A Soá (Holokauszt) magyarországi emléknapján

Képzés: 

 Az egykori kárpátaljai és északkelet-magyarországi területeken 1944. április 16-án kezdődött el a magyarországi zsidóság vészkorszak alatti kálváriájának legrettenetesebb stációja, az első gettók felállítása:
http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/maps/maps_3.html

A hetvennégy évvel ezelőtti barbár gaztett következményeként – a magyar állam és közigazgatási apparátusának mindent felülmúlóan aktív közreműködésével, és a magát kereszténynek hirdető ország lakossága túlnyomó többségének részvétlenségétől övezve, és nagyon-nagyon sokak kifejezett egyetértésével – szűk két hónap alatt (május 14-étől július 9-ig) a vidéki és Budapest környéki zsidóságot, mintegy 440 ezer honfitársunkat, az auschwitz-birkenaui haláltáborba deportálták. A sátáni pusztítást néhány tízezren élték csak túl.

Az évforduló alkalmával igaz bűnbánattal és szégyenkezéssel gondolunk mindarra a gonoszságra, amit hazánk, hazánk polgárai, keresztény lakossága és keresztény egyházai zsidó testvéreinkkel szemben elkövettek a Soá (Holokauszt) idején.

Főhajtással emlékezünk testvéreink mártíriumára, és együttérző szeretettel vesszük körül Izrael leányit és fiait, akik ma is kínzó örökségként cipelik lelkükben a megsemmisítésükre törő sátáni téboly tobzódását.

Budapest, 2018. április 16.

A Theológus és Lelkész Szak nevében:
Majsai Tamás