FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A FELVÉTELI KÖVETKEZŐ IDŐPONTJA:
2017. szeptember 2. 
Kezdés: de. 10.00

A Hittanár – Nevelőtanár Szak

- 5 féléves, felsőfokú végzettségre épülő és a
- 10 féléves, osztatlan
MA-képzésre a

theol@wjlf.hu
és a
wjlf1703@gmail.com

drótpostacímeken tudjuk fogadni a felvételizni szándékozók jelentkezését. (Biztonsági szempontokra tekintettel azt javasoljuk, hogy a jelentkezési szándékot mindkét címre küldjék meg.)

A jelentkezésben az alábbi adatok közlését várjuk:

Név.
Születési adatok.
Értesítési, kapcsolattartási cím(ek).

Benyújtandó mellékletek:

Másolat – postán, illetve szkennert formában elektronikusan megküldve – az alábbi dokumentumokról:

Középiskolai végzettség okmánya;
Hittanár-Nevelőtanár MA Szakra jelentkezés esetén: a megfelelő felsőfokú végzettség okmánya;

Életrajz (max. 3000 karakter)
Motivációs célok vázlata
Erkölcsi bizonyítvány

A felvételi eljárás két részből áll:

A) Írásbeli.

Részei:

1) Esszéírás.

Általában több esszé-címet adunk meg, amelyek közül a Jelentkező 1-2 oldal terjedelemben az egyikről kifejti az álláspontját. A dolgozatok témája rendszerint egy-egy theológiai, egyházi, egyházi szolgálattal kapcsolatos aktuális probléma, napi vallás-, szociál- és közéletetikai kérdés. Az elbírálásnál tartalmi, stilisztikai és helyesírási szempontokat veszünk figyelembe.

2) Bibliaismereti teszt.
3) Közműveltségi teszt.
4) Ortográfiai teszt.

B) Szóbeli elbeszélgetés. Tartalma: a felvételi vizsgairodalom ismerete; motiváció és alkalmasság kérdései.

Gyakori kérdések:

– "Hitbeli teszt, vagy külön ilyen irányú vizsga része-e a felvételinek?"
Válasz: nem.

– "Kell-e csatolni a jelentkezéshez keresztlevelet, lelkészi ajánlást?"
Válasz: nem.

– "Hol kaphatok bővebb felvilágosítást a felvételi vizsgairodalmáról?"
Válasz: a megadott tanszéki postacímekre elküldött levél útján.

– "Hol szerezhetem be a vizsgairodalmat?"
Válasz: Többek között a főiskolai könyvtárban.
Elérhetőségek:

(1) 210-5400/137, 224
(1) 577-05-09
biblioteka@wjlf.hu