Kurzusok

Képzés: 

Általános és bibliai vallástörténet
Betegek lelkigondozása - elmélet
Betegek lelkigondozása - gyakorlat
Biblia és művészettörténet
Bibliai görög nyelvi propedeutika
Bibliai görög nyelv I
Bibliai görög nyelv II
Bibliai görög nyelv III
Bibliai héber nyelvi propedeutika
Bibliai héber nyelv I
Bibliai héber nyelv II
Bibliai Kelet története
Bibliai komplex szöveganalízis
Bibliai latin nyelvi propedeutika
Bibliai latin nyelv I
Bibliai latin nyelv II
Bibliai latin nyelv III
Bibliaismeret
Bibliodráma - elmélet
Bibliodráma - gyakorlat
Bibliai theológia
Bibliatudományi proszeminárium
Ciganológia / Cigány történelem és kultúra
Családkonzultáció és családpasztoráció
Családszociológia
Egyetemes zsidó történelem I
Egyetemes zsidó történelem II
Egyetemes zsidó történelem III
Egyházi ének és zene
Egyháztörténeti proszeminárium
Etikai propedeutika
Etikatörténet
Fejlődéslélektan
Függőségek és függőségek lélektana
Gyász, haldoklók lelkigondozása - elmélet
Gyülekezeti gyermek istentiszteleti gyakorlat
Hajléktalanok és a bibliai üzenet
Hospitálás gyermekvédelmi és/vagy gyermeknevelő intézményben
Hospitálás drogambulancián
Iskolai katechetikai bibliaórai gyakorlat - alsó tagozat
Iskolai katechetikai bibliaórai gyakorlat - felső tagozat
Iskolai katechetikai gyakorlat - középiskola
Katechetikai propedeutika
Katechézis cigány közösségekben
Keresztény etika és szociáletika
Kommunikáció - elmélet
Lélektani propedeutika és mentálhigiéné
Lelkigondozói tréning
Magánéleti kultúra (elmélet és gyakorlat)
Magyarországi zsidó történelem I
Magyarországi zsidó történelem II
Magyarországi zsidó történelem III
Mediáció - elmélet
Mediáció - gyakorlat
Metodizmus és MET története
Nevelésfilozófia és neveléselmélet
Nyári terepgyakorlat kisebbségi környezetben
Ókeresztény kortörténet
Ókori keleti és bibliai régészet
Ökumenétörténet és problémái
Ökumenétörténeti propedeutika
Ökumenétheológia és interkulturalitás
Ökotheológia
Pasztorálpszichológia
Pasztorálpszichológia gyakorlat
Protestáns egyháztörténelem vázlata
Pszichológiatörténet
Pszichoterápiás alapismeretek
Soá és kereszténység
Soá utáni zsidó-keresztény kapcsolatok theológiai aspektusai
Szociálpszichológia
Szupervízió - elmélet
Társadalomtörténet
Talmud és Midrásizagógika
Tanak-izagógika
Tanak-egzegézis
Telefonos lelkigondozás - elmélet
Telefonos lelkigondozás - gyakorlat
Terepgyakorlat iskolában
Terepgyakorlat nevelési tanácsadóban
Theológiai enciklopedika
Újszövetségi egzegézis
Újszövetségi izagógika
Vallás és egyházszociológia I
Vallás és egyházszociológia II
Vallásfenomenológia
Vallásfilozófia
Vallások függésében
Vallásparadigmák komparatisztikája
Valláspszichológia
Valláspedagógia
Zsidó-keresztény kapcsolatok történetének vázlata