvözlettel: Tanulmányi Hivatal

Az alkotásnak mint az önkifejezés kreatív formájának nemcsak az egészségmegőrzésben van lényeges szerepe, hanem az egészséges személyiség megismerésében, sőt körülírásának és fogalmának meghatározásában is. Ezért a művészeti terápiás műhelyek egyben a „lelki alkímia” színterei is, mivel a gyógyításon túl a személyiség mélyebb megismerését is szolgálják. A művészetterápia az emberi növekedést támogató tanulási módszerként is eredménnyel hasznosítható, mivel előmozdíthatja a kreatív potenciálok kibontakoztatását.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Komplex művészeti terapeuta

A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudományi

Szakfelelős: Antalfai Márta Phd. ECP, kiképző pszichoterapeuta

A felvétel feltétele: BA szintű végzettséggel lehet jelentkezni (bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógusképzés képzési terület, művészeti, hitéleti képzési terület).

A képzés művészeti előképzettséget, rajztudást nem igényel. A mindannyiunkban meglévő teremtő, alkotó képességre épül.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a képzés során a gyakorlati órák 90%-án kötelező a részvétel, hiányzás nem fogadható el. A pótlást csak másik évfolyamnál tudják biztosítani a képzés vezetői.

A képzési idő: 4 félév, kéthetente péntek délután + szombat egész nap + egyhetes nyári tábor az első év után, melynek költségeit a hallgató viseli a féléves tandíjon túlmenően.
A nyári tábor összege: 50.000 Ft + szállás, étkezési és utazási költség
A nyári tábor 5 napos, 50 képzési órát foglal magában

A négy félév sikeres befejezését követően, azaz az abszolutórium után fél évvel kell elkészíteni és beadni a szakdolgozatot. Ezt követi a védés. A szakdolgozat a saját művészeti és meseterápiás csoportról készül."

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Tandíj: 160 000,- Ft/félév
 
2016/2017-es tanév 2. félév - I. évfolyam időpontjai

2017. február 10. - 11., február 24. - 25., március 10. - 11., március 24. - 25., április 7. - 8., május 5. - 6., május 19. - 20., június 9. - 10.,  június 23. - 24. (vizsgaalkalom)

2016/2017-es tanév 2. félév - II. évfolyam időpontjai

2017. február 3. - 4., február 17. - 18., március 3. - 4., március 17. - 18., március 31. - április 1., április 21. - 22., május 12. - 13., május 26. - 27., június 16. - 17. (vizsgaalkalom)

 

A Jelentkezési lapok beadási határideje minden év augusztus közepe.
Lásd még: www.felvi.hu - szakirányú képzéseknél 

Melléklet: